dinsdag 12 augustus 2014

Van den Borns in Utrecht (5) - Jan Jansz van den Born (± 1690-1754)

Van Jan Jansz van den Born is niet bekend waar hij vandaan komt. Hij verschijnt voor het eerst in de registers wanneer hij op 2 mei 1728 in de statie Buiten Wittevrouwen trouwt met Willemijntje van Ooijen (van Noij).


Jan van den Born x Willemijntje van Ooijen trouwen op 2 mei 1728
Ik heb geen vermelding van ondertrouw kunnen vinden en ook uit de vernoeming van de kinderen zijn weinig aanwijzingen te halen. Achtereenvolgens worden Aaltje (~27-2-1729), Johanna (~7-7-1731), Jan (~30-11-1735), Cornelis (~17-10-1738) en Gerritje (~25-4-1741) gedoopt, allen Buiten Wittevrouwen. Twee (van deze?) kinderen overlijden jong, op 14 maart 1743 en op 14 april 1749.

Het gezin woont buijten de Witte Vrouw Poort, over de Gilbrugh aan de Bildse Steenstraat. Jan huurt daar 6 morgen (ongeveer 1,5 hectare) weiland:

Huur en verhuur
Datering: 18-06-1751
Aktenummer: 12
Datum: 18-06-1751
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. VAN DEN DOORSLAG
Rol: Genoemd
Personen:
 
Verhuurder: Arent Vos
Voornaam: Arent
Achternaam: Vos
Rol in akte: Verhuurder
 
Verhuurder: Gerrit Schermaet
Voornaam: Gerrit
Achternaam: Schermaet
Rol in akte: Verhuurder
 
Huurder: Jan van den Born
Voornaam: Jan
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Huurder
Echtgenoot: x Willemyntje van Oyen
Aktedatum:
18-06-1751
onroerend goed:
 
ses mergen weyland; zz Biltsesteenstraet
Soort object: ses mergen weyland
Locatie: zz Biltsesteenstraet
Gerecht: Oostveen, in 't Biesvelt
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U139a032

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Blijkbaar houdt hij daar vee, want hij geeft dat in onderpand voor de schuld die hij heeft voor het gebruik van de stadshofstede Bleijenburg:

Overdracht - van vee als onderpand voor schuld vanwege gebruik van hofstede Bleyenburg
Datering: 18-06-1751
Aktenummer: 11
Datum: 18-06-1751
Soort akte: Overdracht
Notaris: J. VAN DEN DOORSLAG
Rol: Genoemd
Samenvatting: van vee als onderpand voor schuld vanwege gebruik van hofstede Bleyenburg
Personen:
 
Overdrager: Jan van den Born
Voornaam: Jan
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Overdrager
Echtgenoot: x Willemeyntje van Oyen
Woonplaats: Bleyenburg
 
Ontvanger: Arent Vos
Voornaam: Arent
Achternaam: Vos
Rol in akte: Ontvanger
 
Ontvanger: Gerrit Schermaat
Voornaam: Gerrit
Achternaam: Schermaat
Rol in akte: Ontvanger
Aktedatum: 18-06-1751
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U139a032
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Bleijenburg was een stuk land ten oosten van Wittevrouwen, gelegen als een eiland tussen twee armen van de Vecht. Op een oude landkaart zien we in het gerecht Bleyenburg een kasteelachtig bouwwerk afgebeeld met een voorburcht en een stuk warmoezeniersland, dat in z'n geheel omgracht is. Op de plaats van deze buitenplaats stond dus vermoedelijk een kasteel, dat in 1536 een warmoezeniershofstede met huis wordt, waarbij de grachten gedempt werden. In de 19e eeuw werd daar de buitenplaats Hogeland gebouwd.

Willemijntje overlijdt als eerste op 27 augustus 1751:
Buerk: Oosterhuijsen  27 dito  Willemijntje van Ooijen huijsvr van Jan van den Borre bij de Giltbrug 2 O:K: beg: gratis

Jan overlijdt slechts enige jaren later, op 11 maart 1754:
Jacobik  Myers  11 dito  Jan van den Born buiten de Weertpoort aan de Veengragt laat na geen vrouw maar mondige en onmondige kinderen begr: gratis

Inmiddels is hij blijkbaar verhuisd naar een andere kant van Utrecht, buiten de Weerdpoort. Wat er verder met het gezin gebeurt, is niet echt duidelijk. Dochter Johanna heeft een buitenechtelijke relatie met  zekere Wilm Janse Verschuur en krijgt bij hem twee kinderen: Willem (~16-12-1752) en  Wilm Jansje (~23-10-1760). Beide kinderen worden gedoopt Buiten Wittevrouwen.

Mogelijk is er eveneens sprake van minstens een broer en een aantal zussen van Jan. Op 30 april 1775 overlijdt een Hendrina van den Born, weduwe van een zekere Otto (zijn achternaam wordt niet vermeld), die ook Buiten Wittevrouwen woonde:
Janskerk   v Beynum   30 dito   Hendrina van den Born weduwe van Otto ... buiten de Wittenvrouwenpoort over de Zwaan, laat na vier mondige kinderen, begraven met 8 dragers f 2 - . -
Hier is overigens wel sprake van enig vermogen.

Dan zijn er nog een Maria en een Elsie van den Born, die optreden als doopgetuigen bij kinderen van Jan en Willemijntje.

Tenslotte is er een mogelijke broer Teunis (Antonij?), die op 19 maart 1747 overlijdt:
Buurk:  v: Essen  19 dito  Teunis van den Born, bejaerde vrijer, buijten de Witte Vrouw Poort, voorbij de Gilbrugh, laat na meerderjarige broeder, beg: gratis

Deze Teunis had wel een relatie met een zekere Annigje Jans, die op 30 maart 1747 een dochter Antonia laat dopen, waarbij wordt aangegeven dat Teunis van den Born de vader is (wat gezien zijn overlijden kort daarvoor niet meer te controleren zal zijn geweest).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten