dinsdag 8 augustus 2017

Tweemaal een Neeltje Lammers

In de kwartierstaat van mijn zonen komt in de 11e en 12e generatie tweemaal een Neeltje Lambers voor, die in dezelfde periode kinderen in Veenendaal laat dopen.
De eerste heet Neeltje Lamberts, is op 9 december 1688 ondertrouwd in Veenendaal en op 13 januari 1689 getrouwd in Renswoude met Jan Teunissen [Bouwman]. Zij lieten in Veenendaal de volgende kinderen dopen:
Antony 26-12-1689
Anthony 7-2-1692
Aalbert 25-12-1702


Ondertrouw van Jan Teunissen en Neeltie Lamberts in Veenendaal 9 december 1688
De tweede heet Neeltje Lamberts [van Eep] en is [op onbekende datum, voor 1694] getrouwd met Jan Otten [van der Voort of van 't Wout]. Zij lieten in Veenendaal de volgende kinderen dopen:
Lambert 8-3-1694
Aelbert 5-3-1696
Ot en Cornelis, tweeling, 24-11-1698
Aegijn 12-7-1705

Hierbij vallen verschillende zaken op. In de eerste plaats vertonen beide reeksen kinderen grote hiaten. Beide echtparen noemen een zoon Aalbert, terwjl daarvoor op basis van vernoeming van hun ouders geen aanleiding voor lijkt te zijn. Het lijkt bovendien merkwaardig dat bij het eerste echtpaar tussen 1692 en 1702 en bij het tweede tussen 1698 en 1705 geen kinderen geboren zijn. Opvallender is dat beide reeksen zich moeiteloos tot een enkele reeks laten samenvoegen.

In diverse stambomen op internet vergist men zich met name in Aalbert Jans, die vaak met de doopdatum van de eerste aan de tweede familie wordt toegeschreven of omgekeerd.

Ook ik ben er nog steeds niet 100% zeker van dat het niet een gezin betreft, maar twee.

zondag 30 juli 2017

Witte vlekken in de kwartierstaat (576-577/1152-1155)

De voorouders van Tijs Ariens van Buuren en zijn vrouw Cornelia Paulusdr (van) Eijkelen(boom) waren mij nog niet bekend. Tijdens het schrijven van deze blogpost stuitte ik echter op een aantal interessante gegevens op de site van Oscar de Uijl (http://www.den-uijl.nl/genealogy/9/259769.htm), die mogelijk een doorbraak opleveren.

De vraag is waarom de tweede zoon van Tijs en Cornelia geen Arien (naar de veronderstelde vader van Tijs) maar Bastiaan heet.
Nu is er een vermelding uit Nieuwland:
11-2-1664
Bastiaen Ariens [deze?] x Elisabeth Mathijs (ziek) wonende Nieuwland wijzen elkaar als erfgenaam aan.
[RA NA Gorinchem, H. de Bruin. via http://www.den-uijl.nl/genealogy/9/259769.htm]
Uit andere vermeldingen blijkt dat zijn broer Bart(holomeus) Ariens de naam Van Buuren voert.
Wanneer nu Bastiaan Ariens [van Buuren] en Elisabeth Matthijsdr getrouwd zijn, zou het niet vreemd zijn om een zoon (Mat)tijs te noemen. 
Wanneer vervolgens deze Tijs weliswaar het patroniem Ariens voert maar eigenlijk Bastiaans als patroniem zou moeten voeren, is het niet vreemd als hij zijn eerste zoon naar zijn schoonvader (Paulus) en de tweede naar zijn vader (Bastiaan) noemt. 
Blijkens de vermelding uit het Lidmatenregister van Leerdam dat zoon Bastiaan op 25-12-1744 "tot sijn moeder op HooghLeerbroeck" woont, is Tijs al voor die datum overleden. Dat is ook te combineren met een geboorte rond 1670.
Mogelijk levert bovenstaande nog suggesties op.


Kwartierstaat van Tijs Ariens (Bastiaans) van Buuren

Generatie 1 (proband)

1 Tijs Ariens (Bastiaans) van Buuren, geboren rond 1670 in De Geer (Nieuwland) [bron: http://home.planet.nl/~jkhoek/kk/kk-00004.htm#BM27028]. Tijs is overleden vóór vrijdag 25 december 1744, ten hoogste 74 jaar oud.

(uit Lidmatenregister Leerbroek)
Dese navolgende persoonen hebben belijdenisse gedaan van haar gelove op den 26 en ten Avondmaal
geweest op den 28 maart Paaschdagh [1728].
met attestatie na Nieuwland Maijke Barten van Buren in het Recht van der Leden
Ingekomen 2-4-1741 van Nieuwland Teunis van Buren in Middelkoop onder Leerdam
1744
Dese persoonen hebben belijdenisse gedaan van haar gelove op den 20 december en sijn voor de eerste
maal aan de Tafel des Heeren geweest op den 25 dito Kersdagh [1744].
Bastiaan van Buren tot sijn moeder op HooghLeerbroeck
Tijs trouwde, 48 of 49 jaar oud, op zondag 21 mei 1719 in Leerdam [bron: DTB Leerdam trouwen 1686-1719 [Nationaal Archief, p. 57/58]] met Cornelia Paulusdr van Eikelen(boom), 30 of 31 jaar oud, nadat zij op zaterdag 6 mei 1719 in Leerbroek in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Leerdam trouwen 1686-1719 [Nationaal Archief, p. 57/58]].
Notitie bij het huwelijk van Tijs en Cornelia: 
"Sijn op den 6 Maij tot Leerbroek ondertrouwd Tijs Ariense van Buren J.M. van de Geer behoorende onder Nieuwland woonende te Leerbroek met Cornelia Paulussen van Eikelenboom J.D. van Langerak woonende in ’t Regt van der Lede onder Leerdam.
Zijn hier getroud met attestatie van Leerbroek op den 21 maij"

Kinderen:
- Pouwlis (~17-4-1720)
- Bastiaan (~19-5-1724) [DTB Leerdam dopen 1718-1738 [Nationaal Archief, p. 8/48]]
"dito 19 t kind Bastiaan
ouders Matthijs van Buren
moeder Eykelenboom"


Cornelia is geboren in 1688 in Langerak [bron: http://home.planet.nl/~jkhoek/kk/kk-00004.htm#BM27028], dochter van Paulus Meertens van Eikelenboom (Quakernaak) en Annetje Cornelisdr.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: 
Paulus Meertens Quakernak, j.m. van Langerak
tr.8-11-1685 Langerak
Annigje Cornelis, j.d. van Langerak
kinderen dopen te Langerak
14-03-1686 Jannigje
circa 1688 Cornelia tr. 1719 Leerdam, Thijs Ariense van Buuren
10-11-1692 Ariaantje
20-06-1694 Aaltje tr. 1720 Leerbroeck, Pieter Hendriks Benschupper
27-12-1696 Meerten tr. 1721 Haastrecht, Lijntje Sommerberg
07-06-1705 Ariaantje

Kind van Tijs en Cornelia:
I. Paulus (Pouwlis) Tijsz van Buuren. Hij is gedoopt op zondag 7 april 1720 in Leerdam [bron: DTB Leerdam dopen 1718-1738 [Nationaal Archief, p. 8/48]].
Notitie bij de geboorte van Paulus: "Paulus, soon van Thijs Areinse van Buren en Cornelia Paulussen van Eikelenboom"
Paulus is overleden op zaterdag 10 februari 1787 in Kethel, 66 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 13 februari 1787 in Kethel.
Notitie bij overlijden van Paulus: 
[Begraafboek Kethel in Archief Schiedam]
Notitie bij Paulus: 
"gekomen op 3-4-1752 van Lopik(erkapel)"
Paulus trouwde, 25 jaar oud, op zondag 7 november 1745 in Willige Langerak [bron: DTB Willige Langerak trouwen 1729-1811 index [Family Search, p. 498/610]] met Ariaantje Arents Hardenbol, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 22 oktober 1745 in Willige Langerak in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Willige Langerak trouwen 1729-1811 index [Family Search, p. 498/610]]. Ariaantje is geboren in Jaarsveld, dochter van Arie Cornelisz Hardenbol en Anna Egberts Alblas. Zij is gedoopt op donderdag 23 april 1722 in Cabauw [bron: DTB Cabauw dopen RK index 1679-1811 [Family Search, p. 1145/1672]].
Notitie bij de geboorte van Ariaantje: 
Getuige: Merrigje Paneken
Ariaantje is overleden vóór vrijdag 13 april 1798 in Maasland, ten hoogste 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1798 [bron: DTB Maasland begraven impost 1792-1802 [Nationaal Archief, p. 35/96]]. Zij is begraven op vrijdag 13 april 1798 in Maasland [bron: DTB Maasland register begravenen 1735-1812 [Nationaal Archief, p. 39/47]].
Notitie bij overlijden van Ariaantje: 
"13e April Ik ondergesz: aangeeving doende van het lijk van Adriana Zwartebol verklaare t zelve niet te gehooren tot een der classen dus memorie
[Cornelis van der burg]"

Generatie 2 (ouders)

2 Bastiaan Ariens (van Buuren), geboren in 1640.
Notitie bij Bastiaan: 
nr 119 15-1-1663
Bartolomeus Adriaens wdr won te Nuland en zijn broer Claes Adriaens mede won aldaar testeren als volgt: erfgenamen elkaar en hun broer en 3 zusters met name Bastiaen Ariens, Peterke Ariens, Grietgen Ariens en Martijntgen Ariens.

11-2-1664
Bastiaen Ariens x Elisabeth Mathijs (ziek) wonende Nieuwland wijzen elkaar als erfgenaam aan.

nr 145 3-3-1664
Barth Ariens, Bastiaen Ariens, Claes Ariens, Gerrit Cornelis X Grietge Ariens, Dirck Gelofs X Bathijntge Ariens, Gijsbert Gerrits X Peterke Ariens, tesamen kinderen en erfgenamen van Arien Bastiaens za X Marichien Cornelis za in hun leven gew hebb te Nuland, deling als volgt:
Barth Ariens: 1½ m op Middelcoop, ow Govert Jans DE JONGE en ww Cornelis DE RUIJTER, strekk v/d Leerbroekse keelspit af tot Peter NATSCHOEN; nog 5½ h in de hofstede van Jan Cornelis in Middelcoop, voor de kinderen van Jan Cornelis en achter Arien Cornelis, ow Cornelis Peters en ww Meus Gijsen,
Bastiaen Ariens: hofstede groot 13 h in Nuland, nw Aert VAN RIJN en zw Maria SLINGELANT, strekk v/d Leerbroekse vliet af t/d halve dove-wetering toe,
Gerrit Cornelis: 17 h aan ’t eijnde v/d voorn hofstede, nw Alert VAN RIJN en zw Maria VAN SLINGELANT, strekk v/d halve dove weteririg af tot de middelwetering toe; nog de helft van 10 h op Oosterwijk gemeen met Dirck Gelofs, ow Tonis Huiberts en ww de kerk van Gorcum, strekk voor v/d Nulandse opslag af tot Tonis Huiberts toe; nog ¼ part in 3½ m op Middelcoop gemeen met Dirck Gelofs en Claes Ariens (??), ow Govert Jans DE JONGH en ww Gerrit Pieters STAEL, strekk v/d wetering van Peter NATSCHOEN af achter t/d Huibert toe,
Gijsbert Gerrits: 3 m op Nuland, ow Alert VAN RIJN en ww Roel Ariens, strekk v/d middelwetering af t/d halve achterwetering toe; nog 1½ m op Middelcoop, zw Govert Jans en ow Meus Gijsen, strekk v/d halve dwarssloot van Govert Jans achterwaarts t/d halve dwarssloot van Arien Meussen,
Dirck Gelofs: 8 h te Nuland, ow Alert VAN RIJN en ww Arien STORM, strekk v/d halve achterwetering af t/d achterdijk toe; nog 1½ m op Nuland, ow Floor Willems en ww Peter Dircxe DE GRAEFF, strekk v/d halve achterwetering t/d achterdijk; nog de helft van 10 h op Oosterwijk, ow Tonis Huiberts en ww de kerk van Gorcum, strekk v/d Nulandse opslag tot Tonis Huiberts; nog ¼ part in 3½ m op Middelcoop gemeen met Gerrit Cornelis en Claes Ariens, nw Govert Jans DE JONGH en ww Gerrit Pieters STAEL, strekk v/d wetering van Peter NATSCHOEN af achter t/d Huibert toe,
Claes Ariens: de helft van 3½ m op Middelcoop gemeen met Gerrit Cornelis en Dirck Gelofs (zie boven); nog 4 m 2 h op Quackernaeck, nw de erfgenamen van Tonis Goeverts en zw de wde van Peter Claes, strekic v/d schenkeldijk af t/d halve Quackernaeckse wetering toe.

nr 184 29-5-1666
Gerrit Cornelis X Grietge Ariens za en vader van zijn overleden kind Cornelis Gerrits te eenre en
Bastiaen Ariens, Barth Ariens, Claes Ariens, Gijsbert Gerrits X Peterke Ariens en Dirck Gelofs X Matijntge Ariens, tesamen omen en erfgenamen van de voorn Cornelis Gijsberts zijnde hun overleden zusters kind, te andere, deling als volgt:
Bastiaen Ariens, Barth Ariens, Claes Ariens, Gijsbert Ariens en Dirck Gelofs: 17 h op Nieuwland, strekk v/d halve dove wetering t/d halve middelwetering, ow Alert VAN RIJN en ww Maria SLINGELANT; nog 5 h griending gemeen met Dirck Gelofs op Groot-Oosterwijk, ow Teunis Huiberts en ww de Hr Johan BROUWER; nog de helft van 8½ h op Middelcoop gemeen met Dirck Gelofs en Claes Ariens, ow Govert jonge Jan en ww Gerrit Peters, strekk v/d halve wetering af achter t/d opslag van de Huijbert toe. 587

6-11-1676, huw. voorw.
comp. Aeltje Barten geass. met haar vader Barth Ariaensz van Bueren schout van Nieuwland en Bastiaen Ariensz haar "behuwd?" wonende in Nieuwland en Pieter Sijmons Backer.

Hij trouwde met
3 Elisabeth Matthijsdr, geboren in 1640.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tijs Ariens (Bastiaans) van Buuren, geboren in 1670 in De Geer (Nieuwland) (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

4 Arie Bastiaans, geboren in 1600. Arie is overleden vóór maandag 3 maart 1664, ten hoogste 64 jaar oud.
Notitie bij Arie: 
nr 145 3-3-1664
Barth Ariens, Bastiaen Ariens, Claes Ariens, Gerrit Cornelis X Grietge Ariens, Dirck Gelofs X Bathijntge Ariens, Gijsbert Gerrits X Peterke Ariens, tesamen kinderen en erfgenamen van Arien Bastiaens za X Marichien Cornelis za in hun leven gew hebb te Nuland, deling als volgt:
Barth Ariens: 1½ m op Middelcoop, ow Govert Jans DE JONGE en ww Cornelis DE RUIJTER, strekk v/d Leerbroekse keelspit af tot Peter NATSCHOEN; nog 5½ h in de hofstede van Jan Cornelis in Middelcoop, voor de kinderen van Jan Cornelis en achter Arien Cornelis, ow Cornelis Peters en ww Meus Gijsen,
Bastiaen Ariens: hofstede groot 13 h in Nuland, nw Aert VAN RIJN en zw Maria SLINGELANT, strekk v/d Leerbroekse vliet af t/d halve dove-wetering toe,
Gerrit Cornelis: 17 h aan ’t eijnde v/d voorn hofstede, nw Alert VAN RIJN en zw Maria VAN SLINGELANT, strekk v/d halve dove weteririg af tot de middelwetering toe; nog de helft van 10 h op Oosterwijk gemeen met Dirck Gelofs, ow Tonis Huiberts en ww de kerk van Gorcum, strekk voor v/d Nulandse opslag af tot Tonis Huiberts toe; nog ¼ part in 3½ m op Middelcoop gemeen met Dirck Gelofs en Claes Ariens (??), ow Govert Jans DE JONGH en ww Gerrit Pieters STAEL, strekk v/d wetering van Peter NATSCHOEN af achter t/d Huibert toe,
Gijsbert Gerrits: 3 m op Nuland, ow Alert VAN RIJN en ww Roel Ariens, strekk v/d middelwetering af t/d halve achterwetering toe; nog 1½ m op Middelcoop, zw Govert Jans en ow Meus Gijsen, strekk v/d halve dwarssloot van Govert Jans achterwaarts t/d halve dwarssloot van Arien Meussen,
Dirck Gelofs: 8 h te Nuland, ow Alert VAN RIJN en ww Arien STORM, strekk v/d halve achterwetering af t/d achterdijk toe; nog 1½ m op Nuland, ow Floor Willems en ww Peter Dircxe DE GRAEFF, strekk v/d halve achterwetering t/d achterdijk; nog de helft van 10 h op Oosterwijk, ow Tonis Huiberts en ww de kerk van Gorcum, strekk v/d Nulandse opslag tot Tonis Huiberts; nog ¼ part in 3½ m op Middelcoop gemeen met Gerrit Cornelis en Claes Ariens, nw Govert Jans DE JONGH en ww Gerrit Pieters STAEL, strekk v/d wetering van Peter NATSCHOEN af achter t/d Huibert toe,
Claes Ariens: de helft van 3½ m op Middelcoop gemeen met Gerrit Cornelis en Dirck Gelofs (zie boven); nog 4 m 2 h op Quackernaeck, nw de erfgenamen van Tonis Goeverts en zw de wde van Peter Claes, strekic v/d schenkeldijk af t/d halve Quackernaeckse wetering toe.
Hij trouwde met Marrigje Cornelisse.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Marrigje: Kinderen:
1630 Bart(holomeus) Ariens (van Buuren) (overleden voor 24-8-1699) (trouwde met Beatrix Geerlofs Donck en voor 14-5-1671 met Neeltje Jochums)
Claas Ariens (overleden na 29-5-1666)
Grietje Ariens (overleden na 29-5-1666) (trouwde met Gerrit Cornelisz)
1635 Martijntje Ariens (overleden na 29-5-1666) (trouwde met Dirk Geerlofs Donck)
Pietertje/Peterke (overleden na 29-5-1666) (trouwde met Gijsbert Gerrits)
5 Marrigje Cornelisse, geboren in 1605. Marrigje is overleden vóór maandag 3 maart 1664, ten hoogste 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bastiaan Ariens (van Buuren), geboren in 1640 (zie 2).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 15-07-2016 22:14:21 door Peter J.R. Vermaat

donderdag 18 mei 2017

Hoe Catharina Diepeling in het tuchthuis belandde

Catharina Jans Diepeling (ook wel Diepenheim) werd geboren en gedoopt in Wijk bij Duurstude op 29 oktober 1770, als dochter van Johannes Diepenheim en Maria Versteeg (getuige: Mijntje Heijligenberg).
Blijkbaar krijgt ze "kennis" aan de daghuurder Jan/Johannes van den Born, want op 15 oktober 1791 wordt hun zoon Joannes RK gedoopt in Wijk bij Duurstede:
15a Octobris Baptizatus est Joannes illegitimus 
mater Catharina Diepeling
pater Johannes van den Born ex pprer confessione x miles
Sucs Wilm Sebel en Helena Welfers

Uit deze vermelding komen we te weten dat het kind buitenechtelijk is geboren en mogelijk ook waarom: Jan is protestant. Daarbij wordt vermeld dat Jan soldaat is.
Op 14 januari 1799 wordt hun tweede kind Willem gedoopt in Wijk bij Duurstede, eveneens RK. Nu is er geen sprake van een buitenechtelijk kind, dus moeten Catharina en Jan inmiddels getrouwd zijn. Als getuige treedt Doris van den Born op.

Ik heb de afkomst van Jan (en ook van Doris) nog niet kunnen achterhalen. Een aanwijzing ligt mogelijk in de begraafvermelding van Lodewijk Theodorus van den Born (vermeld als Lodewijk Teodoris), die op 2 maart 1790 in Wijk bij Duurstede in de NG kerk wordt begraven.
Wie weet zijn deze Van den Borns helemaal niet afkomstig uit Renkum e.o., maar stammen ze uit de omgeving van Kleef (waar in elk geval uit de 17e eeuw Van den Borns bekend zijn).

Misschien is "twee geloven op een kussen" een van de redenen dat het huwelijk van Catharina en Jan geen succes wordt.  Jan gaat blijkbaar zijns weegs en Catharina gaat inwonen bij haar zus Haasje (Alida), die weduwe is van Jan van Kempen (Jan is in Wijk bij Duurstede begraven op 30 juli 1799). In die tijd heeft zij een relatie met een niet nader genoemde man, van wie ze tweemaal zwanger raakt. Uit het onderstaande relaas uit de archieven van de Stadsrechtbank van Wijk bij Duurstede blijkt dat het vervolgens van kwaad tot erger gaat:

7-9-1803 Catharina Diepening (33), geb. alhier, heeft bekend getrouwd te zijn met Jan van den Born, maar sedert verscheidene jaren afgezonderd van hem te leven bij haar zus Haasje Diepening, wed. Jan van Kempen. In die tijd heeft zij vleselijke conversatie gehouden met een of andere man. Van hem is zij tweemaal zwanger geraakt. Op 15-4 is zij van een dochter bevallen om 15.00 uur ten huize van haar vader Jan Diepening. Hierbij is zij door niemand geassisteerd. Enige uren later heeft haar zus de navelstreng afgebonden. Tegen de avond heeft zij haar nichtje Johanna van Kempen gezonden naar Mortain om een slaapstroopje te halen. Dit heeft zij het kindje gegeven. De volgende ochtend is zij met haar kind de stad uitgegaan met haar zus en nichtje, die het kind in haar voorschoot geknoopt droeg. Zij gingen naar Cothen en kwamen tot aan de Pauwenbrug, waar haar zuster terug is gegaan naar de stad. Bij de molen in Cothen hebben zij en haar nichtje koffie gedronken. Zij zijn daarop gegaan naar het bos van dhr. Van Vliet. Zij hebben daar gezeten en zij heeft het draadje van de navelstreng los gehaald en weer vast gemaakt. In een wei bij het Hardenbroekse bos hebben zij opnieuw gezeten. Daar heeft het nichtje de baby onder een doornenpol in het bos gelegd. Ze zijn daarop vertrokken naar Langbroek naar het huis van Gijsje de Bie waar ze water hebben gedronken en toen gekomen aan het huis van vrouw Bosch hebben zij karnemelk gevraagd en gedronken. Bij de Lindeboom heeft zij haar nichtje een stuiver gegeven om beschuit te kopen. Ze zijn verder gegaan naar het huis van Teunis van Dieten en hebben daar koffie gedronken en de beschuit gegeten. Aan de Stenenburg hebben ze opnieuw beschuit gekocht en bij de hofstede waar Cornelis de Rooij woont zitten rusten. Nichtje heeft daar bij Dirk van den Nieuwendijk om een boterham gevraagd. Ze hebben hun weg naar Wijk voortgezet tot de Hoogstraat, waar ze een vrouw ontmoeten die vertelde dat er in de stad zoveel te doen was over haar bevalling. Nichtje is de stad in gestuurd om geld te halen en Catharina is weer terug gegaan naar haar baby. Het kind leefde nog. Zij is daarmee gelopen naar Willem Spaan in het Weth. Enige weken geleden is zij weer met het kind in de stad gekomen en daar gevangen genomen. Straf: Half uur ten toon gesteld en 12 jaren tuchthuis te Utrecht en levenslang verbannen.
7-9-1803 Johanna van Kempen (16), geb. Neerlangbroek, krijgt als straf voor haar hulp dat zij de straf van haar tante moet aanzien en 14 dagen op water en brood wordt gezet.
[Stadsgerecht Wijk bij Duurstede 1546-1811]


Het lijkt er op dat Catharina niet alleen gestraft werd voor het feit dat ze een buitenechtelijk kind heeft gebaard, maar met name dat ze het te vondeling heeft gelegd in het bos. Het dochtertje Maria Elisabeth is op 26 augustus 1803 in Wijk bij Duurstede RK gedoopt.
Opvallend is dat zus Haasje, die in het begin ook betrokken was, niet gestraft wordt, maar haar dochter wel.

Catharina overlijdt in het tuchthuis in Utrecht en wordt op 26 maart 1805 begraven op het Nicolaikerkhof in Utrecht.

Van Jan van den Born is alleen bekend dat hij op 7 oktober 1824 (bij het eerste huwelijk van zoon Willem) woonachtig is in Arnhem. Op 10 juni 1841 (bij het tweede huwelijk van zoon Willem) is hij al overleden.

Persoonskaart van Catharina Jans Diepeling (Diepenheim)

Catharina Jans Diepeling (Diepenheim) is geboren op maandag 29 oktober 1770 in Wijk bij Duurstede [bron: RK doopboek van Wijk bij Duurstede]. Zij is gedoopt op maandag 29 oktober 1770 in Wijk bij Duurstede [bron: RK doopboek van Wijk bij Duurstede].
Notitie bij de geboorte van Catharina: 
BRON: RK doopboek van Wijk bij Duurstede
Op 29-10-1770 is gedoopt: Catharina
De vader is: Johannes Diepenheim
De moeder is: Maria Versteeg
De getuige is: Mijntje Heijligenberg
Wonende te: Wijk bij Duurstede
Geboortedatum: 29-10-1770
Catharina is overleden in Utrecht, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 april 1805 [bron: DTB Utrecht begraven 1801-1805 [Utrechts Archief, p. 316/392]]. Zij is begraven op dinsdag 26 maart 1805 in Utrecht (Nicolaikerkhof) [bron: DTB Utrecht begraven 1801-1805 [Utrechts Archief, p. 316/392]].
Notitie bij overlijden van Catharina: 
Volgens akte van bekenheid als bijlage bij het huwelijk van zoon Wiillem wordt verklaard dat Catharina in Utrecht in het tuchthuis is overleden.

"Nicolaikerkhoff idem 26 d Catharina Diepening in het Tuchthuis. geen naastbestaande of familie bekend. begraaven"
Notitie bij Catharina: 
Beroep: arbeidster
Catharina trouwde met Jan [Wllemsz?] (Joannes) van den Born.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Jan: 
In 1791 is hun kind Jan nog "illegitimus", in 1799 is hun kind Willem dat niet. Ze moeten dus tussen 1791 en 1799 getrouwd zijn.
Jan is geboren rond 1765, zoon van onbekende ouders. Jan is overleden vóór donderdag 10 juni 1841, ten hoogste 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: 
Is op 7-10-1824 woonachtig in Arnhem
Notitie bij Jan: 
Beroep: daghuurder

Kan niet schrijven
Kinderen van Catharina en Jan:
1 Jan Jansz (Joannes) van den Born, geboren op zaterdag 15 oktober 1791 in Wijk bij Duurstede. Hij is gedoopt op zaterdag 15 oktober 1791 in Wijk bij Duurstede [bron: DTB Wijk bij Duurstede dopen RK 1685-1821 [Family Search, p. 313/365]].
Notitie bij de geboorte van Jan: 
BRON: RK doopboek van Wijk bij Duurstede
Op 15-10-1791 is gedoopt: Joannes
De vader is: Joannes van den Born
De moeder is: Catharina Diepeling
De getuige is: Willem Sebel
Wonende te: Wijk bij Duurstede
Geboortedatum: 15-10-1791

"15a Octobris Baptizatus est Joannes illegitimus
mater Catharina Diepeling
pater Johannes van den Born ex pprer confessione x miles
Sucs Wilm Sebel en Helena Welfers"
2 Willem Jansz van den Born, geboren op maandag 14 januari 1799 in Wijk bij Duurstede. Hij is gedoopt op maandag 14 januari 1799 in Wijk bij Duurstede [bron: DTB Wijk bij Duurstede dopen RK 1685-1821 [Family Search, p. 329/365]].
Notitie bij de geboorte van Willem: 
BRON: RK doopboek van Wijk bij Duurstede
Op 14-01-1799 is gedoopt: Willem
De vader is: Joannes van den Born
De moeder is: Catharina Diepeling
De getuige is: Doris van den Born
Wonende te: Wijk bij Duurstede
Geboortedatum: 14-01-1799
Willem is overleden op zondag 15 december 1878 in Rotterdam, 79 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1878 e23v Akte 4239].
Notitie bij Willem: 
Beroep: boereknegt, arbeider, koopman in tabak
Willem:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 27 oktober 1824 in Wijk bij Duurstede [bron: Huwelijken Wijk bij Duurstede 1824 Akte 20] met Margaretha François, 24 jaar oud, nadat zij op zondag 10 oktober 1824 in Wijk bij Duurstede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Wijk bij Duurstede 1824 Akte 20].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Margaretha: 
Getuigen:
ouders bruid (kunnen niet schrijven, dus tekenen niet)
Antonie Beekman, 35 jaar, huisschilder, wonend Wijk bij Duurstede
Johannes van Santen, 36 jaar, arbeider, wonend Wijk bij Duurstede (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Gijsbertus van Waveren, 33 jaar, huisschilder, wonend Wijk bij Duurstede
Henricus Josephus van den Boogaard, 25 jaar, klerk, wonend Wijk bij Duurstede
Margaretha is geboren op donderdag 19 december 1799 in Wijk bij Duurstede [bron: RK doopboek van Wijk bij Duurstede]. Zij is gedoopt op donderdag 19 december 1799 in Wijk bij Duurstede [bron: RK doopboek van Wijk bij Duurstede].
Notitie bij de geboorte van Margaretha: BRON: 
RK doopboek van Wijk bij Duurstede
Op 19-12-1799 is gedoopt: Margarita
De vader is: Matthias Francois
De moeder is: Johanna van der Velden
De getuige is: Margarita van der Velden
Wonende te: Wijk bij Duurstede
Geboortedatum: 19-12-1799
Margaretha is overleden op maandag 25 januari 1836 in Wijk bij Duurstede, 36 jaar oud [bron: Overlijden Wijk bij Duurstede 1836 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1836 [bron: Overlijden Wijk bij Duurstede 1836 Akte 4].
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 10 juni 1841 in Wijk bij Duurstede [bron: Huwelijken Wijk bij Duurstede 1841 Akte 8] met Maria Sanders, 26 jaar oud, nadat zij op zondag 30 mei 1841 in Wijk bij Duurstede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Wijk bij Duurstede 1841 Akte 8].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: 
Getuigen:
Nicolaas Wouter van Doesburgh, 25 jaar, kantoorbediende
Gijsbertus van Waveren, 50 jaar, huisschilder
Gijsbertus de Vette, 36 jaar, dienaar der Justitie
Philippus de Ronde, 43 jaar, veldwachter

Bruid kan niet schrijven, dus tekent niet
Maria is geboren op maandag 25 juli 1814 in Vleuten.
Notitie bij de geboorte van Maria: 
vader Adrianus Sanders
moeder Elisabeth Beukers
Maria is overleden op maandag 30 november 1896 in Rotterdam, 82 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1896 e110 Akte 5119].


Kind van Catharina uit onbekende relatie:
3 Maria Elisabeth Diepeling, geboren op vrijdag 15 april 1803 om 15:00 in Wijk bij Duurstede [bron: Stadsgerecht Wijk bij Duurstede 1546-1811]. Zij is gedoopt op vrijdag 26 augustus 1803 in Wijk bij Duurstede [bron: RK doopboek van Wijk bij Duurstede].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
BRON: RK doopboek van Wijk bij Duurstede
Op 26-08-1803 is gedoopt: Maria Elisabeth
De vader is:
De moeder is: Catharina Diepeling
De getuige is: Wilhelmina Diepeling
Wonende te: Wijk bij Duurstede
Opmerkingen: Buitenechtelijk kind
Maria is overleden op donderdag 2 september 1847 in Rotterdam, 44 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1847 c141v Akte 2493].

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

20    Zoon Jan Jansz (Joannes) geboren (15-10-1791)
28    Zoon Willem Jansz geboren (14-01-1799)
32    Dochter Maria Elisabeth geboren (15-04-1803)
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 23-08-2016 21:06:55 door Peter J.R. Vermaat