woensdag 13 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (162/324-325/648-651/1296-1303)

De herkomst van Jacob Pietersz Vlaanderen en zijn voorouders stelt mij nog altijd voor veel vragen. Aangezien in ieder geval een deel van de relevante gebeurtenissen zich in Hilversum heeft afgespeeld, speelt het feit dat de DTB-registers na een brand in 1766 zijn gereconstrueerd (op basis van getuigenissen van toen nog levende personen) mij hier parten. Het is immers denkbaar dat de Vlaanderens die inmiddels in Huizen woonden niet (veel) aan die reconstructie hebben bijgedragen.

Jacob trouwde met Anna Maria van Wessel. Dit echtpaar had de volgende kinderen:
- Meinsje (~17-6-1787) [getuige Geertje Jacobs Vlaanderen]
- Pieter (~29-11-1789) [getuige Grietje Vlaanderen]
- Pieter (~29-4-1792) [getuige Grietje Vlaanderen]
- Evertje (*12-1-1795/~18-1-1795) [getuige Evertje Rebel]
- Evertje (*10-5-1797/~21-5-1797) [getuige Evertje Rebel]
Pieter en Meinsje moeten vernoemd zijn naar de ouders van Jacob, Evertje is vernoemd naar de moeder van Anna Maria. Haar vader Jacob is blijkbaar niet vernoemd.

Van de doopgetuigen is Grietje Vlaanderen waarschijnlijk een (jongere) zus van Jacob's moeder Mijnsje, omdat ze ook optreedt als getuige bij de doop van Jacob, de oudste zoon van Mijnsje's broer Cornelis op 9-2-1772.
Evertje [Janse] Rebel is de moeder van Anna Maria.
Geertje Jacobs Vlaanderen zal een tante zijn van vaderszijde, een zus van Pieter Jacobs Vlaanderen.

Tot nu toe kom ik niet verder dan onderstaande gegevens:


Kwartierstaat van Jacob Pietersz Vlaanderen

Generatie 1 (proband)

1 Jacob Pietersz Vlaanderen, geboren in 1761 in Hilversum [bron: http://genealogy.vanwessel.org/gedcom/ged2html/html/d0001/g0000060.html#I493]. Jacob is overleden, 39 of 40 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 16 januari 1801 in Huizen [bron: DTB Huizen begraven 1761-1811 [Family Search, p. 105/114]].
Notitie bij Jacob: 
Lidmaat Huizen 1790
Jacob trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zondag 16 juli 1786 in Huizen [bron: Trouwen-Huizen-3B Gereformeerd] met Anna Maria Jacobs van Wessel, 21 jaar oud, nadat zij op donderdag 1 juni 1786 in Huizen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen-Huizen-3B Gereformeerd].
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Anna: 
Trouwen-Huizen-3B Gereformeerd 16-7-1786 Jacob Pietersz Vlaanderen J.M.; Hilversum 0 0 0 01-06-1786: 2x f 3,- = 6,- Anna Maria Jacobs Wessel van wonende Huizen
Anna is een dochter van Jacob Franken van Wessel en Evertje Janse Rebel. Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1765 in Huizen [bron: DTB Huizen dopen 1763-1766]. Anna is overleden, 35 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 24 december 1800 in Huizen [bron: DTB Huizen begraven 1695-1811 [Family Search, p. 257/604]].
Notitie bij overlijden van Anna: 
"24 dito Anna van Wessel pro deo"
Notitie bij Anna: 
Lidmaat Huizen 1790
Kind van Jacob en Anna:
I. Evertje Jacobs Vlaanderen, geboren op zondag 14 mei 1797 in Huizen [bron: DTB Huizen dopen 1796-1798]. Zij is gedoopt op zondag 21 mei 1797 in Huizen [bron: DTB Huizen dopen 1796-1798]. Bij de doop van Evertje was de volgende getuige aanwezig: Evertje Janse Rebel (1741-1821) [grootmoeder moederszijde]. Evertje is overleden op zondag 25 januari 1880 om 13:30 in Huizen, 82 jaar oud [bron: Overlijden Huizen 1880 Akte 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1880 [bron: Overlijden Huizen 1880 Akte 12]. Bij de overlijdensaangifte van Evertje was de volgende getuige aanwezig: Jan van den Born (1837-1913) [zoon].
Notitie bij overlijden van Evertje: 
Wijk B nr. 166

Aangevers:
Jan van den Born, 42 jaar, korenmolenaar, wonend Vuursche, zoon overledene
Hendrik Bout, 51 jaar, vischverkooper, wonend Huizen

Evertje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 1 november 1818 in Huizen [bron: Huwelijksakten Huizen 1818 Akte 10] met Willem Evertsz van den Born, 23 jaar oud, nadat zij op zondag 18 oktober 1818 in Huizen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijksakten Huizen 1818 Akte 10]. Bij het burgerlijk huwelijk van Evertje en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Evertje Janse Rebel (1741-1821) [grootmoeder moederszijde bruid], Evert Willemsz van den Born (1770-1832) [vader bruidegom] en Gijsbertje Jansen (1775-1829) [moeder bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Evertje en Willem: 
Getuigen:
ouders bruidegom
Evertje Rebel, grootmoeder bruid
Jan van Wessel, 48 jaar, wagenmaker, oom bruid
Jacob Rebel, 43 jaar, fabrikeur
Gerrit Jan Vos Teunisz, [leeftijd en beroep onvermeld]
Willem is geboren op woensdag 1 juli 1795 in Putten [bron: DTB Putten dopen 1772-1822], zoon van Evert Willemsz van den Born en Gijsbertje Jansen. Hij is gedoopt op zondag 5 juli 1795 in Putten [bron: DTB Putten dopen 1772-1822].
Notitie bij de geboorte van Willem: 
"Willem zoon van Evert van den Born en Gijsbertje Jans aan de Allermoolen"
Willem is overleden op dinsdag 9 augustus 1853 om 04:00 in Huizen, 58 jaar oud [bron: Overlijden Huizen 1853 Akte 43]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 augustus 1853 [bron: Overlijden Huizen 1853 Akte 43].
Notitie bij overlijden van Willem: 
[straatnaam onleesbaar] 71

Aangevers:
Hendrik van den Born, 55 jaar, grutter, wonend Huizen, broer overledene
Gijsbert Das, 37 jaar, schoenmaker
Notitie bij Willem: 
Beroep: molenaarsknegt, koorenmolenaar
Getuige bij:
13-03-1837     geboorteaangifte Jan van den Born (1837-1913)     [vader] [bron: Geboorten Huizen 1837 Akte 22]

Generatie 2 (ouders)

2 Pieter Jacobs Vlaanderen, geboren in 1725 in Hilversum.
Hij ging in ondertrouw, 31 of 32 jaar oud, op donderdag 8 december 1757 in Huizen [bron: DTB Huizen trouwen 1752-1766 [Van papier naar Digitaal, p. 7/21]] met de minstens 26-jarige Meinsje (Mijnsje) Jacobs Vlaanderen.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Meinsje: 
"08-12-1757 Pieter Vlaanderen j.m Hilversum Meijnsje Vlaanderen j.d Huizen betoog na Hilversum 25-12-1757"
{Trouwvermelding in Hilversum niet gevonden}

3 Meinsje (Mijnsje) Jacobs Vlaanderen, geboren vóór woensdag 18 april 1731 in Huizen.
Notitie bij de geboorte van Meinsje: 
Niet te vinden in DTB Huizen dopen. Is ze niet gedoopt? Niet in Huizen geboren?
Meinsje is overleden op zaterdag 18 april 1818 om 21:00 in Huizen, minstens 87 jaar oud [bron: Overlijden Huizen 1818 Akte 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1818 [bron: Overlijden Huizen 1818 Akte 21].
Notitie bij overlijden van Meinsje: 
Huis nr. 169

Aangevers:
Cornelis Letter, 62 jaar, gerechtsdienaar
Jan van Dijk, 44 jaar, timmerman
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Pietersz Vlaanderen, geboren in 1761 in Hilversum (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

4 Jacob Vlaanderen.
Kind van Jacob uit onbekende relatie:
I. Pieter Jacobs Vlaanderen, geboren in 1725 in Hilversum (zie 2).

6 Jacob Jansz Vlaanderen. Jacob is overleden op woensdag 18 december 1771 in Huizen. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 december 1771 [bron: DTB Huizen begraven 1695-1811 [Family Search, p. 54/114]].
Notitie bij overlijden van Jacob: 
"dito 18 Jacob Vlaanderen geweest dorpsdienaar"
Notitie bij Jacob: 
Beroep: dorpsdienaar
Hij trouwde vóór 1731 in Huizen [bron: http://stamboom.bode-almere.nl/par/vlaanderen.html] met de ten hoogste 26-jarige Gijsbertje (Gijsje) Gerbrands Hogenbirk.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Gijsbertje: 
Huwelijksvermelding niet in Huizen kunnen vinden.

Dit echtpaar heeft de volgende kinderen:
[- Meinsje geb. Huizen? rond 1731?]
- Jan (~1-3-1733)
- Lijsabet (~3-7-1735)
- Grietje (~30-12-1736)
- Gerbrandt (~1740?)
- Kornelis (~28-10-1742)
- Marritje (~30-5-1745)
- Gijsbert (~25-12-1747)
- Grietje (~1748?)
Opvallend is dat van maar liefst drie kinderen geen doopvermelding bekend is!

7 Gijsbertje (Gijsje) Gerbrands Hogenbirk, geboren in 1705 in Hilversum [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-wilbrink/I2374.php]. Gijsbertje is overleden, 63 of 64 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 30 mei 1769 in Huizen [bron: DTB Huizen begraven 1695-1811 [Family Search, p. 182/604]].
Notitie bij overlijden van Gijsbertje: 
"30 d Gijsbertje Hogenbirk pro deo"
Kind uit dit huwelijk:
I. Meinsje (Mijnsje) Jacobs Vlaanderen, geboren vóór woensdag 18 april 1731 in Huizen (zie 3).

Generatie 4 (overgrootouders)

12 Jan Rijcksz Vlaanderen.
Notitie bij Jan: Mogelijk:
Vlaanderen, Jan en vrouw * 1719
Vlaanderen, Jan ("en vrouw" is doorgehaald) * 1729
Vlaanderen, Jan en vrouw * 1723
Vlaanderen, Jan en vrouw * 1726
[Lidmaten Nieuw Loosdrecht]
Hij trouwde met
13 Mijnsje?.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Jansz Vlaanderen (zie 6).

14 Gerbrand Teunisz Hogenbirk, geboren in 1678 in Hilversum [bron: http://stamboom.bode-almere.nl/kw/frits/frits-frm4.htm].
Hij trouwde voor 1702 in Hilversum [bron: http://stamboom.bode-almere.nl/kw/frits/frits-frm4.htm] met Grietje Boelhouwer.
Notitie bij het huwelijk van Gerbrand en Grietje: 
In het (na de brand van 1766 gereconstrueerde) doopboek NG van Hilversum is het enige kind dat van dit echtpaar vermeld wordt Grietje, gedoopt 6-4-1703.
15 Grietje Boelhouwer, geboren in Hilversum [bron: http://stamboom.bode-almere.nl/kw/frits/frits-frm4.htm].
Kind uit dit huwelijk:
I. Gijsbertje (Gijsje) Gerbrands Hogenbirk, geboren in 1705 in Hilversum (zie 7).

Generatie 5 (betovergrootouders)

28 Teunis Gerbrandsz Hogenbirk, geboren in 1649 [bron: http://stamboom.bode-almere.nl/kw/frits/frits-frm4.htm].
Kind van Teunis uit onbekende relatie:
I. Gerbrand Teunisz Hogenbirk, geboren in 1678 in Hilversum (zie 14).

Generatie 6 (oudouders)

56 Gerbrand Hogenbirk.
Kind van Gerbrand uit onbekende relatie:
I. Teunis Gerbrandsz Hogenbirk, geboren in 1649 (zie 28).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 12-07-2016 13:39:02 door Peter J.R. Vermaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten