zondag 17 augustus 2014

Van den Borns in Utrecht (11) - Herman Dirksz van den Born (1737-?)

Hermans Dirksz van den Born wordt op 23 juni 1737 in de Walsteeg gedoopt als jongste kind van Dirk Anthonisz van den Born en Maria Hermans Vre(e)kenhorst. Hij wordt voor het eerst (zij het niet bij name) genoemd in een akte uit 1740, waarin de kinderen van Herman Vrekenhorst en Johanna Corver afstand doen van de nalatenschap:

Afstand - van de nalatenschap van (groot)ouders Hermannus Vreekenhorst en Johanna Corver, in leven echtelieden
Aktenummer: 67
Datum: 24-02-1740
Soort akte: Afstand
Samenvatting: van de nalatenschap van (groot)ouders Hermannus Vreekenhorst en Johanna Corver, in leven echtelieden
Notaris: G. J. VAN SPALL
Personen:
 
Cedent: Dirck Vrekenhorst
Voornaam: Dirck
Achternaam: Vrekenhorst
Rol in akte: Cedent
Echtgenoot: x Geertie van de Mast
Woonplaats: buyten de Weertpoort
 
Cedent: Bernardus Vreekenhorst, broer
Achternaam: Bernardus Vreekenhorst, broer
Rol in akte: Cedent
Echtgenoot: x Maria van Seventer
Woonplaats: Amsterdam
 
Cedent: Maria Vreekenhorst, zuster
Achternaam: Maria Vreekenhorst, zuster
Rol in akte: Cedent
Echtgenoot: wed. Dirck van der Borre
Woonplaats: buyten de Weerepoort
 
Cedent: onmondige kinderen + Dirck van de Borre en Maria Vreekenhorst
Achternaam: onmondige kinderen + Dirck van de Borre en Maria Vreekenhorst
Rol in akte: Cedent
 
Onmondige kinderen broer + Jacobus Vrekenhorst:
Rol in akte: Onmondige kinderen broer + Jacobus Vrekenhorst
 
Cedent: Johanna Hermyntie Vreekenhorst
Voornaam: Johanna Hermyntie
Achternaam: Vreekenhorst
Rol in akte: Cedent
 
Cedent: Engelina Vreekenhorst
Voornaam: Engelina
Achternaam: Vreekenhorst
Rol in akte: Cedent
 
Cedent: Hermannus Vreekenhorst
Voornaam: Hermannus
Achternaam: Vreekenhorst
Rol in akte: Cedent
 
Cessionaris: Cornelia Vreekenhorst
Voornaam: Cornelia
Achternaam: Vreekenhorst
Rol in akte: Cessionaris
Woonplaats: Utrecht
onroerend goed:
 
huysinge; wz Verkenmarkt
Soort object: huysinge
Locatie: wz Verkenmarkt
Belendingen: zw: mevrouw NN Vermeer nw: NN Roeters
Gerecht: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U196a001

Herman gaat op 18 december 1761 in ondertrouw met Sibilla Pieters Geul, dochter van Pieter Geul en Anna Maria Renswou.


Herman van den Born x Sibilla Geul (ondertrouw 18 december 1761)
Herman en Sibilla krijgen zeven kinderen, van wie er vier de volwassenheid bereiken: Dirk (~15-2-1762 +3-11-1822), Franciscus Petrus (~20-3-1764 +24-3-1764), Willemina Catrina (~23-10-1765 +6-1-1766), Maria (~22-12-1767 +onbekend), Johanna Maria (~5-2-1771 +8-4-1814), Joanna (~16-8-1773 +12-4-1808) en Petronella Francisca (~25-2-1776 +20-12-1778).

Kort na zijn huwelijk vond de boedelscheiding plaats van de nalatenschap van zijn moeder, waarbij Hermanus een bakkerij aan de Bemuurde Weerd verkreeg:

Scheiding
Datering: 01-01-1762
Aktenummer: 89
Datum: 01-01-1762
Soort akte: Scheiding
Notaris: J. VAN LANCKOM
Zakelijke trefwoorden: bakkeryen
Rol: Genoemd
Personen:
 
Erven ab intestato Maria Vrekenhorst, in leven laatst wed. Dirk van den Born:
Rol in akte: Erven ab intestato Maria Vrekenhorst, in leven laatst wed. Dirk van den Born
 
Eerste Partij: Pieter de Lee, voorzoon
Achternaam: Pieter de Lee, voorzoon
Rol in akte: Eerste Partij
 
Eerste Partij: Laurens van Ryn
Voornaam: Laurens
Achternaam: van Ryn
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: x Mechteld van Sunderen, voordochter
 
Eerste Partij: Johanna van den Born, dochter
Achternaam: Johanna van den Born, dochter
Rol in akte: Eerste Partij
 
Eerste Partij: Hermannus van den Born, zoon
Achternaam: Hermannus van den Born, zoon
Rol in akte: Eerste Partij
Aktedatum: 01-01-1762
onroerend goed:
 
huyzinge en bakkerye met 4 kameren daar agter - naar Hermannus - naar Hermannus van den Born -; oz Vegt, tusschen de dubbelde huyzen
Soort object: huyzinge en bakkerye met 4 kameren daar agter - naar Hermannus - naar Hermannus van den Born -
Locatie: oz Vegt, tusschen de dubbelde huyzen
Belendingen: nw: veengraatswaterloop zw: gemeene buurpad
Gerecht: Bemuerde Weerd
Bijzonderheden: Maria Vrekenhorst, eerder weduwe Cornelis de Lee en daarna weduwe Melchert van Sunderen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U204a006

Vindplaats: Het Utrechts Archief

In 1773 wordt de boedel verkocht uit de nalatenschap van de ouders van Sibilla:

Openbare verkoping
Aktenummer: 40
Datum: 28-08-1773
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: J. KLEMME
Personen:
 
Kinderen en erven Pieter Geul en Anna Maria Renswou, in leven echtelieden:
Rol in akte: Kinderen en erven Pieter Geul en Anna Maria Renswou, in leven echtelieden
 
Verkoper: Willem Eymers
Voornaam: Willem
Achternaam: Eymers
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: x Catharina Geul
 
Verkoper: Hermannus van den Born
Voornaam: Hermannus
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: x Sibilla Geul
 
Verkoper: Martinus Geul
Voornaam: Martinus
Achternaam: Geul
Rol in akte: Verkoper
 
Verkoper: Johannes Geul
Voornaam: Johannes
Achternaam: Geul
Rol in akte: Verkoper
 
Verkoper: Andries Geul
Voornaam: Andries
Achternaam: Geul
Rol in akte: Verkoper
 
Verkoper: Adrianus Geul
Voornaam: Adrianus
Achternaam: Geul
Rol in akte: Verkoper
 
Verkoper: Aletta Geul, minderjarig
Achternaam: Aletta Geul, minderjarig
Rol in akte: Verkoper
 
Verkoper: Gerardus Geul, minderjarig
Achternaam: Gerardus Geul, minderjarig
Rol in akte: Verkoper
 
Voogd: Nicolaes Emmelot
Voornaam: Nicolaes
Achternaam: Emmelot
Rol in akte: Voogd
 
Koper: Arend Postel
Voornaam: Arend
Achternaam: Postel
Rol in akte: Koper
onroerend goed:
 
huizinge off kamere, erve en grond; zz Nobelstraat
Soort object: huizinge off kamere, erve en grond
Locatie: zz Nobelstraat
Belendingen: ow: erfgenamen van uitmaender Benjamin Vermeulen ww: erfgenamen van domheer N.N. van Vianen
Gerecht: Utrecht
Verwijzingen: appointement d.d. 5-7-1773 van burgemeesters en vroedschap van Utrecht
Bijzonderheden: Martinus Geul is een mede-voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a007
Vindplaats: Het Utrechts Archief

In 1789 huurt Hermanus een huis aan de Bemuurde Weerd, mogelijk om wat meer ruimte te krijgen, maar misschien ook omdat hij zijn bakkerij inmiddels heeft moeten verkopen:

Huur en verhuur - getuigen: Johan Jacob Blekman en Jan Greeve
Datering: 12-11-1789
Aktenummer: 110
Datum: 12-11-1789
Soort akte: Huur en verhuur
Rol: Genoemd
Notaris: N.W. BUDDINGH
Samenvatting: getuigen: Johan Jacob Blekman en Jan Greeve
Aktedatum: 12-11-1789
Personen:
 
Verhuurder: Alida Visser
Voornaam: Alida
Achternaam: Visser
Rol in akte: Verhuurder
Echtgenoot: wed. Cornelis Schoute
 
Huurder: Hermanus van den Born
Voornaam: Hermanus
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Huurder
Object:
 
huizinge;
Soort object: huizinge
Belendingen: ene zijde: N.N. van Vianen, canonicq andere zijde: erven N.N. Mos
Gerecht: Bemuurde Weerd
Naam object: oz Vecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U272c011
Vindplaats: Het Utrechts Archief

In 1791 betalen Herman en Sibilla mee aan het bedrag van f 150,- dat de weduwe van Sibilla's broer uit diens erfdeel ontvangt.

Kwitantie - voor f 150,- uit nalatenschap van hun broer Martinus Geul, vanwege huwelyk van hun schoonzuster
Aktenummer: 82
Datum: 13-12-1791
Soort akte: Kwitantie
Notaris: Z. C. VAN LEENE
Samenvatting: voor f 150,- uit nalatenschap van hun broer Martinus Geul, vanwege huwelyk van hun schoonzuster
Personen:
 
Eerste Partij: Willem Eymars
Voornaam: Willem
Achternaam: Eymars
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: x Catharina Geul
Woonplaats: Utrecht
 
Eerste Partij: Hermanus van den Born
Voornaam: Hermanus
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: x Sibilla Geul, zuster
Woonplaats: Utrecht
 
Eerste Partij: Johannes Geul, broer
Achternaam: Johannes Geul, broer
Rol in akte: Eerste Partij
Beroep: meester timmerman
Woonplaats: Utrecht
 
Eerste Partij: Jan Walter
Voornaam: Jan
Achternaam: Walter
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: x Aletta Geul, zuster
Woonplaats: Amsterdam
 
Tweede Partij: Wilhelmina van Pothuzen
Voornaam: Wilhelmina
Achternaam: van Pothuzen
Rol in akte: Tweede Partij
Echtgenoot: wed. Martinus Geul, broer
Verwijzingen: testament d.d. 8-9-1780 voor notaris H. van Dusseldorp jr.
Bijzonderheden: bylage: procuratie
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U207a021

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Sibilla overlijdt op 23 febriari 1797:
Jacobiekerk   Vink   23 dito   Sibilla Gul, vrouw van Hermanus van den Born, buiten de weerdpoort, laat na man en 3 mondigen en een onmondig kind, begraven gratis

Blijkbaar gaan de zaken niet zo goed, want de begrafenis van Sibilla is gratis. Na deze vermelding ontbreekt van Herman verder ieder spoor. Zijn vier kinderen zijn nog wel te volgen.

Zoon Dirk vertrekt naar Amsterdam, trouwt daar in 1791 met Antonia van Hamond en krijgt daar twee kinderen: Sybilla Aletta, die trouwt met Salomon Zirkzee en in Zeist moeder wordt van 8 kinderen en Johannes Hermanus, die in Amsterdam uit 3 huwelijken 2 dochters en een zoon heeft, waarbij de zoon naar het zich laat aanzien geen kinderen heeft.

Dochter Maria treedt een paar keer op als getuige bij de doop van haar zus Johanna Maria. Verder is van haar niets bekend.

Dochter Johanna Maria trouwt in 1793 met Coenraad Dirksz Pinkse (of Pinxe) en krijgt 11 kinderen.

Dochter Johanna trouwt in 1807 met Wijnand Dirksz Oosterbaan en overlijdt kort na de geboorte van haar eerste en enige kind.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten