zondag 30 juli 2017

Witte vlekken in de kwartierstaat (576-577/1152-1155)

De voorouders van Tijs Ariens van Buuren en zijn vrouw Cornelia Paulusdr (van) Eijkelen(boom) waren mij nog niet bekend. Tijdens het schrijven van deze blogpost stuitte ik echter op een aantal interessante gegevens op de site van Oscar de Uijl (http://www.den-uijl.nl/genealogy/9/259769.htm), die mogelijk een doorbraak opleveren.

De vraag is waarom de tweede zoon van Tijs en Cornelia geen Arien (naar de veronderstelde vader van Tijs) maar Bastiaan heet.
Nu is er een vermelding uit Nieuwland:
11-2-1664
Bastiaen Ariens [deze?] x Elisabeth Mathijs (ziek) wonende Nieuwland wijzen elkaar als erfgenaam aan.
[RA NA Gorinchem, H. de Bruin. via http://www.den-uijl.nl/genealogy/9/259769.htm]
Uit andere vermeldingen blijkt dat zijn broer Bart(holomeus) Ariens de naam Van Buuren voert.
Wanneer nu Bastiaan Ariens [van Buuren] en Elisabeth Matthijsdr getrouwd zijn, zou het niet vreemd zijn om een zoon (Mat)tijs te noemen. 
Wanneer vervolgens deze Tijs weliswaar het patroniem Ariens voert maar eigenlijk Bastiaans als patroniem zou moeten voeren, is het niet vreemd als hij zijn eerste zoon naar zijn schoonvader (Paulus) en de tweede naar zijn vader (Bastiaan) noemt. 
Blijkens de vermelding uit het Lidmatenregister van Leerdam dat zoon Bastiaan op 25-12-1744 "tot sijn moeder op HooghLeerbroeck" woont, is Tijs al voor die datum overleden. Dat is ook te combineren met een geboorte rond 1670.
Mogelijk levert bovenstaande nog suggesties op.


Kwartierstaat van Tijs Ariens (Bastiaans) van Buuren

Generatie 1 (proband)

1 Tijs Ariens (Bastiaans) van Buuren, geboren rond 1670 in De Geer (Nieuwland) [bron: http://home.planet.nl/~jkhoek/kk/kk-00004.htm#BM27028]. Tijs is overleden vóór vrijdag 25 december 1744, ten hoogste 74 jaar oud.

(uit Lidmatenregister Leerbroek)
Dese navolgende persoonen hebben belijdenisse gedaan van haar gelove op den 26 en ten Avondmaal
geweest op den 28 maart Paaschdagh [1728].
met attestatie na Nieuwland Maijke Barten van Buren in het Recht van der Leden
Ingekomen 2-4-1741 van Nieuwland Teunis van Buren in Middelkoop onder Leerdam
1744
Dese persoonen hebben belijdenisse gedaan van haar gelove op den 20 december en sijn voor de eerste
maal aan de Tafel des Heeren geweest op den 25 dito Kersdagh [1744].
Bastiaan van Buren tot sijn moeder op HooghLeerbroeck
Tijs trouwde, 48 of 49 jaar oud, op zondag 21 mei 1719 in Leerdam [bron: DTB Leerdam trouwen 1686-1719 [Nationaal Archief, p. 57/58]] met Cornelia Paulusdr van Eikelen(boom), 30 of 31 jaar oud, nadat zij op zaterdag 6 mei 1719 in Leerbroek in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Leerdam trouwen 1686-1719 [Nationaal Archief, p. 57/58]].
Notitie bij het huwelijk van Tijs en Cornelia: 
"Sijn op den 6 Maij tot Leerbroek ondertrouwd Tijs Ariense van Buren J.M. van de Geer behoorende onder Nieuwland woonende te Leerbroek met Cornelia Paulussen van Eikelenboom J.D. van Langerak woonende in ’t Regt van der Lede onder Leerdam.
Zijn hier getroud met attestatie van Leerbroek op den 21 maij"

Kinderen:
- Pouwlis (~17-4-1720)
- Bastiaan (~19-5-1724) [DTB Leerdam dopen 1718-1738 [Nationaal Archief, p. 8/48]]
"dito 19 t kind Bastiaan
ouders Matthijs van Buren
moeder Eykelenboom"


Cornelia is geboren in 1688 in Langerak [bron: http://home.planet.nl/~jkhoek/kk/kk-00004.htm#BM27028], dochter van Paulus Meertens van Eikelenboom (Quakernaak) en Annetje Cornelisdr.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: 
Paulus Meertens Quakernak, j.m. van Langerak
tr.8-11-1685 Langerak
Annigje Cornelis, j.d. van Langerak
kinderen dopen te Langerak
14-03-1686 Jannigje
circa 1688 Cornelia tr. 1719 Leerdam, Thijs Ariense van Buuren
10-11-1692 Ariaantje
20-06-1694 Aaltje tr. 1720 Leerbroeck, Pieter Hendriks Benschupper
27-12-1696 Meerten tr. 1721 Haastrecht, Lijntje Sommerberg
07-06-1705 Ariaantje

Kind van Tijs en Cornelia:
I. Paulus (Pouwlis) Tijsz van Buuren. Hij is gedoopt op zondag 7 april 1720 in Leerdam [bron: DTB Leerdam dopen 1718-1738 [Nationaal Archief, p. 8/48]].
Notitie bij de geboorte van Paulus: "Paulus, soon van Thijs Areinse van Buren en Cornelia Paulussen van Eikelenboom"
Paulus is overleden op zaterdag 10 februari 1787 in Kethel, 66 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 13 februari 1787 in Kethel.
Notitie bij overlijden van Paulus: 
[Begraafboek Kethel in Archief Schiedam]
Notitie bij Paulus: 
"gekomen op 3-4-1752 van Lopik(erkapel)"
Paulus trouwde, 25 jaar oud, op zondag 7 november 1745 in Willige Langerak [bron: DTB Willige Langerak trouwen 1729-1811 index [Family Search, p. 498/610]] met Ariaantje Arents Hardenbol, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 22 oktober 1745 in Willige Langerak in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Willige Langerak trouwen 1729-1811 index [Family Search, p. 498/610]]. Ariaantje is geboren in Jaarsveld, dochter van Arie Cornelisz Hardenbol en Anna Egberts Alblas. Zij is gedoopt op donderdag 23 april 1722 in Cabauw [bron: DTB Cabauw dopen RK index 1679-1811 [Family Search, p. 1145/1672]].
Notitie bij de geboorte van Ariaantje: 
Getuige: Merrigje Paneken
Ariaantje is overleden vóór vrijdag 13 april 1798 in Maasland, ten hoogste 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1798 [bron: DTB Maasland begraven impost 1792-1802 [Nationaal Archief, p. 35/96]]. Zij is begraven op vrijdag 13 april 1798 in Maasland [bron: DTB Maasland register begravenen 1735-1812 [Nationaal Archief, p. 39/47]].
Notitie bij overlijden van Ariaantje: 
"13e April Ik ondergesz: aangeeving doende van het lijk van Adriana Zwartebol verklaare t zelve niet te gehooren tot een der classen dus memorie
[Cornelis van der burg]"

Generatie 2 (ouders)

2 Bastiaan Ariens (van Buuren), geboren in 1640.
Notitie bij Bastiaan: 
nr 119 15-1-1663
Bartolomeus Adriaens wdr won te Nuland en zijn broer Claes Adriaens mede won aldaar testeren als volgt: erfgenamen elkaar en hun broer en 3 zusters met name Bastiaen Ariens, Peterke Ariens, Grietgen Ariens en Martijntgen Ariens.

11-2-1664
Bastiaen Ariens x Elisabeth Mathijs (ziek) wonende Nieuwland wijzen elkaar als erfgenaam aan.

nr 145 3-3-1664
Barth Ariens, Bastiaen Ariens, Claes Ariens, Gerrit Cornelis X Grietge Ariens, Dirck Gelofs X Bathijntge Ariens, Gijsbert Gerrits X Peterke Ariens, tesamen kinderen en erfgenamen van Arien Bastiaens za X Marichien Cornelis za in hun leven gew hebb te Nuland, deling als volgt:
Barth Ariens: 1½ m op Middelcoop, ow Govert Jans DE JONGE en ww Cornelis DE RUIJTER, strekk v/d Leerbroekse keelspit af tot Peter NATSCHOEN; nog 5½ h in de hofstede van Jan Cornelis in Middelcoop, voor de kinderen van Jan Cornelis en achter Arien Cornelis, ow Cornelis Peters en ww Meus Gijsen,
Bastiaen Ariens: hofstede groot 13 h in Nuland, nw Aert VAN RIJN en zw Maria SLINGELANT, strekk v/d Leerbroekse vliet af t/d halve dove-wetering toe,
Gerrit Cornelis: 17 h aan ’t eijnde v/d voorn hofstede, nw Alert VAN RIJN en zw Maria VAN SLINGELANT, strekk v/d halve dove weteririg af tot de middelwetering toe; nog de helft van 10 h op Oosterwijk gemeen met Dirck Gelofs, ow Tonis Huiberts en ww de kerk van Gorcum, strekk voor v/d Nulandse opslag af tot Tonis Huiberts toe; nog ¼ part in 3½ m op Middelcoop gemeen met Dirck Gelofs en Claes Ariens (??), ow Govert Jans DE JONGH en ww Gerrit Pieters STAEL, strekk v/d wetering van Peter NATSCHOEN af achter t/d Huibert toe,
Gijsbert Gerrits: 3 m op Nuland, ow Alert VAN RIJN en ww Roel Ariens, strekk v/d middelwetering af t/d halve achterwetering toe; nog 1½ m op Middelcoop, zw Govert Jans en ow Meus Gijsen, strekk v/d halve dwarssloot van Govert Jans achterwaarts t/d halve dwarssloot van Arien Meussen,
Dirck Gelofs: 8 h te Nuland, ow Alert VAN RIJN en ww Arien STORM, strekk v/d halve achterwetering af t/d achterdijk toe; nog 1½ m op Nuland, ow Floor Willems en ww Peter Dircxe DE GRAEFF, strekk v/d halve achterwetering t/d achterdijk; nog de helft van 10 h op Oosterwijk, ow Tonis Huiberts en ww de kerk van Gorcum, strekk v/d Nulandse opslag tot Tonis Huiberts; nog ¼ part in 3½ m op Middelcoop gemeen met Gerrit Cornelis en Claes Ariens, nw Govert Jans DE JONGH en ww Gerrit Pieters STAEL, strekk v/d wetering van Peter NATSCHOEN af achter t/d Huibert toe,
Claes Ariens: de helft van 3½ m op Middelcoop gemeen met Gerrit Cornelis en Dirck Gelofs (zie boven); nog 4 m 2 h op Quackernaeck, nw de erfgenamen van Tonis Goeverts en zw de wde van Peter Claes, strekic v/d schenkeldijk af t/d halve Quackernaeckse wetering toe.

nr 184 29-5-1666
Gerrit Cornelis X Grietge Ariens za en vader van zijn overleden kind Cornelis Gerrits te eenre en
Bastiaen Ariens, Barth Ariens, Claes Ariens, Gijsbert Gerrits X Peterke Ariens en Dirck Gelofs X Matijntge Ariens, tesamen omen en erfgenamen van de voorn Cornelis Gijsberts zijnde hun overleden zusters kind, te andere, deling als volgt:
Bastiaen Ariens, Barth Ariens, Claes Ariens, Gijsbert Ariens en Dirck Gelofs: 17 h op Nieuwland, strekk v/d halve dove wetering t/d halve middelwetering, ow Alert VAN RIJN en ww Maria SLINGELANT; nog 5 h griending gemeen met Dirck Gelofs op Groot-Oosterwijk, ow Teunis Huiberts en ww de Hr Johan BROUWER; nog de helft van 8½ h op Middelcoop gemeen met Dirck Gelofs en Claes Ariens, ow Govert jonge Jan en ww Gerrit Peters, strekk v/d halve wetering af achter t/d opslag van de Huijbert toe. 587

6-11-1676, huw. voorw.
comp. Aeltje Barten geass. met haar vader Barth Ariaensz van Bueren schout van Nieuwland en Bastiaen Ariensz haar "behuwd?" wonende in Nieuwland en Pieter Sijmons Backer.

Hij trouwde met
3 Elisabeth Matthijsdr, geboren in 1640.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tijs Ariens (Bastiaans) van Buuren, geboren in 1670 in De Geer (Nieuwland) (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

4 Arie Bastiaans, geboren in 1600. Arie is overleden vóór maandag 3 maart 1664, ten hoogste 64 jaar oud.
Notitie bij Arie: 
nr 145 3-3-1664
Barth Ariens, Bastiaen Ariens, Claes Ariens, Gerrit Cornelis X Grietge Ariens, Dirck Gelofs X Bathijntge Ariens, Gijsbert Gerrits X Peterke Ariens, tesamen kinderen en erfgenamen van Arien Bastiaens za X Marichien Cornelis za in hun leven gew hebb te Nuland, deling als volgt:
Barth Ariens: 1½ m op Middelcoop, ow Govert Jans DE JONGE en ww Cornelis DE RUIJTER, strekk v/d Leerbroekse keelspit af tot Peter NATSCHOEN; nog 5½ h in de hofstede van Jan Cornelis in Middelcoop, voor de kinderen van Jan Cornelis en achter Arien Cornelis, ow Cornelis Peters en ww Meus Gijsen,
Bastiaen Ariens: hofstede groot 13 h in Nuland, nw Aert VAN RIJN en zw Maria SLINGELANT, strekk v/d Leerbroekse vliet af t/d halve dove-wetering toe,
Gerrit Cornelis: 17 h aan ’t eijnde v/d voorn hofstede, nw Alert VAN RIJN en zw Maria VAN SLINGELANT, strekk v/d halve dove weteririg af tot de middelwetering toe; nog de helft van 10 h op Oosterwijk gemeen met Dirck Gelofs, ow Tonis Huiberts en ww de kerk van Gorcum, strekk voor v/d Nulandse opslag af tot Tonis Huiberts toe; nog ¼ part in 3½ m op Middelcoop gemeen met Dirck Gelofs en Claes Ariens (??), ow Govert Jans DE JONGH en ww Gerrit Pieters STAEL, strekk v/d wetering van Peter NATSCHOEN af achter t/d Huibert toe,
Gijsbert Gerrits: 3 m op Nuland, ow Alert VAN RIJN en ww Roel Ariens, strekk v/d middelwetering af t/d halve achterwetering toe; nog 1½ m op Middelcoop, zw Govert Jans en ow Meus Gijsen, strekk v/d halve dwarssloot van Govert Jans achterwaarts t/d halve dwarssloot van Arien Meussen,
Dirck Gelofs: 8 h te Nuland, ow Alert VAN RIJN en ww Arien STORM, strekk v/d halve achterwetering af t/d achterdijk toe; nog 1½ m op Nuland, ow Floor Willems en ww Peter Dircxe DE GRAEFF, strekk v/d halve achterwetering t/d achterdijk; nog de helft van 10 h op Oosterwijk, ow Tonis Huiberts en ww de kerk van Gorcum, strekk v/d Nulandse opslag tot Tonis Huiberts; nog ¼ part in 3½ m op Middelcoop gemeen met Gerrit Cornelis en Claes Ariens, nw Govert Jans DE JONGH en ww Gerrit Pieters STAEL, strekk v/d wetering van Peter NATSCHOEN af achter t/d Huibert toe,
Claes Ariens: de helft van 3½ m op Middelcoop gemeen met Gerrit Cornelis en Dirck Gelofs (zie boven); nog 4 m 2 h op Quackernaeck, nw de erfgenamen van Tonis Goeverts en zw de wde van Peter Claes, strekic v/d schenkeldijk af t/d halve Quackernaeckse wetering toe.
Hij trouwde met Marrigje Cornelisse.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Marrigje: Kinderen:
1630 Bart(holomeus) Ariens (van Buuren) (overleden voor 24-8-1699) (trouwde met Beatrix Geerlofs Donck en voor 14-5-1671 met Neeltje Jochums)
Claas Ariens (overleden na 29-5-1666)
Grietje Ariens (overleden na 29-5-1666) (trouwde met Gerrit Cornelisz)
1635 Martijntje Ariens (overleden na 29-5-1666) (trouwde met Dirk Geerlofs Donck)
Pietertje/Peterke (overleden na 29-5-1666) (trouwde met Gijsbert Gerrits)
5 Marrigje Cornelisse, geboren in 1605. Marrigje is overleden vóór maandag 3 maart 1664, ten hoogste 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bastiaan Ariens (van Buuren), geboren in 1640 (zie 2).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 15-07-2016 22:14:21 door Peter J.R. Vermaat