vrijdag 22 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (402-403/804-807/1608-1615)

Waar de voorouders van Engel(tje) Harms Suilman mij enigszis bekend zijn, blijf ik bij die van haar man Hindrik Jans in het duister tasten.
Volgens [http://www.2renema.nl/genea/jannn.htm#II.1] heet Hindrik Jans ook wel Hindrik Jans Puister.

In 1762 is vertrokken uit Oterdum:
Hindrik Jansz (vertrokken)


Het eerste kind van Engeltje en Willem Jans wordt in Oterdum gedoopt op 9-2-1716 en haar jongste kind (met Hindrik Jans) op 30-9-1736, zodat ze waarschijnlijk tussen 1690 en 1695 geboren is.

Kinderen:
14-4-1726 Jannis
12-11-1730 Tryntje
2-8-1733 Trinje
30-9-1736 Jannis
Hindrik is geboren in Wagenborgen.
Volgens [http://www.2renema.nl/genea/jannn.htm#II.1] heet Hindrik Jans ook wel Hindrik Jans Puister.Hindrik Jans [Puister] trouwt op 19-9-1762 te Siddeburen met Grietje Gerrits.
Bij zijn tweede huwelijk komt Hindrik Jans met attestatie uit Oterdum. 
In het lidmatentegister aldaar komt hij in 1741 voor samen met zijn vrouw Engel Harms, wier naam later is doorgehaald.
In 1752 komt hij alleen voor en in 1762 aldaar uitgeschreven.

Persoonskaart van Hindrik Jans

Hindrik Jans is geboren in Wagenborgen. Hindrik trouwde op zondag 6 mei 1725 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374, folio 137] met Engel Harms Sulman (Suilmans), minstens 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hindrik en Engel: 
"den 6 Maij 1725 sijn na 3 agtereenvolgende proclamatien in de Houwelijken Staat bevestigt, de E: Hindrik Jans van Wagenborgen en de E: Engel Harms Suilmans wed: van Willem Jans van Oterdum"

{Het eerste kind van Engeltje en Willem Jans wordt in Oterdum gedoopt op 9-2-1716 en haar jongste kind (met Hindrik) op 30-9-1736, zodat ze waarschijnlijk tussen 1690 en 1695 geboren is}
Engel is geboren vóór zondag 19 maart 1702 in Oterdum, dochter van Harmen Janssen Sulman (Suilmans, Suilman) en Trijntje Klaasen.
Kind van Hindrik en Engel:
1 Trijntje (Trinje) Hindriks. Zij is gedoopt op zondag 2 augustus 1733 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374]. Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op zondag 19 december 1762 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374, folio 144] met Wiert Alberts, 27 jaar oud, nadat zij op zondag 28 november 1762 in Oterdum in ondertrouw zijn gegaan [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374, folio 144].
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Wiert: 
"den 19 December zijn na drie agtereenvolgende proclamatien op den 28 November, 5 en 12 December in den Houwelijken Staat bevestigt de E. Wierts Alberts en de E. Trijntje Hindriks, weduwe van Meene Pieters beide van Oterdum"

{het eerste huwelijk van Trijntje was op 11-5-1755}

Dit echtpaar had de volgende kinderen:
- Albert (~27-11-1763)
- Hindrik (~9-2-1766)
- Hendrikje (~10-1-1768)
- Wiertje (~2-9-1770)
Wiert is een zoon van Albert Clasen en Hinderkjen Roelofs. Hij is gedoopt op zondag 30 januari 1735 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374]. Wiert is overleden vóór zondag 22 april 1770 in Oterdum, ten hoogste 35 jaar oud [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374].
Notitie bij overlijden van Wiert: 
Doop 02-09-1770 Oterdum
Kind Wiertje
Geslacht v
Vader Wiert Alberts
Moeder Trijntje Hindriks
Diversen 19 weken na overlijden vader geboren
Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374

"geboren 19 weken na ’s vaders dood; door de moeder ten doope geheven en de vraagstukken beantwoort"

Kwartierstaat van Engel Harms Sulman (Suilmans)

