maandag 31 december 2012

Oom Pieter is terecht

De grootvader van mijn echtgenote, Konraad Winter (1885-1968) had vier broers en twee zussen. Van al deze broers en zussen zijn de data van geboorte, huwelijk en overlijden bekend (evenals van het grootste deel van hun kinderen), maar niet van broer Pieter. In een vroegere blog (http://ondergenealogen.blogspot.nl/2010/09/open-source-genealogie-in-optma-forma.html) schreef ik het volgende over hem:
Een van mijn aangetrouwde ooms werd eens in Schiedam voorgesteld aan een naamgenoot, die duidelijk uit een van onze koloniën afkomstig was en bedacht daarbij dat het goed zou kunnen gaan om een nazaat van een van zijn ooms, die naar verluidt zowel in de Oost als in de West, zonder enige verplichting op zich te nemen, voor een uitgebreid nageslacht had gezorgd. Naar die verdwenen oom ben ik overigens ook nog op zoek.
Het is duidelijk dat over deze verdwenen oom verhalen rondgingen die neiging hadden steeds "mooier" te worden.

Nu was Konraad Winter niet alleen de jongste van het gezin, zijn vader was al overleden voordat Konraad geboren was. Zijn moeder overleed 8 jaar later. Terwijl zijn familie in Groningen bleef wonen, trok hij zelf naar Asperen, waar hij veldwachter was geworden.
Hoewel hij volgens mijn schoonvader regelmatig bij familie op bezoek ging, moet hij waar het de familieverhalen aangaat toch enigszins "afgesneden" zijn geraakt.

Zo kon het waarschijnlijk gebeuren dat ik uiteindelijk via een achterkleindochter van zijn oudere zus Stijntje (1879-1973) toch duidelijkheid kreeg over het lot van "oom Pieter" en tevens meer inzicht kreeg in het leven van diens oudere broer Jan.

Overlijdensadvertentie Pieter Winter (1871-1902) - via Ineke Hamstra
Na bijna 10 jaar dienstverband is "oom Pieter" in Atjeh overleden en "met diepen weemoed staren wij hem allen na".

Na de dood van hun moeder in 1893 blijken de broers Jan en Pieter dienst te hebben genomen in het leger in de voormalige kolonie Nederlandsch Oost-Indië, waar ze hoogstwaarschijnlijk deelnamen aan de oorlog in Atjeh.

De Atjeh-oorlog (1873-1914) was een koloniale oorlog die het Koninkrijk der Nederlanden voerde met het aanvankelijk oogmerk om de zeevaart door Straat Malakka te beveiligen tegen zeerovers uit Atjeh. Later was het doel het Sultanaat Atjeh onder Nederlands koloniaal gezag te brengen en te houden.
De periode 1896-1901 was de periode, waarin, na het bloedbad van 1896, onder leiding van commandant van het Nederlands Indisch leger Vetter weer offensief werd opgetreden. Vetter werd een jaar later opgevolgd door Van Heutsz, die de offensieve lijn doorzette. Van Heutsz werkte samen met de onderzoeker Hurgronje die een diepgravende studie had gemaakt van Atjeh en zijn bevolking. Snouck Hurgronje was een arabist die groot aanzien genoot in Atjeh, mede door het feit dat hij moslim was (althans daar gaf hij zich voor uit) en een pelgrimstocht naar Mekka had gemaakt, wat zijn aanzien verder vergrootte. Snoucks rol is tot op de dag van vandaag onduidelijk, maar gelet op het feit dat een deel van zijn onderzoek gedurende lange tijd staatsgeheim was, kan men aannemen dat Snouck Hurgronje een uiterst effectief spion was. Hij kwam tot de conclusie dat er drie soorten machthebbers waren in de Atjehnese maatschappij: de sultans, de landheren (oeleëebalang) en de religieuze leiders (oelemas). Hij adviseerde om geweld te gebruiken tegen de oelemas. De macht van de sultan stelde volgens hem feitelijk niets voor en de landadel, zoals Teukoe Oemar, diende door middel van omkoping of chantage tot bondgenoot van de Nederlandse machthebbers gemaakt te worden. Snouck Hurgronje zag echter over het hoofd dat het nationalisme inmiddels vaste voet in Atjeh had gekregen en dat de verdeel-en-heerspolitiek op den duur niet meer zou werken. Van Heutsz ontwikkelde de zogenaamde marechaussee-tactiek verder; oorlogsvoering met kleine goed bewapende mobiele eenheden van voornamelijk Menadonese en later Ambonese en Javaanse soldaten onder leiding van Europese officieren. In 1903 verklaarde Van Heutsz, die in 1898 gouverneur van Atjeh was geworden, dat de oorlog was gewonnen. Aanleiding was de plechtige overgave van sultan Mohammed Daoed aan Van Heutsz, met op de achtergrond een bijna levensgroot staatsieportret van Koningin Wilhelmina.

[Wikipedia]


Pieter overleed in Atjeh, waarbij het niet bekend is of dit ten gevolge van krijgshandelingen of ziekte was. De archieven van de Burgerlijke Stand van Atjeh zijn verloren gegaan, dus we zullen dit ook daarin niet kunnen achterhalen. Misschien dat in de Militaire Stamboeken ooit nog iets te vinden is.
Jan keerde uiteindelijk wel terug naar Nederland, waar hij in 1907 trouwde, maar al in 1915, op 48-jarige leeftijd, overleed. Zijn dochter Johanna was zijn enig kind.
Van Pieter zijn geen kinderen bekend. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de familie Winter uit Suriname banden heeft met deze Groningse Winters.

zaterdag 29 december 2012

De laatste Larekamp op aarde?

Toen ik ook naar de voorouders van mijn echtgenote onderzoek ging doen, merkte ik bij de familie Larekamp (de overgrootmoeder van mijn vrouw heette Gerritje Larekamp) dat er naar deze naam niemand anders onderzoek deed. Ook kwam de naam in de archieven vrij weinig voor. In de omgeving van Rhenen kwam naast een Aalbert Larekamp (de voorvader van de genoemde Gerritje) nog een Annigje Larekamp voor, van wie (te oordelen naar de namen van haar kinderen) de vader Hendrik zou moeten heten, maar waarbij geen spoor is van een familierelatie met Aalbert. Een andere familie Larekamp kwam voor in Maartensdijk.

Geografisch zijn er eveneens weinig aanwijzingen voor de herkomst van deze families, zodat ik in het begin ook niet wist of ze op basis daarvan mogelijk verwant zouden kunnen zijn. De enige mogelijke verwijzing naar een verbinding met een stuk land is dat er tegenwoordig een straat in Elst Larekamp genoemd is, die dan mogelijk verwijst naar een stuk grond of een boerderij van die naam. Ik moet dat nog verder onderzoeken.
Van de Larekamp-en uit Maartensdijk heb ik inmiddels ontdekt dat de oudste mij bekende voorvader zijn kinderen in Renswoude heeft laten dopen terwijl ze in Ederveen geboren zijn. Dat is al een stuk dichter bij Elst dan Maartensdijk, zou je kunnen zeggen.
In de Wieringermeer komt wel een familie Laarkamp voor, maar volgens diverse genealogische publicaties zou die zijn oorsprong in Duitsland hebben.

Voor zowel de "tak Elst" als de "tak Maartensdijk" geldt echter inmiddels dat hij in mannelijke lijn uitgestorven lijkt. Op social media als Facebook en Twitter is geen Larekamp te vinden, via Google vind je uitsluitend huizen die in Elst te koop worden aangeboden.

De genealogie van de verschillende families Larekamp is zeer beperkt en ziet er als volgt uit:


I. Genealogie van Hendrik (van) Larekamp
1 Hendrik (van) Larekamp is geboren in 1705.
Notitie bij Hendrik: Omdat dochter Annetje haar eerste kind (dat bovendien buitenechtelijk is) Gartjen noemt, zou dit er op kunnen wijzen dat haar moeder zo heet of dat haar grootvader Gerrit heet.
Kind van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Annetje (Annigje, Anna) Hendriks (van) Larekamp [1.1], geboren in 1730. Annetje is overleden, 49 of 50 jaar oud. Zij is begraven op 05-01-1780 in Rhenen [bron: Begraafregister van Rhenen].
Notitie bij overlijden van Annetje: Uit het Begraafregister van Rhenen blijkt dat
op 05-01-1780 is begraven:
Naam: Vrouw Larenkamp
Gezindte: NH
Relatie:
Naam:
Opmerkingen: In de kerk begraven
Annetje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 05-05-1754 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met Willem Willemsz Looijen, nadat zij op 12-04-1754 in Rhenen in ondertrouw zijn gegaan [bron: NH trouwboek van Rhenen]. Willem is geboren in Achterberg.


II. Genealogie van Gerrit Larekamp
1 Gerrit Larekamp.
Kind van Gerrit uit onbekende relatie:
1 Reijer Gerritsz (Garze) Larekamp, geboren in 1720. Volgt 1.1.
1.1 Reijer Gerritsz (Garze) Larekamp is geboren in 1720, zoon van Gerrit Larekamp (zie 1). Reijer is overleden in 1777 in Rhenen, 56 of 57 jaar oud [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7 (Akte van bekendheid)].
Notitie bij overlijden van Reijer: Mogelijk:
Uit het Begraafregister van Rhenen blijkt dat
op 02-07-1777 is begraven:
Naam: Reijer Klomp
Gezindte: NH
Relatie:
Naam:
Opmerkingen: Op het kerkhof begraven
Reijer trouwde met Maria Cornelisse van der Meijde(n). Zij is gedoopt op 31-08-1721 in Veenendaal [bron: NH doopboek van Veenendaal].
Notitie bij de geboorte van Maria: BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 31-08-1721 is gedoopt: Maria
De vader is: Cornelis Derksen
De moeder is: Cornelia Geurds Bunt

{Dit zou de vernoemingen van Cornelis, Dirk, Dirkje en Geurt verklaren. We missen dan nog een te vernoemen Jan (mogelijk de vader van de moeder van Reijer.}
Maria is overleden, 82 jaar oud. Zij is begraven op 05-04-1804 in Blauwkapel [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7].
Kinderen van Reijer en Maria:
1 Gerrit Reijersz Larekamp [1.1.1]. Hij is gedoopt op 01-02-1756 in Stichts Veenendaal [bron: NH doopboek van Veenendaal].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 01-02-1756 is gedoopt: Gerrit
De vader is: Reijer Gerritzen
De moeder is: Maria Kornelisse van de Meijden
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
2 Cornelis Reijersz Larekamp, geboren in Ederveen. Volgt 1.1.2.
3 Dirk Reijersz Larekamp [1.1.3], geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op 08-05-1757 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157].
4 Jan Reijersz Larekamp [1.1.4], geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op 08-05-1757 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157]. Jan is overleden vóór 1762, ten hoogste 5 jaar oud.
5 Dirkje Reijers Larekamp [1.1.5], geboren in Ederveen. Zij is gedoopt op 20-05-1759 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157]. Dirkje is overleden op 02-12-1846 in Maartensdijk, 87 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1846 Akte 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1846 [bron: Overlijden Maartensdijk 1846 Akte 59].
Notitie bij Dirkje: voornaam: Dirkje Pag.: 107
achternaam: van Larenkamp
toevoeging:
belijdenis: 01/05/1792
attestatie van:
datum:
met attestatie naar: Maartensdijk
datum: 13/04/1814
[Lidmaten NG Rhenen]
Getuige bij:
06-06-1790
   
doop Teunis Jansz Larekamp (1790-1794) [zie 1.1.6.2]
   
[tante vaderszijde]

[bron: DTB Nieuw Loosdrecht dopen 1788-1792 [Van Papier naar Digitaal]]
Dirkje trouwde, 54 jaar oud, op 12-05-1814 in Rhenen [bron: Huwelijken Rhenen 1814 Akte 8] met Hermanus Bongen, minstens 40 jaar oud. Hermanus is geboren vóór 04-08-1773 in Maartensdijk.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Vader Hendrik Bongen
Moeder Marretje Jacobs
Hermanus is overleden op 04-08-1854 in Maartensdijk, minstens 81 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1854 Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1854 [bron: Overlijden Maartensdijk 1854 Akte 23].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Volgens de akte is hij weduwnaar van JANNETJE Larekamp
6 Jan Reijersz Larekamp, geboren in Ederveen. Volgt 1.1.6.
7 Geurt Reijersz Larekamp [1.1.7], geboren in Ederveen. Hij is gedoopt op 09-09-1763 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157].
1.1.2 Cornelis Reijersz Larekamp is geboren in Ederveen, zoon van Reijer Gerritsz (Garze) Larekamp (zie 1.1) en Maria Cornelisse van der Meijde(n). Hij is gedoopt op 08-05-1757 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157]. Cornelis is overleden op 20-09-1847 in Maartensdijk, 90 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1847 Akte 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1847 [bron: Overlijden Maartensdijk 1847 Akte 25]. Cornelis trouwde met Maria Jans Doornebal. Maria is geboren vóór 14-03-1766 [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-meijer-de-bruijn/I1176748094.php].
Notitie bij de geboorte van Maria: vader Jan Doornebal
moeder Jannigje
Maria is overleden op 14-03-1840 in Maartensdijk, minstens 74 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1840 Akte 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1840 [bron: Overlijden Maartensdijk 1840 Akte 14].
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Reijertje Cornelisse Larekamp [1.1.2.1], geboren in Groenekan. Zij is gedoopt op 13-09-1797 in Blauwkapel [bron: NH doopboek van Blauwkapel].
Notitie bij de geboorte van Reijertje: Getuige: Lijsje Baars
Reijertje is overleden op 29-06-1880 in Vreeland, 82 jaar oud [bron: Overlijden Vreeland 1880 Akte 17]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1880 [bron: Overlijden Vreeland 1880 Akte 17]. Reijertje trouwde, 25 jaar oud, op 30-08-1823 in Nigtevecht [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-meijer-de-bruijn/I1080311128.php] met Evert Minderop, minstens 26 jaar oud. Evert is geboren vóór 19-09-1796 in Weesp [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-meijer-de-bruijn/I1080311126.php].
Notitie bij de geboorte van Evert: vader Hendrik Minderop
moeder Gerritje van Dijk
Evert is overleden op 17-09-1873 in Vreeland, minstens 76 jaar oud [bron: Overlijden Vreeland 1873 Akte 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1873 [bron: Overlijden Vreeland 1873 Akte 14].
2 Jan Cornelisz Larekamp, geboren op 19-03-1800 in Blauwkapel. Volgt 1.1.2.2.
3 Gerrit Cornelisz Larekamp [1.1.2.3]. Hij is gedoopt op 14-11-1802 in Blauwkapel [bron: NH doopboek van Blauwkapel].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Getuige: vrouw vd Berg
Gerrit is overleden vóór 26-05-1807, ten hoogste 4 jaar oud.
4 Gerrit Cornelisz Larekamp [1.1.2.4], geboren op 26-05-1807. Hij is gedoopt op 07-06-1807 in Blauwkapel [bron: NH doopboek van Blauwkapel].
1.1.2.2 Jan Cornelisz Larekamp is geboren op 19-03-1800 in Blauwkapel [bron: http://home.kpn.nl/jvkuler/eline.htm], zoon van Cornelis Reijersz Larekamp (zie 1.1.2) en Maria Jans Doornebal. Hij is gedoopt op 23-03-1800 in Blauwkapel [bron: NH doopboek van Blauwkapel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Getuige: Teuntje Doornebal, zuster van de moeder
Jan is overleden op 24-06-1879 in Maartensdijk, 79 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1879 Akte 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1879 [bron: Overlijden Maartensdijk 1879 Akte 21]. Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14-11-1823 in Maartensdijk [bron: Huwelijken Maartensdijk 1823 Akte 8] met Maria van de Wetering, 27 jaar oud, nadat zij op 02-11-1823 in Maartensdijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html]. Maria is geboren op 26-07-1796 in Woudenberg [bron: http://home.kpn.nl/jvkuler/eline.htm]. Zij is gedoopt op 14-08-1796 in Woudenberg [bron: http://home.kpn.nl/jvkuler/eline.htm].
Notitie bij de geboorte van Maria: vader Heins (Mengs?) van de Wetering
moeder Jannetje Jacobse
Maria is overleden op 05-08-1851 in Maartensdijk, 55 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1851 Akte 24]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1851 [bron: Overlijden Maartensdijk 1851 Akte 24].
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 02-11-1855 in Maartensdijk [bron: Huwelijken Maartensdijk 1855 Akte 11] met Neeltje Los (Lots), 45 jaar oud. Neeltje is geboren op 20-12-1809 in Zuilen UT [bron: http://home.kpn.nl/jvkuler/eline.htm]. Zij is gedoopt op 24-12-1809 in Zuilen UT [bron: http://home.kpn.nl/jvkuler/eline.htm].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: vader Hendrik Los (Lots)
moeder Marigje (Maria) de Wit
Neeltje is overleden op 24-10-1858 in Maartensdijk, 48 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1858 Akte 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1858 [bron: Overlijden Maartensdijk 1858 Akte 39].
(3) trouwde, 70 jaar oud, op 22-07-1870 in Maartensdijk [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-meijer-de-bruijn/I1176748091.php] met Elizabeth Lodder, 31 jaar oud. Elizabeth is geboren op 20-05-1839 in Maartensdijk [bron: http://home.kpn.nl/jvkuler/eline.htm].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: vader Cornelis Lodder
moeder Lijsje Schipper
Elizabeth is overleden op 11-04-1907 in Laag-Nieuwkoop, 67 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-de-vos-verschuur/I32565.php].
Kinderen van Jan en Maria:
1 Maria Johanna Cornelia Larekamp [1.1.2.2.1], geboren op 19-05-1823 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1823 Akte 23]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1823 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1823 Akte 23]. Maria is overleden op 25-07-1823 in Maartensdijk, 2 maanden oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1823 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1823 [bron: Overlijden Maartensdijk 1823 Akte 15].
2 Cornelis Larekamp, geboren op 27-07-1825 in Maartensdijk. Volgt 1.1.2.2.2.
3 Hermanus Larekamp [1.1.2.2.3], geboren vóór 05-10-1827. Hermanus is overleden op 05-10-1831 in Maartensdijk, minstens 4 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1831 Akte 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1831 [bron: Overlijden Maartensdijk 1831 Akte 25].
4 Maria Larekamp [1.1.2.2.4], geboren op 28-05-1829 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1829 Akte 17]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1829 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1829 Akte 17]. Maria is overleden op 26-07-1845 in Maartensdijk, 16 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1845 Akte 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1845 [bron: Overlijden Maartensdijk 1845 Akte 25].
Notitie bij Maria: Ongehuwd overleden
5 Johanna Larekamp [1.1.2.2.5], geboren op 16-12-1830 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1830 Akte 59]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1830 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1830 Akte 59]. Johanna is overleden op 07-01-1894 in Abcoude-Baambrugge, 63 jaar oud [bron: Overlijden Abcoude-Baambrugge 1894 Akte 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1894 [bron: Overlijden Abcoude-Baambrugge 1894 Akte 1]. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 20-02-1858 in Abcoude-Baambrugge [bron: Huwelijken Abcoude-Baambrugge 1858 Akte 3] met Hermanus Kloosterman, 24 jaar oud. Hermanus is geboren op 20-04-1833 in Abcoude-Baambrugge [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1833 [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: vader Jan Kloosterman
moeder Sophia Lindeman
Hermanus is overleden op 26-03-1890 in Abcoude-Baambrugge, 56 jaar oud [bron: Overlijden Abcoude-Baambrugge 1890 Akte 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1890 [bron: Overlijden Abcoude-Baambrugge 1890 Akte 12].
6 Reijertje Larekamp [1.1.2.2.6], geboren op 24-06-1833 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1833 Akte 25]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1833 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1833 Akte 25]. Reijertje is overleden op 06-03-1896 in De Bilt, 62 jaar oud [bron: Overlijden De Bilt 1896 Akte 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1896 [bron: Overlijden De Bilt 1896 Akte 16]. Zij is begraven op 10-03-1896 in Lage Vuursche [bron: http://www.groenegraf.nl/resultnw.php?id=9708]. Reijertje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 06-08-1858 in Loenen a/d Vecht [bron: Huwelijken Loenen a/d Vecht 1858 Akte 5] met Abraham Bloemheuvel, 31 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 22-12-1869 in Utrecht (Ontbinding huwelijk o.g.v. kwaadwillige verlating (vonnis Utrecht 03-02-1869)) [bron: Echtscheidingen Maartensdijk 1869 Akte 19]. Abraham is geboren op 11-03-1827 om 01:00 in Renswoude [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1827 [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538].
Notitie bij de geboorte van Abraham: 
vader Hendrik Bloemheuvel
moeder Teunisje van den Broek
Getuige:
Jacob de Liefde, 35 jaar, ontvanger der directe belastingen
Abraham is overleden op 25-08-1912 in Arnhem, 85 jaar oud [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1912 [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538].
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 21-01-1870 in Maartensdijk [bron: Huwelijken Maartensdijk 1870 Akte 4] met Ruth van den Burgt, minstens 33 jaar oud. Ruth is geboren vóór 08-02-1836 in Ede.
Notitie bij de geboorte van Ruth: vader Evert Rutten van den Burgt
moeder Gerritje Evers Middeldorp
Ruth is overleden op 08-02-1890 in De Bilt, minstens 54 jaar oud [bron: Overlijden De Bilt 1890 Akte 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1890 [bron: Overlijden De Bilt 1890 Akte 10].
7 Manus Larekamp [1.1.2.2.7], geboren op 14-11-1835 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1835 Akte 51]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1835 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1835 Akte 51]. Manus is overleden op 22-11-1835 in Maartensdijk, 8 dagen oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1835 Akte 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1835 [bron: Overlijden Maartensdijk 1835 Akte 25].
8 Dirkje Larekamp [1.1.2.2.8], geboren op 08-05-1837 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1837 Akte 26]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1837 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1837 Akte 26]. Dirkje is overleden op 14-04-1906 in Weesp, 68 jaar oud [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538]. Dirkje trouwde, 25 jaar oud, op 17-01-1863 in Abcoude-Baambrugge [bron: Huwelijken Abcoude-Baambrugge 1863 Akte 1] met Willem Udo, 23 jaar oud. Willem is geboren op 12-03-1839 in Nigtevecht [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1839 [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538].
Notitie bij de geboorte van Willem: vader Hendrik Udo
moeder Aaltje van Nieuwkerk
Willem is overleden op 18-05-1873 in Weesperkarspel, 34 jaar oud [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538].
9 Mijntje (Mijnsje) Larekamp [1.1.2.2.9], geboren op 26-01-1840 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1840 Akte 6]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1840 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1840 Akte 6]. Mijntje is overleden op 02-06-1866 in Maartensdijk, 26 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1866 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1866 [bron: Overlijden Maartensdijk 1866 Akte 15].
Notitie bij Mijntje: Ongehuwd overleden
Kinderen van Jan en Elizabeth:
10 Maria Elizabeth Larekamp [1.1.2.2.10], geboren op 27-02-1871 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1871 Akte 18]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1871 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1871 Akte 18]. Maria trouwde, 19 jaar oud, op 12-12-1890 in Kockengen [bron: Huwelijken Kockengen 1890 Akte 7] met Adrianus Vermeulen, minstens 26 jaar oud. Adrianus is geboren vóór 12-12-1864 in Jutphaas.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: vader Jan Vermeulen
moeder Jannigje de Vries
11 Elizabeth Larekamp [1.1.2.2.11], geboren op 12-05-1872 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1872 Akte 39]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1872 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1872 Akte 39]. Elizabeth is overleden, 85 jaar oud. Zij is begraven op 31-05-1957 in Amsterdam [bron: Begraafregister De Nieuwe Ooster: NL-SAA-3269995]. Elizabeth trouwde, 23 jaar oud, op 13-12-1895 in Kockengen [bron: Huwelijken Kockengen 1895 Akte 6] met Jacob Roest, 27 jaar oud. Jacob is geboren op 22-05-1868 in Kamerik [bron: http://home.kpn.nl/jvkuler/eline.htm].
Notitie bij de geboorte van Jacob: vader Pieter Roest
moeder Neeltje Pak
Jacob is overleden op 21-02-1931 in Weesperkarspel, 62 jaar oud [bron: http://home.kpn.nl/jvkuler/eline.htm].
12 Cornelia Larekamp [1.1.2.2.12], geboren in 1876 in Maartensdijk [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-de-vos-verschuur/I128444.php]. Cornelia trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 10-06-1898 in Laag-Nieuwkoop [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-de-vos-verschuur/I128443.php] met Jacob van Essen, 22 of 23 jaar oud. Jacob is geboren in 1875 in Kockengen [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-de-vos-verschuur/I128443.php].
Notitie bij de geboorte van Jacob: vader Jan van Essen
moeder Jannetje van der Zouw
13 Jacob Larekamp [1.1.2.2.13], geboren op 28-08-1878 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1878 Akte 55]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-08-1878 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1878 Akte 55]. Jacob is overleden op 29-07-1880 in Maartensdijk, 1 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1880 Akte 45]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1880 [bron: Overlijden Maartensdijk 1880 Akte 45].
1.1.2.2.2 Cornelis Larekamp is geboren op 27-07-1825 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1825 Akte 41], zoon van Jan Cornelisz Larekamp (zie 1.1.2.2) en Maria van de Wetering. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1825 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1825 Akte 41]. Cornelis is overleden op 04-08-1872 in Maartensdijk, 47 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1872 Akte 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1872 [bron: Overlijden Maartensdijk 1872 Akte 38]. Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 07-11-1856 in De Bilt [bron: Huwelijken De Bilt 1856 Akte 15] met Marretje Elberse, 23 jaar oud. Marretje is geboren op 04-08-1833 in Soest [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1833 [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538].
Notitie bij de geboorte van Marretje: vader Jan Elberse
moeder Willemijntje van Ee
Marretje is overleden op 11-01-1904 in Zeist, 70 jaar oud [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1904 [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538].
Kinderen van Cornelis en Marretje:
1 Jan Larekamp, geboren op 24-01-1858 in Maartensdijk. Volgt 1.1.2.2.2.1.
2 Willemijntje Larekamp [1.1.2.2.2.2], geboren op 12-01-1860 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1860 Akte 2]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1860 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1860 Akte 2].
3 Maria Larekamp [1.1.2.2.2.3], geboren op 13-04-1863 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1863 Akte 19]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1863 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1863 Akte 19]. Maria is overleden op 21-10-1869 in Maartensdijk, 6 jaar oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1869 Akte 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1869 [bron: Overlijden Maartensdijk 1869 Akte 42].
4 Jannigje Larekamp [1.1.2.2.2.4], geboren op 23-07-1865 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1865 Akte 46]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1865 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1865 Akte 46]. Jannigje trouwde, 25 jaar oud, op 07-11-1890 in IJsselstein [bron: Huwelijken IJsselstein 1890 Akte 16] met Jan van der Krift, minstens 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannigje en Jan: Bruidegom weduwnaar van Dirkje van den Berg
Jan is geboren vóór 07-11-1853 in Jutphaas.
Notitie bij de geboorte van Jan: vader Peter van der Krift
moeder Maria van der Kaai
Jan is overleden op 04-10-1908 in IJsselstein, minstens 54 jaar oud [bron: Overlijden IJsselstein 1908 Akte 65]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1908 [bron: Overlijden IJsselstein 1908 Akte 65].
5 Dirkje Larekamp [1.1.2.2.2.5], geboren op 12-03-1869 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1869 Akte 24]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1869 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1869 Akte 24]. Dirkje is overleden op 24-05-1947, 78 jaar oud [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/1308515/larekamp]. Zij is begraven in Zeist [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/1308515/larekamp]. Dirkje trouwde, 20 jaar oud, op 06-03-1890 in Zeist [bron: Huwelijken Zeist 1890 Akte 6] met Willem Geijtenbeek, 21 jaar oud. Willem is geboren op 23-03-1868 in Zeist [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/1308514/geijtenbeek].
Notitie bij de geboorte van Willem: vader Gerrit Geijtenbeek
moeder Evertje van de Weerd
Willem is overleden op 12-09-1956 in Zeist, 88 jaar oud [bron: Overlijden Zeist 1956 Akte 388]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1956 [bron: Overlijden Zeist 1956 Akte 388]. Hij is begraven in Zeist [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/1308514/geijtenbeek].
6 nn Larekamp [1.1.2.2.2.6], levenloos geboren zoon [bron: Overlijden Maartensdijk 1872 Akte 11]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1872 [bron: Overlijden Maartensdijk 1872 Akte 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1872 [bron: Overlijden Maartensdijk 1872 Akte 11].
Notitie bij nn: Eerste van tweeling
7 Maria Larekamp [1.1.2.2.2.7], geboren op 28-03-1872 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1872 Akte 21]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1872 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1872 Akte 21]. Maria is overleden op 15-04-1872 in Maartensdijk, 18 dagen oud [bron: Overlijden Maartensdijk 1872 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1872 [bron: Overlijden Maartensdijk 1872 Akte 15].
Notitie bij Maria: Tweede van tweeling
1.1.2.2.2.1 Jan Larekamp is geboren op 24-01-1858 in Maartensdijk [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1858 Akte 6], zoon van Cornelis Larekamp (zie 1.1.2.2.2) en Marretje Elberse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1858 [bron: Geboorteakten Maartensdijk 1858 Akte 6]. Jan is overleden op 01-07-1940 in IJsselstein, 82 jaar oud [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1940 [bron: http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/53/parenteel-Aalt-Gerritszn.html#p3538]. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 18-02-1885 in Jutphaas [bron: Huwelijken Jutphaas 1885 Akte 5] met Geertrui(da) van der Krift, minstens 28 jaar oud. Geertrui(da) is geboren vóór 18-02-1857 in Jutphaas.
Notitie bij de geboorte van Geertrui(da): vader Peter van der Krift
moeder Maria van der Kaay
Geertrui(da) is overleden op 04-02-1924 in Jutphaas, minstens 66 jaar oud [bron: Overlijden Jutphaas 1924 Akte 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1924 [bron: Overlijden Jutphaas 1924 Akte 3].
Kinderen van Jan en Geertrui(da):
1 nn Larekamp [1.1.2.2.2.1.1], levenloos geboren dochter [bron: Overlijden Jutphaas 1885 Akte 62]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1885 [bron: Overlijden Jutphaas 1885 Akte 62]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1885 [bron: Overlijden Jutphaas 1885 Akte 62].
2 Cornelis Peter Larekamp [1.1.2.2.2.1.2], geboren op 06-12-1886 in Jutphaas [bron: Geboorteakten Jutphaas 1886 Akte 94]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1886 [bron: Geboorteakten Jutphaas 1886 Akte 94]. Cornelis is overleden op 26-10-1897 in Jutphaas, 10 jaar oud [bron: Overlijden Jutphaas 1897 Akte 53]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1897 [bron: Overlijden Jutphaas 1897 Akte 53].
3 Maria Larekamp [1.1.2.2.2.1.3], geboren op 17-02-1888 in Jutphaas [bron: Geboorteakten Jutphaas 1888 Akte 12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1888 [bron: Geboorteakten Jutphaas 1888 Akte 12]. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 05-01-1916 in Jutphaas [bron: Huwelijken Jutphaas 1916 Akte 1] met Jelle Zijlstra, minstens 26 jaar oud. Jelle is geboren vóór 05-01-1890 in Wymbritseradeel.
Notitie bij de geboorte van Jelle: vader Mink Zijlstra
moeder Akke KUnst
4 Janna Geertruida Margaretha Larekamp [1.1.2.2.2.1.4], geboren op 19-08-1890 in Jutphaas [bron: Geboorteakten Jutphaas 1890 Akte 65]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1890 [bron: Geboorteakten Jutphaas 1890 Akte 65]. Janna trouwde, 20 jaar oud, op 29-03-1911 in Jutphaas [bron: Huwelijken Jutphaas 1911 Akte 4] met Antoon Cornelissen, minstens 22 jaar oud. Antoon is geboren vóór 29-03-1889 in Werkhoven.
Notitie bij de geboorte van Antoon: vader Jan Cornelisse
moeder Anthonia Buurman
5 Marretje Larekamp [1.1.2.2.2.1.5], geboren op 12-08-1894 in Jutphaas [bron: Geboorteakten Jutphaas 1894 Akte 67]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1894 [bron: Geboorteakten Jutphaas 1894 Akte 67]. Marretje is overleden op 17-07-1959 in Maarssen, 64 jaar oud [bron: Overlijden Maarssen 1959 Akte 26]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1959 [bron: Overlijden Maarssen 1959 Akte 26]. Marretje trouwde, 18 jaar oud, op 14-08-1912 in Jutphaas [bron: Huwelijken Jutphaas 1912 Akte 18] met Gerrit Christiaan van Doorn, minstens 38 jaar oud. Gerrit is geboren vóór 14-08-1874 in IJsselstein.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: vader Gerrit Christiaan van Doorn
moeder Hendrika Hol
1.1.6 Jan Reijersz Larekamp is geboren in Ederveen, zoon van Reijer Gerritsz (Garze) Larekamp (zie 1.1) en Maria Cornelisse van der Meijde(n). Hij is gedoopt op 06-09-1761 in Renswoude [bron: Eemlandse Klappers 17, p. 31/157]. Jan is overleden op 22-01-1861 in Hilversum, 99 jaar oud [bron: Overlijden Hilversum 1861 Akte 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1861 [bron: Overlijden Hilversum 1861 Akte 25].
Notitie bij Jan: Beroep: landbouwer
Getuige bij:
02-10-1819
   
huwelijk Cornelis Gerritsz Hennipman (1789-1857) en Hendrikje Janse Larekamp (1796-1825) [zie 1.1.6.4]
   
[vader bruid]

[bron: Huwelijken Hilversum 1819 Akte 31]
Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 25-11-1787 in Maartensdijk [bron: Historische Krimg Loosdrecht CD Genealogie] met Emmetje Agterberg. Emmetje is geboren in Maartensdijk [bron: Historische Krimg Loosdrecht CD Genealogie]. Zij is begraven op 01-06-1798 in Nieuw-Loosdrecht [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7].
Notitie bij overlijden van Emmetje: classis pro deo
graf 163
doodgraver 2 - 13 - -
kerk regt 3 - 15 - -
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 23-09-1798 in Nieuw-Loosdrecht [bron: DTB Nieuw Loosdrecht trouwen 1793-1799 [Van Papier naar Digitaal]] met Odilia (Oetje, Outje, Oedelica) Abrahamse Schimmel, 49 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Odilia: Bruid weduwe van Arien Gijsbertsz van Leersum
Zij is gedoopt op 09-02-1749 in Soest [bron: http://www.tschimmel.nl/lijst/f2884.html].
Notitie bij de geboorte van Odilia: vader Abraham Willemsz Schimmel
moeder Fijtje Gijsbertse van Isselt
Odilia is overleden op 23-05-1820 in Hilversum, 71 jaar oud [bron: Overlijden Hilversum 1820 Akte 53]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1820 [bron: Overlijden Hilversum 1820 Akte 53].
Notitie bij Odilia: Ontvangt op 1 november 1779 f 244-10-0 uit een legaat als melkmeid in dienst van Cornelis van der Hoop (in leven oud raad van de Admiraliteit van Friesland). Op 25 maart 1780 worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:
- institutie tot erfgenaam op langstlevende by kinderloosheid
- lyftocht langstlevende indien kinderen worden nagelaten
- met benoeming van de langstlevende tot voogd
[http://www.tschimmel.nl/lijst/f2884.html]
(3) trouwde, 65 jaar oud, op 24-03-1827 in Hilversum [bron: Huwelijken Hilversum 1827 Akte 7] met Johanna Lodder, 30 jaar oud, nadat zij op 11-03-1827 in Hilversum in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Hilversum 1827 Akte 7].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Getuigen:
Cornelis Breeborst, 69 jaar, zonder beroep (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Lourens van den Berg, 54 jaar, dagloner (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Rijk Boelhouwer, 58 jaar, wever (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Jacob van Wielek, 40 jaar, dorpsbode
Bruidegom kan niet schrijven, dus tekent niet.
Johanna is geboren op 20-05-1796 in Maartensdijk [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7 (Akte van bekendheid)]. Zij is gedoopt op 24-05-1796 in Maartensdijk [bron: Huwelijksbijlagen Hilversum 1827 Akte 7].
Notitie bij de geboorte van Johanna: vader Jan Lodder
moeder Johanna Gille
Johanna is overleden op 09-01-1862 in Hilversum, 65 jaar oud [bron: Overlijden Hilversum 1862 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1862 [bron: Overlijden Hilversum 1862 Akte 7].
Notitie bij Johanna: Volgens trouwakte geboren in Hilversum
Volgens overlijdensakte geboren in Maartensdijk
Getuige bij:
09-10-1831
   
doop Willem Rensenbrink (geb. 1831)
   
[stiefmoeder van moeder]

