dinsdag 12 augustus 2014

Van den Borns in Utrecht (4) - Dirk Anthonisz van den Born (1691-1739)

We zijn Dirk al eens tegengekomen als de waarschijnlijke vader van Antonij Dirksz van den Born, die naar Hellevoetsluis vertrok.
Dirk werd gedoopt in Wageningen op 19 januari 1691 als tweede zoon van Anthonij Jansz van den Born en Cornelia van Cuijck (en een oudere broer van Arnoldus Anthonisz).

We komen Dirk voor het eerst in Utrecht tegen wanneer hij op 20 april 1720 in ondertrouw gaat met Dora (Dorothea, Theodora) van Lieshout:
Dirck van Born J:M: buyten de Weerd en Dora Lieshout J:D: op de Camp

Consent van bruijds vader voor t iie gebod


Dirk Anthonisz van den Born x Dorothea van Lieshout (ondertrouw 20 april 1720)
In 1724 overlijdt de vader van Dorothea en deelt zij de erfenis met haar halfbroer (uit het tweede huwelijk van haar vader):

Akkoord - over verdeling van koopsom van huis uit de boedel van Johannes Lieshout, hun vader
Aktenummer: 87
Datum: 10-08-1724
Soort akte: Akkoord
Notaris: E. VERRYKEN
Samenvatting: over verdeling van koopsom van huis uit de boedel van Johannes Lieshout, hun vader
Personen:
 
Eerste Partij: Dirck van den Born
Voornaam: Dirck
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: x Dorothea Lieshout, dochter van Johannes Lieshout en Dirckie van Broekhuyzen
Woonplaats: de Weert
 
Tweede Partij: Johan Lieshout, zoon van Johannes Lieshout en Anna van Beusekom
Achternaam: Johan Lieshout, zoon van Johannes Lieshout en Anna van Beusekom
Rol in akte: Tweede Partij
Woonplaats: de Weert
Verwijzingen: scheiding 20-1-1707 voor nots. D. de Raad
Bijzonderheden: Johannes Lieshout, in leven eerst wedr. Dirckie van Broekhuyzen, wed. Jan van den Brinck en laatst wedr. Anna van Beusekom
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U129a007

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Zoals in een vorige blog reeds vermeld, heb ik de doopvermelding van de volgens mij oudste zoon Antonij nog niet kunnen vinden. De eerst bekende vermelding is die van Cornelis (~17-11-1726).

Er is in elk geval nog sprake van twee andere, niet met name genoemde kinderen, die overlijden op 11 juli 1726 en 30 mei 1729. Mogelijk gaat het om ongedoopte kinderen.

Dorothea overlijdt op 8 februari 1731:
Jacobik  [...]  8 &  Theodora Lieshoud huijsvr: van Dirck van den Born, laat na haar man en onmondige kind: buijten de Weertp: aen t Swartewater, beg: grat:

Blijkbaar heeft de erfenis van vader Lieshout geen soelaas geboden, want in alle gevallen is de begrafenis gratis, zoals gewoon voor onvermogenden.

Dirk komt nog voor in een akte, waarin hij gereedschappen en winkelwaren verkoopt:

Koop en verkoop - van gereedschappen en winkelwaren
Datering: 29-08-1729
Aktenummer: 118
Datum: 29-08-1729
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: J. SLUYTERMAN
Rol: Genoemd
Samenvatting: van gereedschappen en winkelwaren
Personen:
 
Verkoper: Dirck van den Born
Voornaam:  Dirck
Achternaam: van den Born
Rol in akte:  Verkoper
 
Koper: Donne van Duyn
Voornaam:  Donne
Achternaam:  van Duyn
Rol in akte:  Koper
Aktedatum: 29-08-1729
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U178a001

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Op 31 juli 1733 gaat Dirk opnieuw in ondertrouw, nu met Maria Hermans Vrekemhorst, weduwe van Melchert van Sunderen:
Dirk van den Born wed=r van Dora Lieshout op 't Swarte Water buijten de Weerdpoort en Maria Freekenhorst wed=e van Melchior van Sundelen buijten de Weerdpoort

[doorgehaald] Bewijs van bruijdegoms ... kinderen ...

Op 13 augustus worden vervolgens huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 130
Datum: 13-08-1733
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Personen:
 
Bruidegom: Dirk van den Born
Voornaam: Dirk
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Bruidegom
Echtgenoot: wedr. Dora Lieshout
 
Bruid: Maria Vrekenhorst
Voornaam: Maria
Achternaam: Vrekenhorst
Rol in akte: Bruid
Echtgenoot: wed. Melchert van Sunderen
Bijzonderheden: met lyftocht langstlevende
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U174a004

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Op 12 juni 1734 wordt de tweeling Johanna en Cornelia gedoopt in de kerk in de Walsteeg. De meisjes leven echter maar kort: op 9 en 11 juli overlijden ze:
Jacobik:  Loloff  9 dito  't kind van Dirk van den Born en den 11 dito nog een kind van voorn: van den Born, laaten na vader en moeder, buijten de Weerdpoort, beijde in een kisje geleijdt, beg: gratis

Er volgen nog twee kinderen, die wel in leven blijven, Johanna (~7-8-1735) en Herman (~23-6-1737, aan hem wijd ik een latere blog).

Dirk overlijdt op 5 mei 1739:
Jacobik:  Sesselaer  5 dito  Dirck van den Born, buijten de Weerdpoort, in de Dubbele Huijsen, laet na sijn vrouw en onmondige kinderen, beg: gratis

Blijkbaar gaat het Maria vervolgens financieel niet slecht. Ze koopt, weliswaar met een borg, in 1745 een bakkerij aan de Bemuurde Weerd:

Openbare verkoping
Aktenummer: 24
Datum: 07-08-1745
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: J. VAN LANCKOM
Zakelijke trefwoorden: bakkeryen
Personen: Kinderen + Cornelis van Ekeren en + Eliesabeth van Suylen:
Rol in akte: Kinderen + Cornelis van Ekeren en + Eliesabeth van Suylen
 
Verkoper: Jan Janse Kersten
Voornaam: Jan Janse
Achternaam: Kersten
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: x Eliezabeth van Ekeren
Beroep: ruyter
 
Gemachtigde: Luyt van der Pauw
Voornaam: Luyt
Achternaam: van der Pauw
Rol in akte: Gemachtigde
Beroep: notaris 's hoofs van Utrecht
 
Verkoper: Jan van Ekeren, onmondig
Achternaam: Jan van Ekeren, onmondig
Rol in akte: Verkoper
 
Voogd: Simon van Suylen, oom
Achternaam: Simon van Suylen, oom
Rol in akte: Voogd
 
Koper: Maria Vrekenhorst
Voornaam: Maria
Achternaam: Vrekenhorst
Rol in akte: Koper
Echtgenoot: wed. Dirk van den Born
 
Borg: Johannis Monix
Voornaam: Johannis
Achternaam: Monix
Rol in akte: Borg
onroerend goed:
 
huyzinge, backerye en 4 kameren; oz Vegt tusschen de Dubbelde Huyzen
Soort object: huyzinge, backerye en 4 kameren
Locatie: oz Vegt tusschen de Dubbelde Huyzen
Belendingen: achter: de Vegt nw: de Veengragts waterloop zw: het gemeene buurpad
Gerecht: Bemuerde Weerd
Verwijzingen:
procuratie d.d. 6-4-1745 voor notaris J. van Lanckom
Bijzonderheden: uit de hand verkocht 
Jan van Ekeren is uitlandig
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U204a002

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Maria overlijdt op 5 september 1761:
Jacobik  Meijers  5 dito  Maria Frekenhorst wed=e van Dirk van den Born buiten de Weertpoort in de dubbelde huizen aan de Veengraft laat na mondige kinderen, begraven met 8 dragers f 2 - . -

Vervolgens moet de boedel worden verdeeld over de kinderen uit haar drie huwelijken, waarbij de in 1745 gekochte bakkerij naar zoon Hermanus gaat:

Scheiding
Datering: 01-01-1762
Aktenummer: 89
Datum: 01-01-1762
Soort akte: Scheiding
Notaris: J. VAN LANCKOM
Zakelijke trefwoorden: bakkeryen
Rol: Genoemd
Personen:
 
Erven ab intestato Maria Vrekenhorst, in leven laatst wed. Dirk van den Born:
Rol in akte: Erven ab intestato Maria Vrekenhorst, in leven laatst wed. Dirk van den Born
 
Eerste Partij: Pieter de Lee, voorzoon
Achternaam: Pieter de Lee, voorzoon
Rol in akte: Eerste Partij
 
Eerste Partij: Laurens van Ryn
Voornaam: Laurens
Achternaam: van Ryn
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: x Mechteld van Sunderen, voordochter
 
Eerste Partij: Johanna van den Born, dochter
Achternaam: Johanna van den Born, dochter
Rol in akte: Eerste Partij
 
Eerste Partij: Hermannus van den Born, zoon
Achternaam: Hermannus van den Born, zoon
Rol in akte: Eerste Partij
Aktedatum: 01-01-1762
onroerend goed:
 
huyzinge en bakkerye met 4 kameren daar agter - naar Hermannus - naar Hermannus van den Born -; oz Vegt, tusschen de dubbelde huyzen
Soort object: huyzinge en bakkerye met 4 kameren daar agter - naar Hermannus - naar Hermannus van den Born -
Locatie: oz Vegt, tusschen de dubbelde huyzen
Belendingen: nw: veengraatswaterloop zw: gemeene buurpad
Gerecht: Bemuerde Weerd
Bijzonderheden:
Maria Vrekenhorst, eerder weduwe Cornelis de Lee en daarna weduwe Melchert van Sunderen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U204a006

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Over Hermanus gaat het in een latere blog, van Johanna ontbreekt verder ieder spoor.
Verder valt het op dat in de boedelscheiding geen melding wordt gemaakt van de zoon(s) van Dirk uit zijn eerste huwelijk. Op Cornelis Dirksz kom ik in een latere blog nog terug.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten