zaterdag 9 augustus 2014

Van den Borns in Utrecht (1) - Herman Gerritsz van den Born

Ik kwam Herman Gerritsz op het spoor via een vermelding van zijn (enige, naar zou blijken) dochter Aletta, die genoemd wordt als vorige echtgenote van Johannes van Septeren.

Scheiding
Aktenummer: 97
Datum: 27-08-1717
Soort akte: Scheiding
Notaris: A. DE COOLE
Personen:
 
Eerste Partij: Megteld Brouwer
Voornaam: Megteld
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: wed. Johannes van Septeren, in leven wed. Aletta van den Born
 
Erven Aletta van den Born:
Rol in akte: Erven Aletta van den Born
 
Tweede Partij: Aletta van Septeren
Voornaam: Aletta
Achternaam: van Septeren
Rol in akte: Tweede Partij
 
Tweede Partij: Cornelia van Septeren
Voornaam: Cornelia
Achternaam: van Septeren
Rol in akte: Tweede Partij
 
Tweede Partij: Johannes van Septeren
Voornaam: Johannes
Achternaam: van Septeren
Rol in akte: Tweede Partij
 
Voogd: Cornelis van Septeren
Voornaam: Cornelis
Achternaam: van Septeren
Rol in akte: Voogd
Verwijzingen: huw. voorwaarden d.d. 14-8-1691 voor notaris J. Duerkant testament d.d. 12-3-1703 voor notaris D. Houtman
onroerend goed:
 
huysinge - naar Aletta, Cornelia en Johannes van Septeren -; nz Oude kerkhoff
Soort object: huysinge - naar Aletta, Cornelia en Johannes van Septeren -
Locatie: nz Oude kerkhoff
Gerecht: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U151a002
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Openbare verkoping
Aktenummer: 142-1
Datum: 30-10-1717
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: H. VAN DER MARK
Personen:
 
Verkoper: onmondige kinderen van + Aletta van den Born by + Johannes van Septeren
Achternaam: onmondige kinderen van + Aletta van den Born by + Johannes van Septeren
Rol in akte: Verkoper
 
Voogd: Cornelis van Septeren
Voornaam: Cornelis
Achternaam: van Septeren
Rol in akte: Voogd
 
Koper: Otto van Corbaght
Voornaam: Otto
Achternaam: van Corbaght
Rol in akte: Koper
onroerend goed:
 
huysinge, kelder c.a.; nz Oudkerkhoff op den hoek van de Korte Minnebroederstraet
Soort object: huysinge, kelder c.a.
Locatie: nz Oudkerkhoff op den hoek van de Korte Minnebroederstraet
Belendingen: ow: wed. Jan Lemersier nw: wed. Gerrit van der Linden
Gerecht: Utrecht
Naam object: den Hoorn
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U138a005
Vindplaats: Het Utrechts Archief


Van Aletta (~1694) en Cornelia (~1698) van Septeren kon ik de doopvermeldingen achterhalen, van Johannes jr. nog niet. Het huis op de hoek van het Oudkerkhof en de Korte Minrebroederstraat (vandaag de dag staat er een nieuwer pand, waarin de beddenwinkel Morpheus is gevestigd) is afkomstig uit de boedel van hun grootvader Herman van den Born, zoals nog zal blijken.
De andere kinderen, Hermanus (~1692), Adrianus (~1693), Cornelis (~1696) en Pieter (~1703) moeten voor 1716 zijn overleden, geltuige het testament dat de tweede vrouw van Johannes van Septeren, Mechtelt Brouwers, door notaris Houtman laat opstellen:

Testament
Aktenummer: 49-2
Datum: 23-09-1716
Soort akte: Testament
Notaris: D. HOUTMAN
Personen:
 
Testateur: Mechtelt Brouwers
Voornaam: Mechtelt
Achternaam: Brouwers
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: geh. met Johannes van Septeren
Beroep: boekvercoper
Woonplaats: Utrecht, Oude Kerkhoff
 
De kinderen van Johannes van Septeren en N.N., stiefkinderen:
Rol in akte: De kinderen van Johannes van Septeren en N.N., stiefkinderen
 
Erfgenaam: Aletta van Septeren
Voornaam: Aletta
Achternaam: van Septeren
Rol in akte: Erfgenaam
 
Erfgenaam: Cornelia van Septeren
Voornaam: Cornelia
Achternaam: van Septeren
Rol in akte: Erfgenaam
 
Erfgenaam: Jan van Septeren
Voornaam: Jan
Achternaam: van Septeren
Rol in akte: Erfgenaam

Verwijzingen: acte 13-11-1708 voor nots. D. Houtman
Bijzonderheden: indien testatrice erft van haar echtgenoot met in de marge nota dat deze acte niet uitgeleverd is wegens voorkinderen en insolvente boedel
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U127a011

De akte uit 1708 heb ik nog niet gevonden, maar wel is er een testament van 12-3-1703, opgesteld voor Johannes en zijn eerste vrouw Aletta van den Born:

Testament - lyftocht langstlevende
Aktenummer: 12
Datum: 12-03-1703
Soort akte: Testament
Notaris: D. HOUTMAN
Samenvatting: lyftocht langstlevende
Personen:
 
Testateur: Johannes van Septeren
Voornaam: Johannes
Achternaam: van Septeren
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: x Aletta van den Born
Beroep: boekvercoper
Woonplaats: Utrecht, Oudekerkhoff
Bijzonderheden: voogdy over de minderjarige kinderen en erfgenamen op langstlevende, Wemmert Croes en Dirck Versaet
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U127a002

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Blijkbaar ging het Aletta toen al niet goed (mogelijk als gevolg van de geboorte van haar jongste kind Pieter op 28 februari), want op 15 maart wordt ze begraven in de Buurkerk.


Overlijden Aletta Hermans van den Born op 15 maart 1703
In dit stadium van mijn speurtocht wist ik nog niet wie de vader was van Aletta. Er was echter eigenlijk slechts één Aletta die in aanmerking kwam, namelijk de dochter van Hermanus van den Born:

Testament
Datering: 08-06-1681
Aktenummer: 215
Datum: 08-06-1681
Soort akte: Testament
Notaris: J. DUERKANT
Personen:
 
Testateur: Petertjen Anthonis
Voornaam: Petertjen
Achternaam: Anthonis
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: wed. Herman van den Born
Beroep: cruydenierster
Woonplaats: Utrecht, Oudekerckhoff
 
Erfgenaam: Aletta van den Born, stiefdochter
Achternaam: Aletta van den Born, stiefdochter
Rol in akte: Erfgenaam
Aktedatum: 08-06-1681
Bijzonderheden: met benoeming van Johan de Leeuw, raad in de kamer van justitie te Vianen en advocaat hof van Utrecht, tot executeur en voogd over de erfgename
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U070a007

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Ook uit de vernoemingen van haar kinderen Hermanus (en Aletta, maar dat wist ik toen nog niet) blijkt dit. De akte laat zien dat Herman een kruidenierswinkel had op het Oudkerkhof en dat zijn weduwe Petertje Anthonis die waarschijnlijk heeft voortgezet.
Op dat moment wist ik nog niet hoe oud Aletta was en evenmin wanneer haar vader was overleden of wat de reden was van het bovengenoemde testament.

Eerst dacht ik dacht Herman kort voor 1681 overleden was, maar dat bleek niet het geval. Na een tijdlang zoeken via de DTB-indexen vond ik de vermelding van zijn overlijden

Overlijden Herman Gerritsz van den Born (aangegeven 24 oktober 1670)
Ik wist nu dat Herman een zoon moet zijn van een Gerrit van den Born.
Uit deze vermelding bleek eveneens dat hij niet alleen zijn vrouw met een "onmondig voorkint" naliet, maar ook een grootvader van moederszijde, een naam die ik eerst niet goed kon ontcijferen, maar die zoals later bleek Teunis Janss van Galecop luidt.

Zojuist vond ik een volgend testament, opgesteld kort voor het overlijden van Herman, waarin Teunis Jansz van Galecop wordt benoemd tot voogd over zijn kleindochter Aletta:

Testament - lyftocht langstlevende
Datering: 18-09-1670
Aktenummer: 77
Datum: 18-09-1670
Soort akte: Testament
Notaris: C. VAN SCHUYLENBORCH
Samenvatting: lyftocht langstlevende
Aktedatum: 18-09-1670
Personen:
 
Testateur: Herman van der Borren
Voornaam: Herman
Achternaam: van der Borren
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: x Petertjen Teunis
Woonplaats: Utrecht, Oude Kerckhoff

Bijzonderheden: by bepaling dat langstlevende zorg moet dragen voor de opvoeding en dergelijke van de kinderen wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen uit dit huwelyk en het onmondige voorkind van de eerste comparant met benoeming van Teunis Jansz van Galecop en Justus Vermeer, wynkoper en Anthonis Vermeer, advocaat hof van Utrecht tot voogden
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U056a007

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Het feit dat er volgens het testament geen onderscheid zal worden gemaakt tussen het kind van Aeltje en de eventuele kinderen van Petertje, lijkt mij een ondersteuning van de aanname dat Aeltje en Petertje zussen zijn.

De volgende stap was het vinden van het huwelijk van Herman en Petertje Teunissen. Dit vond ik uiteindelijk in 1661:


Ondertrouw Herman van den Born en Petertje Teunissen op 19 mei 1661
Uit de vermelding bleek ook de (tot dan toe nog onbekende) naam van Herman's vorige echtgenote en dus de moeder van Aletta, namelijk Aeltje Teunissen van Galecop. De bij het overlijden vermelde Teunis Jansz van Galecop moet Aaltje's vader zijn en mogelijk eveneens die van Petertje. Herman woont op het Oudkerkhof, Petertje vlakbij (min of meer om de hoek) op de Minrebroederstraat. Wanneer Herman is getrouwd met de zus van zijn eerste vrouw, die mogelijk haar eigen vader verzorgde, is het niet meer dan logisch dat ook Teunis bij hen zou intrekken. Het huidige pand op de hoek van Oudkerkhof en Korte Minrebroederstraat is weliswaar van later datum, maar is qua omvang mogelijk wel vergelijkbaar. Ook Johannes van Septeren had een winkel op het Oudkerkhof (hij was boekverkoper), mogelijk hetzelfde pand.
Eveneens opvallend is dat als getuige voor Petertje niet haar vader optreedt, maar de Huisvrouw van Burgemeester ... (ik kan de naam helaas niet ontcijferen). 

Nu ik het huwelijk van Herman en Petertje had gevonden, moest het overlijden van Aaltje niet ver weg zijn. Dit bleek inderdaad te vinden in 1660.


Overlijden Aeltje Teunissen van Galecop (aangegeven 23 januari 1660)
De ervaring heeft geleerd dat een dochter naar haar moeder wordt genoemd wanneer die in het kraambed overlijdt. De verbinding tussen Aletta en Aeltje is niet moeijlijk te maken (hoewel ik niet uitsluit dat de moeder van Herman eveneens Aaltje heet). Dat betekende dus dat Aletta in januari 1660 moest zijn geboren en dat bleek inderdaad te kloppen.


Doop Aletta Hermans van den Born op 8 januari 1660 in de Buurkerk
Aangezien Aletta het enige kind was van Herman en Aeltje, moest het huwelijk van die twee ook niet ver voor 1660 liggen en ook dat vermoeden klopte.


Ondertrouw Herman van den Born en Aeltje Teunissen van Galecop op 20 maart 1659
Als getuige voor Herman treedt zijn zwager Arnout Juliaens op. Als getuige voor Aeltje treedt op Jannechie Henricx haer moeder, zodat we nu ook de ouders van Aeltje kennen.
Tevens bereidde de vermelding mij een volgende verrassing: Herman was geen jongeman, zoals ik verwacht had (en in welk geval de ondertrouwinschrijving mij de geboorteplaats van Herman mogelijk had verraden), maar weduwnaar van Sophie van Heumst

Tegelijkertijd loopt hier mijn onderzoek voorlopig vast. Noch het overlijden van Sophie, noch haar huwelijk met Herman heb ik in de DTB-indexen van Utrecht kunen vinden.

Voorlopig, want vrijwel meteen nadat ik dit schreef, vond ik toch nog een ander spoor.
Op zoek naar Sophia van heumst vond ik de volgende vermeldingen:

Akte inv.nr. U73a1, aktenr. 87, d.d. 29-01-1670
Aktesoort Testament
Notaris J. VAN ALMELOVEEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Catharina Jans van Heumst
Woonplaats eerste partij: Utrecht, wz Marrienstrate ten huize van Hendrick Willemss
Naam tweede partij: kinderen Anna Jans van Heumst, zuster
Naam tweede partij: kinderen Geertruydt van Heumst, nicht, en Arnout Juliaenss
Verwijzingen: testament d.d. 8-1-1670 voor notaris J. van Almeloveen


Akte inv.nr. U115a1, aktenr. 55, d.d. 14-09-1689
Aktesoort Testament
Notaris W. VAN DEN BRINCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Catharina Jans van Heumst
Naam tweede partij: kinderen van Aernoldus Juliaensen:
Naam tweede partij: Pieter Juliaensen
Naam tweede partij: Jan Juliaensen
Naam tweede partij: Lambert Juliaensen
Naam tweede partij: kinderen van Willem van Alferen en Geertruyd Jans:
Naam tweede partij: Pieter van Alferen
Naam tweede partij: Jasper van Alferen
Naam tweede partij: Maria van Alferen
Naam tweede partij: Tryntje van Alferen
Naam tweede partij: Magdalena van Deventer
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Johannis Kimma
Naam tweede partij: kinderen van Thomas Versteegh en Stephania Jans:
Naam tweede partij: Jacobus Versteech, zoon
Naam tweede partij: Johan Versteech, zoon


Akte Inventarisnummer U55a1, aktenummer 144
Aktedatum 07-04-1659
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris P. TUCKER, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Lambert Peterss van Heumst
Naam assistent eerste partij: ass.: Aernout Juliaenss, zwager
Naam assistent eerste partij: ass.: Reynier Hendrickss van Noorden, oom en voogd
Naam assistent eerste partij: ass.: Derck van Ackersdyck, voogd
Naam tweede partij: Luytgen Jans van Wyck
Naam assistent tweede partij: ass.: Jan Peterss van Wyck, vader
Bijzonderheden: met specificatie van door bruidegom aangebrachte goederen


We kennen Arnout Juliaensz als getuige voor Herman van den Born bij diens ondertrouw met Aeltje Teunissen van Galecop als sijn swager. Hierbij meende ik eerst dat hij met een zus van Aeltje getrouwd was, maar bij een ondertrouw is dat uiteraard nog wat vroeg om elkaar al zwagers te noemen. Arnout moet dus getrouwd zijn met een zus van Herman's eerste vrouw Sophie. Getuige de eerste akte heette die zus Geertruijd (de genealogie Den Uijl maakt hier een fout door Lambert Petersz van Heumst als vader van Geertruijd te beschouwen, terwijl de derde akte hem bij het huwelijk van Lambert als zwager noemt) en ze trouwden op 2 febriari 1658 in Utrecht, waarbij Geertruijd vermeld wordt als J.D. van Utregt woon= op de Gansenecke. De "Ganzenhoek bestaat niet (meer), maar ik vermoed dat hij lag op de hoek van de Ganzenmarkt en de Korte Minrebroederstraat. Ook Geertruijd (en dus Sophie) kwam uit de buurt: Herman woonde bij de ondertrouw met Aeltje immers op de Ganzenmarkt.

Aangezien Arnout ook een zwager is van Lambert, heet Sophie voluit Sophia Peters van Heumst. Meer is er tot nu toe niet over haar te vinden.

Zo leek het althans een kwartier geleden. Het aardige van genealogie is dat er, juist wanneer je denkt dat je niets meer kunt vinden, toch weer een nieuw spoor opduikt. Omdat ik via de B in de indexen niets meer kon vinden, besloot ik eens via H te zoeken. En zowaar, in de DTB-index Begraven vond ik het overlijden van Sophie. De reden dat ik haar niet via haar man vond wordt meteen duidelijk uit de tekst van de vermelding:

Buerk  Bronker  Sophia van Heumst aen Ganssemerckt nalatend [leeg] met consent van de heeren Borgermeesteren gesoncken gratis Buerk


Overlijden Sophia van Heumst (aangegeven op 9 augustus 1658)
Dat dit een gelukkig pad was, bleek al snel toen ik ook de letter H in de index van de huwelijken doorzocht. Sophie van Heumst werd genoemd, met als echtgenoot: Herman Gerrits. Geen wonder dat het huwelijk niet bij de B te vinden was.


Ondertrouw Herman Gerrits [van den Born] en Sophia van Heumst op 25 april 1658
Een lang huwelijk was Sophie niet gegund: het duurde nog geen drie maanden.
Naast de herkomst van Herman, waarnaar ik op zoek was (hij blijkt uit Arnhem afkomstig, wat een verwantschap met de van den Borns uit Kleef/Heeze mogelijk maakt), kreeg ik ook de naam van zijn moeder in de schoot geworpen: Antje Mansholts van Sliech.

De speurtocht gaat verder in Arnhem, maar de belangrijkste gegevens voor Utrecht zijn gevonden.
In Arnhem zit het wat minder mee. Probleem is dat de DTB-index van Arnhem op patroniem van de vader is geordend. Zo is het vrijwel onmogelijk om uit te vinden welke Herman Gerrits-en er gedoopt zijn. Ik heb nu gezocht naar een Herman, zoon van een Gerrit Hermansz. Daaruit blijkt een zoon Herman van een Gerrit, maar de naam van de moeder lijkt onvoldoende om dit een vondst te laten zijn.

Terug naar Utrecht, waar ik van alle kinderen van Johannes van Septeren en Aletta van den Born de doopvermelding vond, maar van slechts een (en van Johannes en Aletta zelf) de vermelding van overlijden.
Van de drie in 1716 nog levende kinderen vond ik de begraafvermelding van Aletta in Amsterdam.

Tenslotte de familie Van Heumst. Helaas vond ik niet de doopvermeldingen van hun dochters Geertruijd en Sophie, dus ik vermoed dat deze kinderen elders zijn geboren. Wel vond ik de doop van een zoon Gerrit (~22-2-1637 in de Jacobikerk) en een dochter Gouda (~27-11-1638 in de Domkerk). In het eerste geval heten de ouders Peter Jansz van Heumst en Geertruijd Lamberts en wonen ze in de Minrebroederstraat.
Het kan niet anders of dit zijn de ouders van Sophie. 

Aanvulling 24-7-2018:
Bij het doorlezen van mijn oude blogposts besloot ik via Google nog eens een gokje te wagen en vond het volgende:
In 1629 transporteerden de erven Hermen Egbertsz van Westenburch de camere aan Peter Jansz van Heumst en Geertjen Lambertsdr. Peter Janszen van Heemst, wonende op de Ganzenmarkt, en Geertjen Lamberts van Bemmel, j.d. van Culemborg, wonende op de Hooghecoorn-marckt waren in 1627 getrouwd:
In 1632 lieten zij een zoon Lambert dopen, wonende in de Minrebroederstraat. Ook hun zoon Gerrit, gedoopt in 1637, werd in de Minrebroederstraat geboren.
[https://huizenaanhetjanskerkhof.nl/huizen/minrebroederstraat-nz/minrebroederstraat-6/]
De doop van Lambert (19-2-1632) had ik nog niet, die van Gerrit al wel. De doop van dochter Gouda hebben de schrijvers van het artikel blijkbaar gemist. 
Dit gaf me nieuwe ideeën voor zoektermen, waarmee ik ook de doop van dochter Geertruijd vond op 9-2-1634 (vader: Peter Jansz, moeder: Geertruijt).
Maar ook nu blijft de doop van Sophia helaas onvindbaar.

Parenteel van Gerrit van den Born
1 Gerrit van den Born is geboren rond 1590.
Notitie bij Gerrit: 
De naam Herman komt vrijwel niet voor in de familie Van den Born uit Renkom/Wageningen. Ook het feit dat Herman Gerritsz protestants trouwt en zijn kind laat dopen, lijkt er op te wijzen dat hij niet uit die regio afkomstig is.
Mogelijk komt hij (net als de Stamboom Heeze) ook uit het Land van Kleef?

Gerrit trouwde met Antje Mansholt van Slech. Antje is geboren rond 1590. 

Kind van Gerrit en Antje:
1 Herman Gerrits (Hermanus) van den Born (van den Borre), geboren in 1620 in Arnhem. Volgt 1.1.

1.1 Herman Gerrits (Hermanus) van den Born (van den Borre) is geboren in 1620 in Arnhem, zoon van Gerrit van den Born (zie 1) en Antje Mansholt van Slech.
Notitie bij de geboorte van Herman: 
Mogelijk:
28-9-1614
vader Gerrit Hermsen
moeder Maria Otto
sine testitibus
Herman is overleden vóór vrijdag 24 oktober 1670 in Utrecht, ten hoogste 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 oktober 1670 [bron: DTB Utrecht overlijden 1666-1674 [Family Search, p. 237/458]]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1666-1674 [Family Search, p. 237/458]].
Notitie bij overlijden van Herman: 
"Buerk Segerman Herman Gerrits van den Borre opt Oudekerckhoff nalatende sijn huijsvrou met een onmondig voorkint daarbij grootvader van moeders sij Tuenis Jansse Galecop buijten de Catarijne Poort begr inde Buerk 12 dg B 6 - 0 - 0"
Herman:
(1) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1658 in Utrecht met Sophie Peters van Heumst, nadat zij op donderdag 25 april 1658 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1636-1659 [Family Search, p. 529/564]].
Notitie bij het huwelijk van Herman en Sophie: 
"Herman gerrits J.G. van Aernem en Sophia van Heums J.Dr. van Wtregt beijde wonende op de Ganssemarkt
Get van gzijde des brgm des bruijdegoms moeder Anti Mansholt van Sliech
Get van brd des bruijt moeder" Zij is gedoopt in Utrecht.
Notitie bij de geboorte van Sophie: 
vader Peter Jansz van Heumst
moeder Geertruijt Lamberts
{laten zoon Gerrit op 22-2-1637 dopen in de Jacobikerk en dochter Gouda op 27-11-1638 in de Domkerk. In het eerste geval wonen de ouders in de Minrebroederstraat.}

Sophie is overleden vóór vrijdag 9 augustus 1658 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 augustus 1658 [bron: DTB Utrecht overlijden 1657-1665 [Family Search, p. 72/418]]. Zij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1657-1665 [Family Search, p. 72/418]].
Notitie bij overlijden van Sophie: 
"Buerk Bronker Sophia van Heumst aen Ganssemerckt nalatend [leeg] met consent van de heeren Borgermeesteren gesoncken gratis Buerk" 

(2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op zaterdag 5 april 1659 in Utrecht [bron: DTB Utrecht trouwen 1636-1659 [Family Search, p. 547/564]] met Aeltje Teunissen van Galecop, 28 of 29 jaar oud, nadat zij op donderdag 20 maart 1659 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1636-1659 [Family Search, p. 547/564]].
Notitie bij het huwelijk van Herman en Aeltje: 
"Herman van den Born wed. van Sophia van Sophia van Heumst woon= op de Gansse Markt en Aeltien Teunis J.D. van Utregt mede aldaer woon
get: Aernout Juliaenss sijn swager
Jannechie Henricx haer moeder
Zij Anthonij Gasthuijs den 5 April 1659 getrout" 

Aeltje is geboren rond 1630.
Notitie bij de geboorte van Aeltje: 
vader Teunis Jansz van Galecop
moeder Jannichie Henricx
Aeltje is overleden vóór vrijdag 23 januari 1660 in Utrecht, ten hoogste 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1660 [bron: DTB Utrecht overlijden 1657-1665 [Family Search, p. 131/418]]. Zij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1657-1665 [Family Search, p. 131/418]]. 
Notitie bij overlijden van Aeltje: 
"buerk Ter Steege Aeltgen Teunis van Galecop huijsvr. Herman Gerritss van den Borre vant Oudkerckhoff nalatend haer man met een [...] onmondigh kint Buerk. 12 dragers" 

(3) trouwde, 40 of 41 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1661 in Utrecht [bron: DTB Utrecht trouwen 1659-1675 [Family Search, p. 48/402]] met Petertjen Anthonissen (Teunissen), 20 of 21 jaar oud, nadat zij op donderdag 19 mei 1661 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1659-1675 [Family Search, p. 48/402]].
Notitie bij het huwelijk van Herman en Petertjen: 
"Herman van den Born wedr van Aeltjen Tuenis woon= op t Oudekerckhof en Petertje Tuenis J.D. van Utregt woon= in de Minnebroederstraet
Get: voor hem, Willem van der Horst
voor haer, H. Vr. van Burgemr. de L[...]
Den 4 Junij in Ant. Gasthuijs getrout"

Kind van Herman en Aeltje:
1 Aletta Hermans van den Bor(n), gedoopt op donderdag 8 januari 1660 in Utrecht (Buurkerk). Volgt 1.1.1.

1.1.1 Aletta Hermans van den Bor(n), dochter van Herman Gerrits (Hermanus) van den Born (van den Borre) (zie 1.1) en Aeltje Teunissen van Galecop. Zij is gedoopt op donderdag 8 januari 1660 in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 430/522]]. Aletta is overleden, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1703 [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 92/469]]. Zij is begraven op donderdag 15 maart 1703 in Utrecht [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 92/469]].
Notitie bij overlijden van Aletta: 
"Buerk. Segerm. 15e dito Aletta van den Born huijsvrouw van Johannes van Septeren laet nae haer man met onm. kind: op oude kerckhofst 12 d"

Aletta trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 14 augustus 1691 met Johannes [Adriaansz?] van Septeren, 20 of 21 jaar oud, nadat zij op donderdag 16 augustus 1691 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1675-1692 [Family Search, p. 373/399]]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 2 september 1691 in Utrecht [bron: DTB Utrecht trouwen 1675-1692 [Family Search, p. 373/399]].
Notitie bij het huwelijk van Aletta en Johannes: 
"Johannes van Septeren J.M. van Utregt
Aletta van den Bor J.D.
get. Jannigje de Groot moeder
Anna van Stalburg [...]
den 2. september 1691 in de Dom getrout" 

Johannes is geboren rond 1670. Johannes is overleden op donderdag 24 september 1716 in Utrecht, 45 of 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1716 [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 196/673]]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 196/673]].
Notitie bij overlijden van Johannes: 
"Buerk Daldelh 24 dito Johannes van Septeren laet na sijn vrouw met onmondige kind: aen t Oudekerkckhoff 12 d;"

Kinderen van Aletta en Johannes:
1 Hermannus van Septeren [1.1.1.1]. Hij is gedoopt op woensdag 16 juli 1692 in Utrecht (Catharijnekerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 8/660]]. Hermannus is overleden op zaterdag 19 september 1716 in Utrecht, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 september 1716 [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 195/673]]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 195/673]].
Notitie bij overlijden van Hermannus: 
"Buerk: Dadelh 19 dito Hermannus van Septeren jongman laet na vader en stiefmoeder opt Oudekerckhoff 12d"
2 Adrianus van Septeren [1.1.1.2]. Hij is gedoopt op zondag 20 september 1693 in Utrecht (Domkerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 32/660]]. Adrianus is overleden vóór woensdag 23 september 1716, ten hoogste 23 jaar oud.
3 Aletta Jans van Septeren [1.1.1.3]. Zij is gedoopt op zaterdag 21 augustus 1694 in Utrecht (Catharijnekerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 50/660]]. Aletta is overleden, 966 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 27 april 728 in Amsterdam (Zuiderkerk).
Notitie bij overlijden van Aletta: 
ingeschrevene:
Vis, Barent
ingeschrevene:
[van] Septeren, Aletta
datum begrafenis:
27-04-1728
begraafplaats:
Zuider Kerk
bronverwijzing:
DTB 1094, p.128vo en p.129
relatieinformatie:
Huisvrouw / Geb.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9385544
4 Cornelis van Septeren [1.1.1.4]. Hij is gedoopt op donderdag 26 juli 1696 in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 192/660]]. Cornelis is overleden vóór woensdag 23 september 1716, ten hoogste 20 jaar oud.
5 Cornelia Jans van Septeren [1.1.1.5]. Zij is gedoopt op donderdag 30 januari 1698 in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 227/660]].
6 Johannes Jansz van Septeren [1.1.1.6]. Hij is gedoopt op dinsdag 8 september 1699 in Utrecht (Anthonij Gasthuijs) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 266/660]].
Notitie bij de geboorte van Johannes: 
Moeder vermeld als Maria van Septeren. De vader echter wel als Johannes en hij woont op het Oude Kerckhoff, dus het moet hier wel degelijk gaan om een kind van Johannes en Aletta.
7 Pieter van Septeren [1.1.1.7]. Hij is gedoopt op woensdag 28 februari 1703 in Utrecht (Domkerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 341/660]].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Moedervermeld als Aletta van deR BorSTPieter is overleden vóór woensdag 23 september 1716, ten hoogste 13 jaar oud.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten