maandag 23 september 2013

Waarmee ben ik bezig (7) - projecten aan de horizon

Terwijl ik nog altijd zo nu en dan aandacht besteed aan zowel de Kwartierstaat als de stambomen Vermaat, liggen mijn voornaamste bezigheden nu bij het toevoegen van de akten aan de Parenteel van Wolter Michelsen, stamvader van onder meer de familie Veldwijk.

In mijn planning heb ik er de tijd voor tot september 2014. Daarna zal ik tot maart 2016 bezig zijn met het toevoegen van de akten aan het Parenteel Schaap en tenslotte tot maart 2017 met de akten van het Parenteel Hendrik Jacobsz van Harskamp.

Pas daarna wordt het tijd voor het onderzoek naar de familie(s) Van den Born.

Uiteraard kan ik onderweg op andere gedachten komen. Het intrigeert mij nog altijd dat er in de omgeving van Renkum al in de 18e eeuw meerdere geslachten Van den Born voorkomen, die tot nu toe niet met elkaar te verbinden zijn. Ook is er een familie Van den Born (Prot!) uit Noord-Brabant, waarvan zowel mijn vader als mijn oom menen dat deze ook Renkumse wortels zou moeten hebben. De oudste voorvader van dit geslacht komt immers uit "het land van Kleef" en dat ligt volgens hen vrij dicht bij Renkum.

Ik ben hier vooralsnog vrij sceptisch over, maar wie weet welk materiaal in de nabije toekomst beschikbaar komt...

zondag 22 september 2013

Gaten in de kwartierstaat - op zoek naar Jantje Jans

Sinds ik de afgelopen zomer bij het bijwerken van bronvermeldingen in de kwartierstaat van mijn zonen ook een aantal fouten heb kunnen wegwerken en daarnaast een antwoord heb kunnen formuleren op de vraag Hoe ver ben je? (met de PIKWA, zie http://ondergenealogen.blogspot.nl/2013/08/de-stand-van-zaken-de-pikwa.html) sprongen mij met name de witte plekken in die kwartierstaat in het oog.
Zo is er in de 6e generatie al een gat: Lammechijn Konraads Winter was ongehuwd en de vader van haar kind is onbekend (vanwege dit probleem bedacht ik de C-PIKWA, zie boven).

Een generatie later zorgde de vrouw van Harm Roelofs [Sche(e)roren], Jantje Jans [Bolling] voor een volgend gat: doordat Harm en Jantje voor 1812 zijn getrouwd, zijn hun ouders niet vermeld bij de trouwinschrijving. Van Harm zijn uit zijn Overlijdensakte zowel zijn geboorteplaats, geboortedatum als zijn ouders bekend (daarover in een latere post), maar vanwege het ontbreken van de overlijdensakte van Jantje had ik lange tijd ook geen idee van haar afkomst. Gerekend tot en met de 11e generatie leverde dat een gat op van 30 personen (dat zijn 75 vermeldingen en dus bijna 3% vulling van de kwartierstaat).
Op 7-11-1840 (huwelijk dochter Annechien Harms Scheeroren) was Jantje mogelijk nog in leven: er is althans niet vermeld dat zij is overleden (dat wordt wel van de moeder van de bruidegom vermeld), maar van Annechien's vader (die in 1821 is overleden) wordt dit overleden zijn evenmin vermeld.. 

Ten tijde van het huwelijk van Stijntje blijkt Jantje echter al overleden. Omdat Stijntje bij haar huwelijk al ruim meerderjarig is, ontbreken akten met betrekking tot het overleden zijn van haar ouders waarschijnlijk in de huwelijksbijlagen.

Bij het overlijden van Harm is de volgende informatie vermeld:
Aangevers:
Jan Dolfing, 36 jaar, politiebode, wonend Annerveen
Jan Jacobs Fiebes, 21 jaar, boereknegt, wonend Annerveen

"nalatende deszelfs huisvrouw en vier kinderen"

Anloo, overlijdensakte, 7 juli 1821, aktenr. 15
Overledene: Harm Roelofs Scheroren, geboren te Zuidlaren op 07-03-1759; beroep: arbeider; overleden te Annerveen (Anloo) op 04-07-1821; oud: 62 jaren, zoon van Roelof Roelofs Schevoren en Jantje Jans.
Gehuwd geweest met NN NN, in leven.

Kantoor Assen, memorie van successie, 20 augustus 1821, inventarisnr. 4, opnamenr. 330, memorienr. 414 

Overledene: Harm Roelof Scheroren, overleden te Annerveen (Anloo) op 04-07-1821. Er is onroerend goed aanwezig.

Een tijdlang dacht ik dat Harm en Jantje getrouwd waren in Ruinerwold/Ruinen:
Ruinerwold, doop- en trouwboek (1660-1811; DTB 139), 26 april 1789, pagina 123
1e proclamatiedatum: 26-04-1789.
Bruidegom: Harm Roelofs, jongeman; herkomst: Ruinen.
Bruid: Jentjen Jans, jongedochter; herkomst: Anssen; attestatie naar Ruinen.
NB: attestatie naar Ruinen op 27-04-1789. 
en
Ruinen, doop- en trouwboek (1764-1811; DTB 136), 3 mei 1789, pagina 208
Huwelijksdatum: 03-05-1789; Ondertrouwdatum: 04-04-1789.
Bruidegom: Harm Roelofs, jongeman.

Bruid: Jentien Jans, jongedochter; herkomst: Ansen (Ruinen).

Ze kregen (waarschijnlijk) de volgende kinderen:
Ruinen, doop- en trouwboek (1764-1811; DTB 136), 3 juli 1796, pagina 121
Gedoopt: Jan, geboren te Annerveen, zoon van Harm Roelfs en Jantje Jans. 
Ruinen, doop- en trouwboek (1764-1811; DTB 136), 30 juni 1799, pagina 131
Gedoopt: Arend, zoon van Harm Roelofs en Jantien Jans. 
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 18 januari 1801, pagina 302
Gedoopt: Roelfien, geboren te Annerv.Compagnie, dochter van Harm Roelfs en Jantje Jans.
NB doopplaats: de Kijl. 
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 19 december 1802, pagina 306
Gedoopt: Stijntje, geboren te Annerv.Compagnie, dochter van Harm Roelfs en Jantje Jans.
NB doopplaats: Windeweer en Lula. 
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 12 oktober 1806, pagina 318
Gedoopt: Annechien, geboren te Annerveensche Canaal op 22-09-1806, dochter van Harm Roelfs en Jantje Jans.

Probleem is dat in dezelfde tijd in Ruinen nog een tweede echtpaar met vrijwel dezelfde namen voorkomt: Harm Roelofs [Duizendkunst] en Jantje Jans [Brugging]. Van die Jantje weet ik vrijwel zeker dat ze in Ansen is geboren. Mogelijk hoorde de huwelijksdatum in 1789 die ik toewees aan "mijn" Harm en Jantje eigenlijk bij dat andere echtpaar.

Van drie personen weet ik min of meer zeker dat ze kinderen zijn van Harm en Jantje, namelijk Stijntje, Annechien (krijgt 25-11-1829 ongehuwd een zoon Harm en trouwt in 1840 met Luitje Koops Dol) en Jantje (geboren rond 1790, trouwt 20-5-1810 te Anloo met Derk Corzaan/Corsaan).
Bij de kinderen die in 1811 samen met Harm de naam Scheroren aannemen, worden Stijntje en Annechien echter niet vermeld: wel Jan, Jantje en Roelfien.
Bij zijn overlijden in 1821 laat Harm behalve zijn huisvrouw ook 4 kinderen na: hierbij horen in ieder geval Stijntje, Jantje en Annechien.
Maar bij de kinderen van Harm en Jantje die in Ruinen gedoopt zijn, was geen Jantje, terwijl ze op basis van haar huwelijksakte rond 1790 geboren moest zijn.

Het hierboven genoemde huwelijk had ik gevonden via Drenlias (http://www.drenlias.nl/). Met name Annerveen ligt echter heel dicht bij de provincie Groningen. Op zoek naar een Harm Roelofs en een Jantje Jans die in de provincie Groningen trouwen, vond ik de volgende vermeldingen:
Registratie: 03-03-1788
Bruidegom Harme Roelfs, van Kiel, weduwnaar van Anna Hendrica Engels
Bruid Jantje Jans, van alhier
Bron Trouwboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1702-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 542, folio 087
en
Registratie: 06-03-1788
Bruidegom Harm Roelfs, van Windeweer, weduwnaar van Anna Henrica Engels
Bruid Jantje Jans, van Wildervank
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Windeweer 1756-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 545, folio 48

Deze zijn interessant omdat we weten dat dochter Stijntje gedoopt is in Windeweer (zie boven)! Annerveen ligt op een steenworp ten westen van Zuidlaren (waar Harm heet geboren te zijn) en weer eenzelfde steenworp verder naar het westen ligt Kiel-Windeweer.
Dat ik hiermee op het goede spoor zat, bewijst de onderstaande doopvermelding:
Doop 03-01-1790 Windeweer
Kind Jantje
Geslacht v
Vader Harm Roelfs
Moeder Jantje Jans
Diversen Ouders te Windeweer
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Windeweer 1756-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 545

Ook een (oudere) dochter Stijntje wordt hier geboren:
Doop 14-07-1793 Windeweer
Kind Stijntje
Geslacht v
Vader Harm Roelfs
Moeder Jantje Jans
Diversen Ouders te Windeweer
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Windeweer 1756-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 545

Dit lijkt er bovendien op te wijzen dat de moeder of de schoonmoeder van Harm Stijntje heet. Op basis van deze gegevens zocht ik in Wildervank naar een dochter Jantje en een vader Jan (en liefst een moeder Stijntje), geboren tussen 1750 en 1765 en ik vond dit:
Doop 04-04-1762 Wildervank
Kind Jantjen
Geslacht v
Vader Jan Hindrix
Moeder Stijntje Eijl...
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

Op basis van deze namen kwam ik ook snel het huwelijk van Jantje's ouders op het spoor:
Registratie: 10-02-1754
Bruidegom Jan Hindrix, van Wildervank
Bruid Stijntje Eijlers, van Veendam
Bron Trouwboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1702-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 542, folio 041
en
Registratie: 20-01-1754
Bruidegom Jan Hindrix, van Wildervank
Bruid Stijntje Eilerts, van Veendam

Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1732-1799 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 476, folio 158v

Opgelost, zo leek het. Vanuit dit huwelijk kon ik een aantal voorouders van zowel Jan Hinrix als Stijntje Eilerts vinden (helaas niet alle 28).

Bij het ontrafelen van de afkomst van Stijntje gebeurde er echter opnieuw iets merkwaardigs. Ik had vrij snel gevonden dat Stijntje een dochter moest zijn van Eilert Jans en Antje Sigers. Een ouder zusje werd toegeschreven aan een Hijckje Sigers, maar ik beschouwde dat als schrijffout. Ook toen er bij de kinderen van Jan Eilerts de moeder soms Antje en soms Hijckje werd genoemd, kreeg ik geen argwaan.

Dat gebeurde pas toen ik het overlijden van Stijntje gevonden dacht te hebben:
Overlijden: 25-09-1809 Veendam
Begraven: Veendam
Geregistreerd: Veendam
Overledene Stijntje Eilders, weduwe
Geslacht v
Relatie Jan Tiessens

Bron Begraafboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1781-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 479, folio 150

Op zoek naar de huwelijksdatum van Stijntje en deze andere Jan, verwachtte ik haar vermeld te zien als de weduwe van Jan Hinrix. Niets bleek echter minder waar: Stijntje werd vermeld als afkomstig van Borgercompagnie, maar niet als weduwe.
Ik zat nu met een Stijntje Eilers die in 1762 moeder was van een dochter Jantje, gedoopt in Wildervank en zowel in 1761 als daarna van kinderen die gedoopt werden in Veendam.

Tussen de twee jongste kinderen van een Eilert Jans en een Antje Sigers en een Hijckje Sigers liggen slechts een paar maanden. Eerst dacht ik dat Antje en Hijckje dezelfde persoon waren en dat deze twee kinderen een tweeling vormden. 
Een andere mogelijkheid was dat Antje en Hijckje Sigers wel degelijk twee verschillende personen zijn en er dus sprake is van twee mensen die Eilert Jans heten. Dit zou wel kunnen verklaren dat er een Stijntje Eilers in 1754 met Jan Hinrix trouwt en in 1762 nog een dochter Jantje met hem heeft, terwijl er een (andere) Stijntje Eilers in 1760 trouwt met Jan Ties [Kunst] en in 1761 haar eerste kind van hem heeft.


Nader onderzoek weest uit dat dit inderdaad het geval is. Op 31-10-1717 trouwt een Eilert Jans (waarschijnlijk geboren in Veendam) in Veendam met Antje Sigers uit Borgercompagnie. Op 21-1-1720 trouwt een (andere) Eilert Jans (uit Sappemeer) in Veendam met Hijckje Sigers uit Borgercompagnie. Aangezien beide echtparen een dochter Stijntje noemen, zijn zowel Antje als Hijckje waarschijnlijk dochters van Sijger Derks en Stijntje Harmens.

Zo hebben we het huwelijk van Eilert Jans 1 met Antje en hun dochter Stijntje, die niet tot de kwartierstaat behoren:

En tevens het huwelijk van Eilert Jans 2 met Antje's zus Hijckje en hun dochter Stijntje, die wel tot de kwartierstaat behoren:

Tenslotte de voorouders van Jantje Jans, waarmee de kwartierstaat toch ruim een procent verder is gevuld:


Kwartierstaat van Jantje (Jentien) Jans Bolling

Generatie 1 (proband)

1 Jantje (Jentien) Jans Bolling. Zij is gedoopt op zondag 4 april 1762 in Wildervank [bron: Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541].
Jantje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 maart 1788 in Windeweer en Lula [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Windeweer 1756-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 545, folio 48] met Harm(e) Roel(o)fs Scheeroren (Scheroren, Schevoren, Scheerhoorn), 28 jaar oud, nadat zij op maandag 3 maart 1788 in Wildervank in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1702-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 542, folio 087].

Ze kregen (waarschijnlijk) de volgende kinderen:
Ruinen, doop- en trouwboek (1764-1811; DTB 136), 3 juli 1796, pagina 121
Gedoopt: Jan, geboren te Annerveen, zoon van Harm Roelfs en Jantje Jans.
Ruinen, doop- en trouwboek (1764-1811; DTB 136), 30 juni 1799, pagina 131
Gedoopt: Arend, zoon van Harm Roelofs en Jantien Jans.
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 18 januari 1801, pagina 302
Gedoopt: Roelfien, geboren te Annerv.Compagnie, dochter van Harm Roelfs en Jantje Jans.
NB doopplaats: de Kijl.
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 19 december 1802, pagina 306
Gedoopt: Stijntje, geboren te Annerv.Compagnie, dochter van Harm Roelfs en Jantje Jans.
NB doopplaats: Windeweer en Lula.
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 12 oktober 1806, pagina 318
Gedoopt: Annechien, geboren te Annerveensche Canaal op 22-09-1806, dochter van Harm Roelfs en Jantje Jans.
Harm(e) is geboren op woensdag 7 maart 1759 in Zuidlaren [bron: Overlijden Anloo 1821 Akte 15], zoon van Roelof Roelofs Scheeroren en Jantje Jans.
Notitie bij de geboorte van Harm(e): In het NG doopboek van Zuidlaren komt geen vermelding voor van Harm. Mogelijk is hij niet gedoopt.
In [http://www.homanfree.nl/Gietgen/scheerhoorn2.htm#BM18014] staat dat hij op 8-6-1760 in Kropswolde is gedoopt:

V Roelof Harms Scheerhoorn, geboren circa 1725 te Gieten, zoon van Harm Roelofs Scheerhoorn (zie IV) en Hindrikje? N.N.
Gehuwd voor de kerk op 08-11-1750 te Zuidlaren met Jantje Hindriks, geboren circa 1725 te Kropswolde.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Roelofs Scheerhoorn, gedoopt op 16-11-1758 te Kropswolde.
2. Harm Scheerhoorn, gedoopt op 08-06-1760 te Kropswolde.
3. Zwaantje Scheerhoorn, gedoopt 1-1763 te Zuidlaren.
4. Roelof Scheerhoorn, gedoopt op 04-08-1765 te Zuidlaren.
5. Harmannus Scheerhoorn, gedoopt op 24-06-1770 te Zuidlaren.
Harm(e) is overleden op woensdag 4 juli 1821 om 21:00 in Annerveen, 62 jaar oud [bron: Overlijden Anloo 1821 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 juli 1821 [bron: Overlijden Anloo 1821 Akte 15].
Notitie bij overlijden van Harm(e): Aangevers:
Jan Dolfing, 36 jaar, politiebode, wonend Annerveen
Jan Jacobs Fiebes, 21 jaar, boereknegt, wonend Annerveen

nalatende deszelfs huisvrouw en vier kinderen

Anloo, overlijdensakte, 7 juli 1821, aktenr. 15
Overledene: Harm Roelofs Scheroren, geboren te Zuidlaren op 07-03-1759; beroep: arbeider; overleden te Annerveen (Anloo) op 04-07-1821; oud: 62 jaren, zoon van Roelof Roelofs Schevoren en Jantje Jans.
Gehuwd geweest met NN NN, in leven.

Kantoor Assen, memorie van successie, 20 augustus 1821, inventarisnr. 4, opnamenr. 330, memorienr. 414
Overledene: Harm Roelof Scheroren, overleden te Annerveen (Anloo) op 04-07-1821. Er is onroerend goed aanwezig.
Notitie bij Harm(e): Scheerhoorn Harm Harm Scherozen Jan, Jantje, Roelflen. Anloo 1811 nr. II 156
[Harm Scheroren kiest de achternaam Scheerhoorn]

Kind van Jantje en Harm(e):
I. Stijntje Harms Scheeroren (e.v. Schers), geboren op zondag 19 december 1802 in Annerveenschecompagnie [bron: Huwelijksakten Anloo 1852 Akte 6]. Zij is gedoopt op zondag 19 december 1802 in Windeweer en Lula [bron: Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 19 december 1802, pagina 306]. Stijntje is overleden op zaterdag 22 oktober 1859 om 16:00 in Annerveenschekanaal, 56 jaar oud [bron: Overlijden Anloo 1859 Akte 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1859 [bron: Overlijden Anloo 1859 Akte 59].
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Aangevers:
Frans te Velde, 46 jaar, veearts, wonend Annerveenschecanaal
Lubbertus Michael Schukking, 31 jaar, koopman, wonend Annerveenschecanaal
Notitie bij Stijntje: Beroep: arbeidster
Stijntje trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 24 juni 1852 in Anloo [bron: Huwelijksakten Anloo 1852 Akte 6] met Jan Alberts Schers, 45 jaar oud, nadat zij op zondag 13 juni 1852 in Anloo in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijksakten Anloo 1852 Akte 6].
Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Jan: 
Bruidegom: Jan Schers, geboren te Meeshuizen op 09-05-1807; oud: 45 jaren; beroep: arbeider; weduwnaar van Aaltje Gabbes Sterenberg, zoon van Albert Wierts Schers en Bauchien Jans.
Bruid: Stijntje Harms, geboren te Anloo op 19-12-1802; oud: 50 jaren; beroep: arbeidersche, dochter van Harm Roelofs en Jantje Jans.
NB. vader bruidegom overleden; moeder bruidegom overleden
Getuigen:
Petrus Corneles, 40 jaar, bakker, wonend Eext
Jannes Wieldraijer, 29 jaar, bakkersknecht, wonend Eext
Arend Dolfing, 37 jaar, politiebode, wonend Annerveen
Jakob Abels, 40 jaar, veldwachter, wonend Eext
Jan is geboren op zaterdag 9 mei 1807 in Meedhuizen [bron: Huwelijksakten Anloo 1852 Akte 6], zoon van Albert Wier(t)s(z) Schers (Scherts) en Bauchien Jans Buur. Hij is gedoopt op maandag 25 mei 1807 in Meedhuizen [bron: Doopboek Meedhuizen 1804-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 282]. Jan is overleden op donderdag 15 februari 1877 om 05:00 in Annerveenschekanaal, 69 jaar oud [bron: Overlijden Anloo 1877 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1877 [bron: Overlijden Anloo 1877 Akte 9].
Notitie bij overlijden van Jan: 
Aangevers:
Leendert Smith, 65 jaar, arbeider, wonend Annerveenschecanaal
Hindrik Rijnberg, 39 jaar, stelmaker, wonend Annerveenschecanaal
Notitie bij Jan: Beroep: arbeider

Opvallend is dat Jan Alberts Schers tijdens zijn huwelijk met Aaltje Sterenberg (van april 1830 tot haar dood in 1849, Aaltje is geboren in 1786 en Jan was dus 21 jaar jonger!) een relatie had met Stijntje Harms, bij wie hij tussen 1835 en 1842 4 kinderen verwekte.
Vermeld:
van 24-07-1830 tot 28-08-1849     Huwelijk (Huwelijk 24-07-1830 Hoogezand
Bruidegom Jan Alberts Scherts
Geboren Meedhuizen gem. Delfzijl
Vader Albert Wierts Scherts
Moeder Bouchien Jans Buur
Bruid Aaltje Sterenberg
Geboren Hoogezand
Vader Gabbe Albartus Sterenberg, scheepstimmerman
Moeder Jaapkje Jans Boer
Bron Huwelijksregister Hoogezand 1830 Aktenummer 21

Overlijden 28-08-1849 Hoogezand
Overledene Aaltje Gabbes Sterenberg
Geslacht v
Leeftijd 63 jaar
Geboorteplaats Kalkwijk gem. Hoogezand
Vader Gabbe Alberthus Sterenberg
Moeder Jaapkje Jans
Relatie Jan Alberts Scherts
Bron Overlijdensregister Hoogezand 1849 Aktenummer 95)
[bron: Huwelijksregister Hoogezand 1830 Akte 21]

Generatie 2 (ouders)

2 Jan Hindrix. Hij is gedoopt op zondag 15 juli 1731 in Wildervank [bron: Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541].
Notitie bij de geboorte van Jan: waarschijnlijk:
Doop 15-07-1731 Wildervank
Kind Jan
Geslacht m
Vader Hindrik Boeles
Moeder Jantien Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541
{Ik acht bovenstaande ouders het meest waarschijnlijk omdat dochter Jantje als tweede kind na zoon Hendrik vernoemd is naar vaderszijde. In dat geval heet Jan’s moeder Jantje (en is hij zelf naar haar vader vernoemd).}

ook mogelijk, maar minder waarschijnlijk:
Doop 01-10-1731 Wildervank
Kind Jan
Geslacht m
Vader Hindrik Philippus
Moeder Catrina Wijbes
Diversen tussen 1-9 en 18-11-1731
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

Doop 07-03-1734 Wildervank
Kind Jan
Geslacht m
Vader Hindrik Joesten
Moeder Grietien Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

Doop 01-10-1735 Wildervank
Kind Jan
Geslacht m
Vader Hindr. Freriks
Moeder Roelfien Jurjens
Diversen tussen 16-10 en 1-12-1735
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 10 februari 1754 in Veendam [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1732-1799 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 476, folio 158v] met de 23-jarige Stijntje Eijler(t)s. Jan en Stijntje gingen op zondag 20 januari 1754 in Wildervank in ondertrouw [bron: Trouwboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1702-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 542, folio 041].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Stijntje: kinderen:
Doop 01-11-1758 Wildervank
Kind [Hendr]...ik
Geslacht m
Vader Jan Hindrix
Moeder Stijntje Eijlers
Diversen tussen 27-8 en 17-12-1758
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

3 Stijntje Eijler(t)s, geboren in Borgercompagnie. Zij is gedoopt op zondag 9 juli 1730 in Veendam [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475].
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Overlijden: 25-09-1809 Veendam
Begraven: Veendam
Geregistreerd: Veendam
Overledene Stijntje Eilders, weduwe
Geslacht v
Relatie Jan Tiessens
Bron Begraafboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1781-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 479, folio 150

Helaas is dit een andere Stijntje Eilers, die in 1760 in Veendam getrouwd is met Jan Tiessen [Kunst]. Zij is een nichtje van "onze" Stijntje Eilers.

Kind uit dit huwelijk:
I. Jantje (Jentien) Jans Bolling, gedoopt op zondag 4 april 1762 in Wildervank (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

4 Hindrik Boeles. Hij is gedoopt op zondag 29 november 1711 in Nieuwe Pekela [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Nieuwe Pekela 1704-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 311].
Hij trouwde, 18 jaar oud, op zondag 14 mei 1730 in Wildervank [bron: Trouwboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1702-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 542, folio 022] met Jantien Jans.
Notitie bij het huwelijk van Hindrik en Jantien: 
Kinderen:
Doop 21-03-1734 Wildervank
Kind Boele
Geslacht m
Vader Hindrik Boeles
Moeder Jantien Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541
Doop 01-04-1737 Wildervank
Kind Gerrijt
Geslacht m
Vader Hindrik Boeles
Moeder Jantien Jans
Diversen tussen 31-3 en 26-5-1737
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541
Doop 14-02-1740 Wildervank
Kind Gesina
Geslacht v
Vader Hindrick Boeles
Moeder Jantien Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541
Doop 16-07-1743 Wildervank
Kind Maria
Geslacht v
Vader Hindrik Boeles
Moeder Jantien Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541
Doop 08-05-1746 Wildervank
Kind Catrina
Geslacht v
Vader Hindrik Boeles
Moeder Jantien Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541
Doop 24-05-1750 Wildervank
Kind Hendricus
Geslacht m
Vader Hindrik Boelens
Moeder Jantjen Jans
Bron Doopboek Kerkelijke gemeente - Wildervank 1729-1803 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 541

5 Jantien Jans.
Notitie bij de geboorte van Jantien: 
mogelijk:
Doop 30-08-1705 Groningen; Grote Kerk
Kind Jantje
Geslacht v
Vader Jan Coops
Moeder Maria Fransen
Bron Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1676-1705 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 148

Doop 28-07-1706 Groningen; A-kerk
Kind Jantje
Geslacht v
Vader Jan Hilbrands
Moeder Maria Aldring
Bron Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1706-1732 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 149

Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Hindrix, gedoopt op zondag 15 juli 1731 in Wildervank (zie 2).

6 Eilert Jans. Hij is gedoopt op donderdag 16 december 1694 in Sappemeer [bron: Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400].
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 21 januari 1720 in Veendam [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475, folio 204] met de 28-jarige Hijckje Sijgers.
Notitie bij het huwelijk van Eilert en Hijckje: 
Kinderen:
Doop 02-11-1727 Veendam
Kind Derk
Geslacht m
Vader Eilert Jans
Moeder Hijkjen Sijgers
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 09-07-1730 Veendam
Kind Stijntje
Geslacht v
Vader Eilerdt Jans
Moeder Hijckjen Sigers
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 07-06-1733 Veendam
Kind Fennigjen
Geslacht v
Vader Eilert Jans
Moeder Hijcke Sijgers
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1732-1799 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 476
7 Hijckje Sijgers. Zij is gedoopt op donderdag 10 januari 1692 in Sappemeer [bron: Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400].
Kind uit dit huwelijk:
I. Stijntje Eijler(t)s, geboren in Borgercompagnie (zie 3).

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Boele Hindriks, geboren in 1680.
Notitie bij de geboorte van Boele: 
mogelijk:
Doop 05-07-1685 Winschoten
Kind Boelo
Geslacht o
Vader Hindrick Jans
Moeder Kneer Boeles
Diversen wonende Winschoterzijl
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Winschoten 1646-1732 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1706 in Nieuwe Pekela [bron: Trouwboek Kerkelijke gemeente - Nieuwe Pekela 1706-1733 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 312, folio 043] met de 20 of 21-jarige Gesina Gerrits.
Notitie bij het huwelijk van Boele en Gesina: 
Afschrift uit Toegang 269 (Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela) inv.nr. 1, p. 113 e.v. Geen datums aangetekend.

9 Gesina Gerrits, geboren in 1685.
Notitie bij de geboorte van Gesina: 
mogelijk:
Doop 01-06-1683 Groningen; Martinikerk
Kind Geesien
Geslacht v
Vader Gerrit Alberts
Moeder Geesien Gerits
Bron Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1676-1705 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 148

Doop 19-09-1684 Groningen; Martinikerk
Kind Gesina
Geslacht v
Vader Gerrit Alberts
Moeder Trijntjen Jochums
Bron Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1676-1705 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 148

Doop 25-11-1687 Groningen; Martinikerk
Kind Gesina
Geslacht v
Vader Gerrit Tilling
Moeder Trijntje Friling
Bron Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente - Groningen 1676-1705 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 148
Kind uit dit huwelijk:
I. Hindrik Boeles, gedoopt op zondag 29 november 1711 in Nieuwe Pekela (zie 4).

12 Jan Janssen Meijers, geboren in 1660 in Het Stigt Quakenbruck (D).
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op donderdag 13 februari 1687 in Hoogezand [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Hoogezand 1668-1729 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 226, folio 102] met de 26 of 27-jarige Fenne Eilers.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Fenne: 
Kinderen:
Doop 30-10-1687 Hoogezand
Kind Jan
Geslacht m
Vader Jan Janssen
Moeder Fenne Eijlers
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Hoogezand 1668-1729 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 226
Doop 11-02-1691 Sappemeer
Kind Gepke
Geslacht v
Vader Jan Jans
Moeder Fenne Eilderts
Diversen woonplaats Kalkwijk
Bron Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400
Doop 14-08-1698 Sappemeer
Kind Roelff
Geslacht m
Vader Jan Jansen
Moeder Fenniggien Eijlers
Bron Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400

13 Fenne Eilers, geboren in 1660 in Hoogezand.
Kind uit dit huwelijk:
I. Eilert Jans, gedoopt op donderdag 16 december 1694 in Sappemeer (zie 6).

14 Sijger Derks. Hij is gedoopt op donderdag 23 december 1666 in Sappemeer [bron: Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400].
Hij trouwde, 20 jaar oud, op zondag 2 november 1687 in Sappemeer [bron: Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400, folio 42v] met de 20-jarige Stijntje Harmens.
Notitie bij het huwelijk van Sijger en Stijntje: 
Kinderen:
Doop 03-06-1694 Sappemeer
Kind Antie
Geslacht v
Vader Sijger Dercks
Moeder Stijntien Harmens
Bron Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400
Doop 29-06-1696 Sappemeer
Kind Derck
Geslacht m
Vader Sijger Dercks
Moeder Stijntjen Harmens
Bron Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400
Doop 09-07-1699 Veendam
Kind Harmen
Geslacht m
Vader Sijger Derks
Moeder Stijntjen Harmens
Diversen Borgercompagnie
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 29-01-1702 Veendam
Kind Albert
Geslacht m
Vader Sijger Derks
Moeder Stijntjen Harms
Diversen in de Borgercompagnie
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 05-12-1703 Veendam
Kind Albert
Geslacht m
Vader Sijger Derks
Moeder Stijntjen Harms
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 29-11-1705 Veendam
Kind Jan
Geslacht m
Vader Sijger Derks
Moeder Stijntjen Harms
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 30-09-1708 Veendam
Kind Geesjen
Geslacht v
Vader Sijger Derks
Moeder Stijntjen Harms
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475
Doop 16-08-1711 Veendam
Kind Heere
Geslacht m
Vader Sijger Derks
Moeder Stijntjen Harmens
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475

15 Stijntje Harmens. Zij is gedoopt op donderdag 20 oktober 1667 in Sappemeer [bron: Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400]. Stijntje is overleden vóór zondag 17 september 1713 in Veendam, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Registratie: 17-09-1713
Bruidegom Sijger Derks, van Borgercompagnie, weduwnaar
Bruid Jantjen Jouckes, van Borgercompagnie, jongedochter
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Veendam 1655-1731 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 475, folio 198v
Kind uit dit huwelijk:
I. Hijckje Sijgers, gedoopt op donderdag 10 januari 1692 in Sappemeer (zie 7).

Generatie 5 (betovergrootouders)

28 Derck Sijgers.
Kind van Derck uit onbekende relatie:
I. Sijger Derks, gedoopt op donderdag 23 december 1666 in Sappemeer (zie 14).


30 Harmen Heeres.
Notitie bij de geboorte van Harmen: mogelijk:
Doop 25-03-1642 Grootegast
Kind Harmen
Geslacht m
Vader Hero Hermens
Moeder Jantien Bobbes
Bron Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Grootegast en Doezum 1628-1789 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 206
Hij trouwde vóór 1667 met Hijcke?.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Hijcke: 
Nog een kind:
Doop 08-10-1671 Sappemeer
Kind Heere
Geslacht m
Vader Harmen Heeres
Moeder Hijcke
Bron Doop-, trouw- en begraafboek Kerkelijke gemeente - Sappemeer 1637-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 400

31 Hijcke?.
Kind uit dit huwelijk:
I. Stijntje Harmens, gedoopt op donderdag 20 oktober 1667 in Sappemeer (zie 15). 

zondag 1 september 2013

Genealoog te Rommeldam
Het rommelt binnen de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). Binnen korte tijd zijn zowel de penningmeester als de voorzitter van het Hoofdbestuur alsmede de gehele redactie van het verenigingsblad Gens Nostra opgestapt en de crisis lijkt nog niet voorbij.

De kern van het conflict lijkt te liggen in een verandering van stijl. De NGV telde enige jaren geleden nog 11.000 leden en nu ongeveer 8.500 . Er is door de ledenvergadering een beleidsplan aangenomen waarmee de organisatie van de NGV zou moeten worden aangepast aan "de eisen van de tijd". Het hoofdbestuur, de voorzitter voorop, heeft zich voorgenomen dit plan met voortvarendheid - en waar nodig met directieve aansturing - te realiseren.

