dinsdag 12 januari 2016

Dunnebier: van Alkmaar via Medemblik naar Hoogwoud

In 1824 trouwde Lambert Wijgertsz Schaap in Alkmaar met de toen twintigjarige Grietje Stoppelsteen, een dochter van Hendrik Barendsz Stoppelsteen (1769-1826) en Hillegonda Jacobs Dunnebier (1769-1832). Er zijn minder "sprekende" achternamen denkbaar.
Hillegonda's ouders zijn Jacob Jansz Dunnebier (1734-?) en Grietje Jans de Groot (1731-1785). Van Jacob's ouders was mij alleen bekend dat zij Jan Jansz Dunnebier (?-1736) en Immetje Jacobs (?-1751) heten en ik had hun begraafvermeldingen in Alkmaar gevonden. Waar ze beiden vandaan komen wist ik echter niet.

Tijdens mijn rondgang langs de open plekken in de kwartierstaat vond ik via internet de volgende vermelding, die mij meteen een stuk verder bracht:
Kad.A1217
1769.03.28
Fasel, Gesch
Molen bij Kennemerpoort (opnieuw) begonnen te bouwen (door molenmaker Bobeldijk). zie ook: De Speelwagen 1951 p.212. Hieraan herinnert ook de gevelsteen, met de eerste steenlegging door Jan Jacobsz Dunnebier, oud 2j 6m., zoon van de molenaar Sinds 1884 molenaar Cornelis Piet, en later naar hem genoemd: de molen van Piet BLOK44-z
Jan Jansz Dunnebier of Dunbier, van Hoogwoud, +Alkmaar voor 1736.05.19, x1 Medemblik
1724.12.10 Immetje Jacobs (ged. Medemblik 1700.07.07, + na 1736.05 d.v. Jacob Ewoutsz (Rotterdam) en

Jannetje Hendriks (die huwden Medemblik 1699.09.19). Enig overlevend kind: 1. Jacob Jansz Dunnebier (1734-1813) x1 1762 Grietje de Groot, x2 1785 Cornelia van der Prijt. Hieruit: a. Immetje (1764- na 1830) x 1788 Hermanus Romijn b. Jan 1766 c. Hillegond 1769 d. Johanna (1772-1792)
[https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/historisch-kadaster?tmpl=component&id=12436&print=1]

Via de DTB-scans van het Westfries Archief wist ik niet alleen de hierboven gegeven data te achterhalen, zij brachten me in Medemblik ook nog een stuk verder.

Immetje Jacobs werd inderdaad op 7-7-1700 in Medemblik gedoopt (samen met tweelingzus Aaltje) als dochter van Jacob Ewoutsz Rotterdam en Jannetje Hendriks. Een jonger zusje Aaltje werd in 1704 te Medemblik gedoopt.
De doop van Jannetje Hendriks is lastig te vinden. Op basis van haar leeftijd en het feit dat haar vader Hendrik moet heten, komt slechts een vermelding in aanmerking:

Doopdatum: 16-09-1668
Doopplaats: Medemblik
Dopeling: Jannetjen
Vader: Hendrick Aerijansz
Moeder: Jacomijntjen Lowijs
Getuige: Trijn Aerijans
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-20 Doop-, trouw- en begraafboeken Medemblik
Inventarisnummer: 2

Folio: 16A.

Het gaat mij vooralsnog te ver om hier conclusies aan te verbinden, zeker omdat de moeder van Jannetje op basis van vernoemingen Aaltje zou moeten heten.

De doop van Jacob Ewoutsz is echter wel terug te vinden: deze vindt plaats op 5-10-1672 in Medemblik en zijn ouders zijn Ewout Jacobsz (Rotterdam) en Immetje Jans. Van Ewout is eveneens de doop te achterhalen: hij wordt op 29-6-1640 te Medemblik gedoopt als zoon van Jacob Jansz. 


Van Immetje is de volgende vermelding een mogelijkheid:

Doopdatum: 18-07-1655
Doopplaats: Medemblik
Dopeling: Immetjen
Vader: Jan Jansz
Toegangsnummer: 1702-20 Doop-, trouw- en begraafboeken Medemblik
Inventarisnummer: 1

Folio: 158

Het spoor naar de familie Dunnebier uit Hoogwoud loopt vooralsnog dood. Het doopboek aldaar begint pas in de 18e eeuw.

maandag 11 januari 2016

Hendrijna Schouten is niet Hendrijna Schouten!

Willemijntje Straatman wordt gedoopt in Amersfoort 14 mei 1754 als dochter van "Leendert Stoffelse" en "Hendrijn Schouten". 


In Amersfoort werd er noch voor, noch na deze doop een kind van dit echtpaar gedoopt en ook een trouwvermelding ontbrak. Wanneer je via internet op zoek gaat naar Willemijntje en haar ouders, blijkt dat ook anderen zijn "blijven steken" bij deze vermelding.

Sinds ik onlangs een mailtje ontving van Otto van Driel, ben ik de diverse open plekken in mijn kwartierstaat weer aan het bekijken en zo kwam ik in generatie X weer terecht bij bovengenoemd echtpaar.
Opnieuw hebben de DTB-scans van het Utrechts Archief mij goede diensten bewezen, evenals trouwens VOC Opvarenden (zoals later zal blijken).

Toen ik de doopvermeldingen van de kinderen van Willemina/Willemijntje en haar man Coenraad Coenraadsz Westhoven nog eens bekeek, deed ik een ontdekking. Al voor hun huwelijk (op 22-12-1778 te Utrecht) liet Willemina op 24-9-1776 een dochter Hendrina dopen: "d v Willemijntje Straatman in de Jufferstraat bij den Wittevrouwenpoort waarvan bekend vader te zijn Coenraad Westhoven soldaat uit Regiment van de generaal Casembroot hier int garnisoen woond op 't zand en belooft haar zoo dra t mogelijk is te trouwen. Getuige Hendrina van Wekerom huysvrouw van Dirk Boeleman LM woond in de Jufferstraat bij de Wittevrouwenpoort. [in marge:] Dit kind is geecht door het huwlijk van nevenstaande C Westihoven met W Straatman blijkens het trouwboek dezer stad, d. 22 Dec 1778".


Behalve de constatering dat Coenraad woord gehouden heeft en dat deze Hendrina een kind was dat ik tot nog toe niet had gevonden, viel mij op dat het blijkbaar vernoemd was naar de getuige Hendrina van Wekerom. Wel een Hendrijn, maar geen Schouten.
Ook bij de doop van de andere kinderen van Willemina en Coenraad bleek Hendrina een rol te spelen.
Coenradus gedoopt 15-3-1780 ("in de Jufferstraat doophefster Henderijntje Broekman LM mede aldaar")

Leendert gedoopt 21-4-1783 ("in de Jufferstraat. Getuige Hendrina van Wekerom huijsvrouw van Dirk Broekman LM in de Jufferstraat")
Alleen bij de jongste dochter Elisabeth (gedoopt 1-6-1785) staat geen getuige vermeld.

Toen ik vervolgens op zoek ging naar het huwelijk van deze Hendrijn met Dirk Broekman/Boeleman, vond ik de volgende vermelding:

Trouwinschrijving Dirk Broekman en Hendrika van Weekerom, 22-02-1774
Bruidegom: Dirk Broekman
Bruid: Hendrika van Weekerom
Vorige man: Gerrit van Berg
Huwelijksdatum: 22-02-1774
Datum ondertrouw: 30-01-1774
Aktedatum: 22-02-1774
Huwelijksplaats: Utrecht
Akteplaats: Utrecht
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 105
Paginanummer: 216

Blijkbaar was Hendrina hiervoor getrouwd met Gerrit van (den) Berg, en inderdaad:

Trouwinschrijving Gerrit van Berg en Hendrika van Weekrum, 10-11-1767
Bruidegom: Gerrit van Berg
Bruid: Hendrika van Weekrum
Vorige man: Jan Kemmer
Vorige vrouw: Wijntje van Beek
Huwelijksdatum: 10-11-1767
Datum ondertrouw: 25-10-1767
Aktedatum: 10-11-1767
Huwelijksplaats: Utrecht
Akteplaats: Utrecht
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 105
Paginanummer: 89

Dus ook dat was niet haar eerste huwelijk. Op zoek dus naar de vermlding van haar huwelijk met Jan Kemmer:

Trouwinschrijving Jan Kemmel en Henderyn van Wekeren, 10-12-1761
Bruidegom: Jan Kemmel
Bruid: Henderyn van Wekeren
Vorige man: Stoffel Straatman
Huwelijksdatum: 10-12-1761
Huwelijksplaats: Utrecht
Huwelijksdatum: 10-12-1761
Datum ondertrouw: 11-01-1761
Aktedatum: 10-12-1761
Huwelijksplaats: Utrecht
Akteplaats: Utrecht
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 104
Paginanummer: 339
Inventarisnummer: 104
Paginanummer: 73

Daaruit blijkt dat Hendrijn wel degelijk de Hendrijn is die we zoeken, namelijk de vrouw van Leendert Stoffelsz (Straatman). 


En na lang zoeken kwam eindelijk ook deze vermelding boven water:

Trouwinschrijving Leendert Stoffels en Henrica van Wekerum, 16-01-1750
Bruidegom: Leendert Stoffels
Bruid: Henrica van Wekerum
Huwelijksdatum: 16-01-1750
Datum ondertrouw: 21-12-1749
Aktedatum: 16-01-1750
Huwelijksplaats: Utrecht
Akteplaats: Utrecht
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters

"Bij de Tollesteegsepoort. 1750 den 16 Jan in den dom getrouwt door J Engel"
[DTB Utrecht trouwen 1748-1764 [Utrechts Archief, p. 37/203]


De reden dat het zoek lang duurde (en de vondst via een omweg tot stand kwam) was dat in de beschrijving niet "Henrica" stond maar "Mensiaa". Dit maakt het vinden heel wat lastiger!
Maar daarmee was de kous nog niet af. Mogelijk is Hendrijn namelijk ook in Utrecht gedoopt. En ook dat blijkt het geval:


Hendrijn werd op 25 augustus 1722 als Hendrina Magrita gedoopt te Utrecht (Catharijnekerk) als dochter van Willem [Riksen] van Wekerom en Lijsbeth Spies.
Dat deze vermelding de juiste moet zijn, blijkt niet alleen uit voor- en achternaam en een geschikte datum, maar ook uit de namen van haar ouders. Zo kunnen we nu afleiden dat haar dochter Willemina naar haar vader Willem vernoemd is dat het vierde kleinkind Elisabeth Westhoven waarschijnlijk naar haar moeder vernoemd is.

Hendrijn Schouten blijkt dus Hendrina Margrita van Wekerom te heten. Haar ouders komen nog driemaal voor in de Utrechtse archieven: bij de doop van dochter Annigje op 14-5-1724 (waarbij vermeld wordt dat de vader soldaat is), bij de begrafenis van een "kind van Willem van Weekrom" op 17-7-1724 (waarschijnlijk dezelfde Annigje) en bij de doop van zoon Johannes op 4-5-1738 (vader vermeld als Willem van Weekardt, maar er staat volgens mij Weekarom; "won: in den Doelen").
Ik vermoed dat er elders meer vermeldingen te vinden zijn (maar dan moet eerst duidelijk zijn in welk onderdeel Willem diende).

Ongeveer halverwege deze zoektocht stootte ik via internet op de enige (maar belangrijke) vermelding van Leendert.
Leendert heeft volgens de registers van de VOC aangemonsterd als matroos (bootsgezel) op het schip de Lekkerland, maar is op de dag van vertrek overleden. Mogelijk een ongeluk? De functie bestond uit waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren.

Gegevens van Leendert Stoffel Straatman uit Utrecht
Datum indiensttreding: 13-08-1755 Datum uit dienst: 13-08-1755
Functie bij indiensttreding: Matroos    Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Lekkerland Waar uit dienst: Lekkerland
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Th: van Wikerum

Gegevens van de vaart
Schip: Lekkerland Vertrek: 13-08-1755
Kamer: Amsterdam Kaap: 02-01-1756    27-01-1756
Inventarisnummer: 6333
Folio: 98 Aankomst: 07-05-1756  Batavia
DAS- en reisnr.: 3655.4
[VOC Opvarenden]

Gegevens van het schip:
Namen 1744 Lekkerland; 1759 Marienbos
Bouw gebouwd in 1744 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam
Gebruikt in gebruik bij de VOC vanaf 1744 tot 27/03/1762 (VERGAAN, Ceylon)
Lengte 150 voet
Laadvermogen 575 last (1150 ton)
Bemanning 307-348 koppen
Tijdens de eerste vier reizen van dit schip naar de Oost was haar naam 'Lekkerland'.
In 1746 liep het schip Canton binnen.
Op 29 oktober 1759 vertrok het schip, nu 'Mariënbos geheten, van Texel voor de vijfde reis. Op 16 juni 1760 kwam zij te Batavia aan.
Op 27 maart 1762 is de 'Mariënbos' vergaan in een hevige storm bij Ceylon (zie ook 'Rhoon' en 'Sparendijk').

Wanneer je leest dat de "begunstigde" van de maand- en schuldbrief "Th: van Wikerum" is, is lezing "H. van Wikerum" en dus Hendrijn van Wekerom, geen grote stap.

Blijkbaar is Leendert vrij kort na de geboorte van zijn dochter in dienst getreden bij de VOC (wat men meestal deed uit geldgebrek), maar is hij al op de dag van vertrek overleden.
Het is me nog niet gelukt om zijn doopvermelding en dus meer over zijn afkomst te vinden.

maandag 4 januari 2016

Doorbraak te Utrecht - kwartierstaat verder aangevuld

Hoewel ik in de loop van de tijd vrij veel informatie heb verzameld over de familie Zevenboom (Metje Zevenboom was een betovergrootmoeder van moederszijde van mijn echtgenote), leverde Jannetje Telling/Felling [nr. 489 in de kwartierstaat en behorende tot generatie IX] nog altijd een "witte vlek" op.

Na een simpel mailtje van Otto van Driel ("hoe ver ben je?"), de bedenker van de PIKWA, ging ik de generaties nog eens langs Jannetje [Nicolaas?] Velling. Ik wist inmiddels uit de (onder)trouwvermelding uit het Utrechts Archief dat Jannetje geen Telling of Felling heette, maar Velling. Bij het bekijken van de vermelding viel mijn oog deze keer op de toevoeging "bruyd roomsch". Dat verklaarde in ieder geval waarom ik nog niet zoveel over haar gevonden had. Maar het bood ook een mogelijkheid, zeker nu het Utrechts Archief de DTB-registers gedigitaliseerd en geïndexeerd heeft.

Ook het optekenen van de namen van haar kinderen gaf een nieuw inzicht: op basis van de vernoemingen konden haar ouders niet Nicolaas en Maria heten (zoals ik eerst dacht), maar Herman(us) en Jo(h)anna.

Met inachtneming van de verschillende schrijfwijzen (Velling, Vellingh, Felling, Vellinck etc.) slaagde ik er in enkele uren in om behalve doop- en begraafvermelding ook een aantal generaties voorouders van Jannetje op te sporen.Kwartierstaat van Jannetje Hermans Velling

Generatie 1 (proband)

1 Jannetje Hermans Velling. Zij is gedoopt op donderdag 27 augustus 1761 in Utrecht (Walsteeg) [bron: DTB Utrecht dopen RK Walsteeg 1703-1811 [Family Search, p. 309/906]].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: "27 bapta est Joanna fil: leg: hermani velling et joanna bos suscept: willemijna de klerk"
Jannetje is overleden op vrijdag 7 juli 1797 in Utrecht, 35 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 8 juli 1797 in Utrecht (Jacobikerk) [bron: DTB Utrecht begraven 1791-1800 [Family Search, p. 530/733]].
Notitie bij overlijden van Jannetje: "Jannetje Vellingh, weduwe van Nicolaas Zevenboom, op ’t predikh:kerkhof laat na 4 kinderen, zijnde bereid en begraven gratis"
Notitie bij Jannetje: Tweede van tweeling
Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 25 januari 1785 in Utrecht [bron: DTB Utrecht trouwen 1764-1811 [Family Search, p. 245/659]] met Nicolaas (Nicolaus) Augustinussen Zevenboom, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Nicolaas: Getroud door H. Weyland (in de Cath. Kerk)
bruyd roomsch

Echtpaar kreeg de volgende kinderen:
- Augustinus ~16-10-1785
- Harmannus ~21-8-1788 (getuige: Cornelia Limborgh)
- Nicolaas ~27-5-1790
- Carolina ~13-8-1795
Nicolaas is een zoon van Augustinus Claesz Zevenboom (Siebenborn) en Elizabeth Willems van der Lee. Hij is gedoopt op donderdag 21 december 1752 in Amersfoort [bron: Eemlandse Klappers 19, p. 113].
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: Getuige Maria Vanderlé
Nicolaas is overleden op zondag 8 maart 1795 in Utrecht, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1795 [bron: DTB Utrecht begraven 1791-1800 [Family Search, p. 337/733]]. Hij is begraven op maandag 16 maart 1795 in Utrecht (Jacobikerk) [bron: DTB Utrecht begraven 1791-1800 [Family Search, p. 337/733]].
Notitie bij overlijden van Nicolaas: "Nicolaas Sevenboom, op de oudegragt bij de weerdpoort, laat na vrouw en minderjaarige kinderen, begr. gr."
Notitie bij Nicolaas: Nicolaas wordt met doopnaam Nicolaus gedoopt in Amersfoort in de parochie ’t Zandt.

Alle gedoopte kinderen:
Sevenboom, A u g u s t i n i & E l i z a b e t h a van der Lee
Maria Caecilia 01-03-1749 Maria van Raalt
Anna 09-03-1751 Maria de Wit
Nicolaus 21-12-1752 Maria Vanderlé
Agustinus 01-09-1754 Aleijda de Graef u i t naam van Everarda Kamp
Wilhelmus 07-06-1756 Joanna van Birckhove
Joannes 13-03-1758 Joanna Hardenberg uit naam van Anna Crol
Margarita 05-11-1759 Margarita Crol
Adrianus 22-02-1762 Margarita Krol
Albertus 24-01-1764 Elsje van Malsum

Notitie van Stadskinderhuis Amersfoort 27-8-1764: zoon van Augustinus Zevenboom en Elizabet van de Le; broer van Anna, Augestinus, Wilhelmus, Johannis en Adrianus; geboren 21 december 1752.
Deze gebeurtenis houdt waarschijnlijk verband met het feit dat vader Augustinus in 1763 in de gevangenis terechtkomt. Mogelijk is moeder Elizabeth in 1764 gestorven en kon of wilde de familie Van der Lee niet voor de kinderen zorgen.
Op 14 april 1769 is Nicolaas weggelopen.
In mei 1769 is zijn oudste zus Anna (* 1751) "vertrokken".
Na 1771 zijn de overige kinderen (geboren tussen 1754 en 1762) vertrokken.
Vermeld:
27-08-1764     Nadere toegang op inventarisnummer 520 van toegang 0101 (Zevenboom, Nicolaas
Datering:
27-08-1764
Achternaam:
Zevenboom
Voornaam:
Nicolaas
Weeshuis:
Stadskinderhuis
Bijzonderheden:
zoon van Augustinus Zevenboom en Elizabet van de Le; broer van Anna, Augestinus, Wilhelmus, Johannis en Adrianus; geboren 21 december 1752; op 14 april 1769 weggelopen.
Folionummer:
124
Toegangsnummer:
0101 Burgerweeshuis te Amersfoort, 1462-1993

Mogelijke oorzaak van het belanden van de kinderen in het weeshuis is dat hun vader in februari 1763 in de gevangenis terechtkwam.)
[bron: Weeskinderen ( Archief Eemland )]
Kind van Jannetje en Nicolaas:
I. Nicolaas Nicolaasz Zevenboom. Hij is gedoopt op donderdag 27 mei 1790 in Utrecht [bron: DTB Utrecht dopen 1790-1794 [Family Search, p. 650/657]].
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: Gedoopt in de Jacobikerk
Nicolaas is overleden op zaterdag 8 augustus 1868 om 07:30 in Veenendaal, 78 jaar oud [bron: Overlijden Veenendaal 1868 Akte 65]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 augustus 1868 [bron: Overlijden Veenendaal 1868 Akte 65].
Notitie bij overlijden van Nicolaas: [Genlias]
Partner Annetje van de Lustgraaf
Wijk B nr. 93

Aangevers:
Jan Bernardus de Kluiver, 36 jaar, kleedermaker, stiefzoon overledene
Gerrit Leppers, 27 jaar, schoenmaker

Relatie: gehuwd met
Nadere informatie eerder weduwnaar van Elisabeth Westhooven; later van Cornelia van Wijngaarden, thans met Annetje van de Lustgraaf

[Groene Hart Archieven]
Nicolaas Zevenboom en Cornelia van Wingerde
bron Burgerlijke stand - huwelijken Schoonhoven 1845
aktenummer 8
aktedatum 12-07-1845
bruidegom Nicolaas Zevenboom (55 jaar; geb. te Utrecht; wed. van Elizabeth Westhoven)
bruid Cornelia van Wingerde (49 jaar; geb. te Haastrecht)
vader bruidegom Nicolaas Zevenboom
moeder bruidegom Jannetje Felling
vader bruid Hendrik van Wingerde
moeder bruid Lena van Donk
plaatsnaam Schoonhoven
instelling Streekarchief Midden-Holland
Notitie bij Nicolaas: Beroep: stoelenmaker, schoenmaker, geregtsdienaar
Getuige bij:
25-02-1835     huwelijk Nicolaas Zevenboom (1815-1860) en Willemijntje (Mina, Mijntje) van Santen (1809-1846)     [vader bruidegom] [bron: Huwelijksakten Veenendaal 1835 Akte 4]
21-12-1844     overlijdensaangifte Elisabeth Coenraats Westho(o)ven (1785-1844) [zie 1,I]     [echtgenoot] [bron: Overlijden Jaarsveld 1844 Akte 32]
Nicolaas trouwde, 21 jaar oud, op zondag 27 oktober 1811 in Woudenberg [bron: Huwelijksakten Woudenberg 1811 Akte 6] met Elisabeth Coenraats Westho(o)ven, 26 jaar oud, nadat zij op vrijdag 11 oktober 1811 in Woudenberg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijksakten Woudenberg 1811 Akte 6].
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Elisabeth: Getuigen:
Willem van der Wiel, 60 jaar, landbouwer
Pieter van der Wiel, 55 jaar, meester kuiper
Gijsbert Hartman, 42 jaar, meester kledermaker
Hendrik Hilkhuizen, 26 jaar, kledermakersknegt
Elisabeth is een dochter van Coenraat Coenraats Westhoven en Willemina (Willemijntje) Stoffelse Straatman. Zij is gedoopt op woensdag 1 juni 1785 in Utrecht [bron: DTB Utrecht dopen 1783-1802 [Family Search, p. 38/572]].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Jufferstraat
Elisabeth is overleden op vrijdag 20 december 1844 om 01:00 in Jaarsveld, 59 jaar oud [bron: Overlijden Jaarsveld 1844 Akte 32]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1844 [bron: Overlijden Jaarsveld 1844 Akte 32]. Bij de overlijdensaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas Nicolaasz Zevenboom (1790-1868) [zie 1,I] [echtgenoot].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aangevers:
Nicolaas Zevenboom, 54 jaar, geregtsdienaar, echtgenoot overledene
Pieter Kentie, 42 jaar, onderwijzer
Notitie bij Elisabeth: Beroep: naaister
Getuige bij:
25-02-1835     huwelijk Nicolaas Zevenboom (1815-1860) en Willemijntje (Mina, Mijntje) van Santen (1809-1846)     [moeder bruidegom] [bron: Huwelijksakten Veenendaal 1835 Akte 4]

Generatie 2 (ouders)

2 Hermanus Hermansz Velling. Hij is gedoopt op maandag 26 augustus 1737 in Utrecht (Jesuiten) [bron: DTB Utrecht dopen RK ter Jesuiten 1726-1747 [Utrechts Archief, p. 31/69]].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Getuige: Barbara de Clerck
Hermanus is overleden vóór dinsdag 1 juni 1802, ten hoogste 64 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht [bron: Huwelijksbijlagen Woudenberg 1811 Akte 6].
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1760 in Utrecht met de 17-jarige Johanna Jans (Hanna) Bosch. Hermanus en Hanna gingen op zaterdag 26 april 1760 in Utrecht in ondertrouw [bron: DTB Utrecht trouwen schepenbank 1734-1811 [Family Search, p. 151/465]].
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Hanna: "Hermanus Velling j.m. in ’t Koningspoortje en Johanna Bos weduwe van Karel Beumer mede aldaar"

[Karel Beumer en Hanna Bos trouwden te Utrecht op 6-8-1757 ("j:d: in ’t Koningspoortje")]

Het echtpaar had de volgende kinderen:
- Willemijna ~27-8-1761
- Johanna (Jannetje) ~27-8-1761
- Anna Maria ~6-9-1763
- Anna Maria ~7-12-1764
- Anna Christina ~26-7-1767
- Geertruida ~26-11-1768
- Hermanus ~25-10-1770
- Joannes ~4-5-1773
- Joannes ~5-4-1776
- Joannes ~17-1-1778
- Catharina ~13-9-1779
- Henrica ~24-7-1784

Willemijna is waarschijnlijk genoemd naar Willemijntje de Clerck (begraven 19-7-1749 te Utrecht, aktedatum 28-7-1749), die getrouwd was met Jan Napels. Of Willemijntje een (oudere) zus of een tante van Joanna is, is nog niet duidelijk.
3 Johanna Jans (Hanna) Bosch. Zij is gedoopt op dinsdag 21 augustus 1742 in Utrecht (Dorstige Hartsteeg) [bron: DTB Utrecht dopen RK Dorstige Hartsteeg 1700-1774 [Family Search, p. 433/535]].
Notitie bij de geboorte van Hanna: getuige: Joanna Bosch
Hanna is overleden, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1802 [bron: DTB Utrecht begraven 1801-1805 [Family Search, p. 92/405]]. Zij is begraven op dinsdag 1 juni 1802 in Utrecht [bron: DTB Utrecht begraven 1801-1805 [Family Search, p. 92/405]].
Notitie bij overlijden van Hanna: "Jacobskerk Nagtegaal 1 Juni Johanna Bosch weduwe van Harmannus Velling in de Lauwerstraat laat na meerderjarige kinderen begraven bedeeld"
Kind uit dit huwelijk:
I. Jannetje Hermans Velling, gedoopt op donderdag 27 augustus 1761 in Utrecht (Walsteeg) (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

4 Hermanus Velling (van Ochene?).
Hij trouwde vóór 1731 met Joanna de Clerck.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Joanna: Het echtpaar had de volgende kinderen:
[misschien - Gertrudis ~13-5-1730 als vader wordt Hermannus van Ochene vermeld, maar die naam komt verder nergens meer voor. Tevens is Willemina de Clerck-Napels doopgetuige]
- Joanna 25-9-1731
- Nicolaus ~14-9-1733
- Barbara ~21-7-1735
- Hermannus ~26-8-1737
- Jannike ~17-1-1740
- Michael ~14-3-1742
- Willemina ~1-7-1744
- Joannes ~13-7-1746
- Wilhelmus ~24-10-1752
5 Joanna de Clerck.
Notitie bij Joanna: Joanna heeft mogelijk nog een broer Nicolaus (getrouwd met Gertrudis Janss, laten op 7-5-1731 een dochter Willemina dopen) en een zus Elisabeth (getrouwd met Laurentius Broclant, laten op 16-11-1737 een dochter Petronella dopen).
Mpogelijk heeft ze ook een zus Barbara (doopgetuige bij zonen Hermannus op 26-8-1737 en Joannes op 13-7-1746). Er wordt ook een dochter Barbara gedoopt, met Willemina Napels als doopgetuige.
Barbara is getrouwd met Jacobus de Heer en laat op 27-5-1741 een dochter Maria dopen, waarbij Jannitie Vellinck doopgetuige is.

