maandag 23 september 2013

Waarmee ben ik bezig (7) - projecten aan de horizon

Terwijl ik nog altijd zo nu en dan aandacht besteed aan zowel de Kwartierstaat als de stambomen Vermaat, liggen mijn voornaamste bezigheden nu bij het toevoegen van de akten aan de Parenteel van Wolter Michelsen, stamvader van onder meer de familie Veldwijk.

In mijn planning heb ik er de tijd voor tot september 2014. Daarna zal ik tot maart 2016 bezig zijn met het toevoegen van de akten aan het Parenteel Schaap en tenslotte tot maart 2017 met de akten van het Parenteel Hendrik Jacobsz van Harskamp.

Pas daarna wordt het tijd voor het onderzoek naar de familie(s) Van den Born.

Uiteraard kan ik onderweg op andere gedachten komen. Het intrigeert mij nog altijd dat er in de omgeving van Renkum al in de 18e eeuw meerdere geslachten Van den Born voorkomen, die tot nu toe niet met elkaar te verbinden zijn. Ook is er een familie Van den Born (Prot!) uit Noord-Brabant, waarvan zowel mijn vader als mijn oom menen dat deze ook Renkumse wortels zou moeten hebben. De oudste voorvader van dit geslacht komt immers uit "het land van Kleef" en dat ligt volgens hen vrij dicht bij Renkum.

Ik ben hier vooralsnog vrij sceptisch over, maar wie weet welk materiaal in de nabije toekomst beschikbaar komt...

zondag 22 september 2013

Gaten in de kwartierstaat - op zoek naar Jantje Jans

Sinds ik de afgelopen zomer bij het bijwerken van bronvermeldingen in de kwartierstaat van mijn zonen ook een aantal fouten heb kunnen wegwerken en daarnaast een antwoord heb kunnen formuleren op de vraag Hoe ver ben je? (met de PIKWA, zie http://ondergenealogen.blogspot.nl/2013/08/de-stand-van-zaken-de-pikwa.html) sprongen mij met name de witte plekken in die kwartierstaat in het oog.
Zo is er in de 6e generatie al een gat: Lammechijn Konraads Winter was ongehuwd en de vader van haar kind is onbekend (vanwege dit probleem bedacht ik de C-PIKWA, zie boven).

Een generatie later zorgde de vrouw van Harm Roelofs [Sche(e)roren], Jantje Jans [Bolling] voor een volgend gat: doordat Harm en Jantje voor 1812 zijn getrouwd, zijn hun ouders niet vermeld bij de trouwinschrijving. Van Harm zijn uit zijn Overlijdensakte zowel zijn geboorteplaats, geboortedatum als zijn ouders bekend (daarover in een latere post), maar vanwege het ontbreken van de overlijdensakte van Jantje had ik lange tijd ook geen idee van haar afkomst. Gerekend tot en met de 11e generatie leverde dat een gat op van 30 personen (dat zijn 75 vermeldingen en dus bijna 3% vulling van de kwartierstaat).
Op 7-11-1840 (huwelijk dochter Annechien Harms Scheeroren) was Jantje mogelijk nog in leven: er is althans niet vermeld dat zij is overleden (dat wordt wel van de moeder van de bruidegom vermeld), maar van Annechien's vader (die in 1821 is overleden) wordt dit overleden zijn evenmin vermeld.. 

Ten tijde van het huwelijk van Stijntje blijkt Jantje echter al overleden. Omdat Stijntje bij haar huwelijk al ruim meerderjarig is, ontbreken akten met betrekking tot het overleden zijn van haar ouders waarschijnlijk in de huwelijksbijlagen.

Bij het overlijden van Harm is de volgende informatie vermeld:
Aangevers:
Jan Dolfing, 36 jaar, politiebode, wonend Annerveen
Jan Jacobs Fiebes, 21 jaar, boereknegt, wonend Annerveen

"nalatende deszelfs huisvrouw en vier kinderen"

Anloo, overlijdensakte, 7 juli 1821, aktenr. 15
Overledene: Harm Roelofs Scheroren, geboren te Zuidlaren op 07-03-1759; beroep: arbeider; overleden te Annerveen (Anloo) op 04-07-1821; oud: 62 jaren, zoon van Roelof Roelofs Schevoren en Jantje Jans.
Gehuwd geweest met NN NN, in leven.

Kantoor Assen, memorie van successie, 20 augustus 1821, inventarisnr. 4, opnamenr. 330, memorienr. 414 

Overledene: Harm Roelof Scheroren, overleden te Annerveen (Anloo) op 04-07-1821. Er is onroerend goed aanwezig.

Een tijdlang dacht ik dat Harm en Jantje getrouwd waren in Ruinerwold/Ruinen:
Ruinerwold, doop- en trouwboek (1660-1811; DTB 139), 26 april 1789, pagina 123
1e proclamatiedatum: 26-04-1789.
Bruidegom: Harm Roelofs, jongeman; herkomst: Ruinen.
Bruid: Jentjen Jans, jongedochter; herkomst: Anssen; attestatie naar Ruinen.
NB: attestatie naar Ruinen op 27-04-1789. 
en
Ruinen, doop- en trouwboek (1764-1811; DTB 136), 3 mei 1789, pagina 208
Huwelijksdatum: 03-05-1789; Ondertrouwdatum: 04-04-1789.
Bruidegom: Harm Roelofs, jongeman.

Bruid: Jentien Jans, jongedochter; herkomst: Ansen (Ruinen).

Ze kregen (waarschijnlijk) de volgende kinderen:
Ruinen, doop- en trouwboek (1764-1811; DTB 136), 3 juli 1796, pagina 121
Gedoopt: Jan, geboren te Annerveen, zoon van Harm Roelfs en Jantje Jans. 
Ruinen, doop- en trouwboek (1764-1811; DTB 136), 30 juni 1799, pagina 131
Gedoopt: Arend, zoon van Harm Roelofs en Jantien Jans. 
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 18 januari 1801, pagina 302
Gedoopt: Roelfien, geboren te Annerv.Compagnie, dochter van Harm Roelfs en Jantje Jans.
NB doopplaats: de Kijl. 
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 19 december 1802, pagina 306
Gedoopt: Stijntje, geboren te Annerv.Compagnie, dochter van Harm Roelfs en Jantje Jans.
NB doopplaats: Windeweer en Lula. 
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 12 oktober 1806, pagina 318
Gedoopt: Annechien, geboren te Annerveensche Canaal op 22-09-1806, dochter van Harm Roelfs en Jantje Jans.

Probleem is dat in dezelfde tijd in Ruinen nog een tweede echtpaar met vrijwel dezelfde namen voorkomt: Harm Roelofs [Duizendkunst] en Jantje Jans [Brugging]. Van die Jantje weet ik vrijwel zeker dat ze in Ansen is geboren. Mogelijk hoorde de huwelijksdatum in 1789 die ik toewees aan "mijn" Harm en Jantje eigenlijk bij dat andere echtpaar.

Van drie personen weet ik min of meer zeker dat ze kinderen zijn van Harm en Jantje, namelijk Stijntje, Annechien (krijgt 25-11-1829 ongehuwd een zoon Harm en trouwt in 1840 met Luitje Koops Dol) en Jantje (geboren rond 1790, trouwt 20-5-1810 te Anloo met Derk Corzaan/Corsaan).
Bij de kinderen die in 1811 samen met Harm de naam Scheroren aannemen, worden Stijntje en Annechien echter niet vermeld: wel Jan, Jantje en Roelfien.
Bij zijn overlijden in 1821 laat Harm behalve zijn huisvrouw ook 4 kinderen na: hierbij horen in ieder geval Stijntje, Jantje en Annechien.
Maar bij de kinderen van Harm en Jantje die in Ruinen gedoopt zijn, was geen Jantje, terwijl ze op basis van haar huwelijksakte rond 1790 geboren moest zijn.

Het hierboven genoemde huwelijk had ik gevonden via Drenlias (http://www.drenlias.nl/). Met name Annerveen ligt echter heel dicht bij de provincie Groningen. Op zoek naar een Harm Roelofs en een Jantje Jans die in de provincie Groningen trouwen, vond ik de volgende vermeldingen:
Registratie: 03-03-1788
Bruidegom Harme Roelfs, van Kiel, weduwnaar van Anna Hendrica Engels
Bruid Jantje Jans, van alhier
Bron Trouwboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1702-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 542, folio 087
en
Registratie: 06-03-1788
Bruidegom Harm Roelfs, van Windeweer, weduwnaar van Anna Henrica Engels
Bruid Jantje Jans, van Wildervank
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Windeweer 1756-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 545, folio 48

Deze zijn interessant omdat we weten dat dochter Stijntje gedoopt is in Windeweer (zie boven)! Annerveen ligt op een steenworp ten westen van Zuidlaren (waar Harm heet geboren te zijn) en weer eenzelfde steenworp verder naar het westen ligt Kiel-Windeweer.
Dat ik hiermee op het goede spoor zat, bewijst de onderstaande doopvermelding:
Doop 03-01-1790 Windeweer
Kind Jantje
Geslacht v
Vader Harm Roelfs
Moeder Jantje Jans
Diversen Ouders te Windeweer
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Windeweer 1756-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 545

Ook een (oudere) dochter Stijntje wordt hier geboren:
Doop 14-07-1793 Windeweer
Kind Stijntje
Geslacht v
Vader Harm Roelfs
Moeder Jantje Jans
Diversen Ouders te Windeweer
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Windeweer 1756-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 545

Dit lijkt er bovendien op te wijzen dat de moeder of de schoonmoeder van Harm Stijntje heet. Op basis van deze gegevens zocht ik in Wildervank naar een dochter Jantje en een vader Jan (en liefst een moeder Stijntje), geboren tussen 1750 en 1765 en ik vond dit:
Doop 04-04-1762 Wildervank
Kind Jantjen
Geslacht v
Vader Jan Hindrix
Moeder Stijntje Eijl...
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

Op basis van deze namen kwam ik ook snel het huwelijk van Jantje's ouders op het spoor:
Registratie: 10-02-1754
Bruidegom Jan Hindrix, van Wildervank
Bruid Stijntje Eijlers, van Veendam
Bron Trouwboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1702-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 542, folio 041
en
Registratie: 20-01-1754
Bruidegom Jan Hindrix, van Wildervank
Bruid Stijntje Eilerts, van Veendam

Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1732-1799 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 476, folio 158v

Opgelost, zo leek het. Vanuit dit huwelijk kon ik een aantal voorouders van zowel Jan Hinrix als Stijntje Eilerts vinden (helaas niet alle 28).

