dinsdag 12 augustus 2014

Van den Borns in Utrecht (6) - Gerrit Cornelisz van den Born (1721-1797)

Van Gerrit Cornelisz van den Born is duidelijk waar hij vandaag komt en wat hij in Utrecht komt doen, want in het register van ingekomen burgers wordt hij vermeld: 
Ingekomen 29-11-1747: Gerrit van den Born, geboortig van Wageningen, bakker

Hij is gedoopt in Wageningen op 1 februari 1721 als tweede zoon (een ouder broertje Gerrit overleed jong) van Cornelis Gerritsz van den Born en Elisabeth Rijksen Vierkens (de moeder van Elisabeth is ook een Van den Born). 
Gerrit komt ook naar Utrecht om te trouwen: op 19 april 1748 gaat hij in ondertrouw met Johanna Jans Pape:
Gerrit van Born J:M: aen de Jansbrugh en Johanna Paep J:D: in de Geertesteegh

[doorgehaald] Consent van Bruijdegoms ouders

Gerrit van den Born x Johanna Paepe (ondertrouw 19 april 1748)
Johanna Pape is de dochter van Jan Pape en Janneke Stevens. Deze Janneke is de zuster van Elisabeth Stevens, de vrouw van Arien van den Born - zie de "grote acte". Zelf is Johanna met Gerrit van den Born getrouwd, die weer een zoon is van Cornelis van den Born, een verre neef van Arien.

Het echtpaar kreeg in elk geval drie kinderen, die geen van alle erg oud werden: Cornelia (~24-11-1750 +14-3-1753), Cornelis (~5-8-1758 +8-8-1758) en Jan (~24-6-1762 +voor 27-11-1772)

Blijkens hun testament uit 1772 is op dat moment geen van hun kinderen meer in leven:

Testament
Aktenummer: 131
Datum: 27-11-1772
Soort akte: Testament
Notaris: J. T. BLEKMAN 
Personen:
 
Testateur: Gerrid van den Born
Voornaam: Gerrid
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: x Johanna Paape
Woonplaats: Utrecht
 
Erfgenaam: naasten in den bloede van de testateur
Achternaam: naasten in den bloede van de testateur
Rol in akte: Erfgenaam
 
Erfgenaam: naasten in den bloede van de testatrice
Achternaam: naasten in den bloede van de testatrice
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden: op last lyftocht langstlevende met benoeming van de rooms katholieke armenkamer in de Donkerstraat te Utrecht tot executeur
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U227a008

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Gedurende hun latere leven verkopen en verhuren Gerrit en Johanna diverse huizen en stukken land:

Huur en verhuur
Datering: 29-09-1781
Aktenummer: 49
Datum: 29-09-1781
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: L. VAN DER PAUW
Rol: Genoemd
Personen:
 
Verhuurder: Gerrit van den Born
Voornaam: Gerrit
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Verhuurder
Woonplaats: Utrecht
 
Huurder: Johannes van Nes
Voornaam: Johannes
Achternaam: van Nes
Rol in akte: Huurder
Woonplaats: Werkhoven
Aktedatum: 29-09-1781
onroerend goed:
 
huysinge c.a. met 34 morgen soo wey, bouw als boomgaard land;
Soort object: huysinge c.a. met 34 morgen soo wey, bouw als boomgaard land
Gerecht: Werkhoven
 
3 morgen weyland;
Soort object: 3 morgen weyland
Gerecht: Schalkwyk
Naam object: de Poelcamp
 
5 mergen bouwland;
Soort object: 5 mergen bouwland
Gerecht: Houten, by de Kniphoek
Naam object: de Efft
 
4 morgen soo wey als bouwland; de gemeene weg
Soort object: 4 morgen soo wey als bouwland
Locatie: de gemeene weg
Belendingen: achter: Hooglandsecade
Gerecht: Houten
 
5 morgen bouwland;
Soort object: 5 morgen bouwland
Gerecht: 't Goy
 
1 morgen bouwland; Houtenseweg
Soort object: 1 morgen bouwland
Locatie: Houtenseweg
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U205a032
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Openbare verkoping
Datering: 20-04-1782
Aktenummer: 99-1
Datum: 20-04-1782
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: Z. C. VAN LEENE
Rol: Genoemd
Personen:
 
Verkoper: erven Wilhelmina Sonnekes, in leven wed. Court Vorsman
Achternaam: erven Wilhelmina Sonnekes, in leven wed. Court Vorsman
Rol in akte: Verkoper
 
Executeur testamentair: Dirk Sonnekes
Voornaam: Dirk
Achternaam: Sonnekes
Rol in akte: Executeur testamentair
 
Executeur testamentair: Jan Willem Lankhiet
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: Lankhiet
Rol in akte: Executeur testamentair
 
Koper: A. van der Voord
Voornaam: A.
Achternaam: van der Voord
Rol in akte: Koper
 
Borg: Jan Kraamer
Voornaam: Jan
Achternaam: Kraamer
Rol in akte: Borg
 
Borg: Gerrit van den Born
Voornaam: Gerrit
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Borg
Aktedatum: 20-04-1782
Verwijzingen: executeursbenoeming d.d. 15-2-1782 voor notaris Z.C. van Leene
onroerend goed:
 
huyzinge c.a.; zz Heerestraat
Soort object: huyzinge c.a.
Locatie: zz Heerestraat
Belendingen: ow: juffrouw NN van Geele ww: NN van Driel
Gerecht: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U207a017
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Koop en verkoop
Aktenummer: 83
Datum: 24-05-1786
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: Z. C. VAN LEENE
Personen:
 
Verkoper: Gerrit van den Born
Voornaam: Gerrit
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Verkoper
Beroep: x Johanna Paap
 
Koper: Johannes Boshuysen
Voornaam: Johannes
Achternaam: Boshuysen
Rol in akte: Koper
onroerend goed:
 
camer off woning met erffen grond; zz Swarte Water
Soort object: camer off woning met erffen grond
Locatie: zz Swarte Water
Belendingen: zw en ow: Willem van Vianen ww: NN Senis, bakker
Gerecht: Bemuurde Weerd
Verwijzingen:
transport d.d. 29-8-1740 voor gerecht van de Bemuurde Weerd
Bijzonderheden: Cornelis van den Born verklaart, dat hy afziet van aanspraken op het verkochte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U207a019
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Huur en verhuur
Aktenummer: 82
Datum: 03-07-1788
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: C. DE WIJS
Personen:
 
Verhuurder: Catharina Johanna Mossel
Voornaam: Catharina Johanna
Achternaam: Mossel
Rol in akte: Verhuurder
Echtgenoot: wed. Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen
 
Huurder: Gerrit van den Born
Voornaam: Gerrit
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Huurder
Echtgenoot: x Johanna Pape
Woonplaats: Utrecht
onroerend goed:
 
huisinge en erf; Jeruzalemsteeg
Soort object: huisinge en erf
Locatie: Jeruzalemsteeg
Gerecht: Utrecht
Bijzonderheden: renversaal akte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U256c025

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Waarschijnlijk hebben Gerrit en Johanna een grutterij aan de 't Wijstraat (Twijnstraat), die ze in 1790 verhuren en in 1796 verkopen:

Huur en verhuur
Aktenummer: 137
Datum: 05-08-1790
Soort akte: Huur en verhuur
Zakelijke trefwoorden: grutteryen
Notaris: J. KLEMME
Personen:
 
Verhuurder: Gerrit van den Born
Voornaam: Gerrit
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Verhuurder
Echtgenoot: x Johanna Pape
Woonplaats: Utrecht
 
Huurder: Willem Overwyn
Voornaam: Willem
Achternaam: Overwyn
Rol in akte: Huurder
onroerend goed:
 
huizinge en grutterye; wz 't Wystraat
Soort object: huizinge en grutterye
Locatie: wz 't Wystraat
Gerecht: Utrecht, by de Tolsteegpoort
Naam object: Fortuyn
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a015

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Koop en verkoop
Aktenummer: 132
Datum: 17-06-1796
Soort akte: Koop en verkoop
Zakelijke trefwoorden: grutteryen
Notaris: J. KLEMME
Personen:
 
Verkoper: Gerrit van den Born
Voornaam: Gerrit
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: x Johanna Pape (Johanna Paepe)
Woonplaats: Utrecht
 
Koper: Antony Martinus Overwyn
Voornaam: Antony Martinus
Achternaam: Overwyn
Rol in akte: Koper
Echtgenoot: x Petronella van Harderwyk (Petronella van Herderwyk)
Woonplaats: Utrecht, wz 't Wystraat
onroerend goed:
 
huyzinge geapproprieerd tot grutterye en nog eene huizinge, beide onder één dak; wz 't Wystraat
Soort object: huyzinge geapproprieerd tot grutterye en nog eene huizinge, beide onder één dak
Locatie: wz 't Wystraat
Belendingen: zw: NN Schalkwyk nw: erven NN de Kruyff
Gerecht: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a018
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Uiteindelijk overlijdt eerst Gerrit op 28 maart 1797:
Geertekerk   Steegman   28 dito   Gerrit van den Born, in t Jerusalemsteegje, laat na vrouw, bijgezet f 40 - : -

Te oordelen aan de kosten behoorde hij inmiddels tot de hoogste vermogensklasse. Johanna overlijdt enige tijd later, op 26 oktober 1799. Ook zij is nog altijd vermogend:
Geertekerk   Steegman   26 dito   Johanna Paepe, wed van Gerrit van den Born, in 't Jerusalemsteegje, laat na neeven, met de lijkkoets bijgezet f 28 - : -

Na haar overlijden worden diverse bezittingen verkocht, conform het testament uit 1772 met de Armenkamer als executeur:

340-341 Akte van transport van een hofstede en 34 morgen wei-, bouwland en boomgaard genaamd "De Ruigenkamp" onder Werkhoven door Justus 't Hooft van Huysduynen en Franciscus Gerardus Veenendaal als executeurs van de nalatenschap van Johanna Paepe, weduwe van Gerrit van den Born ten behoeve van de Armenkamer. Met bijlage, 1800

Akte van transport van 3 morgen weiland genaamd "De Poel" onder Schalkwijk door Justus 't Hooft van Huysduynen en Franciscus Gerardus Veenendaal als executeurs van de nalatenschap van Johanna Paepe, weduwe van Gerrit van den Born, ten behoeve van de Armenkamer, 1800

Akte van transport van 15 morgen bouwland onder Houten en 't Goy door Justus 't Hooft van Huysduynen en Franciscus Gerardus Veenendaal als executeurs van de nalatenschap van Johanna Paepe, weduwe van Gerrit van den Born, ten behoeve van de Armenkamer, 1800

Geen opmerkingen:

Een reactie posten