[bron: Doopboek Sijpekerk Nieuw Loosdrecht 1811-1839]
Kinderen van Jan en Emmetje:
1 Maria Janse Larekamp [1.1.6.1]. Zij is gedoopt op 16-11-1788 in Oud Loosdrecht [bron: DTB Oud Loosdrecht dopen].
Notitie bij de geboorte van Maria: 16.11.1788 Maria Jan Reijersz Larenkamp Emmetje Agterberg Lijsbeth van Sch...?
Maria is overleden op 20-11-1867 om 14:00 in Loosdrecht, 79 jaar oud [bron: Overlijden Loosdrecht 1867 Akte 58]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1867 [bron: Overlijden Loosdrecht 1867 Akte 58]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Renzenbrink (1822-1886) [zoon].
Notitie bij overlijden van Maria: 
Wijk D nr. 14
Aangevers:
Cornelis Rensenbrink, 45 jaar, landbouwer, zoon overledene
Adrianus Meijers, 47 jaar, landbouwer
Getuige bij:
23-11-1851
   
doop Jan Renzenbrink (geb. 1851)
   
[grootmoeder vaderszijde]

[bron: Doopboek Sijpekerk Nieuw Loosdrecht 1838-1898]
Maria trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1809 in Hilversum [bron: http://www.genloenen.nl/kwartierstaat%20Rutger.htm] met Johan Geert (Jan, Jean) Rensenbrink, 23 of 24 jaar oud. Johan is geboren op 05-06-1785 in Engter (D) [bron: http://www.genloenen.nl/kwartierstaat%20Rutger.htm].
Notitie bij de geboorte van Johan: 
vader Hermannus Renzenbrink
moeder Maria van Zoeren
Engter ligt bij Osnabrueck
Johan is overleden op 06-12-1860 in Loosdrecht, 75 jaar oud [bron: http://www.genloenen.nl/kwartierstaat%20Rutger.htm].
Notitie bij Johan: Godsdienst: Luthers
2 Teunis Jansz Larekamp [1.1.6.2]. Hij is gedoopt op 06-06-1790 in Nieuw Loosdrecht [bron: DTB Nieuw Loosdrecht dopen 1788-1792 [Van Papier naar Digitaal]]. Bij de doop van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Dirkje Reijers Larekamp (1759-1846) [zie 1.1.5] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Teunis: Getuige: Dirkje Larenkamp
Teunis is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op 19-04-1794 in Nieuw Loosdrecht [bron: DTB Nieuw Loosdrecht begraven 1791-1796 [Van Papier naar Digitaal]].
Notitie bij overlijden van Teunis: Classis pro deo
begraven op kerkhof
doodgraver - 10 -
kerk - - -
3 Hendrikje Janse Larekamp [1.1.6.3]. Zij is gedoopt op 18-09-1791 in Nieuw Loosdrecht [bron: DTB Nieuw Loosdrecht dopen 1788-1792 [Van Papier naar Digitaal]].
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Getuige: Anna Kroon
Hendrikje is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven op 10-11-1794 in Nieuw Loosdrecht [bron: DTB Nieuw Loosdrecht begraven 1791-1796 [Van Papier naar Digitaal]].
Notitie bij overlijden van Hendrikje: "Hendrikje kint van Jan Larekamp"
classis pro deo
begraven op kerkhof
doodgraver - 10 -
kerk - 16 -
4 Hendrikje Janse Larekamp [1.1.6.4], geboren op 19-06-1796 in Nieuw Loosdrecht [bron: DTB Nieuw Loosdrecht dopen 1792-1798 [Van Papier naar Digitaal]]. Zij is gedoopt op 20-06-1796 in Nieuw Loosdrecht [bron: DTB Nieuw Loosdrecht dopen 1792-1798 [Van Papier naar Digitaal]].
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Getuige: Annetje Kroon
Hendrikje is overleden op 26-01-1825 in Hilversum, 28 jaar oud [bron: Overlijden Hilversum 1825 Akte 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1825 [bron: Overlijden Hilversum 1825 Akte 12]. Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op 02-10-1819 in Hilversum [bron: Huwelijken Hilversum 1819 Akte 31] met Cornelis Gerritsz Hennipman, 30 jaar oud, nadat zij op 12-09-1819 in Hilversum in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Hilversum 1819 Akte 31]. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jan Reijersz Larekamp (1761-1861) [zie 1.1.6] [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Cornelis: Getuigen:
moeder bruidegom
vader bruid
Jan de Jager, 70 jaar, bode
Cornelis van der Beeden, 50 jaar, winkelier
Willem Bootham, 50 jaar, dienaar der justitie
Fredrik Reinhard Perreijn, 38 jaar, dienaar der justitie

Bruidegom kan niet schrijven, dus tekent niet.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Hij is gedoopt op 03-05-1789 in ’s-Graveland [bron: Historische Krimg Loosdrecht CD Genealogie].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: vader Gerrit Hennipman
moeder Antje Reetgeld
Cornelis is overleden op 02-10-1857 in Baarn, 68 jaar oud [bron: Overlijden Baarn 1857 Akte 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1857 [bron: Overlijden Baarn 1857 Akte 36].
Notitie bij Cornelis: Beroep: arbeider
5 Gerritje Janse Larekamp [1.1.6.5], geboren op 03-11-1797 in Nieuw Loosdrecht [bron: DTB Nieuw Loosdrecht dopen 1792-1798 [Van Papier naar Digitaal]]. Zij is gedoopt op 12-11-1797 in Nieuw Loosdrecht [bron: DTB Nieuw Loosdrecht dopen 1792-1798 [Van Papier naar Digitaal]].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Getuige: Lijsje Baan
Gerritje is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 24-04-1799 in Nieuw Loosdrecht [bron: DTB Nieuw Loosdrecht begraven 1796-1801 [Van Papier naar Digitaal]].
Notitie bij overlijden van Gerritje: "Gerritje, kind van Jan Larekamp"
classis pro deo
begraven op kerkhof
graven - 10 -
kerk - 16 -

Mogelijk hebben Dirk Reijersz en Geurt Reijersz nog ergens nakomelingen, maar die kans dat ze er zijn en ook nog de naam Larekamp dragen is niet erg groot.

III. Genealogie van Albert (Aalbert) van Larekamp (van Laarekamp)
1 Albert (Aalbert) van Larekamp (van Laarekamp) is geboren in 1715. Albert is overleden, 78 of 79 jaar oud. Hij is begraven op 05-08-1794 in Rhenen [bron: Begraafregister van Rhenen].
Notitie bij overlijden van Albert: Uit het Begraafregister van Rhenen blijkt dat
op 05-08-1794 is begraven:
Naam: Albert Laarkamp
Gezindte: NH
Relatie:
Naam:
Opmerkingen: in de kerk begraven in een kerke graft met de gemeene klokke

De naam (van (den)) Laarekamp komt voor het eerst bij deze Aalbert voor. Uit de vernoemingen is weinig over zijn voorouders af te leiden: de oudste zoon Stoffel is genoemd naar de eerste echtgenoot van Johanna van Donselaar, Arie(n) wordt ook Aalt genoemd en zou dus goed vernomend kunnen zijn naar zijn vader Aalbert.
Ook bij de kleinkinderen is weinig af te leiden: Stoffel heeft geen kinderen, Arien heeft er slechts 3, waarvan Cornelia en Sander naar zijn schhonouders Van Remmerden zijn genoemd en Albert naar zijn vader.

Ik vind een mogelijke aanwijzing voor een verbinding tussen de Larekampen in Amerongen en Maartensdijk door de volgende vermelding:
BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 31-07-1707 is gedoopt: Albert
De vader is: Aelt reijerssoon
De moeder is: Annighje Cornelis
De getuige is:
Wonende te: Amerongen

Hiermee zou Aalbert’s tweede zoon Aalt vernoemd kunnen zijn naar Aelt Reijersz, waarbij Reijer een naam is die ook voorkomt bij de Larekampen in Maartensdijk.

BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 17-04-1701 is gedoopt: Cornelis
De vader is: Aelt Reijers
De moeder is: Annighje Cornelis
De getuige is:
Wonende te: Amerongen

BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 26-07-1705 is gedoopt: Hendrick
De vader is: Aelt Reijerssoon
De moeder is: Annighje Cornelis
De getuige is:
Wonende te: Amerongen

BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 31-07-1707 is gedoopt: Albert
De vader is: Aelt reijerssoon
De moeder is: Annighje Cornelis
De getuige is:
Wonende te: Amerongen

BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 06-10-1708 is gedoopt: Aeltje
De vader is: Aelt Reijerssoon
De moeder is: Annighje Cornelis
De getuige is:
Wonende te: Amerongen

BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 14-09-1710 is gedoopt: Aert
De vader is: Aelt Reijerssoon
De moeder is: Annighje Cornelis
De getuige is:
Wonende te: Amerongen

BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 14-09-1710 is gedoopt: Neeltje
De vader is: Aelt Reijerssoon
De moeder is: Annighje Cornelis
De getuige is:
Wonende te: Amerongen
Albert trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 22-05-1740 in Rhenen [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1740] met Hanna (Johanna, Jannigje) [Reinderse?] van Donselaar, 34 of 35 jaar oud, nadat zij op 06-05-1740 in Rhenen in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1740].
Notitie bij het huwelijk van Albert en Hanna: Man: Aalbert van Laarekamp
Geboren te:
Wonende te: Elst
Vrouw: Johanna van Donselaar
Geboren te:
Wonende te: Elst
Opmerking: Wed.v. Stoffel Viege.
Hanna is geboren in 1705.
Notitie bij de geboorte van Hanna: [Uit het huwelijk met Stoffel Gijsbertsz (van) Viege(n) heeft ze een zoon Gijsbert, gedoopt op 20-8-1724. Ze moet dus rond 1705 zijn geboren, maar niet eerder dan 1700. Haar overige kinderen uit het huwelijk met Stoffel heten Rijndert, Bart, Jannigje en Reintje, zodat haar vader vrijwel zeker Reindert moet heten (Reijntje is de naam van de moeder van Stoffel).
Tot nu toe zijn haar doop noch haar eerste huwelijk in deze omgeving te vinden.]
Kinderen van Albert en Hanna:
1 nn van (den) Larekamp [1.1]. Hij of zij is begraven op 29-09-1747 in Rhenen [bron: DTB Rhenen Begraafboek 1698 - 1811].
Notitie bij overlijden van nn: "een kint van Aelbert van den Larekamp"
2 Stoffel Aalbertsz van Laarkamp, gedoopt op 19-02-1741 in Amerongen. Volgt 1.2.
3 Arien (Aalt, Arie) Aalbertsz Larekamp, geboren in Elst. Volgt 1.3.
1.2 Stoffel Aalbertsz van Laarkamp, zoon van Albert (Aalbert) van Larekamp (van Laarekamp) (zie 1) en Hanna (Johanna, Jannigje) [Reinderse?] van Donselaar. Hij is gedoopt op 19-02-1741 in Amerongen [bron: DTB Amerongen dopen 1741]. Stoffel is overleden, 69 jaar oud. Hij is begraven op 28-12-1810 in Amerongen [bron: DTB Amerongen NH Begraafboek 1662-1815].
Notitie bij overlijden van Stoffel: Opmerkingen: Een uur f 4-16-0
Stoffel trouwde, 49 jaar oud, op 25-04-1790 in Rhenen [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1790] met Antonia van den Berg, nadat zij op 02-04-1790 in Rhenen in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1790].
Notitie bij het huwelijk van Stoffel en Antonia: BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum huwelijk: 25-04-1790
Datum ondertrouw: 02-04-1790
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Stoffel Larekamp
Geboren te: Elst
Wonende te: Elst
Vrouw: Antonia van den Berg
Geboren te: Ochten
Wonende te: Ochten
Antonia is geboren in Ochten.
1.3 Arien (Aalt, Arie) Aalbertsz Larekamp is geboren in Elst [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1768], zoon van Albert (Aalbert) van Larekamp (van Laarekamp) (zie 1) en Hanna (Johanna, Jannigje) [Reinderse?] van Donselaar. Hij is gedoopt op 17-02-1743 in Amerongen [bron: DTB Amerongen dopen 1743].
Notitie bij de geboorte van Arien: Onzeker of dit de juiste Aalt is, maar aangezien zijn vader Albert heet en zijn moeder hanna, terwijl hij een oudste zoon Aalbert heeft en een dochter Joanna, lijkt me dit geen vreemde aanname.
Arien is overleden op 19-11-1826 in Rhenen, 83 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1826 Akte 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1826 [bron: Overlijden Rhenen 1826 Akte 44]. Arien trouwde, 25 jaar oud, op 13-03-1768 in Rhenen [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1768] met Cornelia van Remmerden, 24 jaar oud, nadat zij op 19-02-1768 in Rhenen in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1768]. Zij is gedoopt op 06-10-1743 in Amerongen [bron: DTB Amerongen dopen 1743].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: De vader is: Sander van Remmerden
De moeder is: Lijsbet van Hattum
Cornelia is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 07-11-1795 in Rhenen [bron: DTB Rhenen Begraafboek 1698 - 1811].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Uit het Begraafregister van Rhenen blijkt dat
op 07-11-1795 is begraven:
Naam: Arie Laerrekamp
Gezindte: NH
Relatie: de vrou van
Naam:
Opmerkingen: in de kerk in een kerke graft met de gemeene klok overluijt
Notitie bij Cornelia: Attestatie van Amerongen naar Rhenen 14-4-1772
[Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen over de jaren 1674-1856, http://www.oudrhenen.nl/data/lidmaten_hgr.pdf]
Kinderen van Arien en Cornelia:
1 Aalbert (Albert) Ariensz Larekamp, gedoopt op 04-12-1768 in Rhenen. Volgt 1.3.1.
2 Sander Ariensz Larekamp, geboren in Elst. Volgt 1.3.2.
3 Johanna Ariense Larekamp [1.3.3], geboren in Elst [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1807]. Zij is gedoopt op 19-03-1780 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1780]. Johanna is overleden op 13-11-1859 in Rhenen, 79 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1859 Akte 57]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1859 [bron: Overlijden Rhenen 1859 Akte 57]. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 11-02-1807 in Rhenen [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1807] met Cornelis van den Dikkenberg, 28 jaar oud. Cornelis is geboren in Veenendaal [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1807]. Hij is gedoopt op 20-09-1778 in Veenendaal (UT) [bron: DTB Veenendaal dopen NH 1778].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 20-09-1778 is gedoopt: Cornelis
De vader is: Bastiaan van de Dikkenberg
De moeder is: Teuntje van de Doornebal
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Cornelis is overleden op 14-05-1841 in Rhenen, 62 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1841 Akte 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1841 [bron: Overlijden Rhenen 1841 Akte 22].
1.3.1 Aalbert (Albert) Ariensz Larekamp, zoon van Arien (Aalt, Arie) Aalbertsz Larekamp (zie 1.3) en Cornelia van Remmerden. Hij is gedoopt op 04-12-1768 in Rhenen [bron: Rhenen, dopen 1634-1812]. Aalbert is overleden op 26-05-1819 in Elst, 50 jaar oud [bron: Overlijden Amerongen 1819 Akte 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1819 [bron: Overlijden Amerongen 1819 Akte 30]. Aalbert trouwde, 30 jaar oud, op 09-12-1798 in Rhenen [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1798] met Alida (Aaltje) Wildeman, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aalbert en Alida: Aalbert Laarkamp, jm. won. Elst onder Rhenen, van Elst onder Rhenen en Aaltje Wildeman, jd. won. Elst onder Rhenen, van Elst onder Rhenen
Zij is gedoopt op 09-06-1776 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1776]. Alida is overleden op 21-05-1843 in Rhenen, 66 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1843 Akte 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1843 [bron: Overlijden Rhenen 1843 Akte 27].
Kinderen van Aalbert en Alida:
1 Arie Larekamp, gedoopt op 08-12-1799 in Rhenen. Volgt 1.3.1.1.
2 Jacob Larekamp [1.3.1.2]. Hij is gedoopt op 04-04-1802 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1802]. Jacob is overleden op 13-10-1824 in Rhenen, 22 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1824 Akte 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-1824 [bron: Overlijden Rhenen 1824 Akte 28].
Notitie bij Jacob: Ongehuwd overleden
3 Cornelia Larekamp [1.3.1.3]. Zij is gedoopt op 21-04-1805 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1805]. Cornelia is overleden op 27-04-1883 in Rhenen, 78 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1883 Akte 34]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1883 [bron: Overlijden Rhenen 1883 Akte 34]. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 18-01-1834 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1834 Akte 1] met Leendert van den Bovenkamp, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Leendert: Erkend: Albertje geb: 02-11-1830 Rhenen
Hij is gedoopt op 05-04-1807 in Amerongen [bron: DTB Amerongen dopen 1807].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Zoon van: Cornelis van de Bovenkamp en: Reintje van der Klift
Leendert is overleden op 29-03-1890 om 05:00 in Deurne en Liessel, 82 jaar oud [bron: Overlijden Deurne en Liessel 1890 Akte 52]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1890 [bron: Overlijden Deurne en Liessel 1890 Akte 52].
Notitie bij overlijden van Leendert: Aangevers:
Hermanus van Stokkum, 36 jaar, arbeider
Joseph Louis Janssens, 54 jaar, secretaris
Notitie bij Leendert: Beroep: arbeider
4 Stoffel Larekamp [1.3.1.4]. Hij is gedoopt op 10-07-1808 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1808]. Stoffel is overleden op 31-10-1870 in Rhenen, 62 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1870 Akte 88]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1870 [bron: Overlijden Rhenen 1870 Akte 88].
Notitie bij Stoffel: Ongehuwd overleden
5 Hillegonda Larekamp [1.3.1.5], geboren op 09-07-1811 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1811 Akte 2]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1811 [bron: Geboorteakten Rhenen 1811 Akte 2]. Zij is gedoopt op 04-08-1811 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1811]. Hillegonda trouwde, 27 jaar oud, op 11-05-1839 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1839 Akte 12] met Gerrit Wildeman, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hillegonda en Gerrit: Erkend: Hillegonda geb: 12-10-1838 Rhenen
Hij is gedoopt op 04-03-1810 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1810].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Zoon van: Cornelis Wildeman en: Geertrui Beutenvuur
Gerrit is overleden op 04-09-1892 in Rhenen, 82 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1892 Akte 104]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1892 [bron: Overlijden Rhenen 1892 Akte 104].
6 Alida Larekamp [1.3.1.6], geboren op 04-05-1815 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1815 Akte 36]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1815 [bron: Geboorteakten Rhenen 1815 Akte 36]. Alida is overleden op 12-02-1891 in Rhenen, 75 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1891 Akte 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1891 [bron: Overlijden Rhenen 1891 Akte 21]. Alida trouwde, 24 jaar oud, op 21-12-1839 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1839 Akte 27] met Sander Drost, 27 jaar oud. Hij is gedoopt op 29-12-1811 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1811].
Notitie bij de geboorte van Sander: Zoon van: Dirk Drost en: Gerritje van Venendaal
Sander is overleden op 15-11-1898 in Rhenen, 86 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1898 Akte 125]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1898 [bron: Overlijden Rhenen 1898 Akte 125].
1.3.1.1 Arie Larekamp, zoon van Aalbert (Albert) Ariensz Larekamp (zie 1.3.1) en Alida (Aaltje) Wildeman. Hij is gedoopt op 08-12-1799 in Rhenen [bron: Rhenen, dopen 1634-1812]. Arie is overleden op 10-10-1891 in Rhenen, 91 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1891 Akte 125]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1891 [bron: Overlijden Rhenen 1891 Akte 125].
Notitie bij Arie: Overlijden onzeker (Genlias)
Arie trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1829 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1829 Akte 2] met Gerretje Gerretse, 29 of 30 jaar oud. Gerretje is geboren in 1799 in Ede [bron: Overlijden Rhenen 1888 Akte 26].
Notitie bij de geboorte van Gerretje: Dochter van: Jan Gerretse en: Gerretje Stevens
Gerretje is overleden op 09-03-1888 in Rhenen, 88 of 89 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1888 Akte 26]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1888 [bron: Overlijden Rhenen 1888 Akte 26].
Kinderen van Arie en Gerretje:
1 Aalbert Larekamp [1.3.1.1.1], geboren op 05-02-1830 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1830 Akte 8]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1830 [bron: Geboorteakten Rhenen 1830 Akte 8]. Aalbert is overleden op 05-02-1830 in Rhenen, geen dag oud [bron: Overlijden Rhenen 1830 Akte 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1830 [bron: Overlijden Rhenen 1830 Akte 14].
Notitie bij Aalbert: Eerste van tweeling
2 Gerritje Larekamp [1.3.1.1.2], geboren op 05-02-1830 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1830 Akte 8]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1830 [bron: Geboorteakten Rhenen 1830 Akte 8]. Gerritje is overleden op 05-02-1830 in Rhenen, geen dag oud [bron: Overlijden Rhenen 1830 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1830 [bron: Overlijden Rhenen 1830 Akte 15].
Notitie bij Gerritje: Tweede van tweeling
3 Aaltje Larekamp [1.3.1.1.3], geboren op 04-03-1832 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1832 Akte 9]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1832 [bron: Geboorteakten Rhenen 1832 Akte 9]. Aaltje is overleden op 02-11-1907 in Rhenen, 75 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1907 Akte 73]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-11-1907 [bron: Overlijden Rhenen 1907 Akte 73].
Notitie bij Aaltje: Ongehuwd overleden
4 Jan Larekamp, geboren op 18-11-1834 in Rhenen. Volgt 1.3.1.1.4.
5 Aalbert Larekamp, geboren op 06-04-1837 in Rhenen. Volgt 1.3.1.1.5.
6 Gerritje Larekamp [1.3.1.1.6], geboren op 12-09-1840 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1840 Akte 77]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1840 [bron: Geboorteakten Rhenen 1840 Akte 77]. Gerritje is overleden op 30-08-1904 in Rhenen, 63 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1904 Akte 85]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1904 [bron: Overlijden Rhenen 1904 Akte 85]. Gerritje trouwde, 31 jaar oud, op 07-02-1872 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1872 Akte 2] met Koenraad van den Berg, 32 jaar oud. Koenraad is geboren op 15-01-1840 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1840 Akte 6], zoon van Arie van den Berg en Johanna van den Dikkenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1840 [bron: Geboorteakten Rhenen 1840 Akte 6].
Notitie bij de geboorte van Koenraad: Vader bruidegom Arie van den Berg
Moeder bruidegom Johanna van den Dikkenberg
Koenraad is overleden op 06-08-1914 in Rhenen, 74 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1914 Akte 58]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-08-1914 [bron: Overlijden Rhenen 1914 Akte 58].
1.3.1.1.4 Jan Larekamp is geboren op 18-11-1834 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1834 Akte 76], zoon van Arie Larekamp (zie 1.3.1.1) en Gerretje Gerretse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1834 [bron: Geboorteakten Rhenen 1834 Akte 76]. Jan is overleden op 08-02-1906 in Rhenen, 71 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1906 Akte 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1906 [bron: Overlijden Rhenen 1906 Akte 11]. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 29-05-1867 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1867 Akte 19] met Grietje van den Berg, 33 jaar oud. Grietje is geboren op 23-01-1834 in Amerongen [bron: Geboorteakten Amerongen 1834 Akte 6]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1834 [bron: Geboorteakten Amerongen 1834 Akte 6]. Grietje is overleden op 23-10-1868 in Rhenen, 34 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1868 Akte 71]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1868 [bron: Overlijden Rhenen 1868 Akte 71].
Kind van Jan en Grietje:
1 Gerritje Larekamp [1.3.1.1.4.1] (afb. 1), geboren op 11-06-1868 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1868 Akte 59]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1868 [bron: Geboorteakten Rhenen 1868 Akte 59]. Gerritje is overleden op 04-05-1912 om 14:45 in Dortmund (D), 43 jaar oud [bron: Overlijden Dortmund 1912 Akte 831]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1912 [bron: Overlijden Dortmund 1912 Akte 831]. Gerritje trouwde, 20 jaar oud, op 30-01-1889 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1889 Akte 2] met Jan Dirk Veldwijk, 19 jaar oud. Jan is geboren op 11-03-1869 in Veenendaal [bron: Geboorteakten Veenendaal 1869 Akte 28]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1869 [bron: Geboorteakten Veenendaal 1869 Akte 28]. Jan is overleden in 1954 in Hilversum, 84 of 85 jaar oud.
1.3.1.1.5 Aalbert Larekamp is geboren op 06-04-1837 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1837 Akte 28], zoon van Arie Larekamp (zie 1.3.1.1) en Gerretje Gerretse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1837 [bron: Geboorteakten Rhenen 1837 Akte 28]. Aalbert is overleden op 29-07-1920 in Rhenen, 83 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1920 Akte 52]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1920 [bron: Overlijden Rhenen 1920 Akte 52]. Aalbert trouwde, 24 jaar oud, op 17-07-1861 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1861 Akte 17] met Geertje van Viegen, 25 jaar oud. Geertje is geboren op 23-07-1835 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1835 Akte 49], dochter van Jan van Viegen en Hillegonda Larekamp (zie 1.3.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1835 [bron: Geboorteakten Rhenen 1835 Akte 49].
Geertje is overleden op 19-07-1909 in Rhenen, 73 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1909 Akte 66]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1909 [bron: Overlijden Rhenen 1909 Akte 66].
Kinderen van Aalbert en Geertje:
1 Arie Larekamp, geboren op 24-10-1861 in Rhenen. Volgt 1.3.1.1.5.1.
2 Hillegonda Larekamp [1.3.1.1.5.2], geboren op 14-01-1864 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1864 Akte 5]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1864 [bron: Geboorteakten Rhenen 1864 Akte 5]. Hillegonda is overleden op 24-05-1904 in Amersfoort, 40 jaar oud [bron: Overlijden Amersfoort 1904 Akte 154]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1904 [bron: Overlijden Amersfoort 1904 Akte 154]. Hillegonda trouwde, 31 jaar oud, op 20-02-1895 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1895 Akte 7] met Bernardus van Bronkhorst, 28 jaar oud. Bernardus is geboren op 23-02-1866 in Hoogland [bron: Geboorteakten Hoogland 1866 Akte 10]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1866 [bron: Geboorteakten Hoogland 1866 Akte 10].
Notitie bij de geboorte van Bernardus: Vader bruidegom Jan Willem Bronkhorst
Moeder bruidegom Catharina Petronella D. Fieke
3 Gerrit Larekamp [1.3.1.1.5.3], geboren op 23-05-1865 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1865 Akte 57]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1865 [bron: Geboorteakten Rhenen 1865 Akte 57]. Gerrit is overleden op 29-08-1865 in Rhenen, 3 maanden oud [bron: Overlijden Rhenen 1865 Akte 60]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-08-1865 [bron: Overlijden Rhenen 1865 Akte 60].
4 Jan Larekamp [1.3.1.1.5.4], geboren op 23-08-1869 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1869 Akte 66]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1869 [bron: Geboorteakten Rhenen 1869 Akte 66]. Jan is overleden op 07-12-1869 in Rhenen, 3 maanden oud [bron: Overlijden Rhenen 1869 Akte 87]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1869 [bron: Overlijden Rhenen 1869 Akte 87].
1.3.1.1.5.1 Arie Larekamp is geboren op 24-10-1861 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1861 Akte 106], zoon van Aalbert Larekamp (zie 1.3.1.1.5) en Geertje van Viegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1861 [bron: Geboorteakten Rhenen 1861 Akte 106]. Arie is overleden op 28-02-1936 in Rhenen, 74 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1936 Akte 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-02-1936 [bron: Overlijden Rhenen 1936 Akte 18]. Arie trouwde, 34 jaar oud, op 19-02-1896 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1896 Akte 6] met Johanna Geertruida van Bronkhorst, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 26-03-1871 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1871 Akte 28]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1871 [bron: Geboorteakten Rhenen 1871 Akte 28].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Vader bruid Jan Willem van Bronkhorst
Moeder bruid Catharina Petronella Dorothea Ficke
Johanna is overleden op 04-01-1902 in Rhenen, 30 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1902 Akte 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1902 [bron: Overlijden Rhenen 1902 Akte 3].
Kinderen van Arie en Johanna:
1 Geertje Larekamp [1.3.1.1.5.1.1], geboren op 10-07-1896 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1896 Akte 123]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1896 [bron: Geboorteakten Rhenen 1896 Akte 123]. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 10-12-1919 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1919 Akte 45] met Cornelis Klomp, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 20-09-1893 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1893 Akte 126]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1893 [bron: Geboorteakten Rhenen 1893 Akte 126].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Vader bruidegom Albertus Klomp
Moeder bruidegom Wulfje van Veenendaal
2 Jan Willem Larekamp, geboren op 05-01-1898 in Rhenen. Volgt 1.3.1.1.5.1.2.
3 Aalbert Larekamp, geboren op 12-03-1900 in Rhenen. Volgt 1.3.1.1.5.1.3.
1.3.1.1.5.1.2 Jan Willem Larekamp is geboren op 05-01-1898 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1898 Akte 3], zoon van Arie Larekamp (zie 1.3.1.1.5.1) en Johanna Geertruida van Bronkhorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1898 [bron: Geboorteakten Rhenen 1898 Akte 3]. Jan is overleden op 12-04-1961 in Heerlen, 63 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Jan Willem Larekamp]. Hij is begraven op 17-04-1961 in Schaesberg [bron: Overlijdensadvertentie Jan Willem Larekamp]. Jan trouwde met Maria Clara Sijstermans. Maria is geboren vóór 28-06-1895 [bron: Overlijdensadvertentie Maria Clara Sijstermans]. Maria is overleden op 28-06-1977 in Kerkrade, minstens 82 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Maria Clara Sijstermans]. Zij is begraven op 02-07-1977 in Schaesberg [bron: Overlijdensadvertentie Maria Clara Sijstermans].
Kind van Jan en Maria:
1 Gerda Larekamp [1.3.1.1.5.1.2.1], geboren vóór 10-10-1934 [bron: Overlijdensadvertentie Gerda Larekamp]. Gerda is overleden op 10-10-1999 in Landgraaf, minstens 65 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Gerda Larekamp]. Zij is gecremeerd op 14-10-1999 in Heerlen [bron: Overlijdensadvertentie Gerda Larekamp]. Gerda trouwde met R. Grassi.
1.3.1.1.5.1.3 Aalbert Larekamp is geboren op 12-03-1900 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1900 Akte 39], zoon van Arie Larekamp (zie 1.3.1.1.5.1) en Johanna Geertruida van Bronkhorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1900 [bron: Geboorteakten Rhenen 1900 Akte 39]. Aalbert is overleden in 01-1996 in Essex, New Jersey (USA), 95 jaar oud [bron: http://www.genealogybos.com/fam.html].
Notitie bij overlijden van Aalbert: Albert LAREKAMP
Birth Date: 12 Mar 1900
Death Date: Jan 1996
Social Security Number: 138-09-6135
State or Territory Where Number Was Issued: New Jersey

