maandag 25 augustus 2014

Van den Borns in Utrecht (16) - "losse" Van den Borns

In de laatste aflevering van deze serie bespreek ik een aantal Van den Borns in Utrecht. Sommige heb ik in dit laatste deel geplaatst omdat ze kinderloos bleven, andere omdat ik hun afstamming nog niet heb kunnen achterhalen.
1.
Hendrik Jansz van den Born (1721-1786)
Hendrik Jansz van den Born is gedoopt op 6 mei 1721 in de Walsteeg als derde kind en oudste zoon van Jan Hendriksz van den Born en Elisabeth Jacobs de Vreese.  

Hij ging op 10 april 1750 in ondertrouw met Johanna Hasenbosch:
Hendrick van Born J:M: aen t Geertekerkhof en Johanna Hasenbos J:D: in de Botterstraet

Hendrik en Johanna bleven kinderloos. Ze stelden in 1784 hun testament op ten gunste van Adriana van de Born, het nichtje van Hendrik:

Testament
Aktenummer: 51
Datum: 09-12-1783
Soort akte: Testament
Notaris: J. KLEMME
Personen:
 
Testateur: Hendrik van den Born
Voornaam: Hendrik
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: x Johanna Hasenbosch
Woonplaats: Utrecht
 
Erfgenaam: langstlevende
Achternaam: langstlevende
Rol in akte: Erfgenaam
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 25-4-1750 voor notaris H. Dons
Bijzonderheden: na overlyden langstlevende vererft de ene helft der nalatenschap op de 
Roomskatholieke Armenkamer in de Donkerstraat in Utrecht, met lyftocht voor Adriana van den Born, dochter van Cornelis van den Born, broer van de testateur en na haar overlyden voor haar vader. De andere helft vererft op Jan Hasenbosch, Cornelia Hasenbosch, gehuwd met Steven Plenk, Antonetta Hasenbosch en de kinderen van + Pieter Hasenbosch en + Antony Hasenbosch, allen broers en zusters van de testatrice
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a012
Vindplaats: Het Utrechts Archief


Hendrik overleed op 12 januari 1786:
Geertekerk idem 12 dito Hendrik van den Born in de Geertesteeg laat na zijn vrouw en geen kinderen, begr. met 8 dragers f 2 - . -

Johanna overleed op 23 januari 1794:
Geertenkerk   Steegman   23 Januarij   Juffr Johanna Hasenbos weduwe van hendrik van den Born, in de Geertensteeg, laat geen man of kinderen na, maar een meerderjaarige zuster, begr: met 8 draagers f 2 - . -

2.
Aletta Gerarda van den Born (1742-1810)
Aletta Gerarda van den Born werd op 30 juli 1742 gedoopt als twaalfde en jongste kind van Jan Gerritsz van den Born en Dirkje Teeuwsen Hommersom.

Ze ging op 25 oktober 1766 in ondertrouw met Hendrik Joachim Seller. Ze kregen tenminste twee kinderen, die waarschijnlijk geboren zijn in Utrecht.

Hendrik overleed op 27 april 1793 in Vianen en werd daar op 3 mei 1793 begraven:
Mei 3  ter begrafenis van het Lyk van Hendrik Seller 32 mantels a 6 st   9 - 12  voldaan

Aletta overleed op 26 september 1810, eveneens in Vianen, en werd daar op 28 september 1810 begraven:
28 uitv van Gerarda van den Born, weduwe van Seller
26 mantels a drie st  f 3 - 18
het middelkleed  4 -
7 - 18

3.
Gerrit Jansz van den Born (1720-1742)
Gerrit Jansz van den Born werd op 5 februari 1720 gedoopt in Wageningen als derde kind en oudste zoon van Jan Gerritsz van den Born en Dirkje Teeuwsen Hommersom.

Hij ging op 15 december 1741 in ondertrouws met Aletta Weymans (Weijdemans):
Gerhardus van den Born J:M: bij de Geertekerk, en Aletta Weijdemans J:D: aen de Hamborgerbrugh
[doorgehaald] Consent van bruijds moeder

Uit de huwelijkse voorwaarden blijkt dat Aletta nog onmondig was bij het aangaan van het huwelijk:

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 172
Datum: 14-12-1741
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: C. F. PRONCKERT
Personen:
 
Bruidegom: Gerardus van den Born, onmondig
Achternaam: Gerardus van den Born, onmondig
Rol in akte: Bruidegom
 
Assistent: Johan van den Born, vader
Achternaam: Johan van den Born, vader
Rol in akte: Assistent
Woonplaats: Wageningen
 
Gemachtigde: Adriaen van den Born
Voornaam: Adriaen
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Gemachtigde
Woonplaats: Utrecht
 
Bruid: Aletta Weyman, onmondig
Achternaam: Aletta Weyman, onmondig
Rol in akte: Bruid
 
Assistent: Willem de Bruyn, stiefvader
Achternaam: Willem de Bruyn, stiefvader
Rol in akte: Assistent
Echtgenoot: x Johanna Delman, moeder
Woonplaats: Utrecht
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende 
met benoeming van de langstlevende tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U162a022

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Mogelijk komt hij in als burger van de stad op 17 januari 1742:
Ingekomen op 17-1-1742: Gerardus van den Born, geboortig van Wageningen, bakker

Daags daarna huurt hij een huis buiten de Weerdpoort:

Huur en verhuur
Aktenummer: 5
Datum: 19-01-1742
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: D. VAN LOBBRECHT
Personen:
 
Verhuurder: Sara van Meeuwen
Voornaam: Sara
Achternaam: van Meeuwen
Rol in akte: Verhuurder
Echtgenoot: wed. Nicolaas van Munster
 
Huurder: Gerrit van den Born
Voornaam: Gerrit
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Huurder
Echtgenoot: x Aletta Wyman
onroerend goed:
 
huysinge en hoff;
Soort object: huysinge en hoff
Gerecht: buyten de Weerdpoort
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U194a002

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Gerrit overlijdt echter plotseling:
Jacobik:  Terveen  7 dito  Gerardus van den Born, buijten de Weerdpoort omtrent de Craenesteegh, laat na zijn vrouw en geen kinderen, beg: 8 drag~f 2 - . -

Zijn weduwe gaat op 30 januari 1743 in ondertrouw met Cornelis Mauritsz Lommersum, in elk geval lang genoeg na haar eerste huwelijk om te weten dat daaruit geen kind is voortgekomen. 

4.
Catharina van den Born (?-1755)
Op 13 september 1755 overlijdt in Utrecht Catharina van den Born, weduwe van Rijnier Verhoef:
Buurk:  v Dijk  13 Set:b=r  Catharina van den Born wed=e van Rijnier Verhoef in de Brandsteeg onbekend aalm:

De herkomst van Catharina is mij onbekend.

5.
Cornelis van den Born x Gerarda Hoevelaken
In wordt 1775 een Cornelis van den Born, getrouwd met een Gerarda Hoevelaken genoemd:

Scheiding - van de boedel van Catharina Hoevelaken
Aktenummer: 54
Datum: 19-07-1775
Soort akte: Scheiding
Notaris: L. VAN DER PAUW
Samenvatting: van de boedel van Catharina Hoevelaken
Personen:
 
Erven Catharina Hoevelaken, in leven wed. Diderik Spesschot:
Rol in akte: Erven Catharina Hoevelaken, in leven wed. Diderik Spesschot
 
Eerste Partij: Cornelis van den Born
Voornaam: Cornelis
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: x Gerarda Hoevelaken, zuster
 
Eerste Partij: Cornelia Hoevelaken, nicht
Achternaam: Cornelia Hoevelaken, nicht
Rol in akte: Eerste Partij
 
Eerste Partij: Gerrit Hoevelaken, neef
Achternaam: Gerrit Hoevelaken, neef
Rol in akte: Eerste Partij
 
Onmondige kinderen + Cent Hoevelaken, neef:
Rol in akte: Onmondige kinderen + Cent Hoevelaken, neef
 
Eerste Partij: Tymen Hoevelaken
Voornaam: Tymen
Achternaam: Hoevelaken
Rol in akte: Eerste Partij
 
Eerste Partij: Johanna Hoevelaken
Voornaam: Johanna
Achternaam: Hoevelaken
Rol in akte: Eerste Partij
 
Voogd: Everd van Harreveld
Voornaam: Everd
Achternaam: van Harreveld
Rol in akte: Voogd
 
Onmondige kinderen + Geertruyd Hoevelaken, nicht, en Evert van Harreveld:
Rol in akte: Onmondige kinderen + Geertruyd Hoevelaken, nicht, en Evert van Harreveld
 
Eerste Partij: Catharina van Harreveld
Voornaam: Catharina
Achternaam: van Harreveld
Rol in akte: Eerste Partij
 
Eerste Partij: Thimotheus van Harreveld
Voornaam: Thimotheus
Achternaam: van Harreveld
Rol in akte: Eerste Partij
Verwijzingen: testament d.d. 15-7-1771 voor notaris L. van der Pauw
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U205a029
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Deze Cornelis is mij verder geheel onbekend.

6.
Joanna van den Born x Arie Bosch
Op 3 december 1807 wordt in Amsterdam in de RK kerk de Lely Aletta Catharina Bosch gedoopt, dochter van Arie Bosch en Joanna van den Born. Doopgetuige is Aletta Geul.
Aletta kennen we uit een akte uit 1773, waar ze nog minderjarig was. Ze is de jongere zus van Sibilla Geul, die getrouwd is met Herman Dirks van den Born.
Dit zou toeval kunnen zijn, ware het niet dat Joanna en Arie in 1810 als getuige optreden bij de doop van Arie Pinkse, zoon van Coenraad Pinkse en Johanna Maria (Hermans) van den Born, een dochter van Herman Dirksz van den Born en Sibilla Geul. En dat is mogelijk niet de eerste keer voor Joanna: ook bij de doop in 1797 van de oudere Sibilla en in 1807 van Maria Sybilla is een Joanna getuige. Dit zou echter ook Johanna Dirks kunnen zijn, de oudere zus van Herman (zij overleed namelijk pas in 1812). Bij de vermelding samen met haar man Arie wordt Johanna Naatje genoemd.

Nu is er een dochter van Herman genaamd Maria (gedoopt in 1767), van wie ik verder nergens iets heb kunnen vinden. Mogelijk is zij de vrouw van Arie Bosch? Dit zou de optredens als doopgetuige kunnen verklaren. 
Zowel bij de doop van Dorothea Pinkse in 1798 als van Theodorus in 1799 treedt echter al een Maria van den Born als doopgetuige op. Hierbij moet het wel om Maria Hermans gaan.

7.
Jan van den Born (?-1819)
Op 9 december 1819 overlijdt Jan van den Born in de leeftijd van 63 jaar. AAngevers zijn Jan van Tuijl, 50 jaar, verwer, wonend Wittevrouwenpoort Wijk G nr. 531 en Christiaan van Tuijl, 23 jaar, schrijnwerker, wonend Wittevrouwenpoort Wijk G nr. 531 . Jan woonde in hetzelfde huis. Hij overleed ongehuwd en zijn beroep was bakkersknecht.

Deze Jan is mij onbekend.

8.
Jan van den Born (?-1748)
Op 28 juli 1748 overlijdt een zekere Jan van den Born:
Jacobik:  h: v: Essen  28 Julij  Jan van den Borre, buijten de Weerdpoort, aan de Roodebrugh, laat na twee meerderjarige kinderen, beg: aalmoes:

Aangezien deze Jan mij niet bekend is, zijn zij  twee kinderen (die beiden dus voor 28-7-1723 geboren moeten zijn) mij evenmin bekend. Wel is het opvallend dat op 24 februari 1749, dus nog maar kort daarna, een kind van een Jacobus van den Born overlijdt op dezelfde plek in de stad:
Jacobik:  v: Essen  24 dito  t Kind van Jacobus van den Boren buijten de Weerdpoort, aan de Rodebrugh, laat na vader en moeder, beg: gratis

Dat kan bijna geen toeval zijn. Zou dit een kind kunnen zijn van een Jacobus Jansz, die dan een zoon is van die zekere Jan?

9.
Willemijntje van den Born (?-1799)
Op 17 januari 1779 overlijdt een zekere Willemijntje van den Born:
Geertekerk   Steegman   17 dito   Willemijntje van den Born, meerderjarige vrijster, in de geertesteeg, laat na vader en moeder, met de baar bijgezet f 8 - : -


Willemijntje van den Born overleden 17 januari 1799
Wie is deze Willemijntje? Het feit dat Willemijntje in de Geertesteeg woont en in de Geertekerk wordt begraven, net zoals de kinderen van Gerrit Cornelisz, pleit ervoor dat ze bij hem in huis woond. Aangezien ze in 1799 meerderjarig is, moet ze voor 1774 zijn geboren, wat het onmogelijk maakt dat ze zelf een kind is van Cornelis (die immers pas in 1777 trouwde).
Dat ze Willemijntje heet (Cornelis' moeder heet Willemijntje Cornelisse) en verwant lijkt te zijn met de familie van Cornelis Gerritsz leidt tot de veronderstelling dat ze zijn dochter zou kunnen zijn. Het feit dat wordt aangegeven dat haar ouders bij haar overlijden nog in leven zijn, levert echter een probleem op: Cornelis overlijdt immers al in 1797.

10.
Gijsbertje Hendriks van den Born (van den Borre)
Van Gijsbertje Hendriks van den Born (van den Borrre) kwam ik het bestaan op het spoor via haar overlijden:

Jansk:  Sesselaar  19 dito  Gijsbertje van den Born wed=e van Robbert Evertse op de Voorstraat op de hoek van de Slagtsteeg laat na 2 mondige kinderen begraven met 8 Dragers f 2 - . -  14 ellen laken gescheurt

Ik had op dat moment geen idee bij haar leeftijd en haar herkomst. Op dit ogenblik weet ik nog altijd niet wanneer en waar ze geboren is en wie haar ouders zijn, maar over haar leven in Utrecht ben ik inmiddels wel veel beter geïnformeerd.

Haar eerste huwelijk sloot ze met Jan Emans voor 1702. Uit dit huwelijk kwam een dochter Hendrina voort, die op 13 januari 1702 gedoopt werd in de Domkerk.

Hendrina Jans Emans gedoopt op 13 januari 1702
Dat betekent dat Gijsbertje voor 1686 moet zijn geboren.
In 1715 wordt haar man beledigd door Willem Spruyt. Deze neemt deze beledigingen via een akte weer terug:

Verklaring - herroeping van belediging aan het adres van Jan Emans en Jacobus van der Stulp
Datering: 03-07-1715
Aktenummer: 256
Datum: 03-07-1715
Soort akte: Verklaring
Notaris: M. VAN LOBBRECHT
Rol: Genoemd
Samenvatting: herroeping van belediging aan het adres van Jan Emans en Jacobus van der Stulp
Personen:
 
Verklaarder: Willem Spruyt
Voornaam: Willem
Achternaam: Spruyt
Rol in akte: Verklaarder
Beroep: voerman
Woonplaats: buyten de Wittevrouwpoort
Aktedatum: 03-07-1715
Bijzonderheden: met als bylage verklaring door C. van Zeelst over door Willem Spruyt gedane uitlatingen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U123a005

Jan overlijdt op 16 januari 1717 en laat naast Gijsbertje 1 kind na. Het lijkt er dus op dat Gijsbertje en Jan slechts een kind hebben:
Buurk:  Beerenbr:  16e  Jan Emand, laat na sijn vrouw met onmondig lind op de Voorstraet 8 dr:

Vrij snel daarna, namelijk op 17 oktober 1717,  gaat Gijsbertje in ondertrouw met Nicolaas (Claas) Dirksz Wo(o)lschot:
Claas Dirkse Wolschot j.m. op Achttienhoven en Gijsbertje van den Borre, weduwe van Jan Emans bij 't Vleeshuijs
Get. schriftelijk consent des moeder
Cornelia Miksout, suster
Proclamatien tot Westbroek

Attest gegeven den 31 oktober 1717 na Westbroek

Ze trouwen op 7 november 1717 in Westbroek:
Den 7 Novemb(er) sijn alhier op vertoog van attestie van Utrecht getrouwt Claas WoolSchot en Gijsbertje van den Borre

Claas komt voor in een aantel akten zonder dat zijn vrouw wordt genoemd:

Kwitantie - voor aflossing plecht f 700,-
Aktenummer: 2
Datum: 03-01-1720
Soort akte: Kwitantie
Samenvatting: voor aflossing plecht f 700,-
Notaris: C. F. PRONCKERT
Personen:
 
Eerste Partij: Joan van Leenen
Voornaam: Joan
Achternaam: van Leenen
Rol in akte: Eerste Partij
Beroep: advocaet hove van Utrecht en canonick St Pieter te Utrecht
 
Tweede Partij: Nicolaes Woolschot
Voornaam: Nicolaes
Achternaam: Woolschot
Rol in akte: Tweede Partij
Verwijzingen: plecht d.d. 3-12-1716 voor gerecht van Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U162a003

Koop en verkoop
Aktenummer: 278
Datum: 06-04-1723
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: I. VAN RUNNENBURGH
Personen:
 
Verkoper: Bernardus Muykens Henrici
Voornaam: Bernardus Muykens
Achternaam: Henrici
Rol in akte: Verkoper
Beroep: canonicq in de capittule ten Dom te Utreght
 
Koper: Nicolaas Wolschot
Voornaam: Nicolaas
Achternaam: Wolschot
Rol in akte: Koper
onroerend goed: wagenhuys; zz Lange Lauwerstraat
Soort object: wagenhuys
Locatie: zz Lange Lauwerstraat
Belendingen: ow: NN van Welland ww: NN de Meyer
Gerecht: Utreght
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U158a002

Claas koopt een wagenhuys, dus mogelijk heeft hij eigen koetsen (misschien een soort taxibedrijf?).

Claas overlijdt voor 31 januari 1732, op basis van deze akte:

Huur en verhuur
Aktenummer: 4
Datum: 31-01-1732
Soort akte: Huur en verhuur
Zakelijke trefwoorden: kolfbanen
Notaris: A. DE COOLE
Personen:
 
Verhuurder: Johannes van Isendoorn
Voornaam:  Johannes
Achternaam:  van Isendoorn
Rol in akte:  Verhuurder
 
Verhuurder: Arnoldus de Cruyff
Voornaam:  Arnoldus
Achternaam:  de Cruyff
Rol in akte:  Verhuurder
 
Huurder: Lambert Emans
Voornaam:  Lambert
Achternaam:  Emans
Rol in akte:  Huurder
Echtgenoot:  x Catharina van Rossum
 
Borg: Gysbertje van den Born
Voornaam:  Gysbertje
Achternaam: van den Born
Rol in akte:  Borg
Echtgenoot:  wed. Nicolaas Wolschot
Woonplaats:  Utrecht
onroerend goed: huysinge, stallinge, commissarishuysje en kolfbaan; wz Vaartschen Rhyn
Soort object:  huysinge, stallinge, commissarishuysje en kolfbaan
Locatie:  wz Vaartschen Rhyn
Belendingen:  ene zyde: Claas van Beusekum andere zyde: Goyert van Maarschalkerweert
Gerecht:  Tollesteegh
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U151a013

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Mogelijk is de genoemde Lambert Emans familie van Gijsbertje's eerste man Jan?

Gijsbertje gaat op 25 paril 1732 opnieuw in ondertrouw, nu met Robbert Evertsen:
Robbert Evertzen J.M. in de Botestraat en Gijsbertje Hendrix van den Born weduwe van Nicolaas Wolschot op de Voorstraat

Het paar trouwt op 11 mei 1732 in de Domkerk achter gesloten deuren:
Robbert Evertse J.M. in de botestraat en Gijsbertje van den Born weduwe van Nieklaas Wolschot op de voorstraad

Domkerk den 11 maij 1732 met gesloten deuren getroudt door f vos

Robbert en Gijsbertje staan borg voor een lening van Herman Brouwer, die getrouwd is met Hendrina Emans, de dochter van Gijsbertje uit haar eerste huwelijk:

Schuldbekentenis - f 502,- vanwege geleverde houtwaren
Aktenummer: 79
Datum: 18-04-1735
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 502,- vanwege geleverde houtwaren
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Personen:
 
Schuldenaar: Hermannus Brouwer
Voornaam: Hermannus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Schuldenaar
Woonplaats: buyten de Catharynepoort
 
Borg: Robbert Evertse
Voornaam: Robbert
Achternaam: Evertse
Rol in akte: Borg
Echtgenoot: x Gysbertje van den Born
 
Schuldeiser: Jan van Vianen
Voornaam: Jan
Achternaam: van Vianen
Rol in akte: Schuldeiser
Beroep: coopman in hout
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U174a005
Vindplaats: Het Utrechts Archief

In 1736 kopen Robbert en Gijsbertje een koets, een kales (een caleche of barouche) en een faëton van Lambert Emans. Is Lambert een broer van Jan en verhuurden ze samen koetsen?

Koop en verkoop - van koets, kales en faëton met 4 paarden
Aktenummer: 48
Datum: 27-10-1736
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Samenvatting: van koets, kales en faëton met 4 paarden
Personen:
 
Verkoper: Lambert Emans
Voornaam: Lambert
Achternaam: Emans
Rol in akte: Verkoper
Woonplaats: Utrecht
 
Koper: Robbert Everse
Voornaam: Robbert
Achternaam: Everse
Rol in akte: Koper
Echtgenoot: x Gysbertje van den Born
Woonplaats: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U174a006
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Ook lenen Robbert en Gijsbertje geld uit Jan Bosch, die herberg Den Hullick huurt:

Schuldbekentenis - f 362-10-0 wegens voorgeschoten huur van herberg Den Hullick
Aktenummer: 77-2
Datum: 04-12-1737
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: M. LAGERWEY
Samenvatting: f 362-10-0 wegens voorgeschoten huur van herberg Den Hullick
Personen:
 
Schuldenaar: Jan Bosch
Voornaam: Jan
Achternaam: Bosch
Rol in akte: Schuldenaar
Echtgenoot: x Hendrina Pothuysen
Woonplaats: buyten Tollesteegpoort, herberge Den Hullick
 
Schuldeiser: Robbertus Evertse
Voornaam: Robbertus
Achternaam: Evertse
Rol in akte: Schuldeiser
Echtgenoot: x Gysbertje van den Borre, eerder wed. Nicolaas Wolschot
Aktedatum: 04-12-1737
Verwijzingen: huur en verhuur d.d. 31-01-1732 voor notaris A. de Coole
Bijzonderheden: Gysbertje van den Borre stond borg voor Lambert Emans en 
Catharina van Rossem, vorige huurders
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U190a001
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Ook staan ze borg voor Lambert Emans, die nog altijd een huysinge met stallinge en koetshuys buiten de Wittevrouwenpoort huurt:

Huur en verhuur
Aktenummer: 106
Datum: 01-05-1743
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: D. VAN LOBBRECHT

Personen:
Verhuurder: Jan Verkerk
Voornaam: Jan
Achternaam: Verkerk
Rol in akte: Verhuurder
Beroep: meester steenhouwer
Woonplaats: Utrecht
 
Huurder: Lambertus Emans
Voornaam: Lambertus
Achternaam: Emans
Rol in akte: Huurder
Echtgenoot: x Elisabeth Roothuysen
 
Borg: Robbart Evertse
Voornaam: Robbart
Achternaam: Evertse
Rol in akte: Borg
Echtgenoot: x Gysbertje van den Born
onroerend goed: huysinge met stallinge en koetshuys;
Soort object: huysinge met stallinge en koetshuys
Gerecht: buyten Wittevrouwepoort
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U194a002
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Gijsbertje en Robbert stellen in 1745 een testament op. Hieruit blijkt dat Robbert stalmeester is en ik vermoed dat Gijsbertje (via haar eerste man Jan Emans bekend met de wereld van paarden en koetsen) hem ooit beroepshalve heeft leren kennen:

Testament
Aktenummer: 88
Datum: 03-03-1745
Soort akte: Testament
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Personen:
 
Testateur: Gysberta van den Borre
Voornaam: Gysberta
Achternaam: van den Borre
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: gehuwd met Robbert Everse
Beroep: stalmeester te Utrecht
 
Erfgenaam: Gysberta Brouwer
Voornaam: Gysberta
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Erfgenaam
 
Erfgenaam: Claas Brouwer
Voornaam: Claas
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Erfgenaam
 
Erfgenaam: Martinus Brouwer
Voornaam: Martinus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Erfgenaam
 
Erfgenaam: Hendrik Brouwer
Voornaam: Hendrik
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Erfgenaam
 
Erfgenaam: Hermannus Brouwer
Voornaam: Hermannus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Erfgenaam
 
Erfgenaam: Robbertus Brouwer
Voornaam: Robbertus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Erfgenaam
onroerend goed: huyzinge - naar Gysberta Brouwer -; Breestraat
Soort object: huyzinge - naar Gysberta Brouwer -
Locatie: Breestraat
Gerecht: Utrecht
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. ----- voor notaris Wyer Jan van Overmeer
Bijzonderheden: kinderen Lambert Emans, en Hendryn Emans, gehuwd met 
Hermannus Brouwer, in de legitieme portie met benoeming van procureur Hendrik Lagerwey en echtgenoot Robbert Everse tot executeur en voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U174a009

De vier erfgenamen zijn waarschijnlijk allen kinderen van Hendrina Emans en Herman Brouwer en dus kleinkinderen van Gijsbertje.

Robbert overlijdt op 20 juni 1749:
Buurk:  v: Essen  20 dito  Robbert Everdssen, op die Voorstraat bij het Nieuwe Vleeshuijs, laat na sijn vrouw en twee meerderjarige stiefkinderen, beg: 8 drag= f 2,-,-

Interessant is om te weten te komen wie het andere stiefkind is.

In onderstaande akte is Gijsbertje weer weduwe:

Koop en verkoop
Datering: 19-02-1752
Aktenummer: 16
Datum: 19-02-1752
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Rol: Genoemd
Personen:
 
Erven Dirk van Bynum:
Rol in akte: Erven Dirk van Bynum
 
Verkoper: Dirk van Bynum, zoon
Achternaam: Dirk van Bynum, zoon
Rol in akte: Verkoper
 
Verkoper: Dina van Bynum, dochter
Achternaam: Dina van Bynum, dochter
Rol in akte: Verkoper
 
Gemachtigde: Simon Simons
Voornaam: Simon
Achternaam: Simons
Rol in akte: Gemachtigde
Beroep: coopman in wynen
Woonplaats: Utrecht
 
Koper: Gysberta van den Born
Voornaam: Gysberta
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Koper
Echtgenoot: laatst wed. Robbert Evertse
Aktedatum: 19-02-1752
onroerend goed: huysinge off erve tot 2 wooningen geapproprieert; Agter het Vleeshuys
Soort object: huysinge off erve tot 2 wooningen geapproprieert
Locatie: Agter het Vleeshuys
Belendingen: nw: kooperse zw: nakoomelingen van Jan Jacob van Hynenbergh
Gerecht: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U174a013
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Gijsbertje heeft geld geleend aan Nicolaas Brouwer, mogelijk familie van haar schoonzoon Herman:

Schuldbekentenis - f 500-0-0 vanwege lening
Datering: 01-11-1752
Aktenummer: 66
Datum: 01-11-1752
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Rol: Genoemd
Samenvatting: f 500-0-0 vanwege lening
Personen:
 
Schuldenaar: Nicolaas Brouwer
Voornaam: Nicolaas
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Schuldenaar
Echtgenoot: x Anna Daane
Woonplaats: Utrecht
 
Schuldeiser: Gysbertje van den Born
Voornaam: Gysbertje
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Schuldeiser
Echtgenoot: wed. Robbert Evertsen
Aktedatum: 01-11-1752
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U174a013
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Zelf overlijdt Gijsbertje, zoals reeds aangegeven, in 1754. Na haar overlijden moet er het een en ander worden verdeeld. Blijkbaar was Lambert Emans (inmiddels ook overleden) ofwel een broer, ofwel een zoon uit een eerder huwelijk van Jan Emans:

Kwitantie - voor de legitieme portie van + Lambert Emans uit de nalatenschap van Gysberta van den Borre, moeder
Aktenummer: 63-1
Datum: 02-05-1759
Soort akte: Kwitantie
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Samenvatting: voor de legitieme portie van + Lambert Emans uit de nalatenschap van Gysberta van den Borre, moeder
Personen:
 
Eerste Partij: Elisabet Roothuysen
Voornaam: Elisabet
Achternaam: Roothuysen
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: wed. Lambert Emans
 
Tweede Partij: medeërfgenamen Gysberta van den Borre, in leven laatst wed. Robbert Evertse
Achternaam: medeërfgenamen Gysberta van den Borre, in leven laatst wed. Robbert Evertse
Rol in akte: Tweede Partij
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U174a016

Koop en verkoop
Aktenummer: 124
Datum: 13-10-1759
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: I. MUNNICKS
Personen:
 
Kleinkinderen + Gysberta van den Borre:
Rol in akte: Kleinkinderen + Gysberta van den Borre
 
Verkoper: Robartus Brouwer, onmondig
Achternaam: Robartus Brouwer, onmondig
Rol in akte: Verkoper
 
Voogd: Harmannus Brouwer, vader
Achternaam: Harmannus Brouwer, vader
Rol in akte: Voogd
Echtgenoot: x Hendryn Emens
 
Verkoper: Claes Brouwer
Voornaam: Claes
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Verkoper
 
Verkoper: Harmannus Brouwer
Voornaam: Harmannus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Verkoper
 
Verkoper: Hendrick Brouwer
Voornaam: Hendrick
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Verkoper
 
Koper: Martinus Brouwer
Voornaam: Martinus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Koper
Beroep: stalmeester
Woonplaats: Utrecht, Voorstraet, Bonte Paerd
onroerend goed: portie in 4 mergen weyland; ontrent de Saagmolen
Soort object: portie in 4 mergen weyland
Locatie: ontrent de Saagmolen
Belendingen: achter: Blauwcapelsendyck ene zyde: domheer NN Werkhoven andere zyde: Nicolaes van Loenen
Gerecht: Oostveen
Bijzonderheden: Hendrick Brouwer is uitlandig 
Gysberta van den Borre, in leven eerst weduwe Jan Emans en laatst weduwe Robbert Evertse 
kooppenningen dienen tot aflossing plecht ten behoeve van Gysbartus Egelingh, gevestigd op huis het Bonte Peerd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U172a007

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Procuratie - tot het vestigen van een plecht op huis het bonte paard te Utrecht ten behoeve van Adrianus Middelkoop te Utrecht, vanwege lening f 500,-
Aktenummer: 20
Datum: 04-05-1761
Soort akte: Procuratie
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Samenvatting: tot het vestigen van een plecht op huis het bonte paard te Utrecht ten behoeve van Adrianus Middelkoop te Utrecht, vanwege lening f 500,-
Personen:
 
Erven Gysbertje van den Born, laatst wed. Robbert Evertse:
Rol in akte:  Erven Gysbertje van den Born, laatst wed. Robbert Evertse
 
Constituant: Hermannus Brouwer
Voornaam:  Hermannus
Achternaam:  Brouwer
Rol in akte:  Constituant
Echtgenoot:  x Hendrina Emans
 
Constituant: Nicolaas Brouwer
Voornaam:  Nicolaas
Achternaam:  Brouwer
Rol in akte:  Constituant
 
Constituant: Martinus Brouwer
Voornaam:  Martinus
Achternaam:  Brouwer
Rol in akte:  Constituant
 
Constituant: Hendrik Brouwer
Voornaam:  Hendrik
Achternaam:  Brouwer
Rol in akte:  Constituant
 
Constituant: Hermannus Brouwer den jonge
Voornaam:  Hermannus Brouwer
Achternaam:  den jonge
Rol in akte:  Constituant
Echtgenoot:  x Anna Maria Hopman
 
Constituant: Robbert Brouwer
Voornaam:  Robbert
Achternaam:  Brouwer
Rol in akte:  Constituant
 
Geconstitueerde: Jacobus Backer
Voornaam:  Jacobus
Achternaam:  Backer
Rol in akte:  Geconstitueerde
Verwijzingen: procuratie d.d. 18-04-1759 voor notaris Wyer Jan van Over- meer
Bijzonderheden: Hendrik Brouwer is uitlandig
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U174a017
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Procuratie - om plecht ten behoeve van Adrianus Middelkoop te passeren op huis 't Bonte Paard in de Slachtsteeg te Utrecht
Aktenummer: 32
Datum: 27-10-1763
Soort akte: Procuratie
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Samenvatting: om plecht ten behoeve van Adrianus Middelkoop te passeren op huis 't Bonte Paard in de Slachtsteeg te Utrecht
Personen: Erven Gysbertje van den Born, wed. Robbert Evertse:
Rol in akte: Erven Gysbertje van den Born, wed. Robbert Evertse
 
Constituant: Hermannus Brouwer
Voornaam: Hermannus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Hendrina Emans
 
Constituant: Nicolaas Brouwer
Voornaam: Nicolaas
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant
 
Constituant: Martinus Brouwer
Voornaam: Martinus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant
 
Constituant: Hendrik Brouwer
Voornaam: Hendrik
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant
 
Constituant: Hermannus Brouwer den jongen
Voornaam: Hermannus Brouwer
Achternaam: den jongen
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Anna Maria Hopman
 
Constituant: Robbert Brouwer
Voornaam: Robbert
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant
 
Geconstitueerde: Jacobus Backer
Voornaam: Jacobus
Achternaam: Backer
Rol in akte: Geconstitueerde
Verwijzingen: procuratie d.d. 18-4-1759 voor notaris Wyer Jan van Overmeer
Bijzonderheden: Hendrik Brouwer is uitlandig
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U174a018
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Akkoord - de tweede party zal aan Hendrina Emans ter voldoening van de lyftocht aan helft van de boedel van + Gysberta van den Borre jaarlyks f 182-10-0 betalen waarentegen de tweede party de boedel van + Gysberta van den Borre onderling zal scheiden in verband met toenemende reparatiekosten van onroerende goederen
Aktenummer: 37
Datum: 24-11-1767
Soort akte: Akkoord
Notaris: N. VAN OVERMEER
Samenvatting: de tweede party zal aan Hendrina Emans ter voldoening van de lyftocht aan helft van de boedel van + Gysberta van den Borre jaarlyks f 182-10-0 betalen waarentegen de tweede party de boedel van + Gysberta van den Borre onderling zal scheiden in verband met toe- nemende reparatiekosten van onroerende goederen
Personen:
 
Eerste Partij: Hermannus Brouwer
Voornaam: Hermannus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: x Hendrina Emans, dochter van + Gysberta van den Borre, laatst wed. Robbert Evertse
 
De (achter)kleinkinderen en erven van + Gysberta van den Borre:
Rol in akte: De (achter)kleinkinderen en erven van + Gysberta van den Borre
 
Tweede Partij: Nicolaas Brouwer
Voornaam: Nicolaas
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Tweede Partij
 
Tweede Partij: Martinus Brouwer
Voornaam: Martinus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Tweede Partij
 
Tweede Partij: Robbert Brouwer
Voornaam: Robbert
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Tweede Partij
 
Tweede Partij: Hermannus Brouwer, onm. zoon van Hermannus Brouwer en Johanna van Driel
Achternaam: Hermannus Brouwer, onm. zoon van Hermannus Brouwer en Johanna van Driel
Rol in akte: Tweede Partij
 
Voogd: momboircamer
Achternaam: momboircamer
Rol in akte: Voogd
Woonplaats: Utrecht
 
De onmondige kinderen van + Hendrik Brouwer:
Rol in akte: De onmondige kinderen van + Hendrik Brouwer
 
Tweede Partij: Hendrina Brouwer
Voornaam: Hendrina
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Tweede Partij
 
Tweede Partij: Jan Brouwer
Voornaam: Jan
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Tweede Partij
Verwijzingen: testament d.d. 03-03-1745 voor notaris Wyer Jan van Overmeer kwitantie d.d. 02-05-1759 voor notaris Wyer Jan van Overmeer
Bijzonderheden: Hendrina Emans is erfgename in de legitieme portie van haar overleden moeder, welke portie reeds voldaan is
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U259a001