donderdag 9 augustus 2018

Doopregister Hekelingen 1624-1729 - transcriptie/bewerking

Zowel in mijn werk aan de Kwartierstaat van mijn zonen als aan de genealogie De geslachten Vermaat heb ik regelmatig gebruik willen maken van het oudste doopregister van Hekelingen. Dit wordt uitsluitend in de vorm van scans beschikbaar gesteld door het Streekarchief Voorne-Putten. Deze scans hebben twee problemen: ze staan in een allesbehalve chronologische volgorde en op een aantal plekken zijn ze lastig leesbaar.

Mijn eerste actie was daarom een poging om de juiste volgorde te bepalen. Dat lukt vrij aardig. Slechts enkele scans vertonen geen enkel jaartal en waren daarom pas naderhand in te passen tussen de andere. Ook is er een scan in spiegelbeeld: nadat mijn pogingen om dit met behulp van software te repareren op niets waren uitgelopen, heb ik er maar gewoon een spiegel bijgepakt en daarin mijn scherm "uitgelezen".

Ik heb nog even getwijfeld of in me zou beperken tot een transcriptie of dat ik een bewerking zou maken. Het tweede type heeft als voordeel dat het zich beperkt tot de hoofdzaken en bovendien de mogelijkheid geeft om de verschillende vermeldingen van dezelfde persoon te vervangen door een enkele uniforme naam. Hierbij heb ik - naast wat via Google te vinden is - dankbaar gebruikgemaakt van de bewerking van het Trouwboek Hekelingen 1622-1729, dat via HoGenDa beschikbaar gemaakt is.Het uiteindelijke resultaat is geen transcriptie (ik heb niet de letterlijke tekst opgeschreven, maar uitsluitend het nummer van de gescande pagina en de kolom (L of R), de datum, naam gedoopte, naam vader, naam moeder, naam getuige/peet en eventuele opmerkingen), maar evenmin een echte bewerking: het voerde te ver om van alle genoemde personen de complete naam (dus met patroniem en achternaam) te achterhalen.

In overleg met Hans den Braber heb ik het geheel aangeboden aan Geneascript (onderdeel van Geneaknowhow).
Het is hier (http://www.geneaknowhow.net/script/zho/Hekelingen%20dopen%201625-1729.pdf) te vinden.

maandag 30 juli 2018

Waarmee ben ik bezig (8)

Sinds enige tijd ben ik bezig met het controleren van gegevens in DTB- en BS-akten van de families Van den Born. Dat is een wat omvangrijker klus geworden dan ik me van tevoren had voorgesteld, zeker nu de site zoekakten.nl, met indexen voor de pagina's van FamilySearch, er plotseling de brui aan heeft gegeven. Weliswaar kan ook veel worden gevonden via de nieuwe scans van bijvoorbeeld het Gelders Archief of het BHIC, maar waar die niet beschikbaar zijn, levert dat veel extra geblader op.

De planning ziet er momenteel als volgt uit:
- voltooien Van den Born (nu 11788 personen): bezig tot 30-6-2020
- voltooien Michelsen (nu 7444 personen): bezig tot 31-12-2021
- verwerken Schaap (nu 7533 personen): bezig tot 1-1-2024
- verwerken Harskamp (nu 9095 personen): bezig tot 1-1-2026

Mogelijk wissel ik de volgorde nog van de laatste twee projecten, afhankelijk van de beschikbaarheid van akten via het Noord-Hollands Archief (met name bruikbaar voor Schaap in Huizen en omgeving, nu zijn via WieWasWie de huwelijks- en overlijdensakten beschikbaar, maar nog niet de geboorteakten).

En wie weet ga ik me ook nog bezighouden met het samenstellen van publicaties in boekvorm. Er zou toch in elk geval een Vermaat-boek moeten zijn, al was het alleen maar elektronisch.

vrijdag 27 juli 2018

Witte vlekken in de kwartierstaat (605/1210-1211)

Omdat ik de huwelijksinschrijving van Aaltje Jans Heijcop met Cornelis Jansz Trant nog niet heb kunnen vinden, is mij ook haar voorgeslacht onbekend. Aen de namen van hun kinderen te zien zouden de ouders van Aaltje eigenlijk Dirk en Maagje moeten heten. Mogelijk is het patroniem dus onjuist.


Persoonskaart van Aaltje Jans van Heijcop (Heijcob)

Aaltje Jans van Heijcop (Heijcob) is geboren in 1700 [bron: http://home.kpn.nl/f.rip.f.i/pauk/jpauk.htm], dochter van [misschien] Johan Heijcop en [misschien] Aaltje Jochums.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: 
Op basis van de doopdata van de kinderen moet ze tussen 1702 en 1712 geboren zijn.
Aaltje is overleden vóór 1774, ten hoogste 74 jaar oud [bron: http://home.kpn.nl/f.rip.f.i/pauk/jpauk.htm].
Notitie bij overlijden van Aaltje: 
Bij de lidmaten Tull en ’t Waal 1774 niet (meer) genoemd,
Notitie bij Aaltje: 
In "de week voor Paschen" 1729 aangenomen als lidmaat in Tull en ’t Waal.
Aaltje trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vóór zondag 21 maart 1728 [bron: http://home.kpn.nl/f.rip.f.i/pauk/jpauk.htm] met Cornelis Jansz Trant, ten hoogste 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Cornelis: 
21-3-1728 wordt het oudste kind Jan gedoopt.

Kinderen (gedoopt te ’t Waal):
Jan 21-3-1728
Dirk 7-5-1730
Cornelis 3-2-1732
Saartje 11-4-1734
Hendrik 23-12-1736
Andries 11-1-1739
Maagje 22-9-1743
Jannetje 30-10-1746
Cornelis is een zoon van Jan Cornelisz Trant en Sara Jans Fickert. Hij is gedoopt op donderdag 11 juli 1697 in Hagestein [bron: Doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812 Invnr. 10 p. 77].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 
Doopinschrijving Cornelis Trant, 11-07-1697
Dopeling: Cornelis Trant
Voornaam: Cornelis
Achternaam: Trant
Geslacht: man
Vader: Jan Trant
Voornaam: Jan
Patroniem: Cornelissen
Achternaam: Trant
Moeder: N.N. -
Doopdatum: 11-07-1697
Akteplaats: Hagestein
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 1231 doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812
Inventarisnummer: 10
Paginanummer: 77
Cornelis is overleden vóór maandag 21 januari 1754, ten hoogste 56 jaar oud [bron: http://home.kpn.nl/f.rip.f.i/pauk/jpauk.htm].
Notitie bij overlijden van Cornelis: 
Op 20-2-1749 nog in leven.

Huur en verhuur
Aktenummer: 23
Datum: 16-03-1743
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: M. DE LEEUW
Personen:
Verhuurder: Ingentje van Kesteren
Voornaam: Ingentje
Achternaam: van Kesteren
Rol in akte: Verhuurder
Echtgenoot: wed. Klaas Leendertse van der Kluys
Gemachtigde: Pieter van Kesteren
Voornaam: Pieter
Achternaam: van Kesteren
Rol in akte: Gemachtigde
Beroep: schout van Vreeswyk alias De Vaert
Huurder: Kornelis Jansz Trant
Voornaam: Kornelis Jansz
Achternaam: Trant
Rol in akte: Huurder
Woonplaats: Tul en Twaal
Onroerend goed: huysinge en hofsteede met 25 mergen wey en bouland;
Soort object: huysinge en hofsteede met 25 mergen wey en bouland
Gerecht: Tul en Twaal
4 mergen weylant;
Soort object: 4 mergen weylant
Gerecht: Schoonouwen, Groot Vuylkop
Bijzonderheden: met schuldbekentenis groot f 1.010,-, vanwege achterstallige
pacht
renversaal akte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U183a009

Huur en verhuur
Aktenummer: 29
Datum: 20-02-1749
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: M. DE LEEUW
Personen:
Verhuurder: Bertoldus Oyers
Voornaam: Bertoldus
Achternaam: Oyers
Rol in akte: Verhuurder
Beroep: praedicant t’ Twaall en Honswyk
Huurder: Cornelis Trant
Voornaam: Cornelis
Achternaam: Trant
Rol in akte: Huurder
Woonplaats: Tull
Onroerend goed: landhoeve c.a. met 16 mergen land;
Soort object: landhoeve c.a. met 16 mergen land
Gerecht: Honswyk
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U183a012

Schuldbekentenis - f 759-0-12 vanwege achterstallige pacht
Aktenummer: 21
Datum: 21-01-1754
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: M. DE LEEUW
Samenvatting: f 759-0-12 vanwege achterstallige pacht
Personen:
Schuldenaar: Aaltje Jans van Heykop
Voornaam: Aaltje Jans
Achternaam: van Heykop
Rol in akte: Schuldenaar
Echtgenoot: wed. Cornelis Jansz Trant
Woonplaats: Tull en Twaal
Schuldeiser: Leonardus van der Kluys
Voornaam: Leonardus
Achternaam: van der Kluys
Rol in akte: Schuldeiser
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U183a014

Notitie bij Cornelis: 
In Tull en ’t Waal aangenomen als lid met Kerst 1725.

Kind van Aaltje en Cornelis:
1 Heijnderik Cornelisz Trant. Hij is gedoopt op zondag 23 december 1736 in ’t Waal [bron: DTB Tull en ’t Waal 1656-1820 [Family Search, p. 27/197]]. Heijnderik is overleden vóór vrijdag 6 februari 1789 in Hoogeveen in Rijnland, ten hoogste 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari 1789 [bron: DTB Hoogeveen (Nootdorp) begraven 1767-1804 [Family Search, p. 17/24]].
Notitie bij overlijden van Heijnderik: 
"6 februarij Ik ondergeschr Geeve aan ’t Lijk van Hendrik Trant, in de Heerlijkheijd Hogeveen overleden En Gehoorende onder de Classis van Ses Gulden
[Corn Van Geel]"
Getuige bij:
10-08-1784     overlijdensaangifte Maartje Abrahams Elshout (1740-vóór 1784)     [echtgenoot] [bron: DTB Hoogeveen (Nootdorp) begraven 1767-1804 [Family Search, p. 15/24]]
Heijnderik trouwde, 31 jaar oud, op zondag 11 december 1768 in Hazerswoude [bron: DTB Hazerswoude trouwen 1736-1777 [Nat. Archief, p. 65/92]] met Maartje Abrahams Elshout, 27 of 28 jaar oud, nadat zij op zaterdag 26 november 1768 in Hazerswoude in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Hazerswoude trouwen 1736-1777 [Nat. Archief, p. 65/92]].
Notitie bij het huwelijk van Heijnderik en Maartje: 
Bruidegom weduwnaar van Fijtje Wildschut

Pro deo

102. Hendrik Cornelis Trant, c. Tull en ’t Waal 23 December 1736, d. Benthuizen
(Hogeveen) 6 February 1789, m. Ijsselstein 9 October 1761
103. Feijgje Wildschut , b. Ijsselstein 2 February 1727, c. there
5 February 1727, bd. Ijsselstein 25 March 1765
children:
* a) Aaltje, c. Ijsselstein 6 February 1763
b) Clazina, c. Ijsselstein 17 March 1765, bd. there 25 March 1765
[http://www.hofsteegenealogy.com/benschop.htm]
Maartje is geboren in 1740 in Hazerswoude [bron: http://home.kpn.nl/f.rip.f.i/pauk/jpauk.htm], dochter van [misschien] Abraham [Hendriksz?] Elshout en [misschien] Trijntje Sijmons van Wieringen. Maartje is overleden vóór dinsdag 10 augustus 1784 in Hoogeveen in Rijnland, ten hoogste 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1784 [bron: DTB Hoogeveen (Nootdorp) begraven 1767-1804 [Family Search, p. 15/24]]. Bij de overlijdensaangifte van Maartje was de volgende getuige aanwezig: Heijnderik Cornelisz Trant (1736-vóór 1789) [echtgenoot]. Zij is begraven op vrijdag 13 augustus 1784 in Benthuizen [bron: Hervormd begraven Benthuizen 1767-1796 invnr 3 p. 62].
Notitie bij overlijden van Maartje: 
"Aug= 10 Ik ondergeschreeve geeven aan ’t lijk van mijn vrouw Maartje Elsthout, onder de classis van pro deo
[henderik trant]"

bron hervormd begraven Benthuizen 1767-1796
toegangsnummer DTB-registers
inventarisnummer 3
bladzijde 62
datum 13-08-1784
naam Maartje Elshout begraven op 13-08-1784, graf in de kerk
plaatsnaam Benthuizen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
Notitie bij Maartje: 
{Maartje zou tussen 1726 en 1750 geboren moeten zijn.
Zeker is dat Abrahams het patroniem is van Maartje:
Trouwinschrijving Hendrik Trant en Maria de Jong, 1767-1804, Hoogeveen
Ondertrouwdatum: 23-05-1788
Bruidegom: Hendrik Trant
Geboorteplaats: ’t Waal
Woonplaats: Hoogeveen
Burgerlijke staat: weduwnaar
ex-partner: Maartje Abrahamse Elsthout
Bruid: Maria de Jong
Impost bruidegom: pro deo
Impost bruid: pro deo
Gemeente: Hoogeveen
Toegangsnummer: 144.1.06 Archief van de gaarder van Hoogeveen (in Rijnland), 1767-1809
Inventarisnummer: 1
Bladzijde: 9

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

ten hoogste 28    Trouwde met Cornelis Jansz Trant (<21-03-1728 font="">
35 of 36    Zoon Heijnderik Cornelisz gedoopt (23-12-1736)
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij doop laatste kind)
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 16-07-2016 18:25:34 door Peter J.R. Vermaat

donderdag 26 juli 2018

De kinderen van Sander Gerritsz van der Boom en Jannetje Leendertsz van der Hoef

In de kwartierstaat van mijn zonen bevindt zich Annetje Sanders van der Boom (#1243), getrouwd met Willem Jansz Kraek (#1242) en een dochter van Sander Gerritsz van der Boom en Jannetje Leenderts van der Hoef. Het gezin is afkomstig uit Maasland.

Sander en Jannetje trouwen in Delft:
Bruidegom Sander Gerritsz , jongeman , wonend: Maeslant , attestatie van Maeslant
Bruid Janneke Leendertsdr , jongedochter , wonend: Maeslant , attestatie van Maeslant
Plaats Delft
Datum trouwen 18-11-1643

In het doopboek van Maasland worden de volgende kinderen vermeld:
14-5-1645 Marij [vader Sander Gerritsz. van der Boom]
6-2-1647 Willempje [vader Sander Gerritsz. van der Boom]
8-2-1650 Gerrit [vader Sander Gerritsz. van der Boom]
17-12-1651 Pieter [vader Sander Gerritsz. van der Boom]
10-4-1653 Aeltje [vader Sander Gerritsz. van der Boom]
24-2-1655 Pieter [vader Sander van der Boom]
14-1-1657 Marijtje [vader Sander Gerritsz. van der Boom]
12-3-1659 Pieter [vader Sander Gerritsz. van der Boom]
1-8-1660 Arij [vader Sander van der Boom]
7-10-1663 Arij [vader Sander van der Boom]
22-10-1664 Cornelia  [vader Sander Gerritsz. van der Boom]
9-5-1666 Arij [vader Sander van der Boom]

Bij deze kinderen wordt Annetje niet genoemd. Maar er ontbreken er nog meer: blijkens de volgende vermelding moet er ook een zoon Leendert zijn, die bovendien ouder is dan Gerrit:
"De navolgende leenbrief ten protocol geregistreerd op 22-10-1686 luidende als volgt: 6-1-1684: Wij burgemeesters en regeerders der stad Rotterdam als heer van het Huis en Slot tot Kralingen dat van ouden tijden Honingen placht te heten gelegen in ons ambacht van Kralingen doen konde dat wij verleijt en verleend hebben Leendert Sandersz. Verboom oudste nagelaten zoon van Sander Gerritsz. Verboom het leen van 2 morgen land uit alzulke 3 morgen land gelegen in het ambacht van Maasland in de Dijkpolder gemeen met Pieter van der Dusse, hem opgekomen en aanbestorven door overlijden van Sander Gerritsz. Verboom zijn vader zal., en heeft hiervan eed en manschap gedaan voor de leenmannen. En is daarna op staande voet voor de leenmannen gekomen en heeft het leen overgedragen aan Mees Jansz. Leeuwenschilt wonende in Maasland."
[Protocol van transporten en schuldbrieven van Maasland 1685 - 1697 (GA Delft – Gem. Maasland inv. 1156)  - f86v]

In een andere vermelding wordt niet alleen Annetje genoemd, maar ook de hierboven "opgedoken" broer Leendert en bovendien een broer Jacob:
"3-5-1693: Comp. Pieter Sandersz. van der Boom, Jan Cornelisz. van Oosten getrouwd met Wilmptie Sandersdr. van der Boom voor haar zelf en in deze de rato caverende voor Leendert en Jacobus Sandersz. van der Boom, Willem Jansz. Kraak getrouwd met Annetie Sandersdr. van der Boom mede voor hem zelf en de rato caverende voor Arij Holland getrouwd met Marijtie Sandersdr. van der Boom en Cornelia Sandersdr. van der Boom, alle kinderen en erfgenamen neffens Gerrit Sandersz. van der Boom van voorsz. Sander van der Boom en Jannetie Leendersdr., en hebben verkocht aan de voorn. Gerrit Sandersz. van der Boom zeven achtste parten in zeker huis en erve gelegen op het noordeinde van Maasland daar de voorn. koper het resterende achtste part in is competerende. De jongste oude brief is d.d. 16-3-1647."
[Protocol van transporten en schuldbrieven van Maasland 1685 - 1697 (GA Delft – Gem. Maasland inv. 1156)  - f322v]

In het Lidmatenregister van Maasland vinden we de volgende vermeldingen:
[lijst 1640] 
Sander Gerritsz. (van der Boom)
Jannetje Leendertsdr. van der Hoef, sijn hvr., overl. 1692
[ouderlingen 1700] 
Jacob Theunisz. van der Hoet, Pieter Ariensz. Rol, Suidbuurt, D: Jan Meesz. Leeuweschilt, ’t dorp, Gerrit Sandersz. van der Boom, Westgaag.
[Aangenomen 12-4-1675 na belijdenis]
10. Aeltje Sandersdr. van der Boom j.d. int Dorp
[Aangenomen 4-4-1681 na belijdenis]
3. Gerrit Sandersz. van der Boom en
4. Claesje Cornelisdr. sijn huijsvrouw wonende buijten de Maesdijck

Over de verschillende kinderen is mij het volgende bekend:
Willempje Sanders van der Boom trouwt op 18-3-1672 te Maassluis met Jan Cornelisz van Oosten. Ze overlijdt te Maassluis op 17-4-1703 (17- 4-1703 1,38v Boom, Willemtie Sanders van der pro deo wede.v. Jan Corneliss van Oosten) en wordt op 18-4-1703 te Maassluis begraven (18- 4-1703 20,262 Willemtie Sanders). Ze hebben in elk geval een dochter Cornelia (27- 9-1696 1,5 Oosten, Cornelia Jans van pro deo dr.v. Jan Corns van Oosten en Willemtje Sanders) en een (niet nader genoemde) dochter (13- 4-1703 20,262 , de dochter van Jan Corn. van).
Wordt genoemd in de akte van 3-5-1693 en als doopgetuige in 1692, 1694, 1695 en 1696.

Gerrit Sandersz van der Boom trouwt op 8-12-1680 te Maasland met Claesje Cornelisdr Noordam. Ze laten te Maasland de volgende kinderen dopen:
8-6-1681 Cornelis
2-8-1682 Anthonij
24-10-1683 Jannetje
28-2-1685 Sander
17-11-1686 Dirkje
9-5-1688 Sander
31-10-1694 Jannitje
19-8-1696 Jannitje (getuige Willempje Sanders)
Wordt genoemd in de akte van 3-5-1693.

Aeltje Sanders van der Boom wordt behalve in het lidmatenregister van Maasland nergens vermeld.

Marijtje Sanders van der Boom trouwt op 1-5-1689 te Overschie met de weduwnaar Arij Hollants van der Horst:
Arij Holandtse van der Horst, weduwnaar van Marijtje Pieters Opmeer, wonend in Schieveen onder Overschie, en Marijtje Sanders van der Boom, jongedochter van Maeslant, wonend in Schieveen onder Overschie, met attestatie om te trouwen van Maeslant.
Ze laten te Delfshaven de volgende kinderen dopen:
25-6-1690 Annetje
24-6-1691 Anna
19-10-1692 Jannetje (moeder Marijtje Leenders, getuige Willempje Leenders)
16-6-1694 Sander (getuigen Wilmpje Sanders, Cornelia Sanders)
16-10-1695 Leendert en Sander (getuigen Willemtje Sanders, Annetje Sanders)
Ary Hollantse van der Horst, gehuwd met Maritie Sandersz, herroepen eerdere testamenten op 24-1-1693 in Delfshaven en benoemen tot hun erfgenamen Lena en Hollant Ariense van der Horst, kinderen uit zijn vorig huwelijk met Maritie Pieterze. Leendert Hollantze van der Horst en Dirck Hollantze van der Horst, beiden broers van Ary Hollantse, worden benoemd als voogden over de eventuele minderjarige kinderen.
Marijtje overlijdt voor 29-5-1703:
Delfshaven, 29-3-1703: Claes Pieter Oliman en Engelbregt Pieterse Oliman, wonende te Hillegersberg, voogden over de kinderen van Ary Hollantse van der Horst, voornoemde Engelbregt en Gerrit Sandersse [van der Boom] wonende onder Maeslant, als voogden over Leendert Aryense van der Horst, minderjarige zoon van Maritie Sanders za. moeten snel handelen omdat er te weinig voer voor de koeien is en omdat de huur afloopt. Zij weten echter niet of er nog schulden op de boedel rusten en verwerpen om die reden voorlopig de erfenis. 
Wordt genoemd in de akte van 3-5-1693.

Pieter Sandersz van der Boom is rond 1683 te Maasland getrouwd met Claasje van Leeuwen. 
Wordt genoemd in de akte van 3-5-1693.

Cornelia Sandersz van der Boom trouwt op 9-11-1693 te Maassluis met Cornelis Bastiaansz Sonnemaer. Ze overlijdt op 4-2-1695 te Maassluis (4- 2-1695 20,211 , Cornelia Sanders van dr.). Wordt genoemd in de akte van 3-5-1693.

Arij Sandersz van der Boom de kinderen met deze naam die in 1663 en 1664 worden gedoopt, moeten vroeg zijn overleden, de Arij uit 1666 wordt verder nergens genoemd.

Leendert Sandersz van der Boom wordt vermeld in de akten van 6-1-1684/22-10-1686 en 3-5-1693.

Jacobus Sandersz van der Boom wordt genoemd in de akte van 3-5-1693. Begraven in Maassluis op 16-8-1695 (16- 8-1695 20,215 , Jacobis Sanderss van dr.).

Annetje Sanders van der Boom trouwt 25-11-1685 (ondertrouw 9-11-1685) te Maasland met Willem Jansz Kraek. Ze laten te Rozenburg de volgende kinderen dopen:
8-11-1687 Jan

30-10-1689 Sander

22-4-1691 Jannetje

7-5-1692 Jannetje

19-12-1694 Aaltje
19-10-1698 Aaltje
31-7-1700 Lijsbeth
21-5-1702 Cornelia
20-11-1705 Cornelia
Wordt genoemd in de akte van 3-5-1693 en is doopgetuige in 1695.
Aangezien haar jongste kind in 1705 wordt geboren, is een geboortejaar voor haarzelf tussen 1660 en 1663 het meest waarschijnlijk.

Wanneer we nog eens kijken naar de doopvermeldingen van de kinderen van Sander en Jannetje, dan "past" er op een aantal punten vrij gemakkelijk een kind tussen. Ook is het interessant om dan naar de vernoemingen te kijken:

14-5-1645 Marij [vermoedelijk vernoemd naar Maritge Jans van Ruijven, de moeder van Leendert Leendertsz]
6-2-1647 Willempje [vernoemd naar Willempje Pieters, de moeder van Jannetje]
1648/1649? Leendert  [is de oudste zoon, dus ouder dan Gerrit] [vernoemd naar Leendert Leendertsz, de vader van Jannetje]
8-2-1650 Gerrit [vernoemd naar Gerrit Dircksz, de vader van Sander]
17-12-1651 Pieter [waarschijnlijk vernoemd naar de vader van Willempje Pieters]
10-4-1653 Aeltje [vernoemd naar Aeltje Sandersdr, de moeder van Sander]
24-2-1655 Pieter [waarschijnlijk vernoemd naar de vader van Willempje Pieters]
14-1-1657 Marijtje [vermoedelijk vernoemd naar Maritge Jans van Ruijven, de moeder van Leendert Leendertsz]
1658? Jacobus  [vernoeming onduidelijk; wel heet een zus van Leendert Jaepgen en geeft zijn broer Pieter een zoon de naam Jacob]
12-3-1659 Pieter [waarschijnlijk vernoemd naar de vader van Willempje Pieters]
1-8-1660 Arij [vernoeming onduidelijk]
1661/1662 Annetje  [vernoeming onduidelijk]
7-10-1663 Arij [vernoeming onduidelijk]
22-10-1664 Cornelia  [vernoeming onduidelijk]
9-5-1666 Arij [vernoeming onduidelijk]

Gezien de leeftijd waarop Annetje kinderen liet dopen, lijkt het onmogelijk dat zij dezelfde is als Aeltje. In Ons Voorgeslacht 594 (p. 304) moet meer informatie te vinden zijn over het gezin, maar over dit nummer beschik ik helaas niet.

Witte vlekken in de kwartierstaat (575/1150-1151)

Ondanks een gezinsreconstructie van 's-Gravendeel (waar de DTB-registers grotendeels verloren zijn gegaan) zijn de voorouders van Grietje Pieters Spijkers alleen bekend uit haar overlijdensakte. De vraag is of die adequaat zijn: de achternaam van haar moeder (Trijntje Haleke) komt alleen in die akte voor.


Persoonskaart van Grietje Pieters Spijkers

Grietje Pieters Spijkers is geboren vóór vrijdag 6 januari 1741 in ’s-Gravendeel? [bron: http://www.rijerkerk.net/databank/person/4/i_I199803/grietje-pietersd-spijkers], dochter van Pieter Spijkers en Trijntje Haleke. Grietje is overleden op woensdag 6 januari 1819 om 02:00 in ’s-Gravendeel, minstens 78 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravendeel 1819 Akte 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1819 [bron: Overlijden ’s-Gravendeel 1819 Akte 2].
Notitie bij overlijden van Grietje: Wijk 9 nr. 328

Aangevers:
Jan van Harthals, 55 jaar, doodgraver
Johan Fredrik Barth, 58 jaar, veldwachter
Notitie bij Grietje: Opvallend dat de naam Spijkers niet voorkomt in het Registre Civique 1811.
Grietje trouwde vóór zaterdag 18 augustus 1770 in ’s-Gravendeel [bron: http://www.rijerkerk.net/databank/person/4/i_I194510/leendert-dirksz-den-hartog] met Leendert Dirksz den Hartog, ten hoogste 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Leendert: Kinderen:
Jannigje (getrouwd 23-9-1789, overleden 16-1-1810)
David
Pieter (+18-8-1770 [Registre Civique 1811] getrouwd 19-3-1820)
Leendert is geboren op vrijdag 20 september 1743 in ’s-Gravendeel [bron: Registre Civique 1811], zoon van Dirk Leendertsz den Hartog en Jannetje Willems Kenniphaas (Kemphaas). Leendert is overleden op donderdag 19 november 1818 om 14:30 in ’s-Gravendeel, 75 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravendeel 1818 Akte 69]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1818 [bron: Overlijden ’s-Gravendeel 1818 Akte 69].
Notitie bij overlijden van Leendert: Wijk 9 nr. 328

Aangevers:
Jan van Harthals, 54 jaar, doodgraver
Johan Fredrik Barth, 57 jaar, veldwachter
Notitie bij Leendert: Beroep: arbeider
Kind van Grietje en Leendert:
1 Cornelia Leendertse den Hartog, geboren vóór dinsdag 23 februari 1773 in ’s-Gravendeel [bron: http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=pmprins&lang=nl;p=cornelia;n=hartog;oc=1].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Doop niet gevonden in de reconstructie, wel de volgende broer:
01-09-1771 Petrus den Hartog, geboren 30-08-1771 ’s Gravendeel
V: Leendert den Hartog M: Grietje Spijkers
G: Lijsbeth Spijkers
Cornelia is overleden op dinsdag 23 februari 1847 om 14:30 in Alblasserdam, minstens 74 jaar oud [bron: Overlijden Alblasserdam 1847 Akte 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1847 [bron: Overlijden Alblasserdam 1847 Akte 13].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aangevers:
Johannis Jonker, 40 jaar, scheepmaker, wonend Alblasserdam
Cornelis Kroon, 36 jaar, scheepmaker, wonend Alblasserdam
Getuige bij:
01-08-1815     huwelijk Johannes Cornelisz Rootnat (1793-1846) en Grietje Bastiaans van Wijen (1795-1863)     [moeder bruid] [bron: Huwelijksakten Alblasserdam 1815 Akte 9]
Cornelia trouwde, minstens 20 jaar oud, op zaterdag 7 september 1793 in ’s-Gravendeel [bron: DTB Alblasserdam trouwen 1693-1815 [Nationaal Archief, p. 122/135]] met Bastiaan Jansz van Wijen, 21 jaar oud, nadat zij op zondag 18 augustus 1793 in ’s-Gravendeel in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Alblasserdam trouwen 1693-1815 [Nationaal Archief, p. 122/135]].
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Bastiaan: "18 Aug zijn te s’chravendeel aangetekend Bastiaan van Wijen JM geboren & wonende alhier met Cornelia den hartog JD geboren & wonende te s’chravendeel. Geattesteerd 7 Sept 93"
Bastiaan is een zoon van Jan Jillesz van Wijen en Cornelia Cornelisse Vliegop (de Vlieger). Hij is gedoopt op zondag 7 juni 1772 in Alblasserdam [bron: DTB Alblasserdam dopen 1688-1793 [Nat. Archief, p. 204/277]].
Notitie bij de geboorte van Bastiaan: Getuige: Stijntje Verduijn
Bastiaan is overleden op vrijdag 2 juli 1847 om 20:00 in Alblasserdam, 75 jaar oud [bron: Overlijden Alblasserdam 1847 Akte 41]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 juli 1847 [bron: Overlijden Alblasserdam 1847 Akte 41].
Notitie bij overlijden van Bastiaan: Aangevers:
Cornelis Kroon, 36 jaar, scheepmaker, wonend Alblasserdam
Johannis Jonker, 40 jaar, scheepmaker, wonend Alblasserdam
Notitie bij Bastiaan: Beroep: werkman
Getuige bij:
01-08-1815     huwelijk Johannes Cornelisz Rootnat (1793-1846) en Grietje Bastiaans van Wijen (1795-1863)     [vader bruid] [bron: Huwelijksakten Alblasserdam 1815 Akte 9]

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

   Trouwde met Leendert Dirksz den Hartog (<18-08-1770 font="">
   Dochter Cornelia Leendertse geboren (<23-02-1773 font="">
minstens 52    Dochter Cornelia Leendertse trouwde met Bastiaan Jansz van Wijen (07-09-1793)
minstens 54    Kleindochter Grietje Bastiaans gedoopt (19-04-1795)
minstens 74    Kleindochter Grietje Bastiaans trouwde met Johannes Cornelisz Rootnat (01-08-1815)
minstens 77    Echtgenoot Leendert Dirksz den Hartog overleden (19-11-1818)
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 15-07-2016 18:02:05 door Peter J.R. Vermaat

woensdag 25 juli 2018

Witte vlekken in de kwartierstaat (510-511/1020-1023/2040-2047)

De voorouders van Klaas Aertsz (van Rhee) en Jannigje Jacobs zijn mij nog niet bekend, ook al omdat ik wel de doop van (een aantal van) hun kinderen heb gevonden, maar niet hun trouwinschrijving.

Persoonskaart van Klaas Aartsen van Ree

Klaas Aartsen van Ree.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Op basis van de namen van zijn kinderen zouden zijn ouders Aert en Kornelia moeten heten.
Notitie bij Klaas: 17-10-1764 Van Amerongen naar Woudenberg voor Jannigje Jacobs, vrouw van
Klaas Aartsz en hun drie kinderen Aart (7), Cornelia (5) en Jacob (2).

8-2-1786 Van Amerongen voor Aart, zoon van Klaas Aartse en Jannigje Jacobse,
gedoopt 21-8-1757.
[Akten van indemniteit Amerongen]
Klaas trouwde vóór zondag 21 augustus 1757 met Jannigje Jacobse.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Jannigje: BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 21-08-1757 is gedoopt: Aer(t)
De vader is: Klaes Aertsze
De moeder is: Jannegje Jacobs
De getuige is:
Wonende te: in de Grep

BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 21-01-1759 is gedoopt: Kornelia
De vader is: Klaas Aertszen
De moeder is: Jannegje Jacobs
De getuige is:
Wonende te: Amerongen

BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 01-10-1762 is gedoopt: Jacob
De vader is: Klaas Aerssen
De moeder is: Jannigje Jacobs
De getuige is:
Wonende te: Amerongen
Geboortedatum:
Opmerkingen: volgens getuigenis v ouderling Reijer Lubbertse ged okt 1762

BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 04-01-1767 is gedoopt: Trijntje
De vader is: Klaas Aartsen
De moeder is: Jannigje jacobse
De getuige is:
Wonende te: Amerongen
Notitie bij de geboorte van Jannigje: Op basis van de namen van haar kinderen zouden haar ouders Jacob en Trijntje moeten heten.
Kind van Klaas en Jannigje:
1 Trijntje Klaasse van Rhee, geboren in Leersum. Zij is gedoopt op zondag 4 januari 1767 in Amerongen [bron: NH Doopboek Amerongen 1767].
Notitie bij de geboorte van Trijntje: BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 04-01-1767 is gedoopt: Trijntje
De vader is: Klaas Aartsen
De moeder is: Jannigje Jacobse
De getuige is:
Wonende te: Amerongen
Trijntje is overleden op zaterdag 7 januari 1854 om 12:00 in Amerongen, 87 jaar oud [bron: Overlijden Amerongen 1854 Akte 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 januari 1854 [bron: Overlijden Amerongen 1854 Akte 2].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Aangevers:
Frans Blankestijn, 57 jaar, kleedermaker, wonend Amerongen
Dirk van Woudenberg, 41 jaar, tabaksplanter, wonend Woudenberg
Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 5 juni 1792 in Amerongen [bron: NH trouwboek van Amerongen 1792] met Klaas Hendriksz van Meerten, minstens 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 1 juni 1792 in Amerongen in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH trouwboek van Amerongen 1792].
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Klaas: Genealogie Zuidoost-Utrecht vermeldt Klaas van MAARTEN als bruidegom.
Klaas is geboren vóór zaterdag 15 september 1764 in Ingen, zoon van Hendrik Klaasse van Meerten en Adriana (Adriaantje) [Klaasse? Cornelisse?] van (de) Peppel. Klaas is overleden op zondag 27 februari 1831 om 22:00 in Amerongen, minstens 66 jaar oud [bron: Overlijden Amerongen 1831 Akte 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1831 [bron: Overlijden Amerongen 1831 Akte 10].
Notitie bij overlijden van Klaas: Donkerstraat, huis nr. 145

Aangevers:
Tijmen den Bisschop, 61 jaar, tabaksplanter
Arie van Woudenberg, 50 jaar, dagloner

Oud 69 jaar
Notitie bij Klaas: Beroep: wagenmaker
Getuige bij:
15-09-1816     huwelijk Coenraad (Koenraad) Arijsz van den Berg (1788-1859) en Neeltje Klaasse van Meerten (1797-1866)     [vader bruid] [bron: Huwelijksakten Amerongen 1816 Akte 11]
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 15-07-2016 15:20:09 door Peter J.R. Vermaat

Zomertijd - Kwartierstaat-tijd (2)

Terwijl ik bezig was een aantal van mijn genealogische blogposts te koppelen aan Pinterest (niet met een bepaald doel, maar omdat het kan), kwam ik het eerste deel van deze reeks tegen en het viel me op dat het dateerde van precies 4 jaar geleden - 24 juli 2014.

Omdat ik de vraag "Hoe ver ben ik nu eigenlijk?" nog altijd beantwoord met behulp van de PIKWA, is het interessant om te zien hoe die er na vier jaar bijstaat.


PIKWA 24-7-2018
Daarin worden twee dingen duidelijk: er is nog altijd vooruitgang, hoewel ik ieder jaar weer het gevoel heb dat ik nu wel zo'n beetje alles heb ontdekt wat er te ontdekken valt en om een paar procenten vooruitgang te boeke, moet je toch fors extra informatie opduiken. De 11e generatie bestaat immers uit 512 personen, wat met een doop-/geboortedatum en een sterf-/begraafdatum voor elk individu en een (onder)trouwdatum voor elk koppel leidt tot 1280 in te vullen gegevensplaatsen. Om hier 1% winst te boeken, moet ik dus bijna 13 nieuwe gegevens vinden. In de afgelopen vier jaar is de vullingsgraad van PIKWA(11) toegenomen met ruim 4,5% en dat staat dus gelijk aan ruim 57 gegevens. Wanneer je vervolgens bedenkt dat deze generatie zich grotendeels in de 17e eeuw "afspeelt", dan is dat een mooie score. In het westen van het land beginnen de registers van de Gaarder immers pas rond 1690, terwijl in het oosten en oorden de begraafgegevens meestal niet voor 1805 beschikbaar zijn.

Daarom is het niet vreemd, dat de compleetheid van gegevens met name in de 10e en 11e generatie nog altijd sterk daalt:


Compleetheid generaties 24-7-2018
Alleen het Kwartier Vermaat met ruim 62% en het Kwartier Van Buuren met ruim 54% komen in de 11e generatie uit boven 50% vulling. De kwartieren Winter (4,7%) en Nanninga (7,8%) steken daarbij schril af. Daarbij is het de vraag of er met meer intensief onderzoek in de Groningse gegevens nog veel te winnen valt.

Maar heel slechts is het allemaal bepaald niet. Wanneer je bijvoorbeeld de vergelijking maakt met de kwartierstaat van mijn zwager uit Apeldoorn, waaraan ik sinds het najaar van 2016 werk, dan zijn de verschillen enorm:


Compleetheid generaties andere kwartierstaat 24-7-2018
Bij deze kwartierstaat heb ik van drie kwartieren in de 11e generatie helemaal geen gegevens en komt de beste score in die generatie maar net uit boven de 14%! De PIKWA(11) is daar slechts 12,49% (159 gegevens) tegen 47,78% (611 gegevens) bij de mijne.

In ieder geval staat buiten kijf dat beide kwartierstaten mij nog een flink aantal zomers kunnen bezighouden.

dinsdag 24 juli 2018

Een andere kwartierstaat met open plekken (2) - het huwelijk van Jan Willem [Harmensz] Jansen en Janna Willems ter Maat

Geboorteakte Harmina (Ruurlo, 1816)

Hoewel dochter Harmina geboren is in 1816 en je zou verwachten dat het huwelijk van haar ouders Jan Willem [Harmensz] Jansen (1793-1849) en Janna Willems ter Maat (1794-1849) daarom in de "moderne" periode (dat willen zeggen na 1811) heeft plaatsgevonden, heb ik het tot op heden niet kunnen vinden.
Niet in Ruurlo, waar Janna werd gedoopt en waar de twee jongste kinderen Harmina (1816) en Harmen (1817) zijn geboren, niet in Steenderen/Bronkhorst, waar Jan Willem gedoopt is en ook niet in Zutphen.

Maar waar dan wel? Misschien heeft een andere onderzoeker dit varkentje al gewassen en mag ik zijn borstel gebruiken.


Persoonskaart van Jan Willem Harmensz Jansen

Jan Willem Harmensz Jansen is geboren op 22-04-1793 in Bronkhorst, zoon van Harmen (Hermanus) Jansen en Jenneken Hendriks (Harmsen). Hij is gedoopt op 28-04-1793 in Bronkhorst [bron: DTB Steenderen dopen 1692-1811 [Family Search, p. 254/606]]. Jan is overleden op 01-10-1849 om 21:00 in Zutphen, 56 jaar oud [bron: Overlijden Zutphen 1849 Akte 257]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1849 [bron: Overlijden Zutphen 1849 Akte 257].
Getuige bij:
08-03-1817   geboorteaangifte Harmen Jansen (1817-1876)   [vader] [bron: Geboorten Ruurlo 1817 p. 4r]
06-05-1842   huwelijk Harmen Jansen (1817-1876) en Gerharda Stevens (1820-1864)   [vader bruidegom] [bron: Huwelijken Zutphen 1842 Akte 30]
Jan trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1816 met Janna Willems ter Maat, ten hoogste 22 jaar oud. Janna is geboren op 07-12-1794 in Ruurlo, dochter van Willem (Hendrik Willem) Derks ter Maat (Termaat) en Jenneken Jans Westerveld. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Willem (Hendrik Willem) Derks ter Maat (Termaat) (vóór 1756-1831) [vader]. Zij is gedoopt op 07-12-1794 in Ruurlo [bron: DTB Ruurlo dopen 1772-1802 [Gelders Archief, p. 141/182]]. Janna is overleden op 14-11-1849 om 08:00 in Zutphen, 54 jaar oud [bron: Overlijden Zutphen 1849 Akte 297]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1849 [bron: Overlijden Zutphen 1849 Akte 297].
Kinderen van Jan en Janna:

1 Harmina Jansen, geboren op 23-03-1816 in Ruurlo. Harmina is overleden op 18-05-1816 in Ruurlo, 1 maand oud.
2 Harmen Jansen, geboren op 06-03-1817 om 17:00 in Ruurlo [bron: Geboorten Ruurlo 1817 p. 4r]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1817 [bron: Geboorten Ruurlo 1817 p. 4r]. Bij de geboorteaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Jan Willem Harmensz Jansen (1793-1849) [vader]. Harmen is overleden op 27-09-1876 om 04:00 in Zutphen, 59 jaar oud [bron: Overlijden Zutphen 1876 Akte 297]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1876 [bron: Overlijden Zutphen 1876 Akte 297].
Getuige bij:
26-05-1875   huwelijk Harmen Jansen (1850-1918) en Maria Hermina Olthoff (1846-1905)   [vader bruidegom] [bron: Huwelijken Zutphen 1875 Akte 50]
Harmen trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1842 in Zutphen [bron: Huwelijken Zutphen 1842 Akte 30] met Gerharda Stevens, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Harmen en Gerharda waren de volgende getuigen aanwezig: Lucas Jansz Stevens (1787-1865) [vader bruid] en Jan Willem Harmensz Jansen (1793-1849) [vader bruidegom]. Gerharda is geboren op 20-08-1820 om 10:00 in Borculo [bron: Geboorten Borculo 1820 Akte 70], dochter van Lucas Jansz Stevens en Cornelia Cornelisse de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1820 [bron: Geboorten Borculo 1820 Akte 70]. Bij de geboorteaangifte van Gerharda was de volgende getuige aanwezig: Lucas Jansz Stevens (1787-1865) [vader]. Gerharda is overleden op 04-05-1864 om 05:00 in Zutphen, 43 jaar oud [bron: Overlijden Zutphen 1864 Akte 244]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1864 [bron: Overlijden Zutphen 1864 Akte 244].
3 Willem Jansen, geboren op 30-03-1820 in Zutphen. Willem is overleden.
4 Jenneken Jansen, geboren op 06-07-1822 in Zutphen. Jenneken is overleden op 21-12-1863 in Zutphen, 41 jaar oud.
5 Jan Hendrik Jansen, geboren op 23-10-1824 in Zutphen. Jan is overleden op 07-01-1891 in Zutphen, 66 jaar oud.
6 Johannes Jansen, geboren op 16-12-1826 in Zutphen. Johannes is overleden op 01-10-1868 in Zutphen, 41 jaar oud.
7 Jan Willem Jansen, geboren op 20-04-1830 in Zutphen. Jan is overleden.
8 Derk Jansen, geboren op 25-07-1833 in Zutphen. Derk is overleden op 31-07-1833 in Zutphen, 6 dagen oud.
9 Derk Jansen, geboren op 12-09-1834 in Zutphen. Derk is overleden op 18-09-1834 in Zutphen, 6 dagen oud.
10 Derkjen Anna Elisabeth Jansen, geboren op 06-07-1836 in Zutphen. Derkjen is overleden in 1897, 60 of 61 jaar oud. Zij is begraven in Waupun, Fond du Lac County, Wisconsin (USA).
11 Evert Jan Jansen, geboren op 16-03-1839 in Zutphen. Evert is overleden op 22-05-1839 in Zutphen, 2 maanden oud.
12 Johanna Everdina Jansen, geboren op 03-04-1841 in Zutphen. Johanna is overleden.

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

2  Broer Hendrik geboren(23-09-1795)
5  Broer Johannes geboren(11-06-1798)
5  Moeder overleden(14-06-1798)
12  Vader overleden(04-06-1805)
22  Dochter Harmina geboren(23-03-1816)
23  Dochter Harmina overleden(18-05-1816)
ten hoogste 23  Trouwde met Janna Willems ter Maat(<1816 font="">
23  Zoon Harmen geboren(06-03-1817)
23  Getuige bij geboorteaangifte van Harmen Jansen(08-03-1817)
26  Zoon Willem geboren(30-03-1820)
29  Dochter Jenneken geboren(06-07-1822)
31  Zoon Jan Hendrik geboren(23-10-1824)
33  Zoon Johannes geboren(16-12-1826)
36  Zoon Jan Willem geboren(20-04-1830)
40  Zoon Derk geboren(25-07-1833)
40  Zoon Derk overleden(31-07-1833)
41  Zoon Derk geboren(12-09-1834)
41  Zoon Derk overleden(18-09-1834)
43  Dochter Derkjen Anna Elisabeth geboren(06-07-1836)
45  Zoon Evert Jan geboren(16-03-1839)
46  Zoon Evert Jan overleden(22-05-1839)
47  Dochter Johanna Everdina geboren(03-04-1841)
49  Getuige bij burgerlijk huwelijk van Harmen Jansen en Gerharda Stevens(06-05-1842)
49  Zoon Harmen trouwde met Gerharda Stevens(06-05-1842)
49  Kleindochter Johanna Wilhelmina geboren(09-01-1843)
51  Kleinzoon Lucas Cornelis geboren(30-03-1845)
54  Kleinzoon Jan geboren(18-03-1848)
55  Kleinzoon Jan overleden(22-07-1848)