Generatie 1 (proband)

1 Engel Harms Sulman (Suilmans), geboren in 1695 in Oterdum. Engel is overleden vóór zondag 19 september 1762, ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Engel: 
Hindrik Jans Puister trouwt op 19-9-1762 te Siddeburen met Grietje Gerrits.
Bij zijn tweede huwelijk te Hellum komt Hindrik Jans met attestatie uit Oterdum.
In het lidmatentegister aldaar komt hij in 1741 voor samen met zijn vrouw Engel Harms, wier naam later is doorgehaald.
In 1752 alleen en in 1762 aldaar uitgeschreven.
Notitie bij Engel: 
Lidmaat te Oterdum:
2 december 1714
Engel Harmens, huisvrouw van Willem Jans, op belijdenis

Lidmaat te Oterdum rond 1735:
7. Hindrik Jans en
8. Engeltien Harms

Lidmaat te Oterdum in 1741:
Hindrik Jans en
Engel Harms
Engel trouwde, 29 of 30 jaar oud, op zondag 6 mei 1725 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374, folio 137] met Hindrik Jans [Puister?].
Notitie bij het huwelijk van Engel en Hindrik: 
"den 6 Maij 1725 sijn na 3 agtereenvolgende proclamatien in de Houwelijken Staat bevestigt, de E: Hindrik Jans van Wagenborgen en de E: Engel Harms Suilmans wed: van Willem Jans van Oterdum"
Generatie 2 (ouders)
2 Harmen Janssen Sulman (Suilmans, Suilman), geboren in Oterdum. Harmen is overleden op donderdag 26 februari 1705 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374, folio 153].
Notitie bij Harmen: Bron: 731-6334, [Fol. 95] Bewerker: jgbmeer informatie over deze bewerking
Datum: 13 mei 1702
Harm Jans Suilman Imptr C Jan Meijnders Post Gede
Des gede uitgebrachte mandaet van arrest ten eijnde gede van hijr niet sal vermogen te vertrecken voor en aleer met hem wegens gelevert stroij sal hebben geliquidiert en gecontentiert, wert in contumaciam geconfirmiert.
Hij trouwde op dinsdag 5 september 1690 in Woldendorp [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Woldendorp 1667-1777 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 562, folio 119] met de 20-jarige Trijntje Klaasen.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Trijntje: 
"Den 5. Septemb, na dat het houlijck tusschen Hermen Janssen Suilman van Oterdom en Trijnje Claessens van Woldendorp drie agtereen volgende sondagen volgens kercken order waar sonder verhinderinge gepubliceert, is hij van een attestatie versogt en in de Egtstaat bevestigt"Harmen Suilman en zijn vrouw zijn in 1700 lidmaat te Oterdum:
22. Harmen Jans Suilman en 23. Trijntie Claesen
[http://www.lidmatengroningen.nl/Oterdum.htm]

In Oterdum zijn 2 kinderen gedoopt:
Doop 19-03-1702 Oterdum
Kind Jantien
Geslacht v
Vader Harmen Suilman
Moeder Trijntie Claesen
Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374

Doop 07-09-1704 Oterdum
Kind Klaaske
Geslacht v
Vader Harmen Suilman
Moeder Trijntie Klaasen
Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374
3 Trijntje Klaasen. Zij is gedoopt op donderdag 10 juli 1670 in Woldendorp [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Woldendorp 1667-1777 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 562].
Kind uit dit huwelijk:
I. Engel Harms Sulman (Suilmans), geboren in 1695 in Oterdum (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

6 Claas Benes.
Notitie bij Claas: Naast Trijntje heeft Claas Benes nog een kind:

Doop 18-10-1669 Woldendorp
Kind Geert Arents
Geslacht m
Vader Claas Benes
Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Woldendorp 1667-1777 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 562
Kind van Claas uit onbekende relatie:
I. Trijntje Klaasen, gedoopt op donderdag 10 juli 1670 in Woldendorp (zie 3).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 13-07-2016 14:45:18 door Peter J.R. Vermaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten