dinsdag 5 februari 2013

De voorouders Winter van mijn vrouw 8: Meinert Cords Winter

Meinert Cords Winter werd geboren in 1688 in Oldenburg als zoon van Conrad (Cord) Winter en Anna Kortland [bron: Mededeling Edgar Much (via e-mail)].

Meinert was Bürger und Tagelöhner (Schuhflicker) in Oldenburg, maar "hat nichts im Vermögen" [Mededeling Edgar Much (via e-mail)].

Hij trouwde (1), 24 of 25 jaar oud, in 1713 in Oldenburg [bron: Mededeling Edgar Much (via e-mail)] met Gesche (Geeske) Aemalia Krut(t)e dochter van Adam Krut(t)e, "Musketier in Oldenburg" [Mededeling Edgar Much (via e-mail)].

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Sophia Helena Winter (*Oldenburg, 1714 +[?])
II. Anna Elisabeth Wübke Marlene Winter (*Oldenburg, 1716 +[?])
III. Lucia Catharina Rosina Winter (*Oldenburg, 1719 +[?])
IV. Anna Elisabeth Margareta Catharina Winter (*Oldenburg, 1721 +[?])
V. Alcke Margareta Winter (*Oldenburg, 1724 +[?])
VI. Sophia Catharina Winter (*Oldenburg, 1725 +[?])
VII. Conrad Jürgen Hermann [Conraad Meinders] Winter (*Oldenburg, 1728 +[?])
VIII. Gesche Catharina Elisabeth Winter (*Oldenburg, 1731 +[?])
IX. Arnd Gerhard Winter (*Oldenburg, 1733 + waarschijnlijk voor 1773)

Gesche is overleden vóór 1742 [bron: Mededeling Edgar Much (via e-mail)].

Meinert trouwde (2), 53 of 54 jaar oud, in 1742 in Oldenburg [bron: Mededeling Edgar Much (via e-mail)] met Catharina Johanns Klomburg.

Meinert is overleden vóór 1747 in Oldenburg, ten hoogste 59 jaar oud [bron: Mededeling Edgar Much (via e-mail)].

maandag 4 februari 2013

De voorouders Winter van mijn vrouw 7: Conraad Meinders Winter

Conraad Meinders Winter werd als Conrad Jürgen Hermann Winter in 1728 geboren in Oldenburg, als zoon van Meindert Cords Winter en Gesche (Geeske) Aemalia Krut(t)e [mededeling Edgar Much (via e-mail)]. 

Er was tot voor kort erg weinig over Conraad bekend, behalve dat hij koetsier was en uit Oldenburg afkomstig was. Inmiddels zijn zowel zijn vader als zijn grootvader bekend (zie volgende posts).


Conraad is weduwnaar van Swaantje (Swaantie) Lammerts (1731-vóór 1770), met wie hij trouwde (1), ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1757.

Kinderen uit dat 1e huwelijk:
I. Trijntje Winter (~Noordbroek, 23-10-1757 +Noordbroek, vóór 1766)
II. Geeske Konraads Winter (~Noordbroek, 3-12-1758 +Groningen, 30-12-1827)
III. Meijndert Konraads Winter (~Noordbroek, 8-2-1761 +[onbekend])
IV. Lammert Konraads Winter (~Zuidbroek, 30-10-1763 +[onbekend])
V. Trijntje Konraads Winter (~Noordbroek, 21-1-1766 +[onbekend])
VI. Annigjen Konraads Winter (*Noordbroek, 16-3-1768 +[onbekend])

Vermoedelijk is Swaantje in 1769 overleden.
Hij trouwde (2), 42 of 43 jaar oud, op 25-02-1770 in Noordbroek [bron: DTB Noordbroek trouwen 1758-1811 [AlleGroningers, p. 87/244]] met de 30-jarige Harmke Tobias.
Harmke is weduwe van Jannes Heijns (gehuwd 3-2-1765), afkomstig van Winschoten
Conraad is afkomstig van Oldenburg 
{Op zich vreemd dat Conraad hier niet als weduwnaar van Swaantje Lammers wordt aangeduid, terwijl zij samen in Noordbroek hebben gewoond. Is deze Conraad wel dezelfde?}.
Harmke Tobias is als dochter van Tobias Klasens en Jantien Geerdts gedoopt op 12-04-1739 in Winschoten [bron: DTB Winschoten dopen 1733-1811 [AlleGroningers, p. 14v/257]].
Bron Doop- en trouwboek Winschoten 1733-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 547, folio 12vHuwelijk Conraad Meinders Winter en Harmke Tobias

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jantje Conraads (Koenraads) Winter (*Noordbroek, 22-10-1770 +Noordbroek, 08-08-1827) 
II. Arent Konraads Winter (*Noordbroek, 02-02-1773 +Hellum, 17-02-1826) 
III. Geert Winter (*Noordbroek, 28-12-1774 +Noordbroek, vóór 1776)
IV. Geert Conraads Winter (*Noordbroek, 19-03-1776 +Nieuw-Scheemda, 01-03-1819) 

Gezien de namen van de kinderen kunnen de voorouders van Conraad en Swaantje als volgt heten:
Meindert/Mein(h)ard (Winter) x Geeske (?)
en
Lammert Alberts x Trijntje Harms
Swaantje heeft een tante Annigje (*2-1-1724, dochter van)

De namen van de kinderen van Conraad en Harmke zijn mogelijk als volgt afgeleid:
Jantje - naar de moeder van Harmke
Geert - naar de grootvader van moederszijde van Harmke
Tobias, de vader van Harmke, is bij deze kinderen niet vernoemd omdat dat bij het oudste kind (uit het eerste huwelijk) van Harmke al is gebeurd. 

De vraag blijft waarom er wel een Geert maar geen Klaas is vernoemd. Tobias Klasens en Jantien Geerdts hebben nog (oudere) kinderen Klaas, Aaltien en Antje en een jonger kind Geert.
De vraag naar wie Arent genoemd is, is inmiddels beantwoord: zeer waarschijnlijk heeft Conraad hier zijn jongere broer Arnd Gerhard vernoemd, wat doet vermoeden dat die voor 1773 overleden is.
Conraad is overleden in Noordbroek [bron: Overlijdensregister Slochteren 1826 Akte 16].

zondag 3 februari 2013

De voorouders Winter van mijn vrouw 6: Geert Conraads Winter (1776-1819)

Geert Conraads Winter werd geboren op 19-03-1776 in Noordbroek [bron: DTB Noordbroek dopen 1758-1811 [AlleGroningers, p. 172/244]]. Hij is gedoopt op 08-04-1776 ("Paasch Maandag") in Noordbroek [bron: DTB Noordbroek dopen 1758-1811 [AlleGroningers, p. 172/244]]. 

Doop Geert Conraads Winter
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 04-09-1796 in Noordbroek [bron: DTB Noordbroek trouwen 1758-1811 [AlleGroningers, p. 125/271]] met de 43-jarige Hilje Klaassens Breuker.
"d: 4 Sept. Geert Konraads en Hilje Harms getrouwd"
{de aantekeningen die hierop volgen zijn nogal summier: bij een is het patroniem van de bruid niet ingevuld, bij twee volgende ontbreekt de naam van de bruid geheel.}
Onduidelijk is met welke Hilje Klaassens (of Hilje Harms) deze Geerd Konraads Winter getrouwd is. Er is erg veel leeftijdsverschil tussen de echtelieden (23 jaar) en Hilje blijft een oude moeder: hun zoon Konraad Geerts (1797) is geboren toen zij al 44 jaar oud was.
Het feit dat er slechts 1 kind werd geboren, spreekt daar overigens wel voor.

Volgens [http://www.genealogieonline.nl/parenteel-breuker] is Hilje’s Klaassens eerste echtgenoot Jurrien Boeles, met wie zij sinds 1773 was getrouwd, op 2-4-1793 overleden.
Hilje Klaassens Breuker werd als dochter van Claas Geerts en Trijntje Jans Breuker geboren op 05-07-1753 in Nieuwolda [bron: DTB Nieuwolda dopen 1713-1811 [AlleGroningers, p. 177r/272]]. Zij is gedoopt op 15-07-1753 in Nieuwolda [bron: DTB Nieuwolda dopen 1713-1811 [AlleGroningers, p. 177r/272]].
Geboorte- en doopdata zijn onzeker. Naast Hilje Klaassens is er in de akten ook sprake van een Hilje Harms.


Kind uit dit huwelijk:
I. Konraad Geerts Winter (~Noordbroek, 03-09-1797 +Nieuw-Scheemda, 03-02-1829)


Geert is overleden op 01-03-1819 in Nieuw-Scheemda, 42 jaar oud [bron: Overlijdensakten Scheemda 1819 Akte 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1819 [bron: Overlijdensakten Scheemda 1819 Akte 5].
Huis nr. 71
Tijdstip overlijden niet vermeld (aangifte ’s ochtends om 10.00 uur)
Als echtgenote wordt [wel degelijk] Hilje Klaassens vermeld.
Aangevers:
Sebo Alberts Lantinga, 57 jaar, landgebruiker, wonend Nieuw-Scheemda
Harm Redmers Braam, 38 jaar, arbeider, wonend Nieuw-ScheemdaHilje is overleden op 30-06-1829 in Nieuw-Scheemda, 75 jaar oud [bron: Overlijdensakten Scheemda 1829 Akte 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1829 [bron: Overlijdensakten Scheemda 1829 Akte 44].
Volgens de overlijdensakte was ze 80 jaar, maar dat zou 75 moeten zijn. Is er een vergissing van de BS in het spel?
Volgens de overlijdensakte zijn de ouders van Hilje Klaas Breuker en Oktje.
"zijnde de deposanten de toenaam der moeder van de overledene onbekend"
Blijkbaar weet na zoveel tijd niemand meer precies hoe het zit: zowel haar echtgenoot als haar enig kind zijn immers reeds overleden.
Huis nr. 71
Aangifte vindt plaats om 16:00 uur.
Aangevers:
Hendrik Aries Kiel, 57 jaar, arbeider, wonend Nieuw Scheemda
Jochem Mients Okkens, 50 jaar, arbeider, wonend Nieuw Scheemda

zaterdag 2 februari 2013

De voorouders Winter van mijn vrouw 5: Konraad Geerts Winter (1797-1829)

Konraad Geerts Winter werd geboren in Noordbroek. Hij is gedoopt op 03-09-1797 in Noordbroek [bron: DTB Noordbroek dopen 1758-1811 [AlleGroningers, p. 215/244]].


Certificaat Nationale Militie Konraad Geerts Winter
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1821 in Midwolda [bron: Huwelijksregister Nieuwolda 1821 Akte 4] met de 19-jarige Jantje Pieters Mulder. Konraad en Jantje gingen op 29-04-1821 in Midwolda in ondertrouw [bron: Huwelijksregister Nieuwolda 1821 Akte 4]. Bij het burgerlijk huwelijk van Konraad en Jantje was de volgende getuige aanwezig: Hilje Klaassens Breuker (1753-1829) [zie 37] [moeder bruidegom].
Getuigen:
moeder bruidegom
moeder bruid
Geuko Pieters Mulder, 25 jaar,boerenknecht, wonend Nieuw Scheemda, broer bruid
Geert Christof Ahrens, 48 jaar, dreuwaarder, wonend Nieuwolda
Jan Geerts Wubbema, 26 jaar, boerenknecht, wonend Nieuwolda
Uuldrik Alberts Slijm, 22 jaar, boerenknecht, wonend Nieuwolda
Jantje Pieters Mulder werd als dochter van Pieter Geukes [Mulder] en Lamke Reinders [van der Wal] geboren op 23-07-1801 in Nieuw-Scheemda [bron: DTB Nieuw Scheemda dopen 1673-1811 [AlleGroningers, p. 80v/87]]. Zij is gedoopt op 02-08-1801 in Nieuw-Scheemda [bron: DTB Nieuw Scheemda dopen 1673-1811 [AlleGroningers, p. 80/87]].


Trouwakte Konraad Geerts Winter x Jantje Pieters Mulder
Kinderen uit dit huwelijk:

I. Geert Konraads Winter (*Nieuw-Scheemda, 21-07-1821 +Westerlee, 24-03-1843) 
II. Lammechijn Konraads Winter (*Nieuw-Scheemda, 08-02-1823 +Nieuw-Scheemda, 10-06-1844)
III. Pieter Konraads Winter (*Nieuw-Scheemda, 28-06-1826 +Siddeburen, 08-11-1876)

Jantje is overleden op 16-01-1827 in Nieuw-Scheemda, 25 jaar oud [bron: Overlijdensakten Scheemda 1827 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1827 [bron: Overlijdensakten Scheemda 1827 Akte 7].
Aangifte vindt plaats om 14.00 uur, ze moet dus tussen 0:00 en dat tijdstip zijn overleden.Huis nr. 78
Aangevers:
Pieter Geerts Klunderling, 70 jaar, koopman, wonend Nieuw Scheemda
Hindrik Aaldriks Stel, 48 jaar, timmerman, wonend Nieuw Scheemda

Konraad is overleden op 03-02-1829 in Nieuw-Scheemda, 31 jaar oud [bron: Overlijdensakten Scheemda 1829 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1829 [bron: Overlijdensakten Scheemda 1829 Akte 9].
Aangevers:
Hindrik Arys Kiel, 57 jaar, arbeider, wonend Nieuw Scheemda
Kasper Hindriks van der Werf, 37 jaar, arbeider, wonend Nieuw Scheemda
Huis nr. 71
Ouders worden genoemd Geert Konraads Winter en Hilje Klaassens Breuker
Tijdstip overlijden wordt niet vermeld, aangifte wordt gedaan om 09:00 uur.