dinsdag 8 augustus 2017

Tweemaal een Neeltje Lammers

In de kwartierstaat van mijn zonen komt in de 11e en 12e generatie tweemaal een Neeltje Lambers voor, die in dezelfde periode kinderen in Veenendaal laat dopen.
De eerste heet Neeltje Lamberts, is op 9 december 1688 ondertrouwd in Veenendaal en op 13 januari 1689 getrouwd in Renswoude met Jan Teunissen [Bouwman]. Zij lieten in Veenendaal de volgende kinderen dopen:
Antony 26-12-1689
Anthony 7-2-1692
Aalbert 25-12-1702


Ondertrouw van Jan Teunissen en Neeltie Lamberts in Veenendaal 9 december 1688
De tweede heet Neeltje Lamberts [van Eep] en is [op onbekende datum, voor 1694] getrouwd met Jan Otten [van der Voort of van 't Wout]. Zij lieten in Veenendaal de volgende kinderen dopen:
Lambert 8-3-1694
Aelbert 5-3-1696
Ot en Cornelis, tweeling, 24-11-1698
Aegijn 12-7-1705

Hierbij vallen verschillende zaken op. In de eerste plaats vertonen beide reeksen kinderen grote hiaten. Beide echtparen noemen een zoon Aalbert, terwjl daarvoor op basis van vernoeming van hun ouders geen aanleiding voor lijkt te zijn. Het lijkt bovendien merkwaardig dat bij het eerste echtpaar tussen 1692 en 1702 en bij het tweede tussen 1698 en 1705 geen kinderen geboren zijn. Opvallender is dat beide reeksen zich moeiteloos tot een enkele reeks laten samenvoegen.

In diverse stambomen op internet vergist men zich met name in Aalbert Jans, die vaak met de doopdatum van de eerste aan de tweede familie wordt toegeschreven of omgekeerd.

Ook ik ben er nog steeds niet 100% zeker van dat het niet een gezin betreft, maar twee.