donderdag 28 maart 2013

Waar kwam Herman Klittenberg vandaan?

Jobje (of Jaapje) Klittenberg (Naters 1843- Oudenhoorn 1913) was een van mijn betbetovergrootmoeders van vaderszijde: ze was getrouwd met Matthijs Vermaat (Nieuw Helvoet 1840 - Nieuw Helvoet 1875). In mijn kwartierstaat is de tak van Jobje's voorvaders het minst ver uitgezocht: via haar vader Hermanus Hendriksz Klittenberg (Rockanje 1804 - Nieuw Helvoet 1877) en diens vader Hendrik Hermanusz Klittenberg (Gullikland/Zuidland 1752 - Rockanje 1826) komen we terecht bij Hermanus Klittenberg, van wie slechts enkele zaken bekend zijn.
Op 22-11-1748 gaat hij in Zuidland in ondertrouw met Lena Pieters Nobel, weduwe van Willem Jansz Vermaat (die eveneens in mijn kwartierstaat voorkomt). Dit echtpaar krijgt, ondanks het feit dat Lena bij haar huwelijk al 37 jaar is, drie kinderen: Pietertje (~2-11-1749), Hendrik (~30-6-1752) en Pieter (~6-4-1755 +23-8-1755). Uit de vermelding in het Gaardersboek blijkt dat Hermanus noch Lena de schrijfkunst machtig zijn en van bescheiden komaf zijn: ze trouwen pro deo en tekenen beiden met een kruisje (zie afbeelding).


Ondertrouw Hermanus Klittenberg en Lena Pieters Nobel
Te oordelen naar de namen van hun kinderen hebben de ouders van Hermanus waarschijnlijk de namen Hendrik en Pietertje. Tevens is bij de doop van al hun kinderen vermeld dat ze zijn "door de moeder selfs geheven, na dat uyt het kraam bedde hersteld was, vermits de vader Paaps was en dus over het kind niet staan soude".
Dit is een van de oorzaken van mijn gebrek aan informatie: waar de Nederduits Gereformeerde "zielen" via doopregisters in Zuid-Holland goed terug te vinden zijn, is dat bij de "Roomschen" veel minder het geval.

En dan is er nog een vermelding van 28 april 1796, waarin Hermanus zijn schoonzoon Jan Hazejager een boomgaard verkoopt. Blijkbaar heeft hij in zijn werkzame leven toch nog wat geld gespaard.
Hermen Klittenbergh, won. in Zuidland, transporteert aan Jan Hazejager, won. in Zuidland, 60 r. erfpachtboomgaard in de Kerkhoek nr. 34 (erfpacht aan de baron d'Overschie ¿ 3), in de 3e meet, belend: n.o. Leendert Groen, z.w. de Nieuwe Wateringh, voor ƒ 70.

De naam Klittenberg(h) komt op geheel Voorne-Putten buiten Hermanus om niet voor. De enige andere vermeldingen van deze naam zijn rond 1790 in Drenthe en rond 1750 op Tholen, waar een Eva Klittenberg(h), volgens de volkstelling in 1810 geboren in 1745 in Keulen maar volgens haar eerste huwelijksinschrijving uit Worms, eerst op 27 juli 1763 in ondertrouw gaat met Steven van Dijk(e), dan op 20 mei 1767 als weduwe trouwt met Kornelis van de Velden en op 15 mei 1776, opnieuw weduwe, in ondertrouw gaat met Hendrik van de Perestam. Het huwelijk vindt plaats op 5 juni 1776. Op 7 april 1784 gaat ze, voor de derde keer weduwe, in ondertrouw met Willem Slootmaker, met wie ze op 28 april van dat jaar trouwt en ten tijde van de volkstelling van 1810 nog samen is. Ze overlijdt op Tholen op 18-11-1811, 70 jaar oud. Volgens de overlijdensakte heet haar vader Anthonij Klittenberg.

Eveneens op Tholen (onder)trouwt Christijna Klittenberg (Christina overlijdt op 31-10-1783 in Middelburg en wordt op 4-11-1783 begraven in de Armenhof aldaar) op 18 april en 6 mei 1759 met Joseph Schalban en op 23 mei/10 juni 1759 Anthonij Klittenberg met Catrina Mulders.

In Zeeland zijn nog meer Klittenbergen te vinden. Zo sterft op 9-8-1811 in Wissenkerke Maria van Veen, 55 jaar oud, echtgenote van Hermanius Klittenberg. 
Op 4-1-1797 is een Anthonie van Klittenberg, 21 jaar oud en kaarsenmaker van beroep, inwoner van Middelburg. Op 6-3-1803 trouwt hij daar met Tannetje de Visser.

Behalve de vermelding bij Eva Klittenberg wordt niet duidelijk waar de familie vandaan komt. Mogelijk is er een verbinding met de plaats Klittenberg in Bohemen, maar daarvoor heb ik geen bewijzen.

Waar kwam Herman Klittenberg vandaan?
Wie het weet, mag het zeggen!

zaterdag 16 maart 2013

Waarmee ben ik bezig (6) - project Vermaat gereed

Op 10 maart 2013, toch bijna een jaar eerder dan ooit gevreesd - heb ik ook alle overlijdensakten, voor zover beschikbaar, verwerkt. Door het ontbreken van een kennelijk overgeslagen scan hier en daar, maar ook soms hele reeksen over meerdere jaren, bij Family Search mis ik over het geheel nog diverse akten die al wel openbaar zijn, maar die lacunes zullen zich in de loop van de toekomst wel vullen.

In onderzoek en voorbereiding is inmiddels een reeks blogposts over de Haagse tak van de Vermaat-en, waaruit enkele kleurrijke figuren voortkomen.

Het volgende grote project zal waarschijnlijk het aanvullen worden van het parenteel Van Harskamp, dat een veel groter geheel blijkt te zijn dan het (hiervan deel uitmakende) parenteel Larekamp was. Wel blijft nog altijd de vraag open staan of en waar ik Reijer Gerritsz/Garzen (Larekamp), getrouwd met Maria Cornelisse van der Meijde, kan verbinden met de "andere" tak Larekamp.

zondag 3 maart 2013

Van Larekamp naar Harskamp

Enige dagen geleden ontving ik de volgende mail als reactie onder mijn blogpost De laatste Larekamp op aarde? van een anonieme afzender:

"Geachte heer Vermaat,

Volgens mij heeft u hierboven al een link tussen Hendrik Aalten en Aalbert van Laarkamp gemaakt.
Er trouwt op 4-11-1728 te Amerongen een Hendrik Aalten met Gijsbertje Reijersen van den Berg, zij hertrouwt in 1735, beiden laten op 17-4-1729 een Annichje dopen, volgens mij vernoemd naar de moeder van Hendrik !, dit is de Annichje die met Willem Looijen trouwt, haar buitenechtelijke kind noemen zij Gartje naar de moeder van Willem, die al wordt genoemd bij haar doop, na hun huwelijk krijgen zij ook nog een zoon Gijsbert die naar de moeder van Annichje is vernoemd. Als je er dan vanuit gaat dat deze Hendrik Aalten een Larekamp is, lijkt het mij logisch om in Albert zijn broer te zien. OK alles is dan wel gebaseerd op een aanname, maar volgens mij een hele sterke aanname.
Doe ermee wat u wilt, succes.
"


Naar aanleiding van deze - inderdaad sterke - aanname ging ik nogmaals op zoek in de database van Genealogie Zuidoost Utrecht en trof daarin inderdaad een echtpaar Aalt [Reijersz] en Annigje [Cornelisse Ketel] aan met diverse kinderen, waaronder een Hendrik (~1705) en een Aalbert (~1707). Na nog wat meer zoeken stuitte ik op de genealogie Van Harskamp door Rudy de Jongh. Ook daarin trof ik bij de zoon Aalbert geen verdere gegevens aan en bij zoon Hendrik een huwelijk met een veel te jonge vrouw.

Het lijkt er sterk op dat Aalbert Larekamp een zoon is van Aalt Reijersz van Harskamp, een kleinzoon van Reijer Hendriksz van Harskamp en een achterkleinzoon van Hendrick Jacobsz van Harskamp uit Otterlo.

Huwelijksinschrijving Reijer Hendricks van Harskamp en Marijtje Aelts (12-6-1674)
Of Larekamp verwijst naar een plek (bijvoorbeeld de plek die nu Larekamp heet in Elst) of een verschrijving van Harskamp is (wat me niet geloofwaardig lijkt in een tijd waarin geletterdheid meer uitzondering was dan regel) blijft onduidelijk.
Wat ook nog niet is gebleken, is waar Reijer Garze uit Ederveen aan deze familie te koppelen is. Zijn nazaten noemen zich immers ook Larekamp.

Wat wel duidelijk is, is dat ik de komende tijd aan deze stamboom een hoop werk te doen heb.