donderdag 28 maart 2013

Waar kwam Herman Klittenberg vandaan?

Jobje (of Jaapje) Klittenberg (Naters 1843- Oudenhoorn 1913) was een van mijn betbetovergrootmoeders van vaderszijde: ze was getrouwd met Matthijs Vermaat (Nieuw Helvoet 1840 - Nieuw Helvoet 1875). In mijn kwartierstaat is de tak van Jobje's voorvaders het minst ver uitgezocht: via haar vader Hermanus Hendriksz Klittenberg (Rockanje 1804 - Nieuw Helvoet 1877) en diens vader Hendrik Hermanusz Klittenberg (Gullikland/Zuidland 1752 - Rockanje 1826) komen we terecht bij Hermanus Klittenberg, van wie slechts enkele zaken bekend zijn.
Op 22-11-1748 gaat hij in Zuidland in ondertrouw met Lena Pieters Nobel, weduwe van Willem Jansz Vermaat (die eveneens in mijn kwartierstaat voorkomt). Dit echtpaar krijgt, ondanks het feit dat Lena bij haar huwelijk al 37 jaar is, drie kinderen: Pietertje (~2-11-1749), Hendrik (~30-6-1752) en Pieter (~6-4-1755 +23-8-1755). Uit de vermelding in het Gaardersboek blijkt dat Hermanus noch Lena de schrijfkunst machtig zijn en van bescheiden komaf zijn: ze trouwen pro deo en tekenen beiden met een kruisje (zie afbeelding).


Ondertrouw Hermanus Klittenberg en Lena Pieters Nobel
Te oordelen naar de namen van hun kinderen hebben de ouders van Hermanus waarschijnlijk de namen Hendrik en Pietertje. Tevens is bij de doop van al hun kinderen vermeld dat ze zijn "door de moeder selfs geheven, na dat uyt het kraam bedde hersteld was, vermits de vader Paaps was en dus over het kind niet staan soude".
Dit is een van de oorzaken van mijn gebrek aan informatie: waar de Nederduits Gereformeerde "zielen" via doopregisters in Zuid-Holland goed terug te vinden zijn, is dat bij de "Roomschen" veel minder het geval.

En dan is er nog een vermelding van 28 april 1796, waarin Hermanus zijn schoonzoon Jan Hazejager een boomgaard verkoopt. Blijkbaar heeft hij in zijn werkzame leven toch nog wat geld gespaard.
Hermen Klittenbergh, won. in Zuidland, transporteert aan Jan Hazejager, won. in Zuidland, 60 r. erfpachtboomgaard in de Kerkhoek nr. 34 (erfpacht aan de baron d'Overschie ¿ 3), in de 3e meet, belend: n.o. Leendert Groen, z.w. de Nieuwe Wateringh, voor ƒ 70.

De naam Klittenberg(h) komt op geheel Voorne-Putten buiten Hermanus om niet voor. De enige andere vermeldingen van deze naam zijn rond 1790 in Drenthe en rond 1750 op Tholen, waar een Eva Klittenberg(h), volgens de volkstelling in 1810 geboren in 1745 in Keulen maar volgens haar eerste huwelijksinschrijving uit Worms, eerst op 27 juli 1763 in ondertrouw gaat met Steven van Dijk(e), dan op 20 mei 1767 als weduwe trouwt met Kornelis van de Velden en op 15 mei 1776, opnieuw weduwe, in ondertrouw gaat met Hendrik van de Perestam. Het huwelijk vindt plaats op 5 juni 1776. Op 7 april 1784 gaat ze, voor de derde keer weduwe, in ondertrouw met Willem Slootmaker, met wie ze op 28 april van dat jaar trouwt en ten tijde van de volkstelling van 1810 nog samen is. Ze overlijdt op Tholen op 18-11-1811, 70 jaar oud. Volgens de overlijdensakte heet haar vader Anthonij Klittenberg.

Eveneens op Tholen (onder)trouwt Christijna Klittenberg (Christina overlijdt op 31-10-1783 in Middelburg en wordt op 4-11-1783 begraven in de Armenhof aldaar) op 18 april en 6 mei 1759 met Joseph Schalban en op 23 mei/10 juni 1759 Anthonij Klittenberg met Catrina Mulders.

In Zeeland zijn nog meer Klittenbergen te vinden. Zo sterft op 9-8-1811 in Wissenkerke Maria van Veen, 55 jaar oud, echtgenote van Hermanius Klittenberg. 
Op 4-1-1797 is een Anthonie van Klittenberg, 21 jaar oud en kaarsenmaker van beroep, inwoner van Middelburg. Op 6-3-1803 trouwt hij daar met Tannetje de Visser.

Behalve de vermelding bij Eva Klittenberg wordt niet duidelijk waar de familie vandaan komt. Mogelijk is er een verbinding met de plaats Klittenberg in Bohemen, maar daarvoor heb ik geen bewijzen.

Waar kwam Herman Klittenberg vandaan?
Wie het weet, mag het zeggen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten