maandag 8 november 2010

Uit de ligstoel

Afgelopen weekend ben ik begonnen aan het uitzoeken van de nakomelingen van Evert Woltersen, de oudste mij bekende voorvader van de familie Veldwijk. Dit is de familie van mijn aangetrouwde grootmoeder Alida Veldwijk (1901-1989). De doopgegevens van Evert's zoon Noij Evertsen (geboren in Tonsel, gedoopt Ermelo, 4-12-1707) vond ik al een tijdje geleden in het Doopboek NG Ermelo 1653-1811, waarvan de scans via de site "Van Papier naar Digitaal" beschikbaar worden gesteld.
Vervolgens stuitte ik op een kleine moeilijkheid. Wanneer ik er in mocht slagen om ook de doopgegevens van Evert Woltersen te vinden (wat mij tot nu toe niet is gelukt) in de periode tussen 1653 en 1707, zou dat ook gevolgen hebben voor de opbouw van het parenteel. De kans is immers aanwezig dat Evert niet het enige kind is van zijn vader (die Wolter of Wouter moet heten) en dat ik dus verderop in het doopboek mogelijk al nakomelingen over het hoofd heb gezien.
Daarbij vond ik dat ik ook iets moest terugdoen voor VPND, waarvan ik al vaak en nuttig gebruik heb kunnen maken. Ik ben daarom begonnen aan een transcriptie van het Doopboek en heb dat per e-mail aangemeld bij Hans den Braber, samen met Herman de Wit de initiatiefnemer van http://www.vpnd.nl . Inmiddels sta ik op die site ook als "bewerker" vermeld van de betreffende bron.


In de tussentijd ben ik gevorderd tot het najaar van 1656 en tot nu toe heb ik niet meer dan enkele woorden als "onleesbaar" terzijde moeten leggen.
Een leuk bijverschijnsel is dat ik mijn oudste zoon (11) heb kunnen laten zien dat men vroeger "dochter" als "dogter" spelde en dat waar hij een f denkt te lezen meestal een s staat.
Vanaf gisteren is deze genealoog definitief uit de ligstoel. Als hij daar ooit al in gelegen heeft.