maandag 11 augustus 2014

Van den Borns in Utrecht (3) - Arnoldus Anthonisz van den Born (1694-?)

Arnoldus Anthonisz van den Born is op 16 februari 1694 gedoopt in Wageningen als derde zoon van Anthonij Jansz van den Born en Cornelia van Cuijck. Hij trouwt in april 1720 in Utrecht met Aletta Gerrits Deurgoet (huwelijkse voorwaarden 4 april 1720, ondertrouw 5 april 1720):


Arnoldus van den Born x Aletta Deurgoed (ondertrouw 5 april 1720)
Arnoldus van den Born J:M: op de Oudegragt en Aletta Deurgoed J:D: in de Lijnmerkt
Consent van bruijgoms vader voor t iie gebod

heeft attestatie getoond

Huwelijkse voorwaarden
Datering: 04-04-1720
Aktenummer: 391
Datum: 04-04-1720
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT
Rol: Genoemd
Personen:
 
Bruidegom: Arnoldus van den Born
Voornaam: Arnoldus
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Bruidegom
Woonplaats: Utrecht
 
Bruid: Aletta Deurgoet, onmondig
Achternaam: Aletta Deurgoet, onmondig
Rol in akte: Bruid
 
Assistent: Gerrit Deurgoet, vader
Achternaam: Gerrit Deurgoet, vader
Rol in akte: Assistent
Aktedatum: 04-04-1720
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U118a004

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Arnoldus en Aletta laten al voordat hun eerste kind is geboren een testament opstellen:

Testament - lyftocht langstlevende
Datering: 25-10-1720
Aktenummer: 447
Datum: 25-10-1720
Soort akte: Testament
Rol: Genoemd
Samenvatting: lyftocht langstlevende
Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT
Aktedatum: 25-10-1720
Personen:
 
Testateur: Arnoldus van den Born
Voornaam: Arnoldus
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: x Aletta Deurgoet
Woonplaats: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U118a004

Vindplaats: Het Utrechts Archief

In totaal worden vijf kinderen van Arnoldus en Aletta gedoopt in Utrecht, alle in de kerk in de Dorstige Hartsteeg: Cornelia (~16-3-1721), Gerritje (~13-1-1723), Antonius Raijmundus (~27-9-1724), Jannetje (~10-10-1725) en Maria (~2-4-1728).

Waarschijnlijk eind 1722 overlijdt Aletta's vader Gerrit (mogelijk wordt dochter Gerritje daarom naar hem vernoemd) en vindt een boedelscheiding plaats:


Scheiding - de boedel van Gerard Deurgoet en Neeltjen Uythoff

Aktenummer: 171
Datum: 09-01-1723
Soort akte: Scheiding
Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT
Samenvatting: de boedel van Gerard Deurgoet en Neeltjen Uythoff
Personen:
 
Eerste Partij: Neeltjen Uythoff
Voornaam: Neeltjen
Achternaam: Uythoff
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: wed. Gerard Deurgoet, eerder wed. Aletta Leeghburgh
 
Erven Gerard Deurgoet:
Rol in akte: Erven Gerard Deurgoet
 
Eerste Partij: Adriaen Deurgoet zoon by Aletta Leeghburgh
Voornaam: Adriaen Deurgoet zoon by Aletta
Achternaam: Leeghburgh
Rol in akte: Eerste Partij
 
Eerste Partij: Jan Deurgoet zoon by Aletta Leeghburgh
Voornaam: Jan Deurgoet zoon by Aletta
Achternaam: Leeghburgh
Rol in akte: Eerste Partij
 
Eerste Partij: Arnoldus van den Born
Voornaam: Arnoldus
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: x Aletta Deurgoet dochter by Neeltjen Uythoff
 
Eerste Partij: Johanna Deurgoet, onmondige dochter by Neeltjen Uythoff
Achternaam: Johanna Deurgoet, onmondige dochter by Neeltjen Uythoff
Rol in akte: Eerste Partij
Aktedatum: 09-01-1723
onroerend goed:
 
huysinge met twee camertjes annex - naar Neeltjen Uythoff -; wz Lynmerckt
Soort object: huysinge met twee camertjes annex - naar Neeltjen Uythoff -
Locatie: wz Lynmerckt
Gerecht: Utrecht
Naam object: Napels
 
huysinge en boomgaertje - naar Neeltjen Uythoff -; Tregtweg
Soort object: huysinge en boomgaertje - naar Neeltjen Uythoff -
Locatie: Tregtweg
Belendingen: achter: Sanddyck off Rywegh
Gerecht: Indyck Harmelen
 
twee campjens weyland, 30 a 40 roeden bouwland en acht hond boomgaerd - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: twee campjens weyland, 30 a 40 roeden bouwland en acht hond boomgaerd - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Harmelen Indyck
 
huysinge en hofstede c.a. met 12 mergen boomgaerd bouw- en weyland - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: huysinge en hofstede c.a. met 12 mergen boomgaerd bouw- en weyland - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Vleuten
 
drie mergen bouwland - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: drie mergen bouwland - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Vleuten
 
tien mergen wey- en hoyland - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: tien mergen wey- en hoyland - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Velthuysen
 
ackerland, groot 7 1/2 hond - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: ackerland, groot 7 1/2 hond - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Harmelerweerd
 
acht mergen 355 roeden lants - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: acht mergen 355 roeden lants - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Bunnick
 
helfte van 2 1/2 mergen uytgegraven land - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: helfte van 2 1/2 mergen uytgegraven land - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Indyk, Oude Land
 
helfte van een mergen bouwland - naar Neeltje Uythoff -;
Soort object: helfte van een mergen bouwland - naar Neeltje Uythoff -
Gerecht: Indyk, Oude Land
Naam object: Grootenhuysensacker
 
vier en een halff mergen wey, hoy, en hennipland - naar Adriaen Deurgoet -;
Soort object: vier en een halff mergen wey, hoy, en hennipland - naar Adriaen Deurgoet -
Gerecht: Indyck, Gerverscop
 
acht mergen weyland; Middelweteringh
Soort object: acht mergen weyland
Locatie: Middelweteringh
Belendingen: achter: Meerendycker acker
Gerecht: Velthuysen
 
helft van tien mergen wey- en hoepland - naar Adriaen Deurgoet -;
Soort object: helft van tien mergen wey- en hoepland - naar Adriaen Deurgoet -
Belendingen: naast: costerye van Harmelen
Gerecht: Reyerscop Holland en Reyerscop Sticht
 
huysinge c.a. en acker - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: huysinge c.a. en acker - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Harmelen Indyck
 
huysinge ende hofstede c.a., groot 4 1/2 half mergen - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: huysinge ende hofstede c.a., groot 4 1/2 half mergen - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Breudyck Raveswaysgerecht
 
vier mergen - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: vier mergen - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Gerverscop van der Muelensgerecht
 
boomgaert groot acht hond, met huys - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: boomgaert groot acht hond, met huys - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Vleuten
Naam object: Dackvelt
 
helft van vier mergen soo uytgegraven als bouwland - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: helft van vier mergen soo uytgegraven als bouwland - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Indyk op het Oudeland, op Holland
 
helfte van 2 1/2 mergen uytgegraven land - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: helfte van 2 1/2 mergen uytgegraven land - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Indyck, Oudeland
 
helfte van eene mergen bouwland - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: helfte van eene mergen bouwland - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Indyck, Oudeland
Naam object: Grotenhuysensacker
 
hoff off boomgaert groot 150 roeden met speelhuys en huysje - naar Arnoldus van den Born -;
Soort object: hoff off boomgaert groot 150 roeden met speelhuys en huysje - naar Arnoldus van den Born -
Belendingen: voor: het kerckhoff
Gerecht: Harmelen Stichtse syde
 
huysinge in vier wooningen met boomgaerd - naar Johanna Deurgoet -; straet
Soort object: huysinge in vier wooningen met boomgaerd - naar Johanna Deurgoet -
Locatie: straet
Belendingen: achter: NN Borre van Amerongen
Gerecht: Indyck Harmelen
Bijzonderheden: bevat staat van de boedel 
in de marge: aantekening dat percelen 34.9, 34.10, 34.19, en 34.20 eigendom zyn van Neeltjen Uythoff en dat alleen het afgraven van de grond gemeen is tussen haar en Jan Deurgoet met losse verklaring van Fredrick Olburgh, geh. met Corneli Uythoff, d.d. 27-1-1731 
geen notariƫle acte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U118a005

Betrokken zijn Neeltje Uythoff, de tweede vrouw van Aletta's vader en ook de moeder van Aletta zelf, Aletta's halfbroers Adriaen en Jan (zonen van Gerrit Deurgoet en diens eerste vrouw Aletta Leeghburgh (naar wie dochter Aletta klaarblijkelijk vernoemd is) en haar (jongere?) zus Johanna.
Gerrit was woonachtig in Harmelen en was daar pachter van de belastingen:

Garantie - vanwege borgtocht voor zyn zoon Gerrit Deurgoet te Harmelen
Aktenummer: 18
Datum: 23-07-1698
Soort akte: Garantie
Notaris: J. VAN BROECKHUYSEN
Samenvatting: vanwege borgtocht voor zyn zoon Gerrit Deurgoet te Harmelen
Personen:
Verlener: Dirck Jansz Deurgoet
Voornaam: Dirck Jansz
Achternaam: Deurgoet
Rol in akte: Verlener
Woonplaats: Vleuten

Verkrijger: Gysbert van Veen
Voornaam: Gysbert
Achternaam: van Veen
Rol in akte: Verkrijger
Woonplaats: op de Wel

Bijzonderheden: Gerrit Deurgoet is pachter van de impost op 't geslacht en hoorngeld over Abcoude en Harmelen Gysbert van Veen staat, met Harmen Cornelissen de Jongh, borg

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U134a001

Diverse stukken land bij Harmelen, Veldhuizen en Bunnik worden verdeeld over Neeltje en haar stiefzonen, Neeltje krijgt een huis met cameren aan de Lijnmarkt met de naam "Napels" (mogelijk een logement) en Arnoldus en Aletta krijgen een hoff off boomgaert groot 150 roeden met speelhuys en huysje in Harmelen.
Dit bezit wordt in 1728 als onderpand gebruikt voor een lening:

Procuratie - tot doen van schuldbekentenis ten behoeve van Paulus van Aken voor gerecht van Indyk
Aktenummer: 163
Datum: 26-10-1728
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: tot doen van schuldbekentenis ten behoeve van Paulus van Aken voor gerecht van Indyk
Notaris: C. F. PRONCKERT
Aktedatum: 26-10-1728
Personen:
 
Constituant: Johanna Deurgoedt
Voornaam: Johanna
Achternaam: Deurgoedt
Rol in akte: Constituant
 
Voogd: Frederick van Olburgh
Voornaam: Frederick
Achternaam: van Olburgh
Rol in akte: Voogd
Echtgenoot: x Cornelia Uythoff, eerder wed. Gerrit Deurgoedt
 
Geconstitueerde: Arnoldus van den Born, medevoogd
Achternaam: Arnoldus van den Born, medevoogd
Rol in akte: Geconstitueerde
Bijzonderheden: met huis c.a. te Indyk als onderpand
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U162a009

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Twee kinderen van Arnoldus en Aletta overlijden in Utrecht in 1724 en 1729, een aantal overige (hoeveel is niet vermeld) worden in een testament van grootmoeder Neeltje Uythoff uit 1735 tot erfgenamen benoemd, waarbij moeder Aletta mag kiezen tussen een legitieme portie of het vruchtgebruik (ik neem aan totdat de kinderen mondig zijn):

Testament
Aktenummer: 38
Datum: 03-03-1735
Soort akte: Testament
Notaris: C. F. PRONCKERT
Personen:
 
Testateur: Cornelia Uythoff, eerst wed. Gerrit Deurgoedt
Achternaam: Cornelia Uythoff, eerst wed. Gerrit Deurgoedt
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: laatst wed. Frederick Olburgh
Woonplaats: Utrecht
 
Erfgenaam: kinderen dochter Aletta Deurgoet x Arnoldus van den Born
Achternaam: kinderen dochter Aletta Deurgoet x Arnoldus van den Born
Rol in akte: Erfgenaam
 
Erfgenaam: Johanna Deurgoet, dochter
Achternaam: Johanna Deurgoet, dochter
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden: dochter Aletta Deurgoet in de legitieme portie of naar keuze vruchtgebruik met benoeming van advocaat Willem Goes tot executeur met benoeming van Dirck van den Born tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U162a016

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Na 1735 worden noch Arnoldus noch Aletta genoemd in Utrecht. Er zijn geen RK DTB-boeken van deze periode uit Harmelen beschikbaar, dus het zal voorlopig onbekend blijven of het gezin zich daar heeft gevestigd. Uit Utrecht is het in elk geval verdwenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten