zondag 21 april 2013

Larekamp - nogmaals


Op zoek naar de voorouders van Aalbert (van) Laar(e)kamp kwam ik er achter dat er nog een tweede familie Larekamp bestaat.
De precieze herkomst van beide families Larekamp was onduidelijk. Aan het begin van de 19e eeuw komen er La(a)r(e)kamp-en voor in Rhenen en in Maartensdijk.
Hier lijkt De La(a)r(e)kamp een geografische aanduiding te zijn, mogelijk voor een boerderij. Er is een (nieuwbouw)wijk in Elst (UT) die "Larekamp" heet en die mogelijk op dit stuk land gebouwd is.

De naam (van (den)) Laarekamp komt voor het eerst bij Aalbert Aaltsz voor: bij de vermelding van zijn ondertrouw met Johanna van Donselaar wordt hij Aalbert van Laarekamp genoemd.


Ondertrouw Aalbert van Laarekamp en Johanna van Donselaar, voorzover mij bekend de eerste vermelding van de naam Larekamp
Uit de vernoemingen is weinig over zijn voorouders af te leiden: de oudste zoon Stoffel is genoemd naar de eerste echtgenoot van Johanna van Donselaar, Arie(n) wordt ook Aalt genoemd en zou dus goed vernomend kunnen zijn naar zijn vader Aalbert.
Ook bij de kleinkinderen is weinig af te leiden: Stoffel heeft geen kinderen, Arien heeft er slechts 3, waarvan Cornelia en Sander naar zijn schoonouders Van Remmerden zijn genoemd en Albert naar zijn vader.

Ik vond een mogelijke aanwijzing voor een verbinding tussen de Larekampen in Amerongen en Maartensdijk door de volgende vermelding:
BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 31-07-1707 is gedoopt: Albert
De vader is: Aelt Reijerssoon
De moeder is: Annighje Cornelis
De getuige is:
Wonende te: Amerongen

Hiermee zou Aalbert's tweede zoon Aalt vernoemd kunnen zijn naar Aelt Reijersz, waarbij Reijer een naam is die ook voorkomt bij de Larekampen in Maartensdijk.

Om er achter te komen of de straat Larekamp in Elst naar een boerderij genoemd is, schreef ik een mail naar de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, die al vrij snel werd beantwoord door Nees van den Oosterkamp, coördinator van de Werkgroep Elst & Remmerden HVOR. Hij schreef:
"De straatnaam Larekamp is door de gemeenteraad van Rhenen al in 1972 vastgesteld. Het zou echter nog bijna 30 jaar duren voordat deze straat daadwerkelijk werd aangelegd.
Destijds werd besloten om in de nieuw te bouwen woonwijk “Het Bosje” een aantal straten naar de voormalige tabakscultuur te vernoemen.

Zoals bij u wellicht bekend is de tabakscultuur in Zuidoost Utrecht en met name in Elst, Amerongen en Rhenen lange tijd een belangrijke bron van inkomsten geweest.
Inmiddels is de woonwijk Het Bosje voor het overgrote deel gerealiseerd en treffen we in deze wijk namen aan die verwijzen naar specifieke benamingen uit de tabakscultuur als “de Spijlen, Het Bestegoed, Tabaksweg en Tabakshof”.
Verder komen in deze wijk vroeger in gebruik zijnde veldnamen van tabakslanderijen als straatnaam voor zoals “de Kievit, het Bosje en Houweg. Een derde categorie straatnamen in deze wijk betreft namen van families die als tabaksplanters bekend waren in Elst. Hieronder vallen de straatnamen Wildemansstraat en Larekamp.

De families Wildeman en Larekamp hielden zich dus bezig met de tabakscultuur. Voor de veronderstelling dat Larekamp een Elsterse veldnaam zou zijn heb ik tot op heden nog geen bewijzen gevonden. Er is nauwelijks iets bekend over de afkomst van deze naam. De naam Van Laar komt in Rhenen en omgeving overigens wel veel voor. In Achterberg, gemeente Rhenen, kennen we o.a. het Laareind. Of de naam Larekamp hiermee verband houdt zoals wel eens is verondersteld durf ik te betwijfelen.

Onze werkgroep voert momenteel een grondig onderzoek uit naar eigendoms- en bewoningsgeschiedenis in Elst. Daarbij zijn al veel oude veld- en familienamen genoteerd. Vandaar dat ik met behoorlijke zekerheid kan melden dat er geen veldnaam Larekamp is aangetroffen.

Samenvattend is het dus niet zo dat de huidige straatnaam Larekamp in Elst de exacte locatie aangeeft van een vroeger op die plaats van toepassing zijnde veldnaam. Het gaat hier om een verwijzing naar een oud Elsters geslacht waarvan de naam hier inmiddels is uitgestorven.
"


Via een "anonieme tip" werd ik voor wat betreft de afkomst van Aalbert nogmaals op het spoor gezet van Aelt Reijersz, die volgens een aantal publicaties bleek af te stammen van Hendrick Jacobsz van Harscamp uit Otterlo. Ook de andere Larekamp uit Elst, Annigje Hendriksdr Larekemp, kon ik aan deze familie verbinden.
Ik had echter ook de familie Larekamp die later in Maartensdijk voorkomt. Hier was mijn onderzoek gevorderd tot Reijer Garze of Gaerssen (dus Gerritsz, nam ik aan), die woonde in De Klomp, was begraven op 2 juli 1777 in Rhenen en volgens diverse publicaties getrouwd was met Maria Cornelisse van der Meijde(n). 
Aangezien ik de vermelding van dit huwelijk nergens kon vinden, wist ik ook niet waar Reijer gedoopt was. Overigens is het zo dat niet de Reijer, maar pas zijn zonen Cornelis (1757-1847) en Jan (1761-1768) de naam Larekamp gebruikten. Dit gebeurt dus nog een generatie later dan bij Aalbert Aaltsz en bovendien zijn de kinderen van Reijer Garzen geboren en Ederveen en gedoopt in Renswoude.

Bij het volgen van dit spoor volgde een doorbraak: de vermelding van de (onder)trouw van Reijer met Maria Cornelisse bleek in Renswoude te vinden. "Maart 14 Ondertrouwt Rijer Gerritze J:M: geboren onder Rhenen woonende onder Leersom laatst gewoond hebbende onder Maartensdijk met Marretje Cornelisse J:D: geb & woonende alhier".
Reijer moest dus afkomstig zijn uit Rhenen en zo leek een koppeling met de familie Van Harscamp eveneens mogelijk te worden. Op basis van de vernoemingen van de kinderen van Reijer en Maria vond ik de doop van Reijer op 22 december 1720, als zoon van Gerrit Reijersz en Dirckje Jans (hoewel de doopvermelding haar abusievelijk GRIETJE Jans noemt). De zoektocht naar verdere voorouders en familie leverde echter het volgende op:

Kwartierstaat Reijers Gerritsz (Garze, Gaerssen) Larekamp (Klomp)

Generatie 1 (proband)1 Reijer Gerritsz (Garze, Gaerssen) Larekamp (Klomp). Hij is gedoopt op zondag 22 december 1720 in Rhenen. 
Notitie bij de geboorte van Reijer: 

BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 22-12-1720 is gedoopt: Reijer
De vader is: Gerrit Reijerssen
De moeder is: Grietje Jans {moet DIRCKJE JANS] zijn


Reijer is overleden, 56 jaar oud [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7 (Akte van bekendheid)]. Hij is begraven op woensdag 2 juli 1777 in Rhenen [bron: Huwelijksbijlagen Rhenen 1814 Akte 8].
Notitie bij overlijden van Reijer: 
Uit het Begraafregister van Rhenen blijkt dat
op 02-07-1777 is begraven:
Naam: Reijer Klomp
Gezindte: NH
Relatie:
Naam:
Opmerkingen: Op het kerkhof begraven
{Wordt volgens de verklaring in de huwelijksbijlagen van zijn dochter Dirkje abusievelijk Klomp genoemd omdat hij daar (namelijk De Klomp) woonde.}
Reijer trouwde, 34 jaar oud, op zondag 6 april 1755 in Renswoude [bron: DTB Renswoude trouwen 1722-1811 [Family Search, p. 20/105]] met Maria Cornelisse [van der Meijde(n)?], 33 jaar oud, nadat zij op vrijdag 14 maart 1755 in Renswoude in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Renswoude trouwen 1722-1811 [Family Search, p. 20/105]]. 
Notitie bij het huwelijk van Reijer en Maria: 
"Maart 14 Ondertrouwt Rijer Gerritze J:M: geboren onder Rhenen woonende onder Leersom laatst gewoond hebbende onder Maartensdijk met Marretje Cornelisse J:D: geb & woonende alhier" Zij is mogelijk gedoopt op zondag 31 augustus 1721 in Veenendaal [bron: NH doopboek van Veenendaal].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 31-08-1721 is gedoopt: Maria
De vader is: Cornelis Derksen
De moeder is: Cornelia Geurds Bunt
{Dit zou de vernoemingen van Cornelis, Dirk, Dirkje en Geurt verklaren. We missen dan nog een te vernoemen Jan (mogelijk de vader van de moeder van Reijer.
Reijer blijkt een (jongste) broer Jan te hebben, vernoemd naar de vader van zijn moeder Dirckje Jans.
Mogelijk is Maria Cornelisse dus geen Van der Meije, ze is volgens de trouwinschrijving immers geboren in Renswoude.}

Maria is overleden, 82 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 5 april 1804 in Blauwkapel [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7].
Kinderen van Reijer en Maria:
I. Gerrit Reijersz. Hij is gedoopt op zondag 1 februari 1756 in Stichts Veenendaal [bron: NH doopboek van Veenendaal]. 
Notitie bij de geboorte van Gerrit: 
BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 01-02-1756 is gedoopt: Gerrit
De vader is: Reijer Gerritzen
De moeder is: Maria Kornelisse van de Meijden
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
II. Cornelis Reijersz Larekamp, geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1757 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157]. Cornelis is overleden op maandag 20 september 1847 in Maartensdijk, 90 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1847 Akte 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 september 1847 [bron: Overlijden Maartensdijk 1847 Akte 25]. Cornelis trouwde, ten hoogste 40 jaar oud, vóór 1797 met Maria Jans Doornebal. Maria is geboren vóór vrijdag 14 maart 1766 in Woudenberg [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-meijer-de-bruijn/I1176748094.php].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
vader Jan Cornelisz Doornebal
moeder Jannigje Willems van den Broek
Maria is overleden op zaterdag 14 maart 1840 om 18:00 in Maartensdijk, minstens 74 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1840 Akte 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1840 [bron: Overlijden Maartensdijk 1840 Akte 14].
Notitie bij overlijden van Maria: 
Huis nr. 150Aangevers:
Jan Larekamp, 39 jaar, werkman, wonend Maartensdijk
Jan Overeem, 56 jaar, werkman, wonend Maartensdijk
III. Dirk Reijersz, geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1757 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157]. Dirk is overleden vóór 1759 in Ederveen, ten hoogste 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: 
{Volgens verklaring in huwelijksbijlagen van Dirkje wordt door 4 getuigen verklaard dat zij een broer Dirk gehad heeft, die echter al voor haar geboorte gestorven, waardoor zij de naam Dirkje kreeg.}
IV. Jan Reijersz, geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1757 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157]. Jan is overleden vóór 1762, ten hoogste 5 jaar oud.
V. Dirkje Reijers Larekamp, geboren in Ederveen. Zij is gedoopt op zondag 20 mei 1759 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: 
{is vermeld als ZOON van Reijer en Maria, maar in een verklaring bij haar huwelijksbijlagen geeft zij aan dat dit DOCHTER moet zijn.}
Dirkje is overleden op woensdag 2 december 1846 in Maartensdijk, 87 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1846 Akte 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1846 [bron: Overlijden Maartensdijk 1846 Akte 59].
Notitie bij Dirkje: 
voornaam: Dirkje Pag.: 107
achternaam: van Larenkamp
toevoeging:
belijdenis: 01/05/1792
attestatie van:
datum:
met attestatie naar: Maartensdijk
datum: 13/04/1814
[Lidmaten NG Rhenen]

Getuige bij:
06-06-1790 doop Teunis Jansz Larekamp (1790-1794) [tante vaderszijde] [bron: DTB Nieuw Loosdrecht dopen 1788-1792 [Van Papier naar Digitaal]]
Dirkje trouwde, 54 jaar oud, op donderdag 12 mei 1814 in Rhenen [bron: Huwelijken Rhenen 1814 Akte 8] met Hermanus Hendriksz Bongen, 43 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 28 oktober 1770 in Maartensdijk [bron: Huwelijksbijlagen Rhenen 1814 Akte 8].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: 
Vader Hendrik Bongen
Moeder Marretje Jacobs
Hermanus is overleden op vrijdag 4 augustus 1854 in Maartensdijk, 83 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1854 Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1854 [bron: Overlijden Maartensdijk 1854 Akte 23].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Volgens de akte is hij weduwnaar van JANNETJE Larekamp
VI. Jan Reijersz Larekamp, geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op zondag 6 september 1761 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157]. Jan is overleden op dinsdag 22 januari 1861 in Hilversum, 99 jaar oud [bron: Overlijden Hilversum 1861 Akte 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1861 [bron: Overlijden Hilversum 1861 Akte 25].
Notitie bij Jan: 
Beroep: landbouwer

Getuige bij:
02-10-1819 huwelijk Cornelis Gerritsz Hennipman (1789-1857) en Hendrikje Janse Larekamp (1796-1825) [vader bruid] [bron: Huwelijken Hilversum 1819 Akte 31]
Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 25 november 1787 in Maartensdijk [bron: Historische Krimg Loosdrecht CD Genealogie] met Emmetje Agterberg. Emmetje is geboren in Maartensdijk [bron: Historische Krimg Loosdrecht CD Genealogie]. Zij is begraven op vrijdag 1 juni 1798 in Nieuw-Loosdrecht [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7].
Notitie bij overlijden van Emmetje: 
classis pro deo
graf 163
doodgraver 2 - 13 - -
kerk regt 3 - 15 - -
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 23 september 1798 in Nieuw-Loosdrecht [bron: DTB Nieuw Loosdrecht trouwen 1793-1799 [Van Papier naar Digitaal]] met Odilia (Oetje, Outje, Oedelica) Abrahamse Schimmel, 49 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Odilia: 
Bruid weduwe van Arien Gijsbertsz van Leersum 
Zij is gedoopt op zondag 9 februari 1749 in Soest [bron: http://www.tschimmel.nl/lijst/f2884.html].
Notitie bij de geboorte van Odilia: 
vader Abraham Willemsz Schimmel
moeder Fijtje Gijsbertse van Isselt
Odilia is overleden op dinsdag 23 mei 1820 in Hilversum, 71 jaar oud [bron: Overlijden Hilversum 1820 Akte 53]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 mei 1820 [bron: Overlijden Hilversum 1820 Akte 53].
Notitie bij Odilia: 
Ontvangt op 1 november 1779 f 244-10-0 uit een legaat als melkmeid in dienst van Cornelis van der Hoop (in leven oud raad van de Admiraliteit van Friesland). Op 25 maart 1780 worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:
- institutie tot erfgenaam op langstlevende by kinderloosheid
- lyftocht langstlevende indien kinderen worden nagelaten
- met benoeming van de langstlevende tot voogd
[http://www.tschimmel.nl/lijst/f2884.html]
(3) trouwde, 65 jaar oud, op zaterdag 24 maart 1827 in Hilversum [bron: Huwelijken Hilversum 1827 Akte 7] met Johanna Lodder, 30 jaar oud, nadat zij op zondag 11 maart 1827 in Hilversum in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Hilversum 1827 Akte 7].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: 
Getuigen:
Cornelis Breeborst, 69 jaar, zonder beroep (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Lourens van den Berg, 54 jaar, dagloner (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Rijk Boelhouwer, 58 jaar, wever (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Jacob van Wielek, 40 jaar, dorpsbode
Bruidegom kan niet schrijven, dus tekent niet. 
Johanna is geboren op vrijdag 20 mei 1796 in Maartensdijk [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7 (Akte van bekendheid)]. Zij is gedoopt op dinsdag 24 mei 1796 in Maartensdijk [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7]. 
Notitie bij de geboorte van Johanna: vader Jan Lodder
moeder Johanna Gille
Johanna is overleden op donderdag 9 januari 1862 in Hilversum, 65 jaar oud [bron: Overlijden Hilversum 1862 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1862 [bron: Overlijden Hilversum 1862 Akte 7].
Notitie bij Johanna: 
Volgens trouwakte geboren in Hilversum
Volgens overlijdensakte geboren in Maartensdijk

Getuige bij:
09-10-1831 doop Willem Rensenbrink (geb. 1831) [stiefmoeder van moeder] [bron: Doopboek Sijpekerk Nieuw Loosdrecht 1811-1839]

VII. Geurt Reijersz, geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op vrijdag 9 september 1763 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157].

Generatie 2 (ouders)

2 Gerrit Reijersz [Larekamp?], geboren in Achterberg. Hij is gedoopt op donderdag 28 januari 1700 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 28-01-1700 is gedoopt: Gerrit
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: tweeling
Notitie bij Gerrit: 
Tweede van tweeling
Hij ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op zaterdag 24 februari 1720 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met Dirckje Jans.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Dirckje: 
BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk:
Datum ondertrouw: 24-02-1720
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Gerrit Reijerse
Geboren te: Achterberg
Wonende te:
Vrouw: Dirkje Jans
Geboren te: Scherpenzeel
3 Dirckje Jans, geboren in Scherpenzeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reijer Gerritsz (Garze, Gaerssen) Larekamp (Klomp), gedoopt op zondag 22 december 1720 in Rhenen (zie 1).
II. Aaltje Gerrits. Zij is gedoopt op zondag 31 mei 1722 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 31-05-1722 is gedoopt: Aaltje
De vader is: Gerrit Reijerssen
De moeder is: Dirckje Jans
III. Maria Gerrits. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1724 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 13-02-1724 is gedoopt: Maria
De vader is: Gerrit Reijerssen
De moeder is: Dirckje Jans
IV. Hendrikje Gerrits. Zij is gedoopt op zondag 10 november 1726 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 10-11-1726 is gedoopt: Hendrikje
De vader is: Gerrit Reijerssen
De moeder is: Dirckje Jans
V. Jan Gerrits. Hij is gedoopt op donderdag 14 mei 1733 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Jan: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 14-05-1733 is gedoopt: Jan
De vader is: Gerrit Reijerssen
De moeder is: Dirckje Jans

Generatie 3 (grootouders)

4 Reijer Rijksz, geboren in Achterberg. Hij is gedoopt op dinsdag 17 april 1663 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Reijer: 
Waarschijnlijk:
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 17-04-1663 is gedoopt: Reijer
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh

Mogelijk:
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 23-03-1675 is gedoopt: Reijer
De vader is: Rijck Henriks
De moeder is: Evertien Reijers
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: MD won.Achterberg
[Ik denk dat deze tweede vermelding minder waarschijnlijk is, er wordt immers geen Evertje vernoemd. De naam van vader Rijk Hendriksz biedt echter wel een mogelijke verbinding met Hendrick Jacobsz van Harskamp.]
Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 1 mei 1692 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met de 26-jarige Marritje Peters. Reijer en Marritje gingen op donderdag 10 april 1692 in Rhenen in ondertrouw [bron: NH trouwboek van Rhenen].
Notitie bij het huwelijk van Reijer en Marritje: BRON: 
NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk: 01-05-1692
Datum ondertrouw: 10-04-1692
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Reijer Reijcksen
Geboren te: Agterberg
Wonende te:
Vrouw: Marritje Peters
Geboren te: Agterberg
5 Marritje Peters. Zij is gedoopt op zondag 6 september 1665 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Marritje: 
Waarschijnlijk:
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 06-09-1665 is gedoopt: Marietjen
De vader is: Peter Theunissen Mol
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teuntje Reijers. Zij is gedoopt op zondag 1 november 1693 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Teuntje: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 01-11-1693 is gedoopt: Teuntje
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters
Teuntje is overleden, 8 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 4 augustus 1702 in Rhenen [bron: Begraafregister van Rhenen].
Notitie bij overlijden van Teuntje: 
Uit het Begraafregister van Rhenen blijkt dat
op 04-08-1702 is begraven:
Naam: Reijer Rijcksz
Gezindte: NH
Relatie: een kint van
II. Reijck Reijersz. Hij is gedoopt op donderdag 3 mei 1696 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Reijck: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 03-05-1696 is gedoopt: Reijck
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters
III. Gerrit Reijersz [Larekamp?], geboren in Achterberg (zie 2).
IV. Teunis Reijersz. Hij is gedoopt op donderdag 28 januari 1700 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Teunis: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 28-01-1700 is gedoopt: Teunis
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: tweeling
Teunis is overleden, 5 dagen oud. Hij is begraven op dinsdag 2 februari 1700 in Rhenen [bron: Begraafregister van Rhenen].
Notitie bij overlijden van Teunis: 
Uit het Begraafregister van Rhenen blijkt dat
op 02-02-1700 is begraven:
Naam: Reijer Rijcksz
Gezindte: NH
Relatie: een kint van
V. Teuntje Reijers. Zij is gedoopt op maandag 28 mei 1703 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Teuntje: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 28-05-1703 is gedoopt: Teuntje
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters
VI. Grietje Reijers. Zij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1706 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Grietje: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 01-01-1706 is gedoopt: Grietje
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters
VII. Jansjen Reijers. Zij is gedoopt op woensdag 18 juli 1708 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Jansjen: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 18-07-1708 is gedoopt: Jansjen
De vader is: Reijer Reijcksen
De moeder is: Marrietje Peters

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Rijck Jansz, geboren in 1630.
Hij trouwde met 
9 Teuntje?.
Kinderen uit dit huwelijk: 
I. Evert Rijksz. Hij is gedoopt op donderdag 14 september 1651 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Evert: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 14-09-1651 is gedoopt: Evert
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh
Evert ging in ondertrouw, 35 jaar oud, op woensdag 23 oktober 1686 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met Woutertje Otten.
Notitie bij het huwelijk van Evert en Woutertje: 
BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk:
Datum ondertrouw: 23-10-1686
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Evert Rijken
Geboren te:
Wonende te: Agterberg
Vrouw: Woutertjen Otten
Geboren te:
Wonende te: Agterberg
II. Cornelis Rijksz, geboren in Achterberg. Hij is gedoopt op maandag 1 november 1655 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 01-11-1655 is gedoopt: Cornelis
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh
III. Geesjen (Geuske) Rijksen, geboren in Achterberg. Zij is gedoopt op donderdag 9 mei 1658 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Geesjen: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 09-05-1658 is gedoopt: Geesjen
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh
Geesjen trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 augustus 1685 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met Sijmen Gerritsen, nadat zij op donderdag 2 augustus 1685 in Rhenen in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH trouwboek van Rhenen].
Notitie bij het huwelijk van Geesjen en Sijmen: 
BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk: 23-08-1685
Datum ondertrouw: 02-08-1685
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Simon Gerrits
Geboren te:
Wonende te: Achterberg
Vrouw: Geuske Rijksen
Geboren te:
Wonende te: Agterberg
IV. Jenneken Rijksen, geboren in Achterberg. Zij is gedoopt op donderdag 25 november 1660 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Jenneken: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 25-11-1660 is gedoopt: Jenneken
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh, tweeling
Notitie bij Jenneken: 
Eerste van tweeling
V. Aeltjen Rijksen, geboren in Achterberg. Zij is gedoopt op donderdag 25 november 1660 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Aeltjen: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 25-11-1660 is gedoopt: Aeltjen
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh, tweeling
Notitie bij Aeltjen: 
Tweede van tweeling
VI. Reijer Rijksz, geboren in Achterberg (zie 4).
VII. Willem Rijksz, geboren in Achterberg. Hij is gedoopt op zondag 20 februari 1667 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Willem: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 20-02-1667 is gedoopt: Willem
De vader is: Rijck Janszn
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterbergh
Willem:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 11 augustus 1697 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met Gerritje Cornelisse, nadat zij op donderdag 25 juli 1697 in Rhenen in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH trouwboek van Rhenen].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Gerritje: 
BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk: 11-08-1697
Datum ondertrouw: 25-07-1697
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Willem Reijcksen
Geboren te: Agterberg
Wonende te:
Vrouw: Gerritje Cornelis
Geboren te: Agterberg Gerritje is overleden in april 1698 (oorzaak: Waarschijnlijk in het kraambed).
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zondag 3 augustus 1698 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met Ceeltje Otten, 27 jaar oud, nadat zij op woensdag 16 juli 1698 in Rhenen in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH trouwboek van Rhenen].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Ceeltje: 
BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk: 03-08-1698
Datum ondertrouw: 16-07-1698
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Willem Rijkse
Geboren te: Agterberg
Wonende te:
Vrouw: Ceeltje Otten
Geboren te: Agterberg
Wonende te:
Opmerking: Wedr.v. Gerritje Cnelisse. 
Ceeltje is geboren in Achterberg. Zij is gedoopt op donderdag 26 februari 1671 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
Notitie bij de geboorte van Ceeltje: 
BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 26-02-1671 is gedoopt: Celitjen
De vader is: Oth Harmsen
De moeder is:
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: VD won. Agterberg

Rijck Jansz is de oudste voorvader van de "andere" Larekamp-en die ik op basis van de DTB-registers van Rhenen kan terugvinden. Hij woont in Achterberg en heeft 7 kinderen (weliswaar ligt de doopdatum van Arien Rijcksz zeer dicht bij die van Willem Rijcksz (en is zijn vader ook een Rijck Jansz uit Achterberg), maar aan de vernoeming van de kinderen van Arien (Antoni, Marie en Johannes) leid ik af dat het hier om een heel andere familie moet gaan.
Op basis van de vernoeming van de kinderen van Reijer Rijcksz zou Rijck Jansz getrouwd moeten zijn met een Teuntje.
Er blijkt echter geen enkele verbinding te zijn met de nazaten van Hendrick Jacobsz van Harscamp, zodat het feit dat in beide families door sommigen de naam (van) Larekamp is aangenomen, toch lijkt te wijzen in de richting van een toponiem.

Gisteren ging ik daarom op zoek in de Grote Historische Atlas van Nederland schaal 1:50.000 in de omgeving van Rhenen en Achterberg. Hier ontdekte ik dat wat wij tegenwoordig de Grebbeberg noemen, aan het begin van de 19e eeuw twee namen had: het zuidelijke(steilste) deel heette de Heijmen Berg en het noordelijke deel (waar nu het Ouwehands Dierenpark ligt) de Laarsen Berg. Het lage gedeelte ten oosten van de stuwwal heet de Grebbe (met boerderij Heijmenstein), het meer noordwestelijk gedeelte heet het Laareind (met boerderij Weltevreden).
Ook op de huidige versie van de stafkaart zijn deze plekken overigens nog aangegeven.

Rhenen met Laareind en Laarsen Berg op stafkaart
De vermeldingen van deze omgeving zijn overigens al zeer oud. In 1258 beschrijven Hugo van Rhenen en zijn vrouw Wendelmoed hun bezittingen in een testament voor de langstlevende van hen (ze bleven kinderloos) en noemen daarbij een halve hoeve, gelegen op de berg tegenover Laar (dimidius mansus situs in Monte versus Lare) [B.J.P. van Bavel (red.), Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 5 (2002), uitgeverij Verloren, p. 58]. In 1016 was bij een schenking van Adela van Hamaland nog sprake van 10 hoeven op de Laarseberg [Van Bavel, p. 48].
De huidige Levendaalse weg in Achterberg werd vroeger de Laarse weg genoemd. Op de Laarse berg ontspringt de Laarse beek.

Aangezien twee families zonder aanwijsbare verwantschap allebei gebruik maken van de naam Larekamp, lijkt een toponiem als oorsprong voor de hand te liggen.
-lare of -laar als toponiem gaat terug tot het Oudgermaanse hlæri, wat "bosachtig moerassig terrein" betekent. Studie van toponiemen heeft opgeleverd dat het in de meeste gevallen lijkt te gaan om een omheind gebied in een bosachtige streek, dat werd gebruikt als veeweide of voor hakhoutwinning. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat een laar een vochtig en lager gelegen gedeelte van het landschap betrof, dit in tegenstelling tot het toponiem loo dat verbonden is met de drogere en hoger gelegen gebieden. [Wikipedia]

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of Nees van den Oosterkamp toch ongelijk heeft.