donderdag 9 augustus 2018

Doopregister Hekelingen 1624-1729 - transcriptie/bewerking

Zowel in mijn werk aan de Kwartierstaat van mijn zonen als aan de genealogie De geslachten Vermaat heb ik regelmatig gebruik willen maken van het oudste doopregister van Hekelingen. Dit wordt uitsluitend in de vorm van scans beschikbaar gesteld door het Streekarchief Voorne-Putten. Deze scans hebben twee problemen: ze staan in een allesbehalve chronologische volgorde en op een aantal plekken zijn ze lastig leesbaar.

Mijn eerste actie was daarom een poging om de juiste volgorde te bepalen. Dat lukt vrij aardig. Slechts enkele scans vertonen geen enkel jaartal en waren daarom pas naderhand in te passen tussen de andere. Ook is er een scan in spiegelbeeld: nadat mijn pogingen om dit met behulp van software te repareren op niets waren uitgelopen, heb ik er maar gewoon een spiegel bijgepakt en daarin mijn scherm "uitgelezen".

Ik heb nog even getwijfeld of in me zou beperken tot een transcriptie of dat ik een bewerking zou maken. Het tweede type heeft als voordeel dat het zich beperkt tot de hoofdzaken en bovendien de mogelijkheid geeft om de verschillende vermeldingen van dezelfde persoon te vervangen door een enkele uniforme naam. Hierbij heb ik - naast wat via Google te vinden is - dankbaar gebruikgemaakt van de bewerking van het Trouwboek Hekelingen 1622-1729, dat via HoGenDa beschikbaar gemaakt is.Het uiteindelijke resultaat is geen transcriptie (ik heb niet de letterlijke tekst opgeschreven, maar uitsluitend het nummer van de gescande pagina en de kolom (L of R), de datum, naam gedoopte, naam vader, naam moeder, naam getuige/peet en eventuele opmerkingen), maar evenmin een echte bewerking: het voerde te ver om van alle genoemde personen de complete naam (dus met patroniem en achternaam) te achterhalen.

In overleg met Hans den Braber heb ik het geheel aangeboden aan Geneascript (onderdeel van Geneaknowhow).
Het is hier (http://www.geneaknowhow.net/script/zho/Hekelingen%20dopen%201625-1729.pdf) te vinden.