Bij het ontrafelen van de afkomst van Stijntje gebeurde er echter opnieuw iets merkwaardigs. Ik had vrij snel gevonden dat Stijntje een dochter moest zijn van Eilert Jans en Antje Sigers. Een ouder zusje werd toegeschreven aan een Hijckje Sigers, maar ik beschouwde dat als schrijffout. Ook toen er bij de kinderen van Jan Eilerts de moeder soms Antje en soms Hijckje werd genoemd, kreeg ik geen argwaan.

Dat gebeurde pas toen ik het overlijden van Stijntje gevonden dacht te hebben:
Overlijden: 25-09-1809 Veendam
Begraven: Veendam
Geregistreerd: Veendam
Overledene Stijntje Eilders, weduwe
Geslacht v
Relatie Jan Tiessens

Bron Begraafboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1781-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 479, folio 150

Op zoek naar de huwelijksdatum van Stijntje en deze andere Jan, verwachtte ik haar vermeld te zien als de weduwe van Jan Hinrix. Niets bleek echter minder waar: Stijntje werd vermeld als afkomstig van Borgercompagnie, maar niet als weduwe.
Ik zat nu met een Stijntje Eilers die in 1762 moeder was van een dochter Jantje, gedoopt in Wildervank en zowel in 1761 als daarna van kinderen die gedoopt werden in Veendam.

Tussen de twee jongste kinderen van een Eilert Jans en een Antje Sigers en een Hijckje Sigers liggen slechts een paar maanden. Eerst dacht ik dat Antje en Hijckje dezelfde persoon waren en dat deze twee kinderen een tweeling vormden. 
Een andere mogelijkheid was dat Antje en Hijckje Sigers wel degelijk twee verschillende personen zijn en er dus sprake is van twee mensen die Eilert Jans heten. Dit zou wel kunnen verklaren dat er een Stijntje Eilers in 1754 met Jan Hinrix trouwt en in 1762 nog een dochter Jantje met hem heeft, terwijl er een (andere) Stijntje Eilers in 1760 trouwt met Jan Ties [Kunst] en in 1761 haar eerste kind van hem heeft.


Nader onderzoek weest uit dat dit inderdaad het geval is. Op 31-10-1717 trouwt een Eilert Jans (waarschijnlijk geboren in Veendam) in Veendam met Antje Sigers uit Borgercompagnie. Op 21-1-1720 trouwt een (andere) Eilert Jans (uit Sappemeer) in Veendam met Hijckje Sigers uit Borgercompagnie. Aangezien beide echtparen een dochter Stijntje noemen, zijn zowel Antje als Hijckje waarschijnlijk dochters van Sijger Derks en Stijntje Harmens.

Zo hebben we het huwelijk van Eilert Jans 1 met Antje en hun dochter Stijntje, die niet tot de kwartierstaat behoren:

En tevens het huwelijk van Eilert Jans 2 met Antje's zus Hijckje en hun dochter Stijntje, die wel tot de kwartierstaat behoren:

Tenslotte de voorouders van Jantje Jans, waarmee de kwartierstaat toch ruim een procent verder is gevuld:


Kwartierstaat van Jantje (Jentien) Jans Bolling

Generatie 1 (proband)

1 Jantje (Jentien) Jans Bolling. Zij is gedoopt op zondag 4 april 1762 in Wildervank [bron: Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541].
Jantje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 maart 1788 in Windeweer en Lula [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Windeweer 1756-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 545, folio 48] met Harm(e) Roel(o)fs Scheeroren (Scheroren, Schevoren, Scheerhoorn), 28 jaar oud, nadat zij op maandag 3 maart 1788 in Wildervank in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1702-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 542, folio 087].

Ze kregen (waarschijnlijk) de volgende kinderen:
Ruinen, doop- en trouwboek (1764-1811; DTB 136), 3 juli 1796, pagina 121
Gedoopt: Jan, geboren te Annerveen, zoon van Harm Roelfs en Jantje Jans.
Ruinen, doop- en trouwboek (1764-1811; DTB 136), 30 juni 1799, pagina 131
Gedoopt: Arend, zoon van Harm Roelofs en Jantien Jans.
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 18 januari 1801, pagina 302
Gedoopt: Roelfien, geboren te Annerv.Compagnie, dochter van Harm Roelfs en Jantje Jans.
NB doopplaats: de Kijl.
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 19 december 1802, pagina 306
Gedoopt: Stijntje, geboren te Annerv.Compagnie, dochter van Harm Roelfs en Jantje Jans.
NB doopplaats: Windeweer en Lula.
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 12 oktober 1806, pagina 318
Gedoopt: Annechien, geboren te Annerveensche Canaal op 22-09-1806, dochter van Harm Roelfs en Jantje Jans.
Harm(e) is geboren op woensdag 7 maart 1759 in Zuidlaren [bron: Overlijden Anloo 1821 Akte 15], zoon van Roelof Roelofs Scheeroren en Jantje Jans.
Notitie bij de geboorte van Harm(e): In het NG doopboek van Zuidlaren komt geen vermelding voor van Harm. Mogelijk is hij niet gedoopt.
In [http://www.homanfree.nl/Gietgen/scheerhoorn2.htm#BM18014] staat dat hij op 8-6-1760 in Kropswolde is gedoopt:

V Roelof Harms Scheerhoorn, geboren circa 1725 te Gieten, zoon van Harm Roelofs Scheerhoorn (zie IV) en Hindrikje? N.N.
Gehuwd voor de kerk op 08-11-1750 te Zuidlaren met Jantje Hindriks, geboren circa 1725 te Kropswolde.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Roelofs Scheerhoorn, gedoopt op 16-11-1758 te Kropswolde.
2. Harm Scheerhoorn, gedoopt op 08-06-1760 te Kropswolde.
3. Zwaantje Scheerhoorn, gedoopt 1-1763 te Zuidlaren.
4. Roelof Scheerhoorn, gedoopt op 04-08-1765 te Zuidlaren.
5. Harmannus Scheerhoorn, gedoopt op 24-06-1770 te Zuidlaren.
Harm(e) is overleden op woensdag 4 juli 1821 om 21:00 in Annerveen, 62 jaar oud [bron: Overlijden Anloo 1821 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 juli 1821 [bron: Overlijden Anloo 1821 Akte 15].
Notitie bij overlijden van Harm(e): Aangevers:
Jan Dolfing, 36 jaar, politiebode, wonend Annerveen
Jan Jacobs Fiebes, 21 jaar, boereknegt, wonend Annerveen

nalatende deszelfs huisvrouw en vier kinderen

Anloo, overlijdensakte, 7 juli 1821, aktenr. 15
Overledene: Harm Roelofs Scheroren, geboren te Zuidlaren op 07-03-1759; beroep: arbeider; overleden te Annerveen (Anloo) op 04-07-1821; oud: 62 jaren, zoon van Roelof Roelofs Schevoren en Jantje Jans.
Gehuwd geweest met NN NN, in leven.

Kantoor Assen, memorie van successie, 20 augustus 1821, inventarisnr. 4, opnamenr. 330, memorienr. 414
Overledene: Harm Roelof Scheroren, overleden te Annerveen (Anloo) op 04-07-1821. Er is onroerend goed aanwezig.
Notitie bij Harm(e): Scheerhoorn Harm Harm Scherozen Jan, Jantje, Roelflen. Anloo 1811 nr. II 156
[Harm Scheroren kiest de achternaam Scheerhoorn]

Kind van Jantje en Harm(e):
I. Stijntje Harms Scheeroren (e.v. Schers), geboren op zondag 19 december 1802 in Annerveenschecompagnie [bron: Huwelijksakten Anloo 1852 Akte 6]. Zij is gedoopt op zondag 19 december 1802 in Windeweer en Lula [bron: Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 19 december 1802, pagina 306]. Stijntje is overleden op zaterdag 22 oktober 1859 om 16:00 in Annerveenschekanaal, 56 jaar oud [bron: Overlijden Anloo 1859 Akte 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1859 [bron: Overlijden Anloo 1859 Akte 59].
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Aangevers:
Frans te Velde, 46 jaar, veearts, wonend Annerveenschecanaal
Lubbertus Michael Schukking, 31 jaar, koopman, wonend Annerveenschecanaal
Notitie bij Stijntje: Beroep: arbeidster
Stijntje trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 24 juni 1852 in Anloo [bron: Huwelijksakten Anloo 1852 Akte 6] met Jan Alberts Schers, 45 jaar oud, nadat zij op zondag 13 juni 1852 in Anloo in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijksakten Anloo 1852 Akte 6].
Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Jan: 
Bruidegom: Jan Schers, geboren te Meeshuizen op 09-05-1807; oud: 45 jaren; beroep: arbeider; weduwnaar van Aaltje Gabbes Sterenberg, zoon van Albert Wierts Schers en Bauchien Jans.
Bruid: Stijntje Harms, geboren te Anloo op 19-12-1802; oud: 50 jaren; beroep: arbeidersche, dochter van Harm Roelofs en Jantje Jans.
NB. vader bruidegom overleden; moeder bruidegom overleden
Getuigen:
Petrus Corneles, 40 jaar, bakker, wonend Eext
Jannes Wieldraijer, 29 jaar, bakkersknecht, wonend Eext
Arend Dolfing, 37 jaar, politiebode, wonend Annerveen
Jakob Abels, 40 jaar, veldwachter, wonend Eext
Jan is geboren op zaterdag 9 mei 1807 in Meedhuizen [bron: Huwelijksakten Anloo 1852 Akte 6], zoon van Albert Wier(t)s(z) Schers (Scherts) en Bauchien Jans Buur. Hij is gedoopt op maandag 25 mei 1807 in Meedhuizen [bron: Doopboek Meedhuizen 1804-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 282]. Jan is overleden op donderdag 15 februari 1877 om 05:00 in Annerveenschekanaal, 69 jaar oud [bron: Overlijden Anloo 1877 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1877 [bron: Overlijden Anloo 1877 Akte 9].
Notitie bij overlijden van Jan: 
Aangevers:
Leendert Smith, 65 jaar, arbeider, wonend Annerveenschecanaal
Hindrik Rijnberg, 39 jaar, stelmaker, wonend Annerveenschecanaal
Notitie bij Jan: Beroep: arbeider

Opvallend is dat Jan Alberts Schers tijdens zijn huwelijk met Aaltje Sterenberg (van april 1830 tot haar dood in 1849, Aaltje is geboren in 1786 en Jan was dus 21 jaar jonger!) een relatie had met Stijntje Harms, bij wie hij tussen 1835 en 1842 4 kinderen verwekte.
Vermeld:
van 24-07-1830 tot 28-08-1849     Huwelijk (Huwelijk 24-07-1830 Hoogezand
Bruidegom Jan Alberts Scherts
Geboren Meedhuizen gem. Delfzijl
Vader Albert Wierts Scherts
Moeder Bouchien Jans Buur
Bruid Aaltje Sterenberg
Geboren Hoogezand
Vader Gabbe Albartus Sterenberg, scheepstimmerman
Moeder Jaapkje Jans Boer
Bron Huwelijksregister Hoogezand 1830 Aktenummer 21

Overlijden 28-08-1849 Hoogezand
Overledene Aaltje Gabbes Sterenberg
Geslacht v
Leeftijd 63 jaar
Geboorteplaats Kalkwijk gem. Hoogezand
Vader Gabbe Alberthus Sterenberg
Moeder Jaapkje Jans
Relatie Jan Alberts Scherts
Bron Overlijdensregister Hoogezand 1849 Aktenummer 95)
[bron: Huwelijksregister Hoogezand 1830 Akte 21]

Generatie 2 (ouders)

2 Jan Hindrix. Hij is gedoopt op zondag 15 juli 1731 in Wildervank [bron: Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541].
Notitie bij de geboorte van Jan: waarschijnlijk:
Doop 15-07-1731 Wildervank
Kind Jan
Geslacht m
Vader Hindrik Boeles
Moeder Jantien Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541
{Ik acht bovenstaande ouders het meest waarschijnlijk omdat dochter Jantje als tweede kind na zoon Hendrik vernoemd is naar vaderszijde. In dat geval heet Jan’s moeder Jantje (en is hij zelf naar haar vader vernoemd).}

ook mogelijk, maar minder waarschijnlijk:
Doop 01-10-1731 Wildervank
Kind Jan
Geslacht m
Vader Hindrik Philippus
Moeder Catrina Wijbes
Diversen tussen 1-9 en 18-11-1731
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

Doop 07-03-1734 Wildervank
Kind Jan
Geslacht m
Vader Hindrik Joesten
Moeder Grietien Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

Doop 01-10-1735 Wildervank
Kind Jan
Geslacht m
Vader Hindr. Freriks
Moeder Roelfien Jurjens
Diversen tussen 16-10 en 1-12-1735
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 10 februari 1754 in Veendam [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1732-1799 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 476, folio 158v] met de 23-jarige Stijntje Eijler(t)s. Jan en Stijntje gingen op zondag 20 januari 1754 in Wildervank in ondertrouw [bron: Trouwboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1702-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 542, folio 041].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Stijntje: kinderen:
Doop 01-11-1758 Wildervank
Kind [Hendr]...ik
Geslacht m
Vader Jan Hindrix
Moeder Stijntje Eijlers
Diversen tussen 27-8 en 17-12-1758
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

3 Stijntje Eijler(t)s, geboren in Borgercompagnie. Zij is gedoopt op zondag 9 juli 1730 in Veendam [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475].
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Overlijden: 25-09-1809 Veendam
Begraven: Veendam
Geregistreerd: Veendam
Overledene Stijntje Eilders, weduwe
Geslacht v
Relatie Jan Tiessens
Bron Begraafboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1781-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 479, folio 150

Helaas is dit een andere Stijntje Eilers, die in 1760 in Veendam getrouwd is met Jan Tiessen [Kunst]. Zij is een nichtje van "onze" Stijntje Eilers.

Kind uit dit huwelijk:
I. Jantje (Jentien) Jans Bolling, gedoopt op zondag 4 april 1762 in Wildervank (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

4 Hindrik Boeles. Hij is gedoopt op zondag 29 november 1711 in Nieuwe Pekela [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Nieuwe Pekela 1704-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 311].
Hij trouwde, 18 jaar oud, op zondag 14 mei 1730 in Wildervank [bron: Trouwboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1702-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 542, folio 022] met Jantien Jans.
Notitie bij het huwelijk van Hindrik en Jantien: 
Kinderen:
Doop 21-03-1734 Wildervank
Kind Boele
Geslacht m
Vader Hindrik Boeles
Moeder Jantien Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541
Doop 01-04-1737 Wildervank
Kind Gerrijt
Geslacht m
Vader Hindrik Boeles
Moeder Jantien Jans
Diversen tussen 31-3 en 26-5-1737
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541
Doop 14-02-1740 Wildervank
Kind Gesina
Geslacht v
Vader Hindrick Boeles
Moeder Jantien Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541
Doop 16-07-1743 Wildervank
Kind Maria
Geslacht v
Vader Hindrik Boeles
Moeder Jantien Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541
Doop 08-05-1746 Wildervank
Kind Catrina
Geslacht v
Vader Hindrik Boeles
Moeder Jantien Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541
Doop 24-05-1750 Wildervank
Kind Hendricus
Geslacht m
Vader Hindrik Boelens
Moeder Jantjen Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

5 Jantien Jans.
Notitie bij de geboorte van Jantien: 
mogelijk:
Doop 30-08-1705 Groningen; Grote Kerk
Kind Jantje
Geslacht v
Vader Jan Coops
Moeder Maria Fransen
Bron Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1676-1705 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 148

Doop 28-07-1706 Groningen; A-kerk
Kind Jantje
Geslacht v
Vader Jan Hilbrands
Moeder Maria Aldring
Bron Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1706-1732 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 149

Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Hindrix, gedoopt op zondag 15 juli 1731 in Wildervank (zie 2).

6 Eilert Jans. Hij is gedoopt op donderdag 16 december 1694 in Sappemeer [bron: Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400].
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 21 januari 1720 in Veendam [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475, folio 204] met de 28-jarige Hijckje Sijgers.
Notitie bij het huwelijk van Eilert en Hijckje: 
Kinderen:
Doop 02-11-1727 Veendam
Kind Derk
Geslacht m
Vader Eilert Jans
Moeder Hijkjen Sijgers
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 09-07-1730 Veendam
Kind Stijntje
Geslacht v
Vader Eilerdt Jans
Moeder Hijckjen Sigers
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 07-06-1733 Veendam
Kind Fennigjen
Geslacht v
Vader Eilert Jans
Moeder Hijcke Sijgers
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1732-1799 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 476
7 Hijckje Sijgers. Zij is gedoopt op donderdag 10 januari 1692 in Sappemeer [bron: Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400].
Kind uit dit huwelijk:
I. Stijntje Eijler(t)s, geboren in Borgercompagnie (zie 3).

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Boele Hindriks, geboren in 1680.
Notitie bij de geboorte van Boele: 
mogelijk:
Doop 05-07-1685 Winschoten
Kind Boelo
Geslacht o
Vader Hindrick Jans
Moeder Kneer Boeles
Diversen wonende Winschoterzijl
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Winschoten 1646-1732 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1706 in Nieuwe Pekela [bron: Trouwboek Kerkelijke gemeente - Nieuwe Pekela 1706-1733 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 312, folio 043] met de 20 of 21-jarige Gesina Gerrits.
Notitie bij het huwelijk van Boele en Gesina: 
Afschrift uit Toegang 269 (Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela) inv.nr. 1, p. 113 e.v. Geen datums aangetekend.

9 Gesina Gerrits, geboren in 1685.
Notitie bij de geboorte van Gesina: 
mogelijk:
Doop 01-06-1683 Groningen; Martinikerk
Kind Geesien
Geslacht v
Vader Gerrit Alberts
Moeder Geesien Gerits
Bron Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1676-1705 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 148

Doop 19-09-1684 Groningen; Martinikerk
Kind Gesina
Geslacht v
Vader Gerrit Alberts
Moeder Trijntjen Jochums
Bron Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1676-1705 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 148

Doop 25-11-1687 Groningen; Martinikerk
Kind Gesina
Geslacht v
Vader Gerrit Tilling
Moeder Trijntje Friling
Bron Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1676-1705 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 148
Kind uit dit huwelijk:
I. Hindrik Boeles, gedoopt op zondag 29 november 1711 in Nieuwe Pekela (zie 4).

12 Jan Janssen Meijers, geboren in 1660 in Het Stigt Quakenbruck (D).
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op donderdag 13 februari 1687 in Hoogezand [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Hoogezand 1668-1729 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 226, folio 102] met de 26 of 27-jarige Fenne Eilers.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Fenne: 
Kinderen:
Doop 30-10-1687 Hoogezand
Kind Jan
Geslacht m
Vader Jan Janssen
Moeder Fenne Eijlers
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Hoogezand 1668-1729 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 226
Doop 11-02-1691 Sappemeer
Kind Gepke
Geslacht v
Vader Jan Jans
Moeder Fenne Eilderts
Diversen woonplaats Kalkwijk
Bron Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400
Doop 14-08-1698 Sappemeer
Kind Roelff
Geslacht m
Vader Jan Jansen
Moeder Fenniggien Eijlers
Bron Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400

13 Fenne Eilers, geboren in 1660 in Hoogezand.
Kind uit dit huwelijk:
I. Eilert Jans, gedoopt op donderdag 16 december 1694 in Sappemeer (zie 6).

14 Sijger Derks. Hij is gedoopt op donderdag 23 december 1666 in Sappemeer [bron: Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400].
Hij trouwde, 20 jaar oud, op zondag 2 november 1687 in Sappemeer [bron: Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400, folio 42v] met de 20-jarige Stijntje Harmens.
Notitie bij het huwelijk van Sijger en Stijntje: 
Kinderen:
Doop 03-06-1694 Sappemeer
Kind Antie
Geslacht v
Vader Sijger Dercks
Moeder Stijntien Harmens
Bron Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400
Doop 29-06-1696 Sappemeer
Kind Derck
Geslacht m
Vader Sijger Dercks
Moeder Stijntjen Harmens
Bron Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400
Doop 09-07-1699 Veendam
Kind Harmen
Geslacht m
Vader Sijger Derks
Moeder Stijntjen Harmens
Diversen Borgercompagnie
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 29-01-1702 Veendam
Kind Albert
Geslacht m
Vader Sijger Derks
Moeder Stijntjen Harms
Diversen in de Borgercompagnie
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 05-12-1703 Veendam
Kind Albert
Geslacht m
Vader Sijger Derks
Moeder Stijntjen Harms
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 29-11-1705 Veendam
Kind Jan
Geslacht m
Vader Sijger Derks
Moeder Stijntjen Harms
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 30-09-1708 Veendam
Kind Geesjen
Geslacht v
Vader Sijger Derks
Moeder Stijntjen Harms
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 16-08-1711 Veendam
Kind Heere
Geslacht m
Vader Sijger Derks
Moeder Stijntjen Harmens
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475

15 Stijntje Harmens. Zij is gedoopt op donderdag 20 oktober 1667 in Sappemeer [bron: Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400]. Stijntje is overleden vóór zondag 17 september 1713 in Veendam, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Registratie: 17-09-1713
Bruidegom Sijger Derks, van Borgercompagnie, weduwnaar
Bruid Jantjen Jouckes, van Borgercompagnie, jongedochter
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475, folio 198v
Kind uit dit huwelijk:
I. Hijckje Sijgers, gedoopt op donderdag 10 januari 1692 in Sappemeer (zie 7).

Generatie 5 (betovergrootouders)

28 Derck Sijgers.
Kind van Derck uit onbekende relatie:
I. Sijger Derks, gedoopt op donderdag 23 december 1666 in Sappemeer (zie 14).


30 Harmen Heeres.
Notitie bij de geboorte van Harmen: mogelijk:
Doop 25-03-1642 Grootegast
Kind Harmen
Geslacht m
Vader Hero Hermens
Moeder Jantien Bobbes
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Grootegast en Doezum 1628-1789 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 206
Hij trouwde vóór 1667 met Hijcke?.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Hijcke: 
Nog een kind:
Doop 08-10-1671 Sappemeer
Kind Heere
Geslacht m
Vader Harmen Heeres
Moeder Hijcke
Bron Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400

31 Hijcke?.
Kind uit dit huwelijk:
I. Stijntje Harmens, gedoopt op donderdag 20 oktober 1667 in Sappemeer (zie 15). 

zondag 1 september 2013

Genealoog te Rommeldam
Het rommelt binnen de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). Binnen korte tijd zijn zowel de penningmeester als de voorzitter van het Hoofdbestuur alsmede de gehele redactie van het verenigingsblad Gens Nostra opgestapt en de crisis lijkt nog niet voorbij.

De kern van het conflict lijkt te liggen in een verandering van stijl. De NGV telde enige jaren geleden nog 11.000 leden en nu ongeveer 8.500 . Er is door de ledenvergadering een beleidsplan aangenomen waarmee de organisatie van de NGV zou moeten worden aangepast aan "de eisen van de tijd". Het hoofdbestuur, de voorzitter voorop, heeft zich voorgenomen dit plan met voortvarendheid - en waar nodig met directieve aansturing - te realiseren.

Je kunt je afvragen of zoiets gewenst is. Mensen die zich organiseren in een vereniging doen dat in de regel niet uitsluitend op basis van gedeelde interesse, maar vaak ook op basis van een gedeeld "gevoel", een voorkeur voor een bepaalde sfeer en manier van werken. Wanneer dat beginsel na verloop van tijd minder aantrekkelijk is voor potentiële nieuwe leden, kom je als vereniging in de verleiding te denken dat je het blijkbaar niet goed genoeg doet. De vraag is of het wel beter kan.
Een kenmerkend voorbeeld hiervan is de kerkverlating, die begon in de tweede helft van de 20e eeuw. De reactie van vele kerken was het ingrijpend moderniseren van hun kerkdiensten met behulp van muziek, toneel en soms dans. Het gevolg was echter niet dat er meer jonge mensen naar de kerk kwamen, maar wel dat nu ook ouderen de kerk verlieten. Naast de bestaande kerkgenootschappen ontstonden er evangelische gemeenten die niet alleen een geheel ander type viering, maar ook een bepaalde sfeer kennen, in hoge mate verschillend van de traditionele kerkgenootschappen. Overal is immers een markt voor, zoals mijn schoonvader treffend placht te zeggen.

Zoiets zie ik nu ook binnen de NGV gebeuren. Door rigoreus het mes te zetten in allerlei delen van de organisatie trek je hoogstwaarschijnlijk weinig nieuwe leden (zeker niet meteen, in het meest gunstige geval gaat daar wel een aantal jaren overheen), maar frustreer je veel mensen die zich, vaak al vele jaren lang, voor de NGV hebben ingezet.
Draagvlak ontstaat pas na veel luisteren en gezamenlijk plannen maken. En het kost tijd. Bij het ontbreken van draagvlak moet je je bovendien afvragen of je met de goede dingen bezig bent.
Het gebruik van dwang waar draagvlak ontbreekt maakt zo'n proces alleen maar pijnlijker. Je kunt van de redactie van Gens Nostra niet verwachten dat men verklaart dat men het al die jaren verkeerd heeft gedaan en dat er zoiets als een "redactiestatuut" nodig is om het in de toekomst wel goed te doen. Een redactie zet zich in op basis van interesse en betrokkenheid, niet om een eigen koninkrijkje binnen een vereniging te ommuren.
De gevolgen van doorduwen waar weerstand is laten zich binnen het toch beperkte wereldje van de genealogie gemakkelijk voorspellen: verziekte persoonlijke relaties, waarvan je nog jarenlang last zult hebben.

Voorts gaan er stemmen op op om dan maar te fuseren met het CBG. Mij lijkt dat een buitengewoon slecht idee. Het CBG is inmiddels een commerciële club geworden, die - net als een telefonieprovider - na een bepaalde tijd je aangekochte tegoed simpelweg opvreet. Mogelijk kijken diverse NGV-leden verlekkerd naar het tijdschrift Genealogie van het CBG, dat inderdaad een aantal aantrekkelijke eigenschappen heeft. Het CBG heeft echter geen enkele traditie op het gebied van activiteiten "van leden voor leden", waarvoor een vereniging als de NGV juist bedoeld is (of in elk geval zou moeten zijn). Een fusie met het CBG zal de leden van de NGV van de drup in de regen brengen.

Wat mij tot nu toe wel is opgevallen, is dat er, ook tussen NGV-leden onderling, weinig neiging bestaat om de gegevens van eigen onderzoek te delen met andere leden. Toegegeven, er komen antwoorden op de vragen op het prikbord, maar van het spontaan delen van gegevens is weinig sprake. Vergelijk dit met de grote hoeveelheid publicaties die leden van Ons Voorgeslacht via hun website beschikbaar stellen aan andere leden (en deels zelfs aan de wereld) en stel vast dat er binnen de NGV nog veel te winnen is.

Mij dunkt dat de meerwaarde van een vereniging van genealogen ligt in het onderling delen en beschikbaar stellen van gegevens, kennis en faciliteiten op het gebied van voorouderonderzoek. Hoewel de beschikbaarheid van genealogische gegevens via internet de laatste jaren enorm is toegenomen, blijft de vraag veel groter dan het aanbod.
Dit vraagt ook een andere kijk op het delen van gegevens. De tijd die ik bespaar door het beschikken over de resultaten van het onderzoek van een ander, kan ik immers investeren in het doen van onderzoek dat voor die ander weer nuttig is.

Ik ben een organisatiescepticus. Organisaties worden opgericht om te voorzien in een behoefte of het oplossen van een probleem, maar hebben de neiging nog te blijven bestaan lang nadat het probleem is opgelost of nadat de behoefte al lang getaand is. Uiteindelijk, na en ondanks reeksen klaagzangen "dat er geen betrokkenheid meer is" zal zo'n organisatie zonder draagvlak worden opgeheven. Voor die mensen die er veel tijd en moeite in hebben geïnvesteerd altijd een teleurstelling, maar uit de aard der zaak onontkoombaar.

De toekomst van de NGV is - evenals vele andere zaken - niet te voorspellen. Veel hangt af van de bereidheid van de huidige leden om te behouden wat men behouden wil en van de aantrekkingskracht die zo'n club op nieuwe generaties genealogen uitoefent. We zullen zien wat het wordt. Vooralsnog voel ik mij als NGV-lid nog even genealoog te Rommeldam.

zaterdag 24 augustus 2013

Het spoor van de vernoeming

Een van de meest prettige hulpmiddelen voor een genealoog is het vernoemen van voorouders. Niet alleen kun je op basis van dit gegeven vaak goed controleren of je een gezin compleet hebt beschreven, maar ook is het een prima manier om er achter te komen hoe de ouders van iemand geheten zouden moeten hebben wanneer ze niet direct in een akte zijn vermeld. Met name in regio's waar de achternaam een zeldzaamheid en het patroniem de regel is, heeft me dat al meerdere keren geholpen.

Er is iets voor te zeggen dat dit gebruik vandaag de dag in onbruik is geraakt. Als meisje zul je waarschijnlijk niet zo blij zijn met namen als Gijsje of Jobje terwijl je vriendinnen Stacey, Kim of Jolijn heten. Aan de andere kant zal dit voor de genealoog van morgen een extra uitdaging opleveren, zeker wanneer hij wordt gecombineerd met de gevolgen van echtscheidingen of de veranderde regels van naamsvoering (je kunt nu immers als man kiezen voor de achternaam van je vrouw).

Onze zonen zijn allebei vernoemd, de oudste zoals het hoort naar vaderszijde en de jongste naar moederszijde. Wanneer we naar de "vererving" van de namen van de oudste kijken, zien we het volgende:


De oudste naam gaat terug naar het begin van de 18e eeuw. Hadden we "stamboom-bewust" vernoemd (ook al behoor ik niet in de verste verte tot de groep stamhouders), dan had de oudste Philip Ernst moeten heten.

De vernoeming van de jongste is een waar genealogisch palet geworden:De oudste naam gaat terug tot de oudst bekende voorouder van de familie Winter, geboren midden 17e eeuw. Dat staat genealogisch gesproken al een stuk beter.

Kijken we tenslotte naar de vernoemingen van mijn vrouw en mij, dan is duidelijk dat ook hier de diverse namen ver terug gaan:
woensdag 14 augustus 2013

Opnieuw Larekamp

Onlangs nog werd mij door Nees van den Oosterkamp, coördinator van de Werkgroep Elst & Remmerden HVOR, verzekerd dat er tot op heden geen stuk grond is gevonden met de naam Larekamp. Wat schetste mijn verbazing, toen ik via de website van de Vereniging Oud Rhenen terechtkwam op een "Topografie van veldnamen" en daar verwijzingen vond naar het Leenrepertorium van de hofstede van IJsselstein 1310-1656 (op de website abusievelijk de leenkamers van de heren van Egmond genoemd), bewerkt door J.C. Kort.

Het gaat om de volgende vermeldingen:

RHENEN
169. Zijn hofstede te Laar met toebehoren (1450: groot 14½ morgen, te Rhenen; 1473: met getimmerte, boomgaard en koolhof met een tiendvrije akker land; 1519: op Larenberg aan Wessenputje, waar de Larense weg doorheen gaat; 1473: oost en zuid: de gemene straat, west: de gemene steeg, die op de gemene straat uitkomt, noord: Lodewijk van Leefdaal), (1610: belast met f 202,- 5 st. jaarlijks voor een hoofdsom van f 3236.-).
172. 9 morgen land in Rhenen, genaamd Laarkamp, strekkend oost in de Eem, zuid: Bernard Vrieze, west: de gemene heerstraat, noord: de heren van het Duise huis.
8-8-1432: Jan Borre belooft binnensjaars op te dragen in ruil voor 8 morgen aan de Maarn, Nassaus Domein, II, inv. 778.

Met name de tweede, genoemd met het jaartal 1432, is zeer interessant. Er bestond, in ieder geval in de 15e eeuw, een stuk grond met de naam Laarkamp. Het wordt daardoor een stuk meer plausibel dat de beide geslachten (van) Laar(e)kamp aan dit stuk grond hun naam hebben ontleend.
Al is het dan drie eeuwen na de eerste vermelding.

maandag 5 augustus 2013

De stand van zaken: de PIKWA

PIKWA 5 augustus 2013

De PIKWA (Performance Indicator KWArtierstaat) is een methode die is ontwikkeld door Otto van Driel om een antwoord te kunnen formulere op de vraag "hoe ver ben je?" (zie http://www.ottop.nl/kw3l/pikwa.html).
Omdat ik dit meteen een elegante en bruikbare methode vond (en toch al bezig was met het verder "aankleden" van mijn kwartierstaat), heb ik er meteen twee berekend: een voor de kwartierstaat van mijn kinderen en een (omdat mijn eigen voorgeslacht anmerkelijk beter gedocumenteerd is) voor die van mijzelf.

Ik heb daarbij een aantal uitgangspunten gekozen, die mogelijk anders zijn dan bij de oorspronkelijke opzet (maar deze zijn door Otto van Driel daarbij niet beschreven):
  • Data worden uitsluitend "geteld" wanneer ik ze in de akte/scan zelf heb vastgesteld of wanneer ik ze heb ontleend aan publicaties van betrouwbare genealogen(groepen): de "Eemlandse Klappers" tellen dus wel mee, mededelingen via e-mail van collega-genealogen vooralsnog niet en internet-sites al helemaal niet.
  • Kwartierherhaling is actief. Ik beargumenteer dit uitgangspunt met het erfrecht: wanneer ik via meerdere kinderen van een erflater afstam, ontvang ik ook meerdere porties van de erfenis.
Op basis van de oorspronkelijke PIKWA-definitie kom ik bij de kwartierstaat van mijn zonen tot een score van 55,20%. Dat viel mij wat tegen. De score van mijn eigen kwartierstaat valt met 47,32% echter nog lager uit. Dit zal veroorzaakt worden doordat ik om deze te kunnen berekenen een generatie (de 11e) extra nodig heb, die qua vermeldingen flink magerder is dan generatie X. 

Er is dus nog veel werk te verzetten. Maar wat dan? En waar?
Om dat uit te vinden heb ik een aantal aanvullende zaken berekend. Om een 1% hogere PIKWA[10]-score te krijgen moet ik 25,6 extra vermeldingen weten te vinden. Kijk ik naar de verschillende categorieën, dan valt de lage score bij "Begraven" in de generaties IX en X op: slechts 48% en 20%. Hier valt het nodige te verbeteren.

Tenslotte blijft de vraag "wat is mogelijk?" Met een aantal ongehuwde moeders (de eerste al in generatie VI) is een aantal kwartieren eenvoudigweg niet te vullen. Dit zou eigenlijk ook moeten worden verdisconteerd in de definitie van de PIKWA. Daarom heb ik als tweede getal een "Corrected PIKWA" (kortweg C-PIKWA) berekend, waarbij het voorkomen van een ongehuwde moeder wordt verwerkt in het maximaal "te behalen" vermeldingen.

In het geval van de kwartierstaat van mijn zonen is de C-PIKWA met 57,29% logischerwijs wat gunstiger dan de PIKWA en ligt ook de 1%-waarde met 24,47 wat lager.

Tenslotte valt er ook nog iets te zeggen over de compleetheid van een generatie, dat wil zeggen het aantal personen of echtparen waarvan alle gegevens bekend zijn. In de generaties IV t/m VIII varieert dit percentage tussen de 75 en 85 procent, om bij generatie IX scherp te dalen naar 25%.

Wat mij de komende jaren te doen staat is duidelijk: het uitspitten van de Gaardersboeken en de Oud Notariële Archieven.

dinsdag 30 juli 2013

Over het hoofd gezien vanwege schrijffout

Mijn oom Peter van den Born, die de genealogie Van den Born heeft uitgezocht en van wiens noeste speurwerk - van lang voor het internettijdperk - ik al veel heb kunnen profiteren, had de vermelding niet kunnen vinden.
Ook ik moet er al een paar keer overheen hebben gelezen. Vandaag - bezig met de akten van overlijden en begraven behorend bij mijn kwartierstaat - probeerde ik het nog maar een keer. Het is immers onuitstaanbaar dat een huwelijk van eind 18e eeuw onvindbaar zou zijn.

Waarschijnlijk doordat mijn schuine oog niet direct op de eerste, maar juist op de tweede persoon viel, vond ik bij de huwelijken Putten NG 1792-1798 (in eerste instantie het typoscript) zowel de juiste echtgenote, haar geboorteplaats en een datum die gezien de geboortedatum van hun oudste zoon prima zou passen. Om er zeker van te zijn dat de maker van het typoscript geen tikfout had gemaakt, controleerde ik ze - eveneens via Van Papier naar Digitaal beschikbare - scan van het origineel.

Ook daar dezelfde fout. In plaats van de correcte naam Evert Willems staat er Geurt Willems! Maar Gijsbertje Jans, geboren in Harderwijk, is correct. Ook de trouwdatum van 1 december 1794 is goed mogelijk bij de geboorte van oudste zoon Willem op 1 juli 1795.

Mogelijk heeft de schrijver van de trouwvermeldingen een en ander "in het net" overgeschreven en kon hij zijn eigen handschrift (of dat van iemand anders) niet goed meer ontcijferen? We zullen het nooit weten.

Feit is dat eindelijk de trouwdatum van Evert Willemsz van den Born en Gijsbertje Jansen is gevonden. En daar ben ik best trots op.

Trouwen Evert Willemsz van den Born en Gijsbertje Jansen

zondag 21 april 2013

Larekamp - nogmaals


Op zoek naar de voorouders van Aalbert (van) Laar(e)kamp kwam ik er achter dat er nog een tweede familie Larekamp bestaat.
De precieze herkomst van beide families Larekamp was onduidelijk. Aan het begin van de 19e eeuw komen er La(a)r(e)kamp-en voor in Rhenen en in Maartensdijk.
Hier lijkt De La(a)r(e)kamp een geografische aanduiding te zijn, mogelijk voor een boerderij. Er is een (nieuwbouw)wijk in Elst (UT) die "Larekamp" heet en die mogelijk op dit stuk land gebouwd is.

De naam (van (den)) Laarekamp komt voor het eerst bij Aalbert Aaltsz voor: bij de vermelding van zijn ondertrouw met Johanna van Donselaar wordt hij Aalbert van Laarekamp genoemd.


Ondertrouw Aalbert van Laarekamp en Johanna van Donselaar, voorzover mij bekend de eerste vermelding van de naam Larekamp
Uit de vernoemingen is weinig over zijn voorouders af te leiden: de oudste zoon Stoffel is genoemd naar de eerste echtgenoot van Johanna van Donselaar, Arie(n) wordt ook Aalt genoemd en zou dus goed vernomend kunnen zijn naar zijn vader Aalbert.
Ook bij de kleinkinderen is weinig af te leiden: Stoffel heeft geen kinderen, Arien heeft er slechts 3, waarvan Cornelia en Sander naar zijn schoonouders Van Remmerden zijn genoemd en Albert naar zijn vader.

Ik vond een mogelijke aanwijzing voor een verbinding tussen de Larekampen in Amerongen en Maartensdijk door de volgende vermelding:
BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 31-07-1707 is gedoopt: Albert
De vader is: Aelt Reijerssoon
De moeder is: Annighje Cornelis
De getuige is:
Wonende te: Amerongen

Hiermee zou Aalbert's tweede zoon Aalt vernoemd kunnen zijn naar Aelt Reijersz, waarbij Reijer een naam is die ook voorkomt bij de Larekampen in Maartensdijk.

Om er achter te komen of de straat Larekamp in Elst naar een boerderij genoemd is, schreef ik een mail naar de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, die al vrij snel werd beantwoord door Nees van den Oosterkamp, coördinator van de Werkgroep Elst & Remmerden HVOR. Hij schreef:
"De straatnaam Larekamp is door de gemeenteraad van Rhenen al in 1972 vastgesteld. Het zou echter nog bijna 30 jaar duren voordat deze straat daadwerkelijk werd aangelegd.
Destijds werd besloten om in de nieuw te bouwen woonwijk “Het Bosje” een aantal straten naar de voormalige tabakscultuur te vernoemen.

Zoals bij u wellicht bekend is de tabakscultuur in Zuidoost Utrecht en met name in Elst, Amerongen en Rhenen lange tijd een belangrijke bron van inkomsten geweest.
Inmiddels is de woonwijk Het Bosje voor het overgrote deel gerealiseerd en treffen we in deze wijk namen aan die verwijzen naar specifieke benamingen uit de tabakscultuur als “de Spijlen, Het Bestegoed, Tabaksweg en Tabakshof”.
Verder komen in deze wijk vroeger in gebruik zijnde veldnamen van tabakslanderijen als straatnaam voor zoals “de Kievit, het Bosje en Houweg. Een derde categorie straatnamen in deze wijk betreft namen van families die als tabaksplanters bekend waren in Elst. Hieronder vallen de straatnamen Wildemansstraat en Larekamp.

De families Wildeman en Larekamp hielden zich dus bezig met de tabakscultuur. Voor de veronderstelling dat Larekamp een Elsterse veldnaam zou zijn heb ik tot op heden nog geen bewijzen gevonden. Er is nauwelijks iets bekend over de afkomst van deze naam. De naam Van Laar komt in Rhenen en omgeving overigens wel veel voor. In Achterberg, gemeente Rhenen, kennen we o.a. het Laareind. Of de naam Larekamp hiermee verband houdt zoals wel eens is verondersteld durf ik te betwijfelen.

Onze werkgroep voert momenteel een grondig onderzoek uit naar eigendoms- en bewoningsgeschiedenis in Elst. Daarbij zijn al veel oude veld- en familienamen genoteerd. Vandaar dat ik met behoorlijke zekerheid kan melden dat er geen veldnaam Larekamp is aangetroffen.

Samenvattend is het dus niet zo dat de huidige straatnaam Larekamp in Elst de exacte locatie aangeeft van een vroeger op die plaats van toepassing zijnde veldnaam. Het gaat hier om een verwijzing naar een oud Elsters geslacht waarvan de naam hier inmiddels is uitgestorven.
"


Via een "anonieme tip" werd ik voor wat betreft de afkomst van Aalbert nogmaals op het spoor gezet van Aelt Reijersz, die volgens een aantal publicaties bleek af te stammen van Hendrick Jacobsz van Harscamp uit Otterlo. Ook de andere Larekamp uit Elst, Annigje Hendriksdr Larekemp, kon ik aan deze familie verbinden.
Ik had echter ook de familie Larekamp die later in Maartensdijk voorkomt. Hier was mijn onderzoek gevorderd tot Reijer Garze of Gaerssen (dus Gerritsz, nam ik aan), die woonde in De Klomp, was begraven op 2 juli 1777 in Rhenen en volgens diverse publicaties getrouwd was met Maria Cornelisse van der Meijde(n). 
Aangezien ik de vermelding van dit huwelijk nergens kon vinden, wist ik ook niet waar Reijer gedoopt was. Overigens is het zo dat niet de Reijer, maar pas zijn zonen Cornelis (1757-1847) en Jan (1761-1768) de naam Larekamp gebruikten. Dit gebeurt dus nog een generatie later dan bij Aalbert Aaltsz en bovendien zijn de kinderen van Reijer Garzen geboren en Ederveen en gedoopt in Renswoude.

Bij het volgen van dit spoor volgde een doorbraak: de vermelding van de (onder)trouw van Reijer met Maria Cornelisse bleek in Renswoude te vinden. "Maart 14 Ondertrouwt Rijer Gerritze J:M: geboren onder Rhenen woonende onder Leersom laatst gewoond hebbende onder Maartensdijk met Marretje Cornelisse J:D: geb & woonende alhier".
Reijer moest dus afkomstig zijn uit Rhenen en zo leek een koppeling met de familie Van Harscamp eveneens mogelijk te worden. Op basis van de vernoemingen van de kinderen van Reijer en Maria vond ik de doop van Reijer op 22 december 1720, als zoon van Gerrit Reijersz en Dirckje Jans (hoewel de doopvermelding haar abusievelijk GRIETJE Jans noemt). De zoektocht naar verdere voorouders en familie leverde echter het volgende op:

Kwartierstaat Reijers Gerritsz (Garze, Gaerssen) Larekamp (Klomp)

Generatie 1 (proband)1 Reijer Gerritsz (Garze, Gaerssen) Larekamp (Klomp). Hij is gedoopt op zondag 22 december 1720 in Rhenen. 
Notitie bij de geboorte van Reijer: 

BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 22-12-1720 is gedoopt: Reijer
De vader is: Gerrit Reijerssen
De moeder is: Grietje Jans {moet DIRCKJE JANS] zijn


Reijer is overleden, 56 jaar oud [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7 (Akte van bekendheid)]. Hij is begraven op woensdag 2 juli 1777 in Rhenen [bron: Huwelijksbijlagen Rhenen 1814 Akte 8].
Notitie bij overlijden van Reijer: 
Uit het Begraafregister van Rhenen blijkt dat
op 02-07-1777 is begraven:
Naam: Reijer Klomp
Gezindte: NH
Relatie:
Naam:
Opmerkingen: Op het kerkhof begraven
{Wordt volgens de verklaring in de huwelijksbijlagen van zijn dochter Dirkje abusievelijk Klomp genoemd omdat hij daar (namelijk De Klomp) woonde.}
Reijer trouwde, 34 jaar oud, op zondag 6 april 1755 in Renswoude [bron: DTB Renswoude trouwen 1722-1811 [Family Search, p. 20/105]] met Maria Cornelisse [van der Meijde(n)?], 33 jaar oud, nadat zij op vrijdag 14 maart 1755 in Renswoude in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Renswoude trouwen 1722-1811 [Family Search, p. 20/105]]. 
Notitie bij het huwelijk van Reijer en Maria: 
"Maart 14 Ondertrouwt Rijer Gerritze J:M: geboren onder Rhenen woonende onder Leersom laatst gewoond hebbende onder Maartensdijk met Marretje Cornelisse J:D: geb & woonende alhier" Zij is mogelijk gedoopt op zondag 31 augustus 1721 in Veenendaal [bron: NH doopboek van Veenendaal].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 31-08-1721 is gedoopt: Maria
De vader is: Cornelis Derksen
De moeder is: Cornelia Geurds Bunt
{Dit zou de vernoemingen van Cornelis, Dirk, Dirkje en Geurt verklaren. We missen dan nog een te vernoemen Jan (mogelijk de vader van de moeder van Reijer.
Reijer blijkt een (jongste) broer Jan te hebben, vernoemd naar de vader van zijn moeder Dirckje Jans.
Mogelijk is Maria Cornelisse dus geen Van der Meije, ze is volgens de trouwinschrijving immers geboren in Renswoude.}

Maria is overleden, 82 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 5 april 1804 in Blauwkapel [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7].
Kinderen van Reijer en Maria:
I. Gerrit Reijersz. Hij is gedoopt op zondag 1 februari 1756 in Stichts Veenendaal [bron: NH doopboek van Veenendaal]. 
Notitie bij de geboorte van Gerrit: 
BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 01-02-1756 is gedoopt: Gerrit
De vader is: Reijer Gerritzen
De moeder is: Maria Kornelisse van de Meijden
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
II. Cornelis Reijersz Larekamp, geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1757 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157]. Cornelis is overleden op maandag 20 september 1847 in Maartensdijk, 90 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1847 Akte 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 september 1847 [bron: Overlijden Maartensdijk 1847 Akte 25]. Cornelis trouwde, ten hoogste 40 jaar oud, vóór 1797 met Maria Jans Doornebal. Maria is geboren vóór vrijdag 14 maart 1766 in Woudenberg [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-meijer-de-bruijn/I1176748094.php].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
vader Jan Cornelisz Doornebal
moeder Jannigje Willems van den Broek
Maria is overleden op zaterdag 14 maart 1840 om 18:00 in Maartensdijk, minstens 74 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1840 Akte 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1840 [bron: Overlijden Maartensdijk 1840 Akte 14].
Notitie bij overlijden van Maria: 
Huis nr. 150Aangevers:
Jan Larekamp, 39 jaar, werkman, wonend Maartensdijk
Jan Overeem, 56 jaar, werkman, wonend Maartensdijk
III. Dirk Reijersz, geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1757 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157]. Dirk is overleden vóór 1759 in Ederveen, ten hoogste 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: 
{Volgens verklaring in huwelijksbijlagen van Dirkje wordt door 4 getuigen verklaard dat zij een broer Dirk gehad heeft, die echter al voor haar geboorte gestorven, waardoor zij de naam Dirkje kreeg.}
IV. Jan Reijersz, geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1757 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157]. Jan is overleden vóór 1762, ten hoogste 5 jaar oud.
V. Dirkje Reijers Larekamp, geboren in Ederveen. Zij is gedoopt op zondag 20 mei 1759 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: 
{is vermeld als ZOON van Reijer en Maria, maar in een verklaring bij haar huwelijksbijlagen geeft zij aan dat dit DOCHTER moet zijn.}
Dirkje is overleden op woensdag 2 december 1846 in Maartensdijk, 87 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1846 Akte 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1846 [bron: Overlijden Maartensdijk 1846 Akte 59].
Notitie bij Dirkje: 
voornaam: Dirkje Pag.: 107
achternaam: van Larenkamp
toevoeging:
belijdenis: 01/05/1792
attestatie van:
datum:
met attestatie naar: Maartensdijk
datum: 13/04/1814
[Lidmaten NG Rhenen]

Getuige bij:
06-06-1790 doop Teunis Jansz Larekamp (1790-1794) [tante vaderszijde] [bron: DTB Nieuw Loosdrecht dopen 1788-1792 [Van Papier naar Digitaal]]
Dirkje trouwde, 54 jaar oud, op donderdag 12 mei 1814 in Rhenen [bron: Huwelijken Rhenen 1814 Akte 8] met Hermanus Hendriksz Bongen, 43 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 28 oktober 1770 in Maartensdijk [bron: Huwelijksbijlagen Rhenen 1814 Akte 8].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: 
Vader Hendrik Bongen
Moeder Marretje Jacobs
Hermanus is overleden op vrijdag 4 augustus 1854 in Maartensdijk, 83 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1854 Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1854 [bron: Overlijden Maartensdijk 1854 Akte 23].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Volgens de akte is hij weduwnaar van JANNETJE Larekamp
VI. Jan Reijersz Larekamp, geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op zondag 6 september 1761 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157]. Jan is overleden op dinsdag 22 januari 1861 in Hilversum, 99 jaar oud [bron: Overlijden Hilversum 1861 Akte 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1861 [bron: Overlijden Hilversum 1861 Akte 25].
Notitie bij Jan: 
Beroep: landbouwer

Getuige bij:
02-10-1819 huwelijk Cornelis Gerritsz Hennipman (1789-1857) en Hendrikje Janse Larekamp (1796-1825) [vader bruid] [bron: Huwelijken Hilversum 1819 Akte 31]
Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 25 november 1787 in Maartensdijk [bron: Historische Krimg Loosdrecht CD Genealogie] met Emmetje Agterberg. Emmetje is geboren in Maartensdijk [bron: Historische Krimg Loosdrecht CD Genealogie]. Zij is begraven op vrijdag 1 juni 1798 in Nieuw-Loosdrecht [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7].
Notitie bij overlijden van Emmetje: 
classis pro deo
graf 163
doodgraver 2 - 13 - -
kerk regt 3 - 15 - -
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 23 september 1798 in Nieuw-Loosdrecht [bron: DTB Nieuw Loosdrecht trouwen 1793-1799 [Van Papier naar Digitaal]] met Odilia (Oetje, Outje, Oedelica) Abrahamse Schimmel, 49 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Odilia: 
Bruid weduwe van Arien Gijsbertsz van Leersum 
Zij is gedoopt op zondag 9 februari 1749 in Soest [bron: http://www.tschimmel.nl/lijst/f2884.html].
Notitie bij de geboorte van Odilia: 
vader Abraham Willemsz Schimmel
moeder Fijtje Gijsbertse van Isselt
Odilia is overleden op dinsdag 23 mei 1820 in Hilversum, 71 jaar oud [bron: Overlijden Hilversum 1820 Akte 53]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 mei 1820 [bron: Overlijden Hilversum 1820 Akte 53].
Notitie bij Odilia: 
Ontvangt op 1 november 1779 f 244-10-0 uit een legaat als melkmeid in dienst van Cornelis van der Hoop (in leven oud raad van de Admiraliteit van Friesland). Op 25 maart 1780 worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:
- institutie tot erfgenaam op langstlevende by kinderloosheid
- lyftocht langstlevende indien kinderen worden nagelaten
- met benoeming van de langstlevende tot voogd
[http://www.tschimmel.nl/lijst/f2884.html]
(3) trouwde, 65 jaar oud, op zaterdag 24 maart 1827 in Hilversum [bron: Huwelijken Hilversum 1827 Akte 7] met Johanna Lodder, 30 jaar oud, nadat zij op zondag 11 maart 1827 in Hilversum in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Hilversum 1827 Akte 7].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: 
Getuigen:
Cornelis Breeborst, 69 jaar, zonder beroep (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Lourens van den Berg, 54 jaar, dagloner (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Rijk Boelhouwer, 58 jaar, wever (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Jacob van Wielek, 40 jaar, dorpsbode
Bruidegom kan niet schrijven, dus tekent niet. 
Johanna is geboren op vrijdag 20 mei 1796 in Maartensdijk [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7 (Akte van bekendheid)]. Zij is gedoopt op dinsdag 24 mei 1796 in Maartensdijk [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7]. 
Notitie bij de geboorte van Johanna: vader Jan Lodder
moeder Johanna Gille
Johanna is overleden op donderdag 9 januari 1862 in Hilversum, 65 jaar oud [bron: Overlijden Hilversum 1862 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1862 [bron: Overlijden Hilversum 1862 Akte 7].
Notitie bij Johanna: 
Volgens trouwakte geboren in Hilversum
Volgens overlijdensakte geboren in Maartensdijk

Getuige bij:
09-10-1831 doop Willem Rensenbrink (geb. 1831) [stiefmoeder van moeder] [bron: Doopboek Sijpekerk Nieuw Loosdrecht 1811-1839]

VII. Geurt Reijersz, geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op vrijdag 9 september 1763 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157].

Generatie 2 (ouders)

2 Gerrit Reijersz [Larekamp?], geboren in Achterberg. Hij is gedoopt op donderdag 28 januari 1700 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 28-01-1700 is gedoopt: Gerrit
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: tweeling
Notitie bij Gerrit: 
Tweede van tweeling
Hij ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op zaterdag 24 februari 1720 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met Dirckje Jans.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Dirckje: 
BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk:
Datum ondertrouw: 24-02-1720
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Gerrit Reijerse
Geboren te: Achterberg
Wonende te:
Vrouw: Dirkje Jans
Geboren te: Scherpenzeel
3 Dirckje Jans, geboren in Scherpenzeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reijer Gerritsz (Garze, Gaerssen) Larekamp (Klomp), gedoopt op zondag 22 december 1720 in Rhenen (zie 1).
II. Aaltje Gerrits. Zij is gedoopt op zondag 31 mei 1722 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 31-05-1722 is gedoopt: Aaltje
De vader is: Gerrit Reijerssen
De moeder is: Dirckje Jans
III. Maria Gerrits. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1724 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 13-02-1724 is gedoopt: Maria
De vader is: Gerrit Reijerssen
De moeder is: Dirckje Jans
IV. Hendrikje Gerrits. Zij is gedoopt op zondag 10 november 1726 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 10-11-1726 is gedoopt: Hendrikje
De vader is: Gerrit Reijerssen
De moeder is: Dirckje Jans
V. Jan Gerrits. Hij is gedoopt op donderdag 14 mei 1733 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Jan: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 14-05-1733 is gedoopt: Jan
De vader is: Gerrit Reijerssen
De moeder is: Dirckje Jans

Generatie 3 (grootouders)

4 Reijer Rijksz, geboren in Achterberg. Hij is gedoopt op dinsdag 17 april 1663 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Reijer: 
Waarschijnlijk:
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 17-04-1663 is gedoopt: Reijer
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh

Mogelijk:
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 23-03-1675 is gedoopt: Reijer
De vader is: Rijck Henriks
De moeder is: Evertien Reijers
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: MD won.Achterberg
[Ik denk dat deze tweede vermelding minder waarschijnlijk is, er wordt immers geen Evertje vernoemd. De naam van vader Rijk Hendriksz biedt echter wel een mogelijke verbinding met Hendrick Jacobsz van Harskamp.]
Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 1 mei 1692 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met de 26-jarige Marritje Peters. Reijer en Marritje gingen op donderdag 10 april 1692 in Rhenen in ondertrouw [bron: NH trouwboek van Rhenen].
Notitie bij het huwelijk van Reijer en Marritje: BRON: 
NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk: 01-05-1692
Datum ondertrouw: 10-04-1692
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Reijer Reijcksen
Geboren te: Agterberg
Wonende te:
Vrouw: Marritje Peters
Geboren te: Agterberg
5 Marritje Peters. Zij is gedoopt op zondag 6 september 1665 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Marritje: 
Waarschijnlijk:
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 06-09-1665 is gedoopt: Marietjen
De vader is: Peter Theunissen Mol
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teuntje Reijers. Zij is gedoopt op zondag 1 november 1693 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Teuntje: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 01-11-1693 is gedoopt: Teuntje
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters
Teuntje is overleden, 8 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 4 augustus 1702 in Rhenen [bron: Begraafregister van Rhenen].
Notitie bij overlijden van Teuntje: 
Uit het Begraafregister van Rhenen blijkt dat
op 04-08-1702 is begraven:
Naam: Reijer Rijcksz
Gezindte: NH
Relatie: een kint van
II. Reijck Reijersz. Hij is gedoopt op donderdag 3 mei 1696 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Reijck: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 03-05-1696 is gedoopt: Reijck
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters
III. Gerrit Reijersz [Larekamp?], geboren in Achterberg (zie 2).
IV. Teunis Reijersz. Hij is gedoopt op donderdag 28 januari 1700 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Teunis: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 28-01-1700 is gedoopt: Teunis
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: tweeling
Teunis is overleden, 5 dagen oud. Hij is begraven op dinsdag 2 februari 1700 in Rhenen [bron: Begraafregister van Rhenen].
Notitie bij overlijden van Teunis: 
Uit het Begraafregister van Rhenen blijkt dat
op 02-02-1700 is begraven:
Naam: Reijer Rijcksz
Gezindte: NH
Relatie: een kint van
V. Teuntje Reijers. Zij is gedoopt op maandag 28 mei 1703 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Teuntje: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 28-05-1703 is gedoopt: Teuntje
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters
VI. Grietje Reijers. Zij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1706 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Grietje: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 01-01-1706 is gedoopt: Grietje
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters
VII. Jansjen Reijers. Zij is gedoopt op woensdag 18 juli 1708 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Jansjen: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 18-07-1708 is gedoopt: Jansjen
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Rijck Jansz, geboren in 1630.
Hij trouwde met 
9 Teuntje?.
Kinderen uit dit huwelijk: 
I. Evert Rijksz. Hij is gedoopt op donderdag 14 september 1651 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Evert: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 14-09-1651 is gedoopt: Evert
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh
Evert ging in ondertrouw, 35 jaar oud, op woensdag 23 oktober 1686 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met Woutertje Otten.
Notitie bij het huwelijk van Evert en Woutertje: 
BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk:
Datum ondertrouw: 23-10-1686
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Evert Rijken
Geboren te:
Wonende te: Agterberg
Vrouw: Woutertjen Otten
Geboren te:
Wonende te: Agterberg
II. Cornelis Rijksz, geboren in Achterberg. Hij is gedoopt op maandag 1 november 1655 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 01-11-1655 is gedoopt: Cornelis
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh
III. Geesjen (Geuske) Rijksen, geboren in Achterberg. Zij is gedoopt op donderdag 9 mei 1658 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Geesjen: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 09-05-1658 is gedoopt: Geesjen
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh
Geesjen trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 augustus 1685 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met Sijmen Gerritsen, nadat zij op donderdag 2 augustus 1685 in Rhenen in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH trouwboek van Rhenen].
Notitie bij het huwelijk van Geesjen en Sijmen: 
BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk: 23-08-1685
Datum ondertrouw: 02-08-1685
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Simon Gerrits
Geboren te:
Wonende te: Achterberg
Vrouw: Geuske Rijksen
Geboren te:
Wonende te: Agterberg
IV. Jenneken Rijksen, geboren in Achterberg. Zij is gedoopt op donderdag 25 november 1660 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Jenneken: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 25-11-1660 is gedoopt: Jenneken
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh, tweeling
Notitie bij Jenneken: 
Eerste van tweeling
V. Aeltjen Rijksen, geboren in Achterberg. Zij is gedoopt op donderdag 25 november 1660 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Aeltjen: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 25-11-1660 is gedoopt: Aeltjen
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh, tweeling
Notitie bij Aeltjen: 
Tweede van tweeling
VI. Reijer Rijksz, geboren in Achterberg (zie 4).
VII. Willem Rijksz, geboren in Achterberg. Hij is gedoopt op zondag 20 februari 1667 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Willem: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 20-02-1667 is gedoopt: Willem
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh
Willem:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 11 augustus 1697 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met Gerritje Cornelisse, nadat zij op donderdag 25 juli 1697 in Rhenen in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH trouwboek van Rhenen].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Gerritje: 
BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk: 11-08-1697
Datum ondertrouw: 25-07-1697
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Willem Reijcksen
Geboren te: Agterberg
Wonende te:
Vrouw: Gerritje Cornelis
Geboren te: Agterberg Gerritje is overleden in april 1698 (oorzaak: Waarschijnlijk in het kraambed).
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zondag 3 augustus 1698 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met Ceeltje Otten, 27 jaar oud, nadat zij op woensdag 16 juli 1698 in Rhenen in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH trouwboek van Rhenen].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Ceeltje: 
BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk: 03-08-1698
Datum ondertrouw: 16-07-1698
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Willem Rijkse
Geboren te: Agterberg
Wonende te:
Vrouw: Ceeltje Otten
Geboren te: Agterberg
Wonende te:
Opmerking: Wedr.v. Gerritje Cnelisse. 
Ceeltje is geboren in Achterberg. Zij is gedoopt op donderdag 26 februari 1671 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Ceeltje: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 26-02-1671 is gedoopt: Celitjen
De vader is: Oth Harmsen
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterberg

Rijck Jansz is de oudste voorvader van de "andere" Larekamp-en die ik op basis van de DTB-registers van Rhenen kan terugvinden. Hij woont in Achterberg en heeft 7 kinderen (weliswaar ligt de doopdatum van Arien Rijcksz zeer dicht bij die van Willem Rijcksz (en is zijn vader ook een Rijck Jansz uit Achterberg), maar aan de vernoeming van de kinderen van Arien (Antoni, Marie en Johannes) leid ik af dat het hier om een heel andere familie moet gaan.
Op basis van de vernoeming van de kinderen van Reijer Rijcksz zou Rijck Jansz getrouwd moeten zijn met een Teuntje.
Er blijkt echter geen enkele verbinding te zijn met de nazaten van Hendrick Jacobsz van Harscamp, zodat het feit dat in beide families door sommigen de naam (van) Larekamp is aangenomen, toch lijkt te wijzen in de richting van een toponiem.

Gisteren ging ik daarom op zoek in de Grote Historische Atlas van Nederland schaal 1:50.000 in de omgeving van Rhenen en Achterberg. Hier ontdekte ik dat wat wij tegenwoordig de Grebbeberg noemen, aan het begin van de 19e eeuw twee namen had: het zuidelijke(steilste) deel heette de Heijmen Berg en het noordelijke deel (waar nu het Ouwehands Dierenpark ligt) de Laarsen Berg. Het lage gedeelte ten oosten van de stuwwal heet de Grebbe (met boerderij Heijmenstein), het meer noordwestelijk gedeelte heet het Laareind (met boerderij Weltevreden).
Ook op de huidige versie van de stafkaart zijn deze plekken overigens nog aangegeven.

Rhenen met Laareind en Laarsen Berg op stafkaart
De vermeldingen van deze omgeving zijn overigens al zeer oud. In 1258 beschrijven Hugo van Rhenen en zijn vrouw Wendelmoed hun bezittingen in een testament voor de langstlevende van hen (ze bleven kinderloos) en noemen daarbij een halve hoeve, gelegen op de berg tegenover Laar (dimidius mansus situs in Monte versus Lare) [B.J.P. van Bavel (red.), Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 5 (2002), uitgeverij Verloren, p. 58]. In 1016 was bij een schenking van Adela van Hamaland nog sprake van 10 hoeven op de Laarseberg [Van Bavel, p. 48].
De huidige Levendaalse weg in Achterberg werd vroeger de Laarse weg genoemd. Op de Laarse berg ontspringt de Laarse beek.

Aangezien twee families zonder aanwijsbare verwantschap allebei gebruik maken van de naam Larekamp, lijkt een toponiem als oorsprong voor de hand te liggen.
-lare of -laar als toponiem gaat terug tot het Oudgermaanse hlæri, wat "bosachtig moerassig terrein" betekent. Studie van toponiemen heeft opgeleverd dat het in de meeste gevallen lijkt te gaan om een omheind gebied in een bosachtige streek, dat werd gebruikt als veeweide of voor hakhoutwinning. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat een laar een vochtig en lager gelegen gedeelte van het landschap betrof, dit in tegenstelling tot het toponiem loo dat verbonden is met de drogere en hoger gelegen gebieden. [Wikipedia]

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of Nees van den Oosterkamp toch ongelijk heeft.