Er wordt op 24-7-1683 een Nicolaus de Clerck gedoopt als zoon van Jacobus de Clerck. Nicolaus laat drie kinderen dopen: Joannes op 16-3-1724, Wilhelmus op 22-10-1726 en Willemina op 7-5-1731.

Elisabeth de Clerck is getrouwd met Laurentius Broelant/Broclant en heeft de volgende kinderen: Petronella (~16-11-1737) en Gertrudis (~9-11-1739).
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermanus Hermansz Velling, gedoopt op maandag 26 augustus 1737 in Utrecht (Jesuiten) (zie 2).
6 Joannes Jansz Bosch. Hij is gedoopt op dinsdag 5 april 1718 in Utrecht (Dorstige Hartsteeg).
Notitie bij de geboorte van Joannes: Mogelijk 5-4-1718 gedoopt als zoon van Joannes Bosch en Willemina Overdam
Dit echtpaar heeft ook een dochter Joanna ~14-10-1720 en een zoon Gerardus ~28-1-1716
Hij ging in ondertrouw, 18 jaar oud, op zaterdag 29 september 1736 in Utrecht [bron: DTB Utrecht trouwen schepenbank 1734-1778 [Utrechts Archief, p. 15/264]] met de 25 of 26-jarige Henrica Gerards van Pothuijsen.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Henrica: "Jan Bosch j:m: in ’t Dorstige Hartsteegje en Hendrina van Pothuijsen j:d: buijten de Tollesteeghpoort"

Dit echtpaar kreeg de volgende kinderen:
- Wilhelmina ~20-10-1737 (getuigen de ouders)
- Gerardus ~11-6-1739 (getuige Gerardus van Pothuijsen)
- Joanna ~21-8-1742 (getuige Joanna Bosch)
- Gerarda ~8-8-1745 (getuige Maria de Kruijff)
7 Henrica Gerards van Pothuijsen, geboren in 1710.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Jans (Hanna) Bosch, gedoopt op dinsdag 21 augustus 1742 in Utrecht (Dorstige Hartsteeg) (zie 3).

Generatie 4 (overgrootouders)

12 Joannes Bosch, geboren in 1690.
Hij ging in ondertrouw, 24 of 25 jaar oud, op zaterdag 27 april 1715 in Utrecht [bron: DTB Utrecht trouwen schepenbank 1676-1710 [Utrechts Archief, p. 433/546]] met de 31-jarige Willemina Gerards Overdam.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Willemina: "Johannes Bos j:m: op de nieuwe graft over de runnebaan en Willemina Overdam j:d: meede aldaar"

Dit echtpaar kreeg de volgende kinderen:
- Gerardus ~28-1-1716
- Joannes ~5-4-1718
- Joanna ~14-10-1720
13 Willemina Gerards Overdam. Zij is gedoopt op vrijdag 16 juli 1683 in Utrecht (Buiten Wittevrouwen) [bron: DTB Utrecht dopen RK Buiten Wittevrouwen 1679-1757 [Family Search, p. 311/632]].
Notitie bij de geboorte van Willemina: getuige: Petronella Gerrits
Kind uit dit huwelijk:
I. Joannes Jansz Bosch, gedoopt op dinsdag 5 april 1718 in Utrecht (Dorstige Hartsteeg) (zie 6).
14 Gerard van Pothuijsen, geboren in 1675.
Kind van Gerard uit onbekende relatie:
I. Henrica Gerards van Pothuijsen, geboren in 1710 (zie 7).

Generatie 5 (betovergrootouders)


26 Gerardus Overdam.
Hij trouwde met
27 Jannigjen Drost.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willemina Gerards Overdam, gedoopt op vrijdag 16 juli 1683 in Utrecht (Buiten Wittevrouwen) (zie 13).