Death Residence Localities
ZIP Code: 07003
Localities: Bloomfield, Essex, New Jersey
Brookdale, Essex, New Jersey
Grove, Essex, New Jersey
North Center, Essex, New Jersey
Watsessing, Essex, New Jersey

Death Benefit Localities
Zip Code: 07003
Localities: Bloomfield, Essex, New Jersey
Brookdale, Essex, New Jersey
Grove, Essex, New Jersey
North Center, Essex, New Jersey
Watsessing, Essex, New Jersey
Notitie bij Aalbert: Albert Larekamp Jul 14, 1922 Rotterdam, Holland 0024

name: Albert Larekamp
titles & terms:
event: Census
event year: 1940
event place: Ward 3, Bloomfield, Bloomfield Town, Essex, New Jersey, United States
gender: Male
age: 40
marital status: Married
race (original): White
race (standardized): White
relationship to head of household (original): Head
relationship to head of household (standardized): Head
birthplace: Holland
estimated birth year: 1900
residence in 1935: East Orange, Essex, New Jersey
enumeration district number: 7-63
family number: 40
sheet number and letter: 2B
line number: 52
nara publication number: T627
nara roll number: 2330
digital folder number: 005461988
image number: 00218
Household Gender Age Birthplace
head Albert Larekamp M 40 Holland
wife Ethel Larekamp F 5 New Jersey
daughter Ethel Johanna Larekamp F 5 New Jersey
Aalbert trouwde met Ethel?. Ethel is geboren op 11-09-1907 [bron: http://www.genealogybos.com/fam.html]. Ethel is overleden op 09-02-1988, 80 jaar oud [bron: http://www.genealogybos.com/fam.html].
Notitie bij overlijden van Ethel: Ethel LAREKAMP {wsch de vrouw van Albert}
Birth Date: 11 Sep 1907
Death Date: 9 Feb 1988
Social Security Number: 150-20-1051
State or Territory Where Number Was Issued: New Jersey

Death Residence Localities
ZIP Code: 07003
Localities: Bloomfield, Essex, New Jersey
Brookdale, Essex, New Jersey
Grove, Essex, New Jersey
North Center, Essex, New Jersey
Watsessing, Essex, New Jersey
Kind van Aalbert en Ethel:
1 Ethel Johanna Larekamp [1.3.1.1.5.1.3.1], geboren in 1935 in New Jersey (USA).
1.3.2 Sander Ariensz Larekamp is geboren in Elst [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1807], zoon van Arien (Aalt, Arie) Aalbertsz Larekamp (zie 1.3) en Cornelia van Remmerden. Hij is gedoopt op 18-07-1772 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1772].
Notitie bij de geboorte van Sander: BRON: NH doopboek van Rhenen
Op 19-07-1772 is gedoopt: Sander
De vader is: Arien Larekamp
De moeder is: Cornelia van Remmerden
Sander is overleden op 17-04-1864 in Rhenen, 91 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1864 Akte 24]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-04-1864 [bron: Overlijden Rhenen 1864 Akte 24]. Sander trouwde, 34 jaar oud, op 12-04-1807 in Rhenen [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1807] met Geertje (Gerritje) Wildeman, 29 jaar oud. Geertje is geboren in Elst [bron: DTB Rhenen trouwen NH 1807]. Zij is gedoopt op 04-04-1778 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1778].
Notitie bij de geboorte van Geertje: De vader is: Jacob Wildeman
De moeder is: Hillegonda van Tuijl
Geertje is overleden op 30-01-1862 in Rhenen, 83 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1862 Akte 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1862 [bron: Overlijden Rhenen 1862 Akte 18].
Kinderen van Sander en Geertje:
1 Cornelia Larekamp [1.3.2.1]. Zij is gedoopt op 05-03-1809 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1809]. Cornelia is overleden op 24-10-1890 in Rhenen, 81 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1890 Akte 84]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-10-1890 [bron: Overlijden Rhenen 1890 Akte 84]. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 18-07-1835 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1835 Akte 16] met Gijsbert van Veenendaal, 28 jaar oud. Hij is gedoopt op 14-06-1807 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1807].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Zoon van: Adrianus van Veenendaal en: Neeltje van Ommeren
Gijsbert is overleden op 25-03-1885 in Rhenen, 77 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1885 Akte 34]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1885 [bron: Overlijden Rhenen 1885 Akte 34].
2 Hillegonda Larekamp [1.3.2.2], geboren op 15-11-1811 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1811 Akte 29]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1811 [bron: Geboorteakten Rhenen 1811 Akte 29]. Zij is gedoopt op 08-12-1811 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1811]. Hillegonda is overleden op 11-03-1895 in Rhenen, 83 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1895 Akte 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1895 [bron: Overlijden Rhenen 1895 Akte 30]. Hillegonda trouwde, 21 jaar oud, op 23-02-1833 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1833 Akte 2] met Jan van Viegen, 28 jaar oud. Hij is gedoopt op 20-01-1805 in Amerongen [bron: DTB Amerongen dopen 1805].
Notitie bij de geboorte van Jan: Zoon van: Bart van Viegen en: Elisabeth van Veenendaal
Jan is overleden op 24-12-1868 in Rhenen, 63 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1868 Akte 90]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1868 [bron: Overlijden Rhenen 1868 Akte 90].
3 Johanna Larekamp [1.3.2.3], geboren op 12-11-1813 in Rhenen [bron: Geboorteakten Rhenen 1813 Akte 77]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1813 [bron: Geboorteakten Rhenen 1813 Akte 77]. Johanna is overleden op 18-03-1896 in Rhenen, 82 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1896 Akte 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1896 [bron: Overlijden Rhenen 1896 Akte 28]. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 02-04-1836 in Rhenen [bron: Huwelijksakten Rhenen 1836 Akte 3] met Hermanus van de Weerd, 24 jaar oud. Hij is gedoopt op 16-06-1811 in Rhenen [bron: DTB Rhenen dopen NH 1811].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Zoon van: Dirk van de Weerd en: Lena Nellestijn
Hermanus is overleden op 12-07-1893 in Rhenen, 82 jaar oud [bron: Overlijden Rhenen 1893 Akte 55]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-07-1893 [bron: Overlijden Rhenen 1893 Akte 55]. 

Uit de mogelijke aanknopingspunten hierboven, waarbij Aalbert een zoon zou kunnen zijn van Aelt Reijersz en een broer Hendrik zou kunnen hebben, waarbij die heel goed een dochter Annigje kan hebben. Er ontbreekt dan echter een Gerrit, zodat alsnog de verbinding met Reijer Gerritsz niet kan worden gemaakt. Deze kan echter nog weer een generatie vroeger liggen.

Van deze derde familie hebben de laatste mannelijke nazaten, Jan Willem en Aalbert Larekamp, beide alleen een dochter. De dochter van Jan Willem, Gerda, is in 1999 overleden. Mogelijk is Ethel Johanna Larekamp, in 1935 geboren in New Jersey (USA) de laatste Larekamp op aarde en sterft met haar deze naam uit.