dinsdag 13 december 2011

Waarmee ben ik bezig (2) - de eerste klussen geklaard

Na het doorwerken van de DTB-boeken van Zuid Holland (via de site van het Nationaal Archief) en het splitsen van mijn "Maat"-bestanden besloot ik om eerst een kleiner project in zijn geheel van broninformatie te voorzien. Bij "De nazaten van Conraad Meinders Winter" had ik weliswaar steeds keurig de bron vermeld, maar had bepaalde informatie links laten liggen.
Zo had ik nergens het tijdstip van geboorte of overlijden vermeld, geen datum ondertrouw, geen getuigen en geen aangevers. Omdat deze informatie via Alle Groningers (en een enkele keer Alle Friezen of Drenlias) vrij eenvoudig te achterhalen is, besloot ik deze verzameling eerst compleet te maken, voor ik met de Geboorte-akten van de families Vermaat zou verdergaan.
De omvang van de Winters leek beperkt: iets meer dan 800 personen (bij de Vermaat-en wachten ruim 3500 geboorten, minstens zoveel overlijdens en ongeveer 1000 huwelijken op aanvulling).

Het werd geen makkie. Wel ben ik erg blij dat ik eraan begonnen ben. Behalve een aantal extra nazaten, sommige al vrij vroeg in de afstamming, kwam ik ook een tot nog toe onbekende nicht van mijn schoonvader op het spoor. Inmiddels telt deze verzameling meer dan 1100 nazaten, wat een uitbreiding van ruim 25% inhoudt.

Een van de leukste aspecten van internet-genealogie wordt gevormd door de contacten die je opdoet. Zo brachten Bert en Jenny Winter mij de verbinding met de afstammelingen van de "tak Pieter Konraads" (de "andere" Winter-tak) en kwam ik dankzij Henk Aslander het overlijden van de "Amerikaanse Winter" (Pieter Winter, rond 1882 geboren in Muscegon, Michigan, USA) op het spoor. Ook kwam Henk met het mooie verhaal van een "aan de deur" gekochte doodskist, waarvoor na de begrafenis door de begrafenisvereniging nog een boete van f 20,- werd opgelegd, wegens "het niet volgens contract betrekken van de doodkist van de vereniging".

Over de wederwaardigheden van de "verloren" oom van mijn schoonvader, Pieter Winter (* 1871) tast ik nog altijd in het duister. Ook weet ik nog niet wat er geworden is van Lammert en Meijndert Winter, de oudste zonen van stamvader Conraad Meinders. Zijn ze teruggegaan naar Oldenburg? Een begraafboek van Noordbroek met daarin de periode 1760-1805 zou zeer welkom zijn. Ik vrees dat het niet bewaard gebleven is.

Ook van de belevenissen van Conraad Winter en Harmke Tobias na de geboorte van hun jongste kind Geert in 1776 geen spoor.

Het zoeken gaat door.