woensdag 14 september 2011

Waarmee ben ik bezig (1) - het meermaandenplan

Het doorzoeken van de DTB-registers die via het Nationaal Archief online zijn gezet, heb ik bijna afgerond. Naast enkele nieuwe gegevens (huwelijken op latere leeftijd, jong overleden kinderen) heeft dit traject me ook enkele nieuwe losse eindjes opgeleverd. Daarover ga ik de komende tijd eens nadenken.
Mijn herstelwerkzaamheden zijn echter nog lang niet gereed. Van ruim 3.000 personen uit het (Ver)Maat-bestand moet ik nog controleren of ik enige bronvermelding heb aangebracht en moet ik waarschijnlijk op diverse plaatsen het label "nog verder uitzoeken" toevoegen. Daarna ga ik een aantal dingen ingrijpend veranderen.

Een ander overblijfsel van mijn beginperiode is namelijk dat ik indertijd min of meer aannam dat alle familienamen in de vorm Van der Maat/Vermaat(en) met elkaar verwant zouden kunnen zijn. Inmiddels is mij duidelijk geworden dat er diverse clusters zijn die in elk geval met elkaar niets te maken hebben:
(1) de families Van de(r) Maat(h)(en) uit het oosten van het land
(2) de families Verma(e)t(h)en uit Kleef, Goch en Limburg, maar ook Amsterdam
(3) de families Van der Maat uit Amersfoort en IJsselstein (hoewel die onderling mogelijk wel verwant zijn)
(4) de familie Varremaet/Vermaat uit West Brabant
(5) de families Van der Mathe/Vermaat uit Schonauwen (maar vooral omgeving Rotterdam) en Ameide/Tienhoven

Ik ben van plan mijn grote bestand waarin alle bovengenoemde families voorkomen te splitsen:
- clusters 1 en 2 komen in een afzonderlijk bestand, waarmee ik verder - in ieder geval voorlopig - weinig zal doen
- cluster 3 komt in een tweede bestand, waaraan ik tussen de bedrijven door verder zal werken (al was het alleen al omdat ik daar nog een paar losse einden heb waarvan ik het gevoel heb dat ze met wat meer onderzoek wel te verbinden zouden moeten zijn)
- cluster 4 en 5 tenslotte voeg ik samen in een derde bestand, waarmee ik verder werk. Hoewel cluster 4 pertinent geen familie is van cluster 5, houd ik deze samen in een bestand omdat met name de "losse Vermaat-en" op het eerste gezicht niet bij een van de twee zijn in te delen.

Vervolgens ga ik opnieuw de bronnen langs en nu zoals het hoort, namelijk met doornemen van de relevante akten en het opnemen van de daarop vermelde gegevens. Naast het tijdstip van geboorte of overlijden gaat het daarbij om het adres en de getuigen/aangevers. Dit is de tweede reden waarom ik mijn grote bestand splits: het "meenemen" van de akten voor personen waarmee ik verder toch niets ga doen, zou tijd kosten die ik beter kan besteden.
Het doornemen van de BS-akten doe ik eerst voor mijn kleinste projecten, namelijk de nazaten van Aalbert Larekamp en die van Conraad Meinders Winter.

Er is genoeg te doen - zoveel is duidelijk. Tussen de bedrijven door hoop ik regelmatig opvallende bevindingen van mijn onderzoek op (een van) mijn blogs te publiceren. Zo bereid ik stukken voor over Vermaat-Vermaat-huwelijken (en de graad van verwantschap daarin) en over meer en minder vermogende Vermaat-en in de 18e eeuw en de ontwikkeling van hun fortuin.