Je kunt je afvragen of zoiets gewenst is. Mensen die zich organiseren in een vereniging doen dat in de regel niet uitsluitend op basis van gedeelde interesse, maar vaak ook op basis van een gedeeld "gevoel", een voorkeur voor een bepaalde sfeer en manier van werken. Wanneer dat beginsel na verloop van tijd minder aantrekkelijk is voor potentiële nieuwe leden, kom je als vereniging in de verleiding te denken dat je het blijkbaar niet goed genoeg doet. De vraag is of het wel beter kan.
Een kenmerkend voorbeeld hiervan is de kerkverlating, die begon in de tweede helft van de 20e eeuw. De reactie van vele kerken was het ingrijpend moderniseren van hun kerkdiensten met behulp van muziek, toneel en soms dans. Het gevolg was echter niet dat er meer jonge mensen naar de kerk kwamen, maar wel dat nu ook ouderen de kerk verlieten. Naast de bestaande kerkgenootschappen ontstonden er evangelische gemeenten die niet alleen een geheel ander type viering, maar ook een bepaalde sfeer kennen, in hoge mate verschillend van de traditionele kerkgenootschappen. Overal is immers een markt voor, zoals mijn schoonvader treffend placht te zeggen.

Zoiets zie ik nu ook binnen de NGV gebeuren. Door rigoreus het mes te zetten in allerlei delen van de organisatie trek je hoogstwaarschijnlijk weinig nieuwe leden (zeker niet meteen, in het meest gunstige geval gaat daar wel een aantal jaren overheen), maar frustreer je veel mensen die zich, vaak al vele jaren lang, voor de NGV hebben ingezet.
Draagvlak ontstaat pas na veel luisteren en gezamenlijk plannen maken. En het kost tijd. Bij het ontbreken van draagvlak moet je je bovendien afvragen of je met de goede dingen bezig bent.
Het gebruik van dwang waar draagvlak ontbreekt maakt zo'n proces alleen maar pijnlijker. Je kunt van de redactie van Gens Nostra niet verwachten dat men verklaart dat men het al die jaren verkeerd heeft gedaan en dat er zoiets als een "redactiestatuut" nodig is om het in de toekomst wel goed te doen. Een redactie zet zich in op basis van interesse en betrokkenheid, niet om een eigen koninkrijkje binnen een vereniging te ommuren.
De gevolgen van doorduwen waar weerstand is laten zich binnen het toch beperkte wereldje van de genealogie gemakkelijk voorspellen: verziekte persoonlijke relaties, waarvan je nog jarenlang last zult hebben.

Voorts gaan er stemmen op op om dan maar te fuseren met het CBG. Mij lijkt dat een buitengewoon slecht idee. Het CBG is inmiddels een commerciële club geworden, die - net als een telefonieprovider - na een bepaalde tijd je aangekochte tegoed simpelweg opvreet. Mogelijk kijken diverse NGV-leden verlekkerd naar het tijdschrift Genealogie van het CBG, dat inderdaad een aantal aantrekkelijke eigenschappen heeft. Het CBG heeft echter geen enkele traditie op het gebied van activiteiten "van leden voor leden", waarvoor een vereniging als de NGV juist bedoeld is (of in elk geval zou moeten zijn). Een fusie met het CBG zal de leden van de NGV van de drup in de regen brengen.

Wat mij tot nu toe wel is opgevallen, is dat er, ook tussen NGV-leden onderling, weinig neiging bestaat om de gegevens van eigen onderzoek te delen met andere leden. Toegegeven, er komen antwoorden op de vragen op het prikbord, maar van het spontaan delen van gegevens is weinig sprake. Vergelijk dit met de grote hoeveelheid publicaties die leden van Ons Voorgeslacht via hun website beschikbaar stellen aan andere leden (en deels zelfs aan de wereld) en stel vast dat er binnen de NGV nog veel te winnen is.

Mij dunkt dat de meerwaarde van een vereniging van genealogen ligt in het onderling delen en beschikbaar stellen van gegevens, kennis en faciliteiten op het gebied van voorouderonderzoek. Hoewel de beschikbaarheid van genealogische gegevens via internet de laatste jaren enorm is toegenomen, blijft de vraag veel groter dan het aanbod.
Dit vraagt ook een andere kijk op het delen van gegevens. De tijd die ik bespaar door het beschikken over de resultaten van het onderzoek van een ander, kan ik immers investeren in het doen van onderzoek dat voor die ander weer nuttig is.

Ik ben een organisatiescepticus. Organisaties worden opgericht om te voorzien in een behoefte of het oplossen van een probleem, maar hebben de neiging nog te blijven bestaan lang nadat het probleem is opgelost of nadat de behoefte al lang getaand is. Uiteindelijk, na en ondanks reeksen klaagzangen "dat er geen betrokkenheid meer is" zal zo'n organisatie zonder draagvlak worden opgeheven. Voor die mensen die er veel tijd en moeite in hebben geïnvesteerd altijd een teleurstelling, maar uit de aard der zaak onontkoombaar.

De toekomst van de NGV is - evenals vele andere zaken - niet te voorspellen. Veel hangt af van de bereidheid van de huidige leden om te behouden wat men behouden wil en van de aantrekkingskracht die zo'n club op nieuwe generaties genealogen uitoefent. We zullen zien wat het wordt. Vooralsnog voel ik mij als NGV-lid nog even genealoog te Rommeldam.