woensdag 24 april 2019

Geesje van den Born uit Beekbergen dook op in Leiden en Amsterdam

Het was de vernoeming (naar haar grootmoeder Geesje Hendriks) van Geesje Gerrits van den Born (~Beekbergen 7-7-1754) die mij op het spoor bracht dat haar vader Gerrit Cornelissen een zoon is van Cornelis Jacobsz van den Born. Van Geesje zelf had ik lange tijd geen gegevens dan haar doopvermelding, totdat ik bij toeval in de DTB-registers van Amsterdam een Gijsje van ten Born tegenkwam, die als weduwe van Gerrit Sanders in 1794 ondertrouwde met Harmen Witteveld uit "Braamske in het Osnabrugse".

De omstandigheid die mijn aandacht trok, was het feit dat zij afkomstig was uit "Beekbergen in Gelderland". In mijn gegevens kwamen vrijwel meteen twee dochters van Gerrit Cornelissen van den Born en Nieske Gijsberts in aanmerking: Geesje uit 1754 en Gijsbertje uit 1760. Behalve de voornaam zelf is ook de omstandigheid dat Geesje/Gijsbertje uit haar tweede huwelijk geen kinderen heeft, voor mij een reden om aan te nemen dat het hierbij wel degelijk om Geesje gaat en niet om Gijsbertje.

Op zoek naar oudere gevens over Harmen Witteveld kwam ik erachter dat hij als jongeman van 32 jaar oud, geassisteerd door zijn broer Hendrik, in 1792 te Amsterdam in ondertrouw ging met zijn eerste vrouw Antje ten Brink. Blijkbaar zijn de twee broers uit Bramsche bij Osnabrück naar Amsterdam gekomen. Harmen is werkzaam als hovenier.

Daarna volgde de speurtocht naar Gerrit Sanders en zijn huwelijk met Geesje. Dat huwelijk was in elk geval niet te vinden in Amsterdam. Wel is daar een vermelding van hun zoontje Isaack, dat op 1-6-1787 in de Westerkerk gedoopt wordt met als doopgetuigen Isaac Sanders en Jacomijntje van Hemert. Waren deze getuigen de ouders of broer en schoonzus van Gerrit? De ondertrouwvermelding van Isaac en Jacomijntje uit 1773 wees uit dat deze Isaac de boer van Gerrit is: hij wordt daar geassisteerd door zijn vader Isaak Sanders en is afkomstig uit Leiden.
Zoekend in de DTB-registers in Leiden vond ik al snel de trouwvermelding van vader Isaak Sanders met Barbara van Rijn, de doopvermelding van Gerrit op 15-11-1750 (in de Pieterskerk) en de ondertrouwakte van Gerrit en Geesje van 22-4-1785:
"Gerrit Sanders, tuijnman, jongman van Leijden, wonend even buijten de Rhijnsburgerpoort, vergeselschapt met Isaak Sanders zijn vader wonende als voren met Gijsje van ten Born jonged: van Bijbergen in 't Geldersche wonende op de Maren vergeselschapt met Johanna Sanders haar goede bekende, wonende op 't Rapenburg"


Ondertrouwakte Gerrit Sanders en Geesje van den Born op 15-11-1785 te Leiden
Hoewel niet duidelijk is hoe Geesje terechtkwam in Leiden (vermoedelijk werkte ze er als dienstmeid), lijkt wel aannemelijk dat Geesje Gerrit heeft leren kennen via zijn zus Johanna (gedoopt te Leiden op 8-7-1753). Mogelijk waren ze allebei in dienst bij een gegoede familie in het centrum van Leiden (Geesje woonde op de Mare, Johanna op het Rapenburg).

Waarschijnlijk zijn Gerrit en Geesje naar Amsterdam verhuisd omdat Gerrit's oudere broer Isaac (25 jaar op 20-8-1773, zijn doopvermelding heb ik niet kunnen vinden) daar al woonde en omdat vader Isaac op 21-3-1786 te Leiderdorp overleden is.
Op 1 juni 1786 wordt hun zoontje Isaack gedoopt.

Doopinschrijving van Isaack Sanders, zoontje van Gerrit Sanders en Geesje van den Born
Lang duurt hun geluk echter niet, want op 23-12-1787 wordt Gerrit begraven in Amsterdam op het St. Anthoniskerkhof. Waarschijnlijk is Geesje toen teruggegaan naar Beekbergen, want op 1-2-1788 overlijdt de baby aldaar, waarschijnlijk in Geesje's ouderlijk huis (Anneke Berends is Geesje's stiefmoeder):
"Den 1 d: is overleeden IJzack zoontje van wijlen Gerrit Sanders en Geesjen Gerrits nalatende de moeder volgens 't aangeven van Anneken Berends"


Begraafinschrijving van Isaack Sanders in Beekbergen
Hoe lang Geesje in Beekbergen gebleven is, is niet te achterhalen. Zeker is dat zij in 1794 met Harmen Witteveld in ondertrouw ging.


Ondertrouw Geesje van den Born met Harmen Witteveld
Ik heb geen kinderen van Geesje en Harmen kunnen vinden. Wel zijn ze doopgetuige in 1796 en in 1799, die laatste keer bij een kind van Harmen's broer Hendrik Witteveld.
Harmen overlijdt op de Bloemgracht te Amsterdam op 30-12-1822. Hij heeft dan het beroep tuinman. Aangezien Gerrit Sanders ook tuinman was, waren ze wellicht vroeger collega's en heeft Geesje Harmen op die manier leren kennen.

Geesje komen we nog een keer tegen op- 1-1-1829, wanneer ze in een advertentie in de krant bekendmaakt dat ze haar "affaire" overdoet aan haar meesterknecht en haar klanten dankt voor het vertrouwen. Ze is dan al bijna 75 jaar oud. 


Geesje van den Born doet haar winkel over aan haar "meesterknecht"
Haar overlijdensakte heb ik nog niet kunnen vinden, dus waarschijnlijk is ze niet in Amsterdam overleden. Voor nadere aanwijzingen houd ik me aanbevolen.

maandag 22 april 2019

Hoe een Van den Bor in Wijk bij Duurstede een familie Van den Born verwekte

Zoekend naar het voorgeslacht van de bekende RK theoloog dr. Adrianus (Arie) van den Born (Rotterdam 1904 - Achterveld 1978) kwam ik uit in Wijk bij Duurstede. Daar bleef ik echter een aantal jaren steken.
Zoals ik schreef in http://ondergenealogen.blogspot.com/2017/05/hoe-catharina-diepeling-in-het.html was de afkomst van de soldaat Joannes/Jan van den Born voor mij lange tijd een raadsel. In de afgelopen dagen ben ik er echter in geslaagd om deze puzzel definitief op te lossen.

Zo lang ik de trouwinschrijving van Jan van den Born en Catharina Diepeling niet gevonden had, kon ik geen definitief uitsluitsel geven over zijn afkomst. Op basis van diverse andere gegevens lijkt het er echter sterk op, dat deze Jan eigenlijk van den Bor heet.

Uit de huwelijksbijlagen bij het eerste huwelijk van zoon Willem Jansz van den Born (1799-1878) blijkt dat vader Jan op 7-10-1824 in Arnhem voor notaris mr. Jacob Nijhoff, met getuigen, per notariële akte toestemming geeft voor het huwelijk. Ten tijde van het tweede huwelijk van Willem is Jan echter al overleden.

In Arnhem overlijdt op 2-4-1837 een Jan van den Bor, weduwnaar van Johanna Faassen, op de leeftijd van 73 jaar. Johanna is reeds in 1824 overleden en samen hebben ze in ieder geval een dochter Catharina Elisabeth (1814-1881, trouwt in 1842 met Gerrit Sion en krijgt 8 kinderen). In alle akten die betrekking hebben op Catharina Elisabeth worden zowel zij als haar vader Jan aangeduid met de achternaam van den Bor.

Zowel de voornaam, het grootste deel van de achternaam als de overlijdensdatum - inderdaad tussen 1824 en 1842 - passen goed op de vader van Jan jr. Je vraagt je echter af hoe het mogelijk is dat een foutief gehanteeerde achternaam in al die jaren tussen 1791 en 1799 niet gecorrigeerd is. 
Dit bracht mij op het vermoeden dat, ondanks dat Catharina Diepeling "heeft bekend getrouwd te zijn met Jan van den Born, maar sedert verscheidene jaren afgezonderd van hem te leven" er wel eens geen bewijs van dat huwelijk te vinden zou kunnen zijn en dat Catharina het bestaan van een huwelijkse staat verzonnen heeft om van de schande verlost te zijn (wat uiteindelijk toch niet bleek te helpen).

Intussen ging het zoeken verder en zowaar vond ik toch in Arnhem het bewijs dat Jan en Catharina wel degelijk getrouwd zijn: RK zowaar en - merkwaardig! - gewoon met de naam van den Bor.


RK Trouwinschrijving op 15-1-1793 van Jan van den Bor en Catharina Diepeling
De inschrijving van het tweede huwelijk van Jan heeft ook nog enkele verrassingen in petto:
"Jan van den Bor wed=r van Catharina Diepeling oud 43 jaar gebooren en wonende alhier.
Bruidegoms moeder praesent consenteerd zijnde zijn vader overleden volgens assertien der comptu en de 4e colonne gem=
Consteerd mede van den aflijvigheid van bruidegoms vorige vrouw alsmede dat uit dat huwelijk geene kinderen in leven zijn uit assertie van de 3e en 4e comptu en de 4e colonne gemeld
Bruidegom zegt de bruid niet te zijn aanverwant.
Johanna Faassen J.Dr= oud 32 gebooren en wonende alhier.
Consteerd van de aflijvigheid van bruids ouders uit assertie der comptu en de 4 colonne gemeld
Bruid zegt den bruidegom niet aanverwant te zijn.

Getuigen:
M. Everts
Elske van Wekkelijkheid wed=e Kursthout
Catharina Baars
Johanna Kroesen
   voor bruidegom
Maria Flipsen
Jan Hendriks
   voor bruid

ter Raadkamer den 26 Oogstmaand 1810"

Blijkbaar is zijn moeder in 1810 nog in leven, maar wat merkwaardiger is, is dat Jan niet op de hoogte zegt te zijn van zijn zoon Willem, terwijl hij in 1824 diezelfde zoon toestemming geeft om te trouwen.

In een nieuwe poging om de doopvermelding van Jan op het spoor te komen, bladerde ik door de indexen op de NG en de RK dopen en daar vond ik inderdaad de doop van Jan, maar niet waar ik hem verwacht had. Hij blijkt op 6-1-1767 RK gedoopt te zijn als zoon van Joannes van den Bor en Catharina Elizabeth Welffers. 


Doopinschrijving van Joannes/Jan van den Bor te Arnhem op 6-1-1767
Dit verklaart het optreden van een Helena Welfers (mogelijk een tante) als getuige, zowel bij de doop van zoon Jan in 1791 in Wijk bij Duurstede als bij het huwelijk met Catharina Diepeling in 1793 in Arnhem.

Het feit dat Joannes/Jan ten tijde van de doop van zijn oudste zoon Jan in Wijk bij Duurstede wordt vermeld als "ex pprea confessione" heb ik per abuis opgevat als dat hij protestant zou zijn: het betekent echter eerder dat hij "het juiste geloof" aanhangt en dus evenals Catharia gewoon RK is. Dit wordt mijns inziens bevestigd door het feit dat zijn huwelijk met Johanna Faassen, die zelf NG gedoopt is, niet in de kerk, maar voor de schepenbank plaatsvindt.

Dit leidt ertoe dat ik een stamboom van den Born heb, waarvan de stamvader van den Bor heet:


Parenteel van Joannes Joanni van den Bor (van den Born)

1 Joannes Joanni van den Bor (van den Born), zoon van Stamboom X [Arnhem - 1767]. Hij is gedoopt op 06-01-1767 in Arnhem [bron: DTB Arnhem dopen RK 1722-1811 [Family Search, p. 267/432]].
Notitie bij de geboorte van Joannes: "Sexta Januarii Baptizatus est Joannes legitimatus parentes Joannes van den Bor et Catharina Elizabeth Werfers patr: Joannes Wervers et Joanna Hesselincks"
Joannes is overleden op 02-04-1837 om 13:30 in Arnhem, 70 jaar oud [bron: Overlijden Arnhem 1837 Akte 383]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1837 [bron: Overlijden Arnhem 1837 Akte 383].
Notitie bij overlijden van Joannes: 
Langestraat
Aangevers:
Laurentius Rikken, 24 jaar, verwersknecht
Antoon Hendriks, 22 jaar, schoenmakersknecht

Is op 7-10-1824 volgens de akte woonachtig in Arnhem. Ten tijde van het 2e huwelijk van zoon Willem is hij al overleden. Er is echter geen overlijdensakte bij de huwelijksbijlagen.
Notitie bij Joannes: Beroep: soldaat (1791), dagloner (1814), daghuurder (1824), arbeider (1837)

Kan niet schrijven (zie notariele akte 7-10-1824)
Getuige bij:
26-02-1814   geboorteaangifte Catharina Elisabeth van den Bor (1814-1881) [zie 1.3]   [vader] [bron: Geboorte Arnhem 1814 Akte 52]
Joannes:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 15-01-1793 in Arnhem [bron: DTB Arnhem trouwen RK 1759-1811[Gelders Archief, p. 164/179]] met Catharina Jans Diepeling (Diepenheim, Dubbenen), 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Catharina: "15 Jan. matrimonio juncti sunt Joannes van den Bor et Catharina Dubbenen, testes Helena Welfers et catharina Verburg"
Catharina is geboren op 29-10-1770 in Wijk bij Duurstede [bron: RK doopboek van Wijk bij Duurstede]. Zij is gedoopt op 29-10-1770 in Wijk bij Duurstede [bron: RK doopboek van Wijk bij Duurstede].
Notitie bij de geboorte van Catharina: BRON: RK doopboek van Wijk bij Duurstede
Op 29-10-1770 is gedoopt: Catharina
De vader is: Johannes Diepenheim
De moeder is: Maria Versteeg
De getuige is: Mijntje Heijligenberg
Wonende te: Wijk bij Duurstede
Catharina is overleden in Utrecht, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1805 [bron: DTB Utrecht begraven 1801-1805 [Utrechts Archief, p. 316/392]]. Zij is begraven op 26-03-1805 in Utrecht (Nicolaikerkhof) [bron: DTB Utrecht begraven 1801-1805 [Utrechts Archief, p. 316/392]].
Notitie bij overlijden van Catharina: Volgens akte van bekenheid als bijlage bij het huwelijk van zoon Wiillem wordt verklaard dat Catharina in Utrecht in het tuchthuis is overleden.

"Nicolaikerkhoff idem 26 d Catharina Diepening in het Tuchthuis. geen naastbestaande of familie bekend. begraaven"
Notitie bij Catharina: Beroep: arbeidster

7-9-1803 Catharina Diepening (33), geb. alhier, heeft bekend getrouwd te zijn met Jan van den Born, maar sedert verscheidene jaren afgezonderd van hem te leven bij haar zus Haasje Diepening, wed. Jan van Kempen. In die tijd heeft zij vleselijke conversatie gehouden met een of andere man. Van hem is zij tweemaal zwanger geraakt. Op 15-4 is zij van een dochter bevallen om 15.00 uur ten huize van haar vader Jan Diepening. Hierbij is zij door niemand geassisteerd. Enige uren later heeft haar zus de navelstreng afgebonden. Tegen de avond heeft zij haar nichtje Johanna van Kempen gezonden naar Mortain om een slaapstroopje te halen. Dit heeft zij het kindje gegeven. De volgende ochtend is zij met haar kind de stad uitgegaan met haar zus en nichtje, die het kind in haar voorschoot geknoopt droeg. Zij gingen naar Cothen en kwamen tot aan de Pauwenbrug, waar haar zuster terug is gegaan naar de stad. Bij de molen in Cothen hebben zij en haar nichtje koffie gedronken. Zij zijn daarop gegaan naar het bos van dhr. Van Vliet. Zij hebben daar gezeten en zij heeft het draadje van de navelstreng los gehaald en weer vast gemaakt. In een wei bij het Hardenbroekse bos hebben zij opnieuw gezeten. Daar heeft het nichtje de baby onder een doornenpol in het bos gelegd. Ze zijn daarop vertrokken naar Langbroek naar het huis van Gijsje de Bie waar ze water hebben gedronken en toen gekomen aan het huis van vrouw Bosch hebben zij karnemelk gevraagd en gedronken. Bij de Lindeboom heeft zij haar nichtje een stuiver gegeven om beschuit te kopen. Ze zijn verder gegaan naar het huis van Teunis van Dieten en hebben daar koffie gedronken en de beschuit gegeten. Aan de Stenenburg hebben ze opnieuw beschuit gekocht en bij de hofstede waar Cornelis de Rooij woont zitten rusten. Nichtje heeft daar bij Dirk van den Nieuwendijk om een boterham gevraagd. Ze hebben hun weg naar Wijk voortgezet tot de Hoogstraat, waar ze een vrouw ontmoeten die vertelde dat er in de stad zoveel te doen was over haar bevalling. Nichtje is de stad in gestuurd om geld te halen en Catharina is weer terug gegaan naar haar baby. Het kind leefde nog. Zij is daarmee gelopen naar Willem Spaan in het Weth. Enige weken geleden is zij weer met het kind in de stad gekomen en daar gevangen genomen. Straf: Half uur ten toon gesteld en 12 jaren tuchthuis te Utrecht en levenslang verbannen.
7-9-1803 Johanna van Kempen (16), geb. Neerlangbroek, krijgt als straf voor haar hulp dat zij de straf van haar tante moet aanzien en 14 dagen op water en brood wordt gezet.
[Stadsgerecht Wijk bij Duurstede 1546-1811]

(2) trouwde, 43 jaar oud, op 26-08-1810 in Arnhem [bron: DTB Arnhem trouwen 1806-1811 [Gelders Archief, p. 248/278]] met Johanna Faassen, 27 jaar oud, nadat zij op 10-08-1810 in Arnhem in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Arnhem trouwen 1806-1811 [Gelders Archief, p. 248/278]].
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Johanna: "Jan van den Bor wed=r van Catharina Diepeling oud 43 jaar gebooren en wonende alhier.
Bruidegoms moeder praesent consenteerd zijnde zijn vader overleden volgens assertien der comptu en de 4e colonne gem=
Consteerd mede van den aflijvigheid van bruidegoms vorige vrouw alsmede dat uit dat huwelijk geene kinderen in leven zijn uit assertie van de 3e en 4e comptu en de 4e colonne gemeld
Bruidegom zegt de bruid niet te zijn aanverwant.
Johanna Faassen J.Dr= oud 32 gebooren en wonende alhier.
Consteerd van de aflijvigheid van bruids ouders uit assertie der comptu en de 4 colonne gemeld
Bruid zegt den bruidegom niet aanverwant te zijn.

Getuigen:
M. Everts
Elske van Wekkelijkheid wed=e Kursthout
Catharina Baars
Johanna Kroesen
voor bruidegom
Maria Flipsen
Jan Hendriks
voor bruid

ter Raadkamer den 26 Oogstmaand 1810"
Zij is gedoopt op 19-11-1782 in Arnhem [bron: DTB Arnhem dopen 1671-1797 [Family Search, p. 905/1143]].
Notitie bij de geboorte van Johanna: vader Cornelis Faasen
moeder Aaltjen Smits
Johanna is overleden op 22-04-1824 om 12:30 in Arnhem, 41 jaar oud [bron: Overlijden Arnhem 1824 Akte 103]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1824 [bron: Overlijden Arnhem 1824 Akte 103].
Notitie bij overlijden van Johanna: 
Langestraat
Aangevers:
echtgenoot (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Johannes Hermanus Viset, 38 jaar, gepensioneerd sergeant, wonend Langestraat

Kinderen van Joannes en Catharina:

1 Joannes (Jan) Diepening [1.1]. Hij is gedoopt op 15-10-1791 in Wijk bij Duurstede [bron: DTB Wijk bij Duurstede dopen RK 1685-1821 [Family Search, p. 313/365]].
Notitie bij de geboorte van Joannes: "15a Octobris Baptizatus est Joannes illegitimus
mater Catharina Diepeling
pater Johannes van den Born ex pprea confessione x miles
Susc: Wilm Sebel & Helena Welfers"
Joannes is overleden, 27 dagen oud. Hij is begraven op 11-11-1791 in Wijk bij Duurstede [bron: DTB Wijk bij Duurstede begraven 1776-1811 [Utrechts Archief, p. 33/76]].
Notitie bij overlijden van Joannes: "Den 11 November 1791 is begraaven op het kerkhof een kint van catrina Diepening kint genaamt Jan"
2 Willem Jansz van den Born, geboren op 14-01-1799 in Wijk bij Duurstede. Volgt 1.2.
Kind van Joannes en Johanna:

3 Catharina Elisabeth van den Bor, geboren op 24-02-1814 in Arnhem. Volgt 1.3.
1.2 Willem Jansz van den Born is geboren op 14-01-1799 in Wijk bij Duurstede, zoon van Joannes Joanni van den Bor (van den Born) (zie 1) en Catharina Jans Diepeling (Diepenheim, Dubbenen). Hij is gedoopt op 14-01-1799 in Wijk bij Duurstede [bron: DTB Wijk bij Duurstede dopen RK 1685-1821 [Family Search, p. 329/365]].
Notitie bij de geboorte van Willem: BRON: RK doopboek van Wijk bij Duurstede
Op 14-01-1799 is gedoopt: Willem
De vader is: Joannes van den Born
De moeder is: Catharina Diepeling
De getuige is: Doris van den Born
Wonende te: Wijk bij Duurstede

Willem is overleden op 15-12-1878 om 16:00 in Rotterdam, 79 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1878 e23v Akte 4239]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1878 [bron: Overlijden Rotterdam 1878 e23v Akte 4239].
Notitie bij overlijden van Willem: 
Baan
Aangevers:
Jacominus Johannes Kiela, 44 jaar, bedienaar
Jacob Smaling, 67 jaar, bedienaar
Notitie bij Willem: Beroep: boereknegt, arbeider (1827, 1834, 1836), koopman in tabak, sjouwer (1843-1845), [zonder beroep] (1849-1853)
Getuige bij:
25-04-1827   geboorteaangifte Johanna van den Born (1827-1912) [zie 1.2.1]   [vader] [bron: Geboorte Wijk bij Duurstede 1827 Akte 28]
14-03-1834   geboorteaangifte Johanna van den Born (1834-1836) [zie 1.2.2]   [vader] [bron: Geboorte Wijk bij Duurstede 1834 Akte 15]
25-01-1836   overlijdensaangifte Margaretha François (1799-1836) [zie 1.2]   [echtgenoot] [bron: Overlijden Wijk bij Duurstede 1836 Akte 4]
02-02-1836   overlijdensaangifte Johanna van den Born (1834-1836) [zie 1.2.2]   [vader] [bron: Overlijden Wijk bij Duurstede 1836 Akte 9]
22-09-1843   geboorteaangifte Maria Catharina van den Born (1843-1907) [zie 1.2.3]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1843 c043 Akte 2156]
11-09-1845   geboorteaangifte Elisabeth van den Born (1845-1933) [zie 1.2.4]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1845 Akte 2215]
16-08-1849   geboorteaangifte Johanna van den Born (1849-1908) [zie 1.2.5]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1849 c090v Akte 2127]
12-09-1849   huwelijk Nicolaas Haenen (Haanen) (1822-1864) en Johanna van den Born (1827-1912) [zie 1.2.1]   [vader bruid] [bron: Huwelijken Rotterdam 1849 c48v Akte 586]
02-05-1853   geboorteaangifte Willem Adrianus Johannes van den Born (1853-1884) [zie 1.2.6]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1853 b138v Akte 1329]
04-05-1864   huwelijk Adriaan Hendrik Pfeffer (geb. 1839) en Maria Catharina van den Born (1843-1907) [zie 1.2.3]   [vader bruid] [bron: Huwelijken Rotterdam 1864 b032 Akte 252]
01-05-1866   huwelijk Cornelis van de Grint (1837-1916) en Elisabeth van den Born (1845-1933) [zie 1.2.4]   [vader bruid] [bron: Huwelijken Wijk bij Duurstede 1866 Akte 2]
29-04-1867   geboorteaangifte Maria Cornelia van der Grint (1867-1931) [zie 1.2.4.1]   [grootvader moederszijde] [bron: Geboorte Wijk bij Duurstede 1867 Akte 30]
05-02-1873   huwelijk Willem Adrianus Johannes van den Born (1853-1884) en Maria Magdalena Drees (1850-1931) [zie 1.2.6]   [vader bruidegom] [bron: Huwelijken Rotterdam 1873 a055 Akte 102]
05-08-1874   huwelijk Matthijs Petrus Jacobus Drees (1844-1922) en Johanna van den Born (1849-1908) [zie 1.2.5]   [vader bruid] [bron: Huwelijken Rotterdam 1874 e002v Akte 771]
Willem:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 27-10-1824 in Wijk bij Duurstede [bron: Huwelijken Wijk bij Duurstede 1824 Akte 20] met Margaretha François, 24 jaar oud, nadat zij op 10-10-1824 in Wijk bij Duurstede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Wijk bij Duurstede 1824 Akte 20].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Margaretha: 
Getuigen:
ouders bruid (kunnen niet schrijven, dus tekenen niet)
Antonie Beekman, 35 jaar, huisschilder, wonend Wijk bij Duurstede
Johannes van Santen, 36 jaar, arbeider, wonend Wijk bij Duurstede (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Gijsbertus van waveren, 33 jaar, huisschilder, wonend Wijk bij Duurstede
Henricus Josephus van den Boogaard, 25 jaar, klerk, wonend Wijk bij Duurstede

Vader geeft toesteming per akte opgemaakt te Arnhem d.d. 7-10-1824 bij notaris mr. Jacob Nijhoff
Margaretha is geboren op 19-12-1799 in Wijk bij Duurstede [bron: RK doopboek van Wijk bij Duurstede]. Zij is gedoopt op 19-12-1799 in Wijk bij Duurstede [bron: RK doopboek van Wijk bij Duurstede].
Notitie bij de geboorte van Margaretha: BRON: RK doopboek van Wijk bij Duurstede
Op 19-12-1799 is gedoopt: Margarita
De vader is: Matthias Francois
De moeder is: Johanna van der Velden
De getuige is: Margarita van der Velden
Wonende te: Wijk bij Duurstede
Margaretha is overleden op 25-01-1836 om 02:00 in Wijk bij Duurstede, 36 jaar oud [bron: Overlijden Wijk bij Duurstede 1836 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1836 [bron: Overlijden Wijk bij Duurstede 1836 Akte 4]. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [echtgenoot].
Notitie bij overlijden van Margaretha: 
Aangevers:
echtgenoot
Gijsbertus van Waveren, 44 jaar, huisschilder
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 10-06-1841 in Wijk bij Duurstede [bron: Huwelijken Wijk bij Duurstede 1841 Akte 8] met Maria Sanders, 26 jaar oud, nadat zij op 30-05-1841 in Wijk bij Duurstede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Wijk bij Duurstede 1841 Akte 8].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Getuigen:
Nicolaas Wouter van Doesburgh, 25 jaar, kantoorbediende
Gijsbertus van Waveren, 50 jaar, huisschilder
Gijsbertus de Vette, 36 jaar, dienaar der Justitie
Philippus de Ronde, 43 jaar, veldwachter

Bruid kan niet schrijven, dus tekent niet
Maria is geboren op 25-07-1814 om 13:00 in Vleuten [bron: Geboorte Vleuten 1814 Akte 15]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1814 [bron: Geboorte Vleuten 1814 Akte 15].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
vader Adrianus Sanders
moeder Elisabeth Beukers

Getuigen:
Rijk van Kooten, 62 jaar, rietdekker
Dirk den Holder, 40 jaar, kleermaker
Maria is overleden op 30-11-1896 om 16:00 in Rotterdam, 82 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1896 e110 Akte 5119]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1896 [bron: Overlijden Rotterdam 1896 e110 Akte 5119].
Notitie bij overlijden van Maria: 
Tollensstraat
Aangevers:
Willem Hendrik Harden, 51 jaarr, lijkbezorger’
Gerardus Boogers, 62 jaar, behanger
Getuige bij:
04-05-1864   huwelijk Adriaan Hendrik Pfeffer (geb. 1839) en Maria Catharina van den Born (1843-1907) [zie 1.2.3]   [moeder bruid] [bron: Huwelijken Rotterdam 1864 b032 Akte 252]
01-05-1866   huwelijk Cornelis van de Grint (1837-1916) en Elisabeth van den Born (1845-1933) [zie 1.2.4]   [moeder bruid] [bron: Huwelijken Wijk bij Duurstede 1866 Akte 2]
05-02-1873   huwelijk Willem Adrianus Johannes van den Born (1853-1884) en Maria Magdalena Drees (1850-1931) [zie 1.2.6]   [moeder bruidegom] [bron: Huwelijken Rotterdam 1873 a055 Akte 102]
05-08-1874   huwelijk Matthijs Petrus Jacobus Drees (1844-1922) en Johanna van den Born (1849-1908) [zie 1.2.5]   [moeder bruid] [bron: Huwelijken Rotterdam 1874 e002v Akte 771]
Kinderen van Willem en Margaretha:

1 Johanna van den Born, geboren op 24-04-1827 in Wijk bij Duurstede. Volgt 1.2.1.
2 Johanna van den Born [1.2.2], geboren op 14-03-1834 om 19:00 in Wijk bij Duurstede [bron: Geboorte Wijk bij Duurstede 1834 Akte 15]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1834 [bron: Geboorte Wijk bij Duurstede 1834 Akte 15]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [vader].
Notitie bij de geboorte van Johanna: 
Getuigen:
Gijsbert van Waveren, 42 jaar, bode
Bart Wijman, 27 jaar, arbeider
Johanna is overleden op 01-02-1836 om 19:00 in Wijk bij Duurstede, 1 jaar oud [bron: Overlijden Wijk bij Duurstede 1836 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1836 [bron: Overlijden Wijk bij Duurstede 1836 Akte 9]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [vader].
Notitie bij overlijden van Johanna: 
Aangevers:
vader
Gijsbertus van Waceren, 44 jaar, huisschilder
Kinderen van Willem en Maria:

3 Maria Catharina van den Born, geboren op 22-09-1843 in Rotterdam. Volgt 1.2.3.
4 Elisabeth van den Born, geboren op 11-09-1845 in Rotterdam. Volgt 1.2.4.
5 Johanna van den Born, geboren op 15-08-1849 in Rotterdam. Volgt 1.2.5.
6 Willem Adrianus Johannes van den Born, geboren op 30-04-1853 in Rotterdam. Volgt 1.2.6.
1.2.1 Johanna van den Born is geboren op 24-04-1827 om 21:30 in Wijk bij Duurstede [bron: Geboorte Wijk bij Duurstede 1827 Akte 28], dochter van Willem Jansz van den Born (zie 1.2) en Margaretha François. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1827 [bron: Geboorte Wijk bij Duurstede 1827 Akte 28]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [vader].
Notitie bij de geboorte van Johanna: 
Getuigen:
Gijsbertus van Waveren, 36 jaar, bode
Guillaume Verheugen, 58 jaar, veldwachter
Johanna is overleden op 09-05-1912 om 12:00 in Rotterdam, 85 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1912 d037v Akte 2098]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1912 [bron: Overlijden Rotterdam 1912 d037v Akte 2098].
Notitie bij overlijden van Johanna: 
Rottestraat 9a
Aangevers:
Willem Breedveld, 45 jaar, lijkbezorger
Johannes Adtianus van Leusden, 30 jaar, scheepsroeier
Notitie bij Johanna: 
Beroep: baker
Johanna:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 12-09-1849 in Rotterdam [bron: Huwelijken Rotterdam 1849 c48v Akte 586] met Nicolaas Haenen (Haanen), 27 jaar oud, nadat zij op 02-09-1849 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Rotterdam 1849 c48v Akte 586]. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Nicolaas was de volgende getuige aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Nicolaas: 
Getuigen:
moeder bruidegom (kan niet schrijven, dus tekent niet)
vader bruid
Herman Dijkman, 54 jaar, schoenmaker
Willem Persoon, 38 jaar, verwer
Jacob Elsenaar, 25 jaar, schrijnwerker
Johannes hendrik Willem Nonnekens, 48 jaar, zonder beroep
Nicolaas is geboren op 17-05-1822 om 08:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1822 a207v Akte 1024]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1822 [bron: Geboorte Rotterdam 1822 a207v Akte 1024].
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: 
Vader Mattheus Haenen
Moeder Maria Catharina Hartsen
Schiedamschendijk 180
Aangever:
Arnoldina Scholte, huisvrouw van Richardus Rickerrt, vroedvrouw, wonend Schiedamschendijk 170
Getuigen:
Dirk Arnoldus Berg, 41 jaar, commies, wonend Gasthuissteeg I 418
Willem van Aalst, 61 jaar, sergeant, wonend Spuij G 167
Nicolaas is overleden op 20-05-1864 om 22:00 in Rotterdam, 42 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1864 c035 Akte 1762]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1864 [bron: Overlijden Rotterdam 1864 c035 Akte 1762].
Notitie bij overlijden van Nicolaas: 
Mestwagenstraat 5 734
Aangevers:
Hendrik Schoenmaker, 51 jaar, bedienaar, wonend Baanstraat 10 278
Pieter Schoenmaker, 57 jaar, bediende, wonend Goudscheweg 13 626
Notitie bij Nicolaas: 
Beroep: kuipersknecht (1849-1850), kuiper (1851-1861, 1864), pakhuisknecht (1862)
Getuige bij:
07-12-1849   geboorteaangifte Matthijs Haenen (1849-1850) [zie 1.2.1.1]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1849 d088 Akte 3104]
28-02-1850   overlijdensaangifte Matthijs Haenen (1849-1850) [zie 1.2.1.1]   [vader] [bron: Overlijden Rotterdam 1850 a169v Akte 666]
03-02-1851   geboorteaangifte Margaretha Maria Haenen (1851-1922) [zie 1.2.1.2]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1851 a091 Akte 357]
08-02-1854   geboorteaangifte Nicolaas Haenen (1854-1855) [zie 1.2.1.3]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1854 a094 Akte 369]
29-09-1855   overlijdensaangifte Nicolaas Haenen (1854-1855) [zie 1.2.1.3]   [vader] [bron: Overlijden Rotterdam 1855 d187 Akte 3189]
29-12-1856   geboorteaangifte Wilhelmina Haenen (1856-1950) [zie 1.2.1.4]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1856 f055 Akte 3751]
20-04-1859   geboorteaangifte Frederik Willem Haenen (1859-1934) [zie 1.2.1.5]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1859 b136 Akte 1336]
08-07-1861   geboorteaangifte Willem Haenen (1861-1861) [zie 1.2.1.6]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1861 c165v Akte 2280]
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 22-01-1868 in Rotterdam [bron: Huwelijken Rotterdam 1868 a026 Akte 44] met Simon van ’t Hof(f), 57 jaar oud, nadat zij op 12-01-1868 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Rotterdam 1868 a026 Akte 44]. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Simon was de volgende getuige aanwezig: Adriaan Hendrik Pfeffer (geb. 1839) [zie 1.2.3] [zwager bruid].
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Simon: 
Bruidegom weduwnaar van Maria Uitenbroek
Getuigen:
Cornelis van der Grint, 33 jaar, winkelier
Adriaan Hendrik Pfeffer, 28 jaar, stukadoor, zwager bruid
Hendrik Cornelis van der Graaf, 50 jaar, stadsbode
Lodewijk Cornelis Speelman, 59 jaar, stads-sergeant
Simon is geboren op 22-02-1810 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Dopen 1804-1811 [Family Search, p. 387/544]]. Hij is gedoopt op 28-02-1810 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Dopen 1804-1811 [Family Search, p. 387/544]].
Notitie bij de geboorte van Simon: 
Slagveld K 170
Vader Cornelis van ’t Hof of van Hof
Moeder Petronella Room
Getuige: Christine Timp
Simon is overleden op 24-01-1880 om 17:00 in Rotterdam, 69 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1880 a062v Akte 359]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1880 [bron: Overlijden Rotterdam 1880 a062v Akte 359].
Notitie bij overlijden van Simon: 
Coolsche Kade
Aangevers:
Jacob Wiarda, 56 jaar, bedienaar
Dirk Leeflang, 39 jaar, bedienaar
Notitie bij Simon: 
Beroep: koetsier (1868, 1880), bediende (1871), stalknecht (1871), kantoorbediende (1872), sleper (1873)
Kinderen van Johanna en Nicolaas:

1 Matthijs Haenen [1.2.1.1], geboren op 07-12-1849 om 06:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1849 d088 Akte 3104]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1849 [bron: Geboorte Rotterdam 1849 d088 Akte 3104]. Bij de geboorteaangifte van Matthijs was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas Haenen (Haanen) (1822-1864) [zie 1.2.1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Matthijs: 
Zandstraat 5-42
Getuigen:
Theodorus Foort, 46 jaar, kuipersknecht, wonend Schoedamschensingel 5-624
Franciscus Petrus Rijkers, 30 jaar, brandersknecht, wonend Schiedamschendijk 3-466
Matthijs is overleden op 26-02-1850 om 20:00 in Rotterdam, 2 maanden oud [bron: Overlijden Rotterdam 1850 a169v Akte 666]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1850 [bron: Overlijden Rotterdam 1850 a169v Akte 666]. Bij de overlijdensaangifte van Matthijs was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas Haenen (Haanen) (1822-1864) [zie 1.2.1] [vader].
Notitie bij overlijden van Matthijs: 
Zandstraat 5 42
Aangevers:
vader
Theodorus Foort, 47 jaar, kuipersknecht, wonend Schiedamschencingel 15 624
2 Margaretha Maria Haenen [1.2.1.2], geboren op 01-02-1851 om 20:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1851 a091 Akte 357]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1851 [bron: Geboorte Rotterdam 1851 a091 Akte 357]. Bij de geboorteaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas Haenen (Haanen) (1822-1864) [zie 1.2.1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Margaretha: 
Zandstraat 5-42
Getuigen:
Franciscus Petrus Rijkers, 32 jaar, brandersknecht, wonend Schiedamschendijk 3-466
Petrus Foort, 48 jaar, kuiper, wonend Schoedamschensingel 5-624
Margaretha is overleden op 30-09-1922 om 05:00 in Rotterdam, 71 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1922 e027v Akte 4383]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1922 [bron: Overlijden Rotterdam 1922 e027v Akte 4383].
Notitie bij overlijden van Margaretha: 
Bergweg 322b
Aangevers:
Jacob Soons, 23 jaar, lijkbezorger
Marten Boonstra, 72 jaar, zonder beroep
3 Nicolaas Haenen [1.2.1.3], geboren op 07-02-1854 om 23:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1854 a094 Akte 369]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1854 [bron: Geboorte Rotterdam 1854 a094 Akte 369]. Bij de geboorteaangifte van Nicolaas was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas Haenen (Haanen) (1822-1864) [zie 1.2.1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: 
Zandstraat 5-42
Getuigen:
Theodorus Jacobus Mollenkamp, 23 jaar, kuiper, wonend Baan 3-741
Herman Heinrich Kolle, 43 jaar, brandersknecht, wonend Kipstraat 10
Nicolaas is overleden op 29-09-1855 om 05:00 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1855 d187 Akte 3189]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-09-1855 [bron: Overlijden Rotterdam 1855 d187 Akte 3189]. Bij de overlijdensaangifte van Nicolaas was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas Haenen (Haanen) (1822-1864) [zie 1.2.1] [vader].
Notitie bij overlijden van Nicolaas: 
Zandstraat 5 42
Aangevers:
vader
Johannes Arnoldus Burcksen, 25 jaar, bedienaar, wonend Zeevischmarkt 2 391
4 Wilhelmina Haenen [1.2.1.4], geboren op 29-12-1856 om 03:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1856 f055 Akte 3751]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1856 [bron: Geboorte Rotterdam 1856 f055 Akte 3751]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas Haenen (Haanen) (1822-1864) [zie 1.2.1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: 
Zandstraat 5-42
Getuigen:
Theodorus Foort, 54 jaar, kuiper, wonend Binnenweg 15-342
Theodorus Jacobus Meulenkamp, 24 jaar, kuiper, wonend Binnenweg 15-164
Wilhelmina is overleden op 22-07-1950 om 14:15 in Rotterdam, 93 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1950 a2-056 Akte 1407]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1950 [bron: Overlijden Rotterdam 1950 a2-056 Akte 1407].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: 
Aangever:
Paulus Adriaan Holterman, 72 jaar, lijkbezorger
5 Frederik Willem Haenen [1.2.1.5], geboren op 20-04-1859 om 01:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1859 b136 Akte 1336]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1859 [bron: Geboorte Rotterdam 1859 b136 Akte 1336]. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas Haenen (Haanen) (1822-1864) [zie 1.2.1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Frederik: 
Zandstraat 5-42
Getuigen:
Theodorus Foort, 54 jaar, kuiper, wonend Binnenweg 15-342
Theodorus Jacobus Nohlenkamp, 27 jaar, kuiper, wonend Binnenweg 15-349
Frederik is overleden op 01-04-1934 om 17:00 in Rotterdam, 74 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1934 a118 Akte 1401]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1934 [bron: Overlijden Rotterdam 1934 a118 Akte 1401].
Notitie bij overlijden van Frederik: 
Graf nr 876
Aangevers:
Johannes Frederik Mattheij, 35 jaar, lijkbezorger
Johannes Rosier, 63 jaar, zonder beroep
6 Willem Haenen [1.2.1.6], geboren op 06-07-1861 om 21:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1861 c165v Akte 2280]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1861 [bron: Geboorte Rotterdam 1861 c165v Akte 2280]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas Haenen (Haanen) (1822-1864) [zie 1.2.1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Willem: 
Zandstraat 5-42
Getuigen:
Leendert van der Torren, 50 jaar, zonder beroep, wonend Achter ’t Klooster 11-507
Teunis Valkenier, 62 jaar, zonder beroep, wonend Kikkersteeg 6-466
Willem is overleden op 25-07-1861 om 15:00 in Rotterdam, 19 dagen oud [bron: Overlijden Rotterdam 1861 c133v Akte 2159]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-07-1861 [bron: Overlijden Rotterdam 1861 c133v Akte 2159].
Notitie bij overlijden van Willem: 
Zandstraat 5 42
Aangevers:
Johannes Ooms, 52 jaar, zonder beroep, wonend Vogelzang 9 311
Nicolaas Willebrands, 64 jaar, zonder beroep, wonend Pannekoekstraat 9 201
7 Nicolaas Joseph Haenen [1.2.1.7], geboren op 03-09-1862 om 02:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1862 d101v Akte 2828]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1862 [bron: Geboorte Rotterdam 1862 d101v Akte 2828].
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: 
Weste Wagenstraat 5-608
Aangever:
Sophia Clasina Bonto, huisvrouw van Jan Lindt, 33 jaar, vroedvrouw, wonend Zandstraat 5-440
Getuigen:
Gerrit Verbeet, 46 jaar, pakhuisknecht, wonend Goudscheweg 13-722
Pieter van den Brande, 28 jaar, pakhuisknecht, wonend Hoogenzeedijk 13-143
Nicolaas is overleden op 18-02-1865 om 16:00 in Rotterdam, 2 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1865 a161 Akte 618]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1865 [bron: Overlijden Rotterdam 1865 a161 Akte 618].
Notitie bij overlijden van Nicolaas: 
Baan 3 734
Aangevers:
Jacob Wiarda, 42 jaar, bedienaar, wonend Rozand 5 273
Hendrikus Bos, 56 jaar, bedienaar, wonend Schiedamschedijk 3 448
Kinderen van Johanna en Simon:

8 Adrianus van ’t Hof [1.2.1.9], geboren op 04-06-1868 om 17:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1868 c095 Akte 1934]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1868 [bron: Geboorte Rotterdam 1868 c095 Akte 1934].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: 
Schiekade 14-549
Aangever:
Dirkje van Brummen, huisvrouw van Petrus van der Ven, 49 jaar, vroedvrouw, woenend Spuiwater 7-354
Getuigen:
Nicolaas Willebrand, 70 jaar, zonder beroep, wonend Hoogstraat 11-389
Johannes Vons, 58 jaar, zonder beroep, wonend Vogelzang 9-317
Adrianus is overleden op 29-01-1924 om 14:00 in Rotterdam, 55 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1924 b042 Akte 488]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1924 [bron: Overlijden Rotterdam 1924 b042 Akte 488].
Notitie bij overlijden van Adrianus: 
Aangevers:
Petrus Spek, 50 jaar, lijkbezorger
Johannes Rosier, 53 jaar, gemeentebode
Notitie bij Adrianus: 
Beroep: olieman Javalijn, los werkman (1924)
9 Simon van ’t Hof [1.2.1.10], geboren op 07-02-1871 om 02:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1871 a135 Akte 530]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1871 [bron: Geboorte Rotterdam 1871 a135 Akte 530].
Notitie bij de geboorte van Simon: 
Coolschekade 11
Aangever:
Dirkje van Brummen, huisvrouw van Petrus van der Ven, 52 jaar, vroedvrouw, wonend Spuiwater 7-35
Getuigen:
Derk Philippus Bunk, 47 jaar, klerk, wonend Kruiskade 19
Carel Christiaan van der Schans, 25 jaar, klerk, wonend Oppert 6-115
Simon is overleden op 18-02-1871 om 17:00 in Rotterdam, 11 dagen oud [bron: Overlijden Rotterdam 1871 b097 Akte 1142]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1871 [bron: Overlijden Rotterdam 1871 b097 Akte 1142].
Notitie bij overlijden van Simon: 
Coolschekade 14 575
Aangevers:
Albert Nanning van Klaveren, 30 jaar, bediende, wonend Paardelaan 15 497
Willem van Oosten, 49 jaar, bedienaar, wonend Langewarande 24
10 Simon van ’t Hof [1.2.1.11], geboren op 21-12-1872 om 21:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1872 g088v Akte 5093]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1872 [bron: Geboorte Rotterdam 1872 g088v Akte 5093].
Notitie bij de geboorte van Simon: 
Coolsche Kade
Aangever:
Dirkje van Brummen, huisvrouw van Petrus van der Ven, 54 jaar, vroedvrouw, wonend Spuiwater 26
Getuigen:
Martinus Brinkman, 28 jaar, klerk, wonend Wagenstraat
Adrianus Martinus de Sel, 56 jaar, klerk, wonend Meent 29
Simon is overleden op 02-01-1873 om 21:00 in Rotterdam, 12 dagen oud [bron: Overlijden Rotterdam 1873 a015v Akte 56]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1873 [bron: Overlijden Rotterdam 1873 a015v Akte 56].
Notitie bij overlijden van Simon: 
Coolschekade 47
Aangevers:
Albert Nanning van Klaveren, 32 jaar, bediende, wonend Paardelaan 7
Pieter Schoenmaker, 65 jaar, bediende, wonend Drievriendestraat 82
Kind van Johanna uit onbekende relatie:

11 Anna Maria van den Born [1.2.1.8], geboren op 01-07-1865 om 07:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1865 c189 Akte 2335]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1865 [bron: Geboorte Rotterdam 1865 c189 Akte 2335].
Notitie bij de geboorte van Anna: 
Baan Wijk 3 nr. 734
Aangever:
Maria Sophia Nonnekens, huisvrouw van Peter August Kleudgen, 25 jaar, vroedvrouw, wonend Schiedamschendijk Wijk 3 nr. 109
Getuigen:
Pieter van den Brande, 30 jaar, bediener, wonend Hoogstraat Wijk 11 nr. 309
Gerrit Verbeet, 50 jaar, bediende, wonend Hillegersberg
Anna is overleden op 22-07-1865 om 15:00 in Rotterdam, 21 dagen oud [bron: Overlijden Rotterdam 1865 c178v Akte 2316]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1865 [bron: Overlijden Rotterdam 1865 c178v Akte 2316].
Notitie bij overlijden van Anna: 
Tuinderslaan Wijk 15 nr. 62
Aangevers:
Jan Hendrik Dijkman, 49 jaar, bedienaar, wonend Tuinderslaan Wijk 15 nr. 61
Pieter Schoenmaker, 58 jaar, bediende, wonend Goudscheweg Wijk 13 nr. 626
1.2.3 Maria Catharina van den Born is geboren op 22-09-1843 om 03:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1843 c043 Akte 2156], dochter van Willem Jansz van den Born (zie 1.2) en Maria Sanders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1843 [bron: Geboorte Rotterdam 1843 c043 Akte 2156]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [vader].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
[...]indestraat E 556
Getuigen:
Thomas van Dulmen, 33 jaar, winkelier, wonend Zandstraat E 440
Hermanus Dijkman, 47 jaar, schoenmaker, wonend Zandstraat E 440
Maria is overleden op 16-10-1907 om 02:00 in Amsterdam, 64 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1907 reg. 11 f. 65v Akte 6777]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-10-1907 [bron: Overlijden Amsterdam 1907 reg. 11 f. 65v Akte 6777].
Notitie bij overlijden van Maria: 
Aangevers:
Hendrik Schaake, 40 jaar, aanspreker
Jan August Wiggerts, 70 jaar, aanspreker
Maria:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 04-05-1864 in Rotterdam [bron: Huwelijken Rotterdam 1864 b032 Akte 252] met Adriaan Hendrik Pfeffer, 24 jaar oud, nadat zij op 21-04-1864 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Nieuwe Rotterdamsche courant 23-04-1864]. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [vader bruid] en Maria Sanders (1814-1896) [zie 1.2] [moeder bruid]. De scheiding werd geregistreerd op 10-06-1875 in Rotterdam [bron: Echtscheidingen Rotterdam 1875 c077v Akte 530].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Adriaan: 
Getuigen:
ouders bruidegom
ouders bruid
Hendrik Cornelis van der Graaf, 46 jaar, stadsbode
Pieter Dunk, 29 jaar, stads-sergeant
Pleunis Nicolaas Hensen, 45 jaar, stads-sergeant
Aart de Lange, 73 jaar, zonder beroep

moeder bruid kan niet schrijven, dus tekent niet
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend
Op basis van diverse advertenties blijkt dat het huwelijk is ontbonden, aangevraagd door de echtgenoot, op grond van overspel door de echtgenote.
Adriaan is geboren op 15-12-1839 om 02:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1839 c197v Akte 2745]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1839 [bron: Geboorte Rotterdam 1839 c197v Akte 2745].
Notitie bij de geboorte van Adriaan: 
Vader Thomas Pfeffer
Moeder Maria Allegonda Herkens
Getuigen:
Dionisius Wormhoudt, 51 jaar, pakhuisknecht
Jacobus Visser, 23 jaar, timmerman
Adriaan is overleden.
Notitie bij Adriaan: 
Beroep: stucadoor
Adriaan hertrouwt in 1880 met Wilhelmina van Veen, die op 10-2-1881 te Rotterdam overlijdt.
Getuige bij:
22-01-1868   huwelijk Simon van ’t Hof(f) (1810-1880) en Johanna van den Born (1827-1912) [zie 1.2.1]   [zwager bruid] [bron: Huwelijken Rotterdam 1868 a026 Akte 44]
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 07-06-1880 in Rotterdam [bron: Huwelijken Rotterdam 1880 d033v Akte 639] met Johannes Wielle, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: 
Getuigen:
Hendrik Cornelis van der Graaf, 63 jaar, stadsbode
Pleunis Nicolaas hensen, 62 jaar, stads-sergeant
Theodorus Hendrikus Berghout, 55 jaar, stads-sergeant
Pieter Bras, 40 jaar, winkelier

Uit het bevolkingsregister blijkt dat het echtpaar op 3-12-1898 is vertrokken naar Antwerpen of Amsterdam
Johannes is geboren op 19-01-1849 om 10:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1849 a048v Akte 188]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1849 [bron: Geboorte Rotterdam 1849 a048v Akte 188].
Notitie bij de geboorte van Johannes: 
vader Nn
Moeder Anna Wielle
Pannekoekstraat
Aangever:
Johanna Cornelia de Keijzer, huisvrouw van Abraham Schuurman, 50 jaar, vroedvrouw, wonend Huibrug G 450
Getuigen:
Hendrik Schaap, 61 jaar, pakhuisknecht, wonend Baan 3-603
August van Rijnbach, 37 jaar, pakhuisknecht, wonend Kwakernaat 9-38
Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: 
Beroep: werkman
1.2.4 Elisabeth van den Born is geboren op 11-09-1845 om 01:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1845 Akte 2215], dochter van Willem Jansz van den Born (zie 1.2) en Maria Sanders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1845 [bron: Geboorte Rotterdam 1845 Akte 2215]. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [vader].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: 
Zandstraat E 417
Getuigen:
Gerardus Jonckheer, 39 jaar, koekbakker, wonend Zandstraat E 173
Hermanus Dijkman, 50 jaar, schoenmaker, wonend Zandstraat E 440
Elisabeth is overleden op 16-10-1933 om 09:00 in Rotterdam, 88 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1933 d143 Akte 3856]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-10-1933 [bron: Overlijden Rotterdam 1933 d143 Akte 3856].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: 
Aangevers:
Alphonsus Rieke, 45 jaar, lijkbezorger
Johannes Rosier, 63 jaar, zonder beroep
Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op 01-05-1866 in Wijk bij Duurstede [bron: Huwelijken Wijk bij Duurstede 1866 Akte 2] met Cornelis van de Grint, 29 jaar oud, nadat zij op 15-04-1866 in Wijk bij Duurstede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Wijk bij Duurstede 1866 Akte 2]. Bij het burgerlijk huwelijk van Elisabeth en Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [vader bruid] en Maria Sanders (1814-1896) [zie 1.2] [moeder bruid].
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Cornelis: 
Getuigen:
ouders bruid
Johannes Anthonius Martinus van de Grint, 33 jaar, koopman, broer bruidegom
Anthonius van de Grint, 26 jaar, zonder beroep, broer bruidegom
Petrus Johannes Franciscus Schellekens, 29 jaar, winkelier, aangetrouwde neef bruidegom
Cornelis Spoor, 34 jaar, klompenmaker, aangetrouwde neef bruidegom

moeder bruid kan niet schrijven, dus tekent niet
Cornelis is geboren op 12-02-1837 om 08:00 in Wijk bij Duurstede [bron: Geboorte Wijk bij Duurstede 1835 Akte 10]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1835 [bron: Geboorte Wijk bij Duurstede 1835 Akte 10].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 
vader Pieter van der Grint
moeder Cornelia van Oosterom
Getuigen:
Adriaan Roelans, 24 jaar, klark
Gijsbertus van Waveren, 43 jaar, huisschilder
Cornelis is overleden op 26-12-1916 om 10:00 in Rotterdam, 79 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1916 g096 Akte 6137]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1916 [bron: Overlijden Rotterdam 1916 g096 Akte 6137].
Notitie bij overlijden van Cornelis: 
Noordsingel
Aangevers:
Adrianus van Teeffelen, 60 jaar, lijkbezorger
Marten Boonstra, 66 jaar, zonder beroep
Notitie bij Cornelis: 
Beroep: broodbakker (1866-1867, 1872-1878), draadslijper (1869), koopman (1882-1884)
Getuige bij:
29-04-1867   geboorteaangifte Maria Cornelia van der Grint (1867-1931) [zie 1.2.4.1]   [vader] [bron: Geboorte Wijk bij Duurstede 1867 Akte 30]
26-03-1872   geboorteaangifte Elizabeth Johanna van de Grint (1872-1872) [zie 1.2.4.3]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1872 b140 Akte 1347]
07-05-1874   geboorteaangifte Willem Pieter van de Grint (1874-1893) [zie 1.2.4.4]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1874 c066 Ajte 1844]
18-05-1876   geboorteaangifte Pieter Willem van de Grint (1876-1953) [zie 1.2.4.5]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1876 b130 Akte 2128]
19-06-1878   geboorteaangifte Cornelis Petrus van de Grint (1878-1953) [zie 1.2.4.6]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1878 b222 akte 2674]
09-02-1882   geboorteaangifte Johannes Adrianus van de Grint (1882-1914) [zie 1.2.4.7]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1882 a116v Akte 690]
23-01-1884   geboorteaangifte Elizabeth Antonia van de Grint (1884-1905) [zie 1.2.4.8]   [vader] [bron: Geboorte Rotterdam 1884 a068 Akte 397]
Kinderen van Elisabeth en Cornelis:

1 Maria Cornelia van der Grint [1.2.4.1], geboren op 27-04-1867 om 15:00 in Wijk bij Duurstede [bron: Geboorte Wijk bij Duurstede 1867 Akte 30]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1867 [bron: Geboorte Wijk bij Duurstede 1867 Akte 30]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [grootvader moederszijde] en Cornelis van de Grint (1837-1916) [zie 1.2.4] [vader].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
Wijk A nr. 116
Getuigen:
Willem van den Born, 68 jaar, zonder beroep
Adrianus Vermeij, 36 jaar, smid
Maria is overleden op 23-09-1931 om 09:00 in Soest, 64 jaar oud [bron: Overlijden Soest 1931 Akte 119]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1931 [bron: Overlijden Soest 1931 Akte 119].
Notitie bij overlijden van Maria: 
Aangevers:
Willem Pieter van Achthoven, 35 jaar, zonder beroep, wonend De Bilt, zoon overledene
Gijsbertus Theodorus Sukkel, 34 jaar, aannemer, wonend Soest
2 Cornelia Lamberta van de Grint [1.2.4.2], geboren op 19-11-1869 om 10:30 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1869 f011 Akte 3955]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1869 [bron: Geboorte Rotterdam 1869 f011 Akte 3955].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: 
Binnenweg 15-691
Aangever:
Johannes Jacobus Erkelens, 41 jaar, heel- en vroedmeester, wonend Fijenoord
Getuigen:
Martinus Brinkman, 25 jaar, mklerk, wonend Wagenstraat 11-428
Carel Christiaan van den Schans, 24 jaar, klerk, wonend Oppert 6-115
Cornelia is overleden op 24-01-1956 om 00:30 in Rotterdam, 86 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1956 a1-052 Akte 205]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1956 [bron: Overlijden Rotterdam 1956 a1-052 Akte 205].
Notitie bij overlijden van Cornelia: 
Aangever:
Hendrik Lambertus Baars, 51 jaar, lijkbezorger, wonend Rotterdam
3 Elizabeth Johanna van de Grint [1.2.4.3], geboren op 25-03-1872 om 11:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1872 b140 Akte 1347]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1872 [bron: Geboorte Rotterdam 1872 b140 Akte 1347]. Bij de geboorteaangifte van Elizabeth was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van de Grint (1837-1916) [zie 1.2.4] [vader].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: 
[...]onenstraat 7-190
Getuigen:
Aalbert Hak, 48 jaar, timmerman, wonend [...]huissteeg 3-574
Jacobus Groenevelt, 64 jaar, zonder beroep, wonend Zwaanehals 19
Elizabeth is overleden op 02-07-1872 om 12:00 in Rotterdam, 3 maanden oud [bron: Overlijden Rotterdam 1872 c164v Akte 2151]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1872 [bron: Overlijden Rotterdam 1872 c164v Akte 2151].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: 
Langetonenstraat 6
Aangevers:
Hendrikus Bos, 63 jaar, bedienaar, wonend Schiedamschendijk 3 134
Jacobus Groeneveld, 64 jaar, zonder beroep, wonend Zwaanshals 19
4 Willem Pieter van de Grint [1.2.4.4], geboren op 06-05-1874 om 10:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1874 c066 Ajte 1844]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1874 [bron: Geboorte Rotterdam 1874 c066 Ajte 1844]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van de Grint (1837-1916) [zie 1.2.4] [vader].
Notitie bij de geboorte van Willem: 
Jonker Fransstraat
Getuigen:
Pieter Schoenmaker, 67 jaar, bediende, wonend Rubroekstraat
Jacobus Groeneveld, 67 jaar, zonder beroep, wonend Zwaanshals
Willem is overleden op 04-09-1893 om 01:00 in Rotterdam, 19 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1893 e086 Akte 3369]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1893 [bron: Overlijden Rotterdam 1893 e086 Akte 3369].
Notitie bij overlijden van Willem: 
Tollensstraat
Aangevers:
Jacominus Johannes Kiela, 56 jaar, lijkbezorgerr
Johannes van Roon, 35 jaar, lijkbezorger
Notitie bij Willem: 
Beroep: broodbakker (1893)
5 Pieter Willem van de Grint [1.2.4.5], geboren op 16-05-1876 om 10:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1876 b130 Akte 2128]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1876 [bron: Geboorte Rotterdam 1876 b130 Akte 2128]. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van de Grint (1837-1916) [zie 1.2.4] [vader].
Notitie bij de geboorte van Pieter: 
Getuigen:
Pieter Schoenmaker, 69 jaar, bediende
Jacobus Groeneveld, 67 jaar, zonder beroep
Pieter is overleden op 14-02-1953 om 13:40 in Rotterdam, 76 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1953 a1-064v Akte 381]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1953 [bron: Overlijden Rotterdam 1953 a1-064v Akte 381].
Notitie bij overlijden van Pieter: 
Aangever:
Hendrik Lambertus Baars, 48 jaar, lijkbezorger, wonend Rotterdam
6 Cornelis Petrus van de Grint [1.2.4.6], geboren op 14-06-1878 om 21:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1878 b222 akte 2674]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-06-1878 [bron: Geboorte Rotterdam 1878 b222 akte 2674]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van de Grint (1837-1916) [zie 1.2.4] [vader].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 
Jonker Fransstraat
Getuigen:
Wilhelmus Hentzen, 55 jaar, vleeschhouwer
Hendrikus Johannes Wessels, 24 jaar, vleeschhouwer
Cornelis is overleden op 02-12-1953 om 22:30 in Rotterdam, 75 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1953 b3-047 Akte 2430]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1953 [bron: Overlijden Rotterdam 1953 b3-047 Akte 2430].
Notitie bij overlijden van Cornelis: 
Aangever:
Hendrik Lambertus Baars, 53 jaar, lijkbezorger, wonend Rotterdam
7 Johannes Adrianus van de Grint [1.2.4.7], geboren op 08-02-1882 om 18:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1882 a116v Akte 690]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1882 [bron: Geboorte Rotterdam 1882 a116v Akte 690]. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van de Grint (1837-1916) [zie 1.2.4] [vader].
Notitie bij de geboorte van Johannes: 
Botersloot
Getuigen:
Gerrit Hendrik Werre, 38 jaar, koopman
Joel Isaak Wolf, 60 jaar, koopman
Johannes is overleden op 05-11-1914 om 23:00 in Rotterdam, 32 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1914 e114v Akte 4691]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1914 [bron: Overlijden Rotterdam 1914 e114v Akte 4691].
Notitie bij overlijden van Johannes: 
Gravenweg 107
Aangevers:
Cornelis Petrus Baars, 39 jaar, lijkbezorger
Johannes Adrianus van Leusden, 31 jaar, scheepsroeier
Notitie bij Johannes: 
Beroep: drogist (1914)
8 Elizabeth Antonia van de Grint [1.2.4.8], geboren op 22-01-1884 om 15:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1884 a068 Akte 397]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1884 [bron: Geboorte Rotterdam 1884 a068 Akte 397]. Bij de geboorteaangifte van Elizabeth was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van de Grint (1837-1916) [zie 1.2.4] [vader].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: 
Botersloot
Getuigen:
Joseph Polak, 26 jaar, koopman
Johannes Hendrik Helmig, 50 jaar, pakhuisknecht
Elizabeth is overleden op 04-10-1905 om 05:00 in Rotterdam, 21 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1905 f071v Akte 4656]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1905 [bron: Overlijden Rotterdam 1905 f071v Akte 4656].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: 
Tollensstraat
Aangevers:
Jacob Boonstra, 29 jaar, lijkbezorger
Frans van Es, 53 jaar, gemeentebode
Notitie bij Elizabeth: 
Beroep: modiste (1905)
1.2.5 Johanna van den Born is geboren op 15-08-1849 om 01:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1849 c090v Akte 2127], dochter van Willem Jansz van den Born (zie 1.2) en Maria Sanders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1849 [bron: Geboorte Rotterdam 1849 c090v Akte 2127]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [vader].
Notitie bij de geboorte van Johanna: 
Hofdijk 14-238
Getuigen:
Willem Persoons, 36 jaar, verwer, wonend Hofstraat 5-125
Hermanus Dijkman, 54 jaar, schoenmaker, wonend Zandstraat 5-464
Johanna is overleden op 15-11-1908 om 17:00 in Rotterdam, 59 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1908 e092v Akte 5387]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1908 [bron: Overlijden Rotterdam 1908 e092v Akte 5387].
Notitie bij overlijden van Johanna: 
Lijnbaanstraat 34
Aangevers:
Nicolaas van ’t Sant, 71 jaar, lijkbezorger
Frans van Es, 56 jaar, gemeentebode
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 05-08-1874 in Rotterdam [bron: Huwelijken Rotterdam 1874 e002v Akte 771] met Matthijs Petrus Jacobus Drees, 30 jaar oud, nadat zij op 19-07-1874 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Rotterdam 1874 e002v Akte 771]. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Matthijs waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [vader bruid] en Maria Sanders (1814-1896) [zie 1.2] [moeder bruid].
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Matthijs: 
Getuigen:
ouders bruid
Hendrik Cornelis van der Graaf, 57 jaar, stadsbode
Pieter Dunk, 59 jaar, stads-sergeant
Theodorus Hendrikus Berghout, 48 jaar, stads-sergeant
Pieter Schoenmaker, 61 jaar, bediende
moeder bruid kan niet schrijven, dus tekent niet
Matthijs is geboren op 30-01-1844 om 06:30 in Kralingen [bron: Geboorte Kralingen 1844 Akte 18]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1844 [bron: Geboorte Kralingen 1844 Akte 18].
Notitie bij de geboorte van Matthijs: 
Vader Arnoldus Maurits Drees
Moeder Adriana de Groot
Wijk A nr. 34
Getuigen:
Petrus Liessen, 46 jaar, meester smid, wonend Kortekade
Waltherus Wensing, 44 jaar, meester timmerman, wonend Oudendijk
Matthijs is overleden op 08-10-1922 om 11:00 in Rotterdam, 78 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1922 e033 Akte 4451]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1922 [bron: Overlijden Rotterdam 1922 e033 Akte 4451].
Notitie bij overlijden van Matthijs: 
Delftschestraat 11a
Aangevers:
Jan Maarten Brussaard, 49 jaar, lijkbezorger
Marten Boonstra, 72 jaar, zonder beroep
Notitie bij Matthijs: 
Beroep: banketbakker (1876-1886), koekbakker (1881)
Kinderen van Johanna en Matthijs:

1 Adriana Maria Johanna Drees [1.2.5.1], geboren op 16-03-1876 om 13:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1876 a201v Akte 1183]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1876 [bron: Geboorte Rotterdam 1876 a201v Akte 1183].
Notitie bij de geboorte van Adriana: 
Aangever:
Christina Wilhelmina Wilsing, geboren Nonnekens, 46 jaar, vroedvrouw
Eendragtstraat
Getuigen:
Martinus Brinkman, 32 jaar, klerk
Adrianus marinus de Sel, 59 jaar, klerk
Adriana is overleden op 13-01-1924 om 11:00 in Rotterdam, 47 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1924 b020v Akte 230]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1924 [bron: Overlijden Rotterdam 1924 b020v Akte 230].
Notitie bij overlijden van Adriana: 
Aangevers:
Jan Maarten Brussaard, 50 jaar, lijkbezorger
Johannes Rosier, 53 jaar, gemeentebode
2 Willem Arnoldus Matthij Drees [1.2.5.2], geboren op 17-12-1878 om 23:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1878 e014v Akte 5543]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1878 [bron: Geboorte Rotterdam 1878 e014v Akte 5543].
Notitie bij de geboorte van Willem: 
Binnenweg
Aangever:
Christina Wilhelmina Willing, geboren Nonnekens, 48 jaar, vroedvrouw
Getuigen:
Martinus Brinkman, 34 jaar, klerk
Wilhelmus Johannes Pluch, 23 jaar, klerk
Willem is overleden op 13-10-1881 om 04:00 in Rotterdam, 2 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1881 c145v Akte 3157]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1881 [bron: Overlijden Rotterdam 1881 c145v Akte 3157].
Notitie bij overlijden van Willem: 
Benneweg
Aangevers:
Cornelis Moerman, 33 jaar, bedienaar
Augustus Heijberg, 31 jaar, bedienaar
3 Maria Magdalena Lamberta Drees [1.2.5.3], geboren op 14-06-1886 om 06:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1886 e036 Akte 204]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-06-1886 [bron: Geboorte Rotterdam 1886 e036 Akte 204].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
Binnenweg
Aangever:
Christina Wilhelmina Wieling, geboren Nonnekens, 57 jaar, verloskundige
Getuigen:
Dirk Philippus Bunk, 52 jaar, commies
Hendrik van Wijk, 23 jaar, klerk
Maria is overleden.
Notitie bij Maria: 
Trouwt Rotterdam 9-6-1909 met Johannes Adrianus Vriethoff
1.2.6 Willem Adrianus Johannes van den Born is geboren op 30-04-1853 om 06:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1853 b138v Akte 1329], zoon van Willem Jansz van den Born (zie 1.2) en Maria Sanders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-05-1853 [bron: Geboorte Rotterdam 1853 b138v Akte 1329]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [vader].
Notitie bij de geboorte van Willem: 
Tuinderslaan 15-62
Getuigen:
Hermanus Dijkman, 57 jaar, schoenmaker, wonend Zandstraat 5-64
Casparus de Lange, 68 jaar, sjouwer, wonend Rozand 5-430
Willem is overleden op 10-05-1884 om 23:00 in Rotterdam, 31 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1884 b113 Akte 1863]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1884 [bron: Overlijden Rotterdam 1884 b113 Akte 1863].
Notitie bij overlijden van Willem: 
Schiedamschedijk
Aangevers:
Willem Simon de Best, 56 jaar, bedienaar
Albert Nanning van Klaveren, 44 jaar, bedienaar
Notitie bij Willem: 
Beroep: timmerman (1873, 1875, 1884), broodbakker (1877)
Willem trouwde, 19 jaar oud, op 05-02-1873 in Rotterdam [bron: Huwelijken Rotterdam 1873 a055 Akte 102] met Maria Magdalena Drees, 22 jaar oud, nadat zij op 26-01-1873 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Rotterdam 1873 a055 Akte 102]. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Jansz van den Born (1799-1878) [zie 1.2] [vader bruidegom] en Maria Sanders (1814-1896) [zie 1.2] [moeder bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: 
Getuigen:
ouders bruidegom
ouders bruid
Herman Cornelis van der Graaf, 55 jaar, stadsbode
Pieter Dunk, 57 jaar, stads-sergeant
Pieter Schoenmaker, 65 jaar, bediende
Willem Minderop, 59 jaar, agent van politie
Maria is geboren op 11-09-1850 om 23:00 in Kralingen [bron: Geboorte Kralingen 1850 Akte 102]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1850 [bron: Geboorte Kralingen 1850 Akte 102].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
vader Arnoldus Maurits Drees
moeder Adriana de Groot
Wijk E nr. 41
Getuigen:
Waltherus Wensing, 50 jaar, meester timmerman, wonend Oudendijk
Gijs van Manen, 46 jaar, winkelier, wonend Kortekade
Maria is overleden op 14-09-1931 om 06:00 in Rotterdam, 81 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1931 c143v Akte 3861]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1931 [bron: Overlijden Rotterdam 1931 c143v Akte 3861].
Notitie bij overlijden van Maria: 
Aangevers:
Franciscus Johannes Arnoldus Alinkhof, 46 jaar, lijkbezorger
Johannes Rosier, 61 jaar, zonder beroep
Getuige bij:
25-11-1903   huwelijk Willem Arnoldus Adrianus Marinus van den Born (1877-1951) en Cato van Yperen (1874-1973) [zie 1.2.6.2]   [moeder bruidegom] [bron: Huwelijken Rotterdam 1903 n24v Akte 2411]
17-11-1909   huwelijk Adrianus Johannes Arnoldus van den Born (1884-1937) en Adriana Christina Johanna Keller (1887-1935) [zie 1.2.6.3]   [moeder bruidegom] [bron: Huwelijken Rotterdam 1909 o83v Akte 2622]
Kinderen van Willem en Maria:

1 Willem Arnoldus Adrianus Johannes van den Born [1.2.6.1], geboren op 24-09-1873 om 15:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1873 e124 Akte 3648]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1873 [bron: Geboorte Rotterdam 1873 e124 Akte 3648].
Notitie bij de geboorte van Willem: 
Kerklaan
Aangever:
Johannes Jacobus Erkelens, 45 jaar, heel- en vroedmeester, wonend Fijenoord
Getuigen:
Martinus Brinkman, 30 jaar, klerk, wonend Wagenstraat
Adrianus Marinus de Sel, 57 jaar, klerk, wonend Turfmarkt
Willem is overleden op 15-05-1875 om 10:00 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1875 b116v Akte 1936]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1875 [bron: Overlijden Rotterdam 1875 b116v Akte 1936].
Notitie bij overlijden van Willem: 
Dirk Smitstraat
Aangevers:
Pieter Schoenmaker, 68 jaar, bediende
Jacobus Groeneveld, 66 jaar, zonder beroep
2 Willem Arnoldus Adrianus Marinus van den Born, geboren op 09-04-1877 in Rotterdam. Volgt 1.2.6.2.
3 Adrianus Johannes Arnoldus van den Born, geboren op 06-11-1884 in Rotterdam. Volgt 1.2.6.3.
1.2.6.2 Willem Arnoldus Adrianus Marinus van den Born is geboren op 09-04-1877 om 07:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1877 b043v Akte 1618], zoon van Willem Adrianus Johannes van den Born (zie 1.2.6) en Maria Magdalena Drees. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1877 [bron: Geboorte Rotterdam 1877 b043v Akte 1618].
Notitie bij de geboorte van Willem: 
Dirk Smitstraat
Aangever:
Maria van Vliet, geboren Van Veelbel, 60 jaar, vroedvrouw
Getuigen:
Martinus Brinkman, 44 jaar, klerk
Adrianus Marinus de Sel, 60 jaar, klerk
Willem is overleden op 20-05-1951 om 06:25 in Rotterdam, 74 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1951 a2-009 Akte 1123]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1951 [bron: Overlijden Rotterdam 1951 a2-009 Akte 1123].
Notitie bij overlijden van Willem: 
Wonend Berkel en Rodenrijs
Aangever:
Beranrdus Jozef Johannes Laauwen, 43 jaar, lijkbezorger, wonend Rotterdam
Notitie bij Willem: 
Beroep: pakhuisknecht, expeditieknecht (1906-1910)
Willem trouwde, 26 jaar oud, op 25-11-1903 in Rotterdam [bron: Huwelijken Rotterdam 1903 n24v Akte 2411] met Catharina (Cato) van Yperen, 29 jaar oud, nadat zij op 08-11-1903 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Rotterdam 1903 n24v Akte 2411]. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Cato was de volgende getuige aanwezig: Maria Magdalena Drees (1850-1931) [zie 1.2.6] [moeder bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Cato: 
Getuigen:
moeder bruidegom
vader bruid
Jakobus Johannes Sauer, 54 jaar, koster, wonend Bergschenhoek, oom bruid
Cornelis van Yperen, 39 jaar, bierhandelaar, broer bruid
Arnoldus Mattheus Brandstedt, 28 jaar, kuiper, neef bruidegom
Johannes Petrus van Bree, 26 jaar, smid, neef bruidegom
Cato is geboren op 12-08-1874 om 01:00 in Bergschenhoek [bron: Geboorte Bergschenhoek 1874 Akte 20]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1874 [bron: Geboorte Bergschenhoek 1874 Akte 20].
Notitie bij de geboorte van Cato: 
Bergweg 9
vader Willem van Yperen
moeder Wilhelmina van Alphen
Getuigen:
Theodorus van Driel, 31 jaar, schipper
Nicolaas Kloppert, 50 jaar, hoofdonderwijzer
Cato is overleden op 03-06-1973 in Berkel en Rodenrijs, 98 jaar oud.
Kinderen van Willem en Cato:

1 Arie (dr. Adrianus) van den Born [1.2.6.2.1], geboren op 13-09-1904 om 22:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1904 L157 Akte 9199]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1904 [bron: Geboorte Rotterdam 1904 L157 Akte 9199].
Notitie bij de geboorte van Arie: 
Aangever:
Berendina Glim, huisvrouw van Gosse Bieze, 56 jaar, verloskundige
Anthoniestraat
Getuigen:
Anthonie Dirk van Luijn, 41 jaar, gemeentebode
Frans van Es, 52 jaar, gemeentebode
Arie is overleden op 03-01-1978 in Achterveld, 73 jaar oud [bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=1506&grafid=1200240&char=B]. Hij is begraven in Achterveld [bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=1506&grafid=1200240&char=B].
Notitie bij Arie: 
Dr. Adrianus van den Born (Arie van den Born,[1] 1904[2] – Achterveld,[1] 1978) was een Nederlands rooms-katholiek oudtestamenticus en theoloog.
Hij vertaalde 1 en 2 Samuël,[3] Ezekiël[4] en het boek Spreuken[5] voor de rooms-katholieke Petrus Canisiusvertaling van de Heilige Schrift.[6] Later vertaalde hij mee aan de Willibrordvertaling. Hij was de redacteur van een aantal bijbelse woordenboeken en encyclopedieën.
Vanaf 1933 woonde hij in Huize Sint Jozef te Achterveld waar hij in 1978 overleed.[1]
Publicaties
Ezechiel, de profeet van de Babylonische gevangenschap op Google Books, in de reeks Bijbelsche Monographieën, Romen & Zonen, 1934; 187 blz.
Wat staat er in het Oude Testament? op Google Books, Het Spectrum, 1937: 88 blz.
De symbolische handelingen der Oud-Testamentische profeten, Utrecht, Dekker en Van de Vught, 1935. 139 blz.
De Profetie: Bewijskracht en Geschiedenis op Google Books, Volume 29 van De Katholieke Kerk: Godsdienstleer en apologie, Spectrum, 1938.
Bijbels woordenboek op Google Books, onder redactie van A. van den Born.
De eerste druk van dit standaardwerk verscheen in 1941; de tweede in 1954-1957. De derde, volledig herwerkte editie verscheen in 1966-1969 bij Romen en Zonen, Roermond; P. Brand en Romen en Zonen, Maaseik. Bevat uitvoerige informatie over realia, geografie, archeologie en bijbels theologische themata. Bijgewerkte literatuurlijsten.[7]
De overlevering van den bijbeltekst, ’s Hertogenbosch, Geert Groote Genootschap, 1941; twee delen.
Handboekje voor het mediterende gezin op Google Books, van Aelst, 1941; 138 blz.
Het geheim van het oude boek: gedachten over het lezen van de Schrift op Google Books, samen met Jan-Baptist Huysman, De Toorts, 1941; 110 blz.
Toepasselijke Bijbelteksten voor preek, meditatie en geestelijke lezing, J.J. Romen & zonen, 1941, 653 blz.
Messias-Koning op Google Books, samen met Josef Pickl, Romen, 1946; 264 blz.
De historische situatie van Ezechiëls prophetie, in de serie: Analecta Lovaniensia Biblica et Orientalia, Brugge, De Kinkhoren, 1947.
Bibel-Lexikon op Google Books, uitgegeven door Herbert Haag, Köln (Keulen), Benziger Verlag, 1951
De godsdienst der praehistorie, (De Godsdiensten der mensheid, 2), met Johannes Maringer, Roermond, Romen, 1952. 267 blz.
Dizionario biblico publicato op Google Books, met Herbert Haag en Rosalba Amerio, Società Editrice Internazionale, 1960; 1122 blz.
De bijbel uit de grondtekst vertaald
De Bijbel: uit de grondtekst vertaald: Willibrordvertaling
De wereld van de Bijbel: inleiding tot het lezen van de Heilige Schrift op Google Books, Het Spectrum, 1957; 1078 blz.
[Wikipedia]
2 Willem Arnoldus Adrianus Marinus van den Born, geboren op 27-11-1906 in Rotterdam. Volgt 1.2.6.2.2.
3 Marinus Leendert (Leo) van den Born, geboren op 21-12-1910 in Rotterdam. Volgt 1.2.6.2.3.
4 Wilhelmina van den Born [1.2.6.2.4], geboren op 13-11-1916 in Rotterdam. Wilhelmina is overleden.
1.2.6.2.2 Willem Arnoldus Adrianus Marinus van den Born is geboren op 27-11-1906 om 13:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1906 r083 Akte 11796], zoon van Willem Arnoldus Adrianus Marinus van den Born (zie 1.2.6.2) en Catharina (Cato) van Yperen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1906 [bron: Geboorte Rotterdam 1906 r083 Akte 11796].
Notitie bij de geboorte van Willem: 
Boekhorststraat
Aangever:
Berendina Glim, huisvrouw van Gosse Bieze, 58 jaar, verloskundige
Getuigen:
Abraham Marinus Boogaerdt ’t Hooft, 36 jaar, gemeenteklerk
Laurens Rikkers, 34 jaar, gemeenteklerk
Willem is overleden op 02-10-1983 in Haarlem, 76 jaar oud [bron: Overlijdensadvertantie Willem Arnoldus Adrianus Marinus van den Born [CBG]]. Hij is gecremeerd op 05-10-1983 in Driehuis-Westerveld [bron: Overlijdensadvertantie Willem Arnoldus Adrianus Marinus van den Born [CBG]].
Notitie bij Willem: 
Beroep: kantoorbediende, inspecteur der rijksrecherche
Was lid van de Koninklijke Marechaussee tussen 1928 en 1931:
van den Born , Willem Arnoldus A M Rotterdam 27.11.1906 01.03.1928 06.11.1931 N
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 21-10-1931 in Rotterdam [bron: Huwelijken Rotterdam 1931 n070 Akte 4021] met Elisabeth van der Korput, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Elisabeth: 
Getuigen:
Elisabeth is geboren op 03-07-1908 om 08:00 in Terheijden [bron: Geboorte Terheijden 1908 Akte 51]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1908 [bron: Geboorte Terheijden 1908 Akte 51].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: 
vader Gerardus van der Korput
moeder Maria Meeuwissen
Getuigen:
Johannes Spring in ’t Velt, 73 jaar, herbergier, wonend Terheijden
Adrianus Pieter Jobse, 48 jaar, veldwachter, wonend Terheijden
Elisabeth is overleden.
Kinderen van Willem en Elisabeth:

1 Toos van den Born
2 Riet van den Born
3 Wim van den Born
4 Lidie van den Born
1.2.6.2.3 Marinus Leendert (Leo) van den Born is geboren op 21-12-1910 om 11:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1910 r167 Akte 12468], zoon van Willem Arnoldus Adrianus Marinus van den Born (zie 1.2.6.2) en Catharina (Cato) van Yperen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1910 [bron: Geboorte Rotterdam 1910 r167 Akte 12468].
Notitie bij de geboorte van Leo: 
Crispijnlaan 81
Aangever:
Berendina Glim, huisvrouw van Gosse Bieze, 62 jaar, verloskundige
Getuigen:
Johan Hubertus de Graaff, 27 jaar, gemeenteklerk
Karel Hendrik Brandt, 23 jaar, gemeenteklerk
Leo is overleden op 15-01-1981 in Herten, 70 jaar oud [bron: Overlijdensadvertantie Leo van den Born 19810115 [CBG]]. Hij is gecremeerd op 20-01-1981 in Heerlen [bron: Overlijdensadvertantie Leo van den Born 19810115 [CBG]]. Leo trouwde met Adriana Teunia (Sjaan) Dorresteyn. Sjaan is geboren op 12-10-1914 in Zeist. Sjaan is overleden op 02-01-1990 in Sint Odiliënberg, 75 jaar oud.
Kinderen van Leo en Sjaan:

1 Henny van den Born
2 Mieke van den Born
3 Ineke van den Born
4 Rolf van den Born
5 Leo van den Born
6 Jeanette van den Born Volgt 1.2.6.2.3.7
7 Joseph Maria Michel Antoine (Sjef) van den Born
1.2.6.2.3.7 Joseph Maria Mchel Antoine (Sjef) van den Born is geboren op 14-05-1945 in Remscheid (D) [bron: Overlijdensadvertantie Joseph Maria Mchel Antoine van den Born 19951114 [CBG]], zoon van Marinus Leendert (Leo) van den Born (zie 1.2.6.2.3) en Adriana Teunia (Sjaan) Dorresteyn. Sjef is overleden op 14-11-1995 in Roermond, 50 jaar oud [bron: Overlijdensadvertantie Joseph Maria Mchel Antoine van den Born 19951114 [CBG]]. Hij is gecremeerd op 18-11-1995 in Geleen (Nedermaas) [bron: Overlijdensadvertantie Joseph Maria Mchel Antoine van den Born 19951114 [CBG]].
Notitie bij Sjef: 
Beroep: tandarts
1.2.6.3 Adrianus Johannes Arnoldus van den Born is geboren op 06-11-1884 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1884 e131 Akte 5506], zoon van Willem Adrianus Johannes van den Born (zie 1.2.6) en Maria Magdalena Drees.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: 
{Serie scans ontbreekt in FS}
Adrianus is overleden op 18-04-1937 om 12:00 in Rotterdam, 52 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1937 a152v Akte 1817]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-04-1937 [bron: Overlijden Rotterdam 1937 a152v Akte 1817].
Notitie bij overlijden van Adrianus: 
Aangever:
Lodewijk Cornelis Toleman, 30 jaar, lijkbezorger
Notitie bij Adrianus: 
Beroep: tram(weg)conducteur (1910, 1912-1913, 1922)
Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 17-11-1909 in Rotterdam [bron: Huwelijken Rotterdam 1909 o83v Akte 2622] met Adriana Christina Johanna Keller, 22 jaar oud, nadat zij op 07-11-1909 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Rotterdam 1909 o83v Akte 2622]. Bij het burgerlijk huwelijk van Adrianus en Adriana was de volgende getuige aanwezig: Maria Magdalena Drees (1850-1931) [zie 1.2.6] [moeder bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Adriana: 
Getuigen:
moeder bruidegom
ouders bruid
Edward Gustav Maltha, 37 jaar, adjunct commies ter secretarie
Antony Eikenhout, 52 jaar, stads-sergeant
Adriaan Jan Klink, 42 jaar, stads-sergeant
Johannes Rosier, 39 jaar, stads-sergeant
Adriana is geboren op 03-08-1887 om 23:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1887 e034 Akte 194]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1887 [bron: Geboorte Rotterdam 1887 e034 Akte 194].
Notitie bij de geboorte van Adriana: 
Vader Adam Keller
Moeder Maria van Linden
Mauritsstraat
Aangever:
Hendrika Muller, geboren Kooreman, 35 jaar, vroedvrouw
Getuigen:
Dirk Philippus Bunk, 53 jaar, ambtenaar
Martinus Brinkman, 43 jaar, ambtenaar
Adriana is overleden op 17-03-1935 om 01:00 in Rotterdam, 47 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1935 a097 Akte 1147]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1935 [bron: Overlijden Rotterdam 1935 a097 Akte 1147].
Notitie bij overlijden van Adriana: 
Aangever:
Alphonsus Rieke, 46 jaar, lijkbezorger
Kinderen van Adrianus en Adriana:

1 Maria Magdalena van den Born, geboren op 02-11-1910 in Rotterdam. Volgt 1.2.6.3.1.
2 Adam van den Born [1.2.6.3.2], geboren op 22-03-1912 om 07:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1912 c182v Akte 3039]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-03-1912 [bron: Geboorte Rotterdam 1912 c182v Akte 3039].
Notitie bij de geboorte van Adam: 
Messchertstraat 29b
Aangever:
Berendina Glim, huisvrouw van Gosse Bieze, 63 jaar, verloskundige
Getuigen:
Johan Hubertus de Graaff, 29 jaar, gemeenteklerk
Louwrens Rikkers, 39 jaar, gemeenteklerk
Adam is overleden op 04-04-1912 om 22:00 in Rotterdam, 13 dagen oud [bron: Overlijden Rotterdam 1912 b129v Akte 1532]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1912 [bron: Overlijden Rotterdam 1912 b129v Akte 1532].
Notitie bij overlijden van Adam: 
Messchertstraat 29b
Aangevers:
Gerardus Marinus Verschoor, 76 jaar, lijkbezorger
Johannes Marinus van Leusden, 30 jaar, scheepsroeier
3 Nn van den Born [1.2.6.3.3], levenloos geboren zoon, geboren om 22:00 [bron: Overlijden Rotterdam 1913 b078 Akte 914]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1913 [bron: Overlijden Rotterdam 1913 b078 Akte 914].
Notitie bij overlijden van Nn: 
Davidstraat 58a
Aangevers:
Jan Groeneweg, 25 jaar, lijkbezorger
Johannes Adrianus van Leusden, 30 jaar, scheepsroeier
4 Adriana van den Born [1.2.6.3.4], geboren op 03-02-1916 in Rotterdam. Adriana is overleden.
5 Johanna Adriana Magdalena van den Born [1.2.6.3.5], geboren op 19-09-1918 in Rotterdam.
6 Nn van den Born [1.2.6.3.6], levenloos geboren dochter, geboren om 19:00 [bron: Overlijden Rotterdam 1922 c089v Akte 3095]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1922 [bron: Overlijden Rotterdam 1922 c089v Akte 3095].
Notitie bij overlijden van Nn: 
Davidsstraat 58a
Aangevers:
Jean Guillaume Adolphe Prive, 47 jaar, lijkbezorger
Marten Boonstra, 71 jaar, zonder beroep
7 Adam van den Born [1.2.6.3.7], geboren op 06-07-1925 in Rotterdam. Adam is overleden op 19-11-2002, 77 jaar oud [bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/141893/221946/Adam-van-den-BORN-1925-2002]. Hij is begraven in Spijkenisse [bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/141893/221946/Adam-van-den-BORN-1925-2002].
8 Adrianus Johannes Arnoldus (Aad) van den Born [1.2.6.3.8], geboren op 13-01-1929 in Rotterdam. Aad is overleden op 10-01-2012, 82 jaar oud [bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/606813/926882/Aad-van-den-BORN-1929-2012]. Hij is begraven in Capelle a/d IJssel (Schollevaar) [bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/606813/926882/Aad-van-den-BORN-1929-2012].
1.2.6.3.1 Maria Magdalena van den Born is geboren op 02-11-1910 om 04:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1910 n166v Akte 10867], dochter van Adrianus Johannes Arnoldus van den Born (zie 1.2.6.3) en Adriana Christina Johanna Keller. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-11-1910 [bron: Geboorte Rotterdam 1910 n166v Akte 10867].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
Josephstraat 74
Aangever:
Berendina Glim, huisvrouw van Gosse Bieze, 62 jaar, verloskundige
Getuigen:
Johan Hubertus de Graaff, 27 jaar, gemeenteklerk
Laurens Rikkers, 38 jaar, gemeenteklerk
Maria is overleden. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 12-05-1937 in Rotterdam [bron: Huwelijken Rotterdam 1937 e105v Akte 1671] met Joseph Haubrich, 33 jaar oud, nadat zij op 01-05-1937 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Rotterdam 1937 e105v Akte 1671].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Joseph: 
Getuigen:
Dirk Teunis Boef, 60 jaar, bediende
Johannes Antonius Frankhuizen, 52 jaar, bediende
Joseph is geboren op 29-09-1903 om 07:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1903 Akte 9144]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1903 [bron: Geboorte Rotterdam 1903 Akte 9144].
Notitie bij de geboorte van Joseph: 
vader Wilhelm Haubrich
moeder Jannetje Maria van Haasteren
Weste Wagenstraat
Aangever:
Johanna Antonia Schram, 23 jaar, verloskundige
Getuigen:
Anthonie Dirk van Luijn, 40 jaar, gemeentebode
Frans van Es, 51 jaar, gemeentebode
Joseph is overleden op 08-11-1972 in Rotterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij Joseph: 
Beroep: vleeschhouwer
Kind van Maria en Joseph:

1 Johanna Adriana Maria José (Joke) Haubrich [1.2.6.3.1.1], geboren op 20-04-1940 in Rotterdam. Joke is overleden op 15-11-1995 in Montebelluna (I), 55 jaar oud.
1.3 Catharina Elisabeth van den Bor is geboren op 24-02-1814 om 05:00 in Arnhem [bron: Geboorte Arnhem 1814 Akte 52], dochter van Joannes Joanni van den Bor (van den Born) (zie 1) en Johanna Faassen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1814 [bron: Geboorte Arnhem 1814 Akte 52]. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Joannes Joanni van den Bor (van den Born) (1767-1837) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Catharina: 
Langestraat
Getuigen:
Jan Dauneberg, 59 jaar, gegeigeerd? soldaat (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Gerrit Paulis, 36 jaar, arbeider
vader kan niet schrijven, dus tekent niet
Catharina is overleden op 13-12-1881 om 08:00 in Arnhem, 67 jaar oud [bron: Overlijden Arnhem 1881 Akte 885]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1881 [bron: Overlijden Arnhem 1881 Akte 885].
Notitie bij overlijden van Catharina: 
Langenuitweg
Aangevers:
echtgenoot
Gerrit Hendrik Wenting, 43 jaar, landbouwer
Notitie bij Catharina: 
Beroep: breister (1842)
Catharina trouwde, 28 jaar oud, op 29-06-1842 in Arnhem [bron: Huwelijken Arnhem 1842 Akte 84] met Gerrit Sion (Langendonk), 21 jaar oud, nadat zij op 19-06-1842 in Arnhem in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Arnhem 1842 Akte 84].
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Gerrit: 
Getuigen:
ouders bruidegom
Jan Vermeugen, 56 jaar, leidekkersknecht
Jacobus van Savooijen, 59 jaar, gepensioneerd militair
Willem Reuterink, 59 jaar, arbeider (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Hendricus de Bruijn, 33 jaar, smidsknecht (kan niet schrijven, dus tekent niet)
bruid en moeder bruidegom kunnen niet schrijven, dus tekenen niet
Gerrit is geboren op 02-03-1821 om 21:00 in Arnhem [bron: Geboorte Arnhem 1821 Akte 84]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1821 [bron: Geboorte Arnhem 1821 Akte 84].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: 
vader Franciscus Sion
moeder Ida Petronella Langendonk
Aangever:
Teuntje van den Berg, 54 jaar, stadsvroedvrouw, huisvrouw van Berend Sikking, wonend Oeverstraat
Getuigen:
Anton Horn, 54 jaar, metselaarsknecht, wonend bij de Deventerweg (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Derk Bodt, 30 jaar, daghuurder, wonend bij de Deventerweg
Gerrit is overleden op 01-07-1890 om 16:00 in Arnhem, 69 jaar oud [bron: Overlijden Arnhem 1890 Akte 665]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1890 [bron: Overlijden Arnhem 1890 Akte 665]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Geurt Versteeg (1848-1909).
Notitie bij overlijden van Gerrit: 
in het ziekenhuis
Aangevers:
Hendrikus Antonius Ernst Hellewaart, 28 jaar, concierge
Geurt Versteeg, 42 jaar, gemeentebode
Notitie bij Gerrit: 
Beroep: arbeider (1842, 1847-1849, 1852, 1857, 1859, 1861, 1890), stoelenmatter (1843, 1846), sjouwer (1857, 1861)
Getuige bij:
20-09-1843   geboorteaangifte Franciscus Sion (1843-1849) [zie 1.3.1]   [vader] [bron: Geboorte Arnhem 1843 Akte 425]
28-05-1846   geboorteaangifte Jan Sion (1846-1846) [zie 1.3.2]   [vader] [bron: Geboorte Arnhem 1846 Akte 275]
22-12-1847   geboorteaangifte Hermanus Sion (1847-1848) [zie 1.3.3]   [vader] [bron: Geboorte Arnhem 1847 Akte 563]
23-10-1848   overlijdensaangifte Hermanus Sion (1847-1848) [zie 1.3.3]   [vader] [bron: Overlijden Arnhem 1848 Akte 533]
25-08-1849   overlijdensaangifte Franciscus Sion (1843-1849) [zie 1.3.1]   [vader] [bron: Overlijden Arnhem 1849 Akte 716]
02-10-1849   geboorteaangifte Francisca Maria Sion (1849-1857) [zie 1.3.4]   [vader] [bron: Geboorte Arnhem 1849 Akte 540]
05-07-1852   geboorteaangifte Franciscus Sion (1852-1894) [zie 1.3.5]   [vader] [bron: Geboorte Arnhem 1852 Akte 363]
10-03-1857   geboorteaangifte Ida Petronella Sion (1857-1859) [zie 1.3.6]   [vader] [bron: Geboorte Arnhem 1857 Akte 176]
27-05-1857   overlijdensaangifte Francisca Maria Sion (1849-1857) [zie 1.3.4]   [vader] [bron: Overlijden Arnhem 1857 Akte 234]
28-03-1859   geboorteaangifte Maria Sion (1859-1932) [zie 1.3.7]   [vader] [bron: Geboorte Arnhem 1859 Akte 229]
26-11-1859   overlijdensaangifte Ida Petronella Sion (1857-1859) [zie 1.3.6]   [vader] [bron: Overlijden Arnhem 1859 Akte 799]
30-07-1861   geboorteaangifte Jacobus Sion (1861-1861) [zie 1.3.8]   [vader] [bron: Geboorte Arnhem 1861 Akte 548]
26-11-1861   overlijdensaangifte Jacobus Sion (1861-1861) [zie 1.3.8]   [vader] [bron: Overlijden Arnhem 1861 Akte 692]
Kinderen van Catharina en Gerrit:

1 Franciscus Sion [1.3.1], geboren op 19-09-1843 om 06:00 in Arnhem [bron: Geboorte Arnhem 1843 Akte 425]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1843 [bron: Geboorte Arnhem 1843 Akte 425]. Bij de geboorteaangifte van Franciscus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij de geboorte van Franciscus: 
Langestraat
Getuigen:
Jacobus Engels, 29 jaar, lantaarnaansteker, wonend Langestraat (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Stephanus Immink, 36 jaar, schoenmaker, wonend aan den Rooden Haan
Franciscus is overleden op 25-08-1849 om 06:30 in Arnhem, 5 jaar oud [bron: Overlijden Arnhem 1849 Akte 716]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1849 [bron: Overlijden Arnhem 1849 Akte 716]. Bij de overlijdensaangifte van Franciscus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij overlijden van Franciscus: 
Aangevers:
vader
Hendrik van Kesteren, 62 jaar, metselaarsknecht, wonend Langestraat (kan niet schrijven, dus tekent niet)
{moeder vermeld als Elisabeth van den BORN}
2 Jan Sion [1.3.2], geboren op 28-05-1846 om 06:00 in Arnhem [bron: Geboorte Arnhem 1846 Akte 275]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1846 [bron: Geboorte Arnhem 1846 Akte 275]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij de geboorte van Jan: 
Hommelschen Weg, Klarendal
Getuigen:
Jan Casper de Lamar, 40 jaar, gepensioneerd militair
Lucas Dulk, 31 jaar, arbeider
Jan is overleden op 03-06-1846 om 02:30 in Arnhem, 6 dagen oud [bron: Overlijden Arnhem 1846 Akte 215]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-06-1846 [bron: Overlijden Arnhem 1846 Akte 215].
Notitie bij overlijden van Jan: 
Hommelschen Weg
Aangevers:
vader
Carel Jansen, 27 jaar, metselaarsknecht, wonend Velp
3 Hermanus Sion [1.3.3], geboren op 21-12-1847 om 18:30 in Arnhem [bron: Geboorte Arnhem 1847 Akte 563]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1847 [bron: Geboorte Arnhem 1847 Akte 563]. Bij de geboorteaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: 
Hommelschen Weg
Getuigen:
Dirk Jan Warner, 32 jaar, ketelboeter, wonend Velperbuitensingel
Bastiaan van Schutterhoef, 29 jaar, kleedermaker, wonend Klarendal
Hermanus is overleden op 21-10-1848 om 22:00 in Arnhem, 10 maanden oud [bron: Overlijden Arnhem 1848 Akte 533]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1848 [bron: Overlijden Arnhem 1848 Akte 533]. Bij de overlijdensaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij overlijden van Hermanus: 
Hommelschen Weg
Aangevers:
vader
Jan Jansen, 44 jaar, houtzager, wonend Hommelschen Weg
4 Francisca Maria Sion [1.3.4], geboren op 02-10-1849 om 17:30 in Arnhem [bron: Geboorte Arnhem 1849 Akte 540]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1849 [bron: Geboorte Arnhem 1849 Akte 540]. Bij de geboorteaangifte van Francisca was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij de geboorte van Francisca: 
Hommelschen Weg
Getuigen:
Jan Jansen, 45 jaar, arbeider
Arnoldus Wits, 40 jaar, gepensioneerd militair (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Francisca is overleden op 27-05-1857 om 08:30 in Arnhem, 7 jaar oud [bron: Overlijden Arnhem 1857 Akte 234]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-05-1857 [bron: Overlijden Arnhem 1857 Akte 234]. Bij de overlijdensaangifte van Francisca was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij overlijden van Francisca: 
Langen Uitweg
Aangevers:
vader
Gerrit Jansen, 38 jaar, arbeider (kan niet schrijven, dus tekent niet)
5 Franciscus Sion [1.3.5], geboren op 03-07-1852 om 12:30 in Arnhem [bron: Geboorte Arnhem 1852 Akte 363]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1852 [bron: Geboorte Arnhem 1852 Akte 363]. Bij de geboorteaangifte van Franciscus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij de geboorte van Franciscus: 
Hommelschen Weg
Getuigen:
Willem Valk, 32 jaar, arbeider, wonend Achter Rodenburg
Petrus Velsen, 33 jaar, arbeider, wonend Oeverstraat (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Franciscus is overleden op 05-03-1894 om 05:00 in Arnhem, 41 jaar oud [bron: Overlijden Arnhem 1894 Akte 205]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1894 [bron: Overlijden Arnhem 1894 Akte 205]. Bij de overlijdensaangifte van Franciscus was de volgende getuige aanwezig: Geurt Versteeg (1848-1909).
Notitie bij overlijden van Franciscus: 
Aangevers:
Johannes Antonius Broekhuizen, 52 jaar, koster
Geurt Versteeg, 46 jaar, gemeentebode
Notitie bij Franciscus: 
Beroep: metselaar, arbeider (1894)
Trouwt Arnhem 23-4-1884 met Hermina Kroesen
6 Ida Petronella Sion [1.3.6], geboren op 09-03-1857 om 17:30 in Arnhem [bron: Geboorte Arnhem 1857 Akte 176]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1857 [bron: Geboorte Arnhem 1857 Akte 176]. Bij de geboorteaangifte van Ida was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij de geboorte van Ida: 
Mestvaalten
Getuigen:
Gerrit Jansen, 38 jaar, arbeider (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Frederik Hendrik Wagenaar, 29 jaar, schippersknecht
Ida is overleden op 25-11-1859 om 16:30 in Arnhem, 2 jaar oud [bron: Overlijden Arnhem 1859 Akte 799]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1859 [bron: Overlijden Arnhem 1859 Akte 799]. Bij de overlijdensaangifte van Ida was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij overlijden van Ida: 
Aangevers:
vader
Casper Jansen, 23 jaar, timmerman
7 Maria Sion [1.3.7], geboren op 26-03-1859 om 21:30 in Arnhem [bron: Geboorte Arnhem 1859 Akte 229]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1859 [bron: Geboorte Arnhem 1859 Akte 229]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
Getuigen:
Gerrit Jansen, 40 jaar, arbeider (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Johann Georg Backer, 46 jaar, muzikant
Maria is overleden op 13-12-1932 om 18:00 in Arnhem, 73 jaar oud [bron: Overlijden Arnhem 1932 Akte 914]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1932 [bron: Overlijden Arnhem 1932 Akte 914].
Notitie bij overlijden van Maria: 
Aangevers:
Gradus Hermanus Deman, 57 jaar, koster
Hendrikus Johannes Rietbergen, 65 jaar, gemeentebode
8 Jacobus Sion [1.3.8], geboren op 29-07-1861 om 22:30 in Arnhem [bron: Geboorte Arnhem 1861 Akte 548]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1861 [bron: Geboorte Arnhem 1861 Akte 548]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: 
Getuigen:
Johannes Gijsbertus van Kleef, 32 jaar, arbeider
Johannes jansen, 30 jaar, arbeider
Jacobus is overleden op 26-11-1861 om 10:00 in Arnhem, 3 maanden oud [bron: Overlijden Arnhem 1861 Akte 692]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1861 [bron: Overlijden Arnhem 1861 Akte 692]. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Sion (Langendonk) (1821-1890) [zie 1.3] [vader].
Notitie bij overlijden van Jacobus: 
Aangevers:
vader
Gerrit Jansen, 44 jaar, arbeider (kan niet schrijven, dus tekent niet)