vrijdag 15 augustus 2014

Van den Borns in Utrecht (9) - Cornelis Jansz van den Born (1726-1790)

Cornelis van den Born werd op 19 november 1726 in Indoornik gedoopt als tweede zoon van Jan Hendriksz van den Born en Elisabeth Jacobs de Vreese (zie deel 2 uit deze serie).

Cornelis was eveneens bakker en is geregistreerd als inkomend burger in 1751:
Ingekomen 13-3-1751: Cornelis van den Born, geboortig van Wageningen, een bakker

Waarschijnlijk woont hij met zijn ouders aan het Geertekerkhof wanneer hij op 13 oktober 1752 in ondertrouw gaat met Geertruijd Heerdings:
Cornelis van den Born aan 't Geertekerkhoff J:M: en Geertruijd Heerdings J:D: aan de Catharijnepoort

Er worden eveneens huwelijkse voorwaarden opgesteld, waarbij de broer en de oom van Cornelis en twee neven van geertruijd tot voogden over de eventuele kinderen worden benoemd:

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 130
Datum: 03-10-1752
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: L. VAN DER PAUW
Personen:
 
Bruidegom: Cornelis van den Born
Voornaam: Cornelis
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Bruidegom
 
Assistent: Jan van den Born, vader
Achternaam: Jan van den Born, vader
Rol in akte: Assistent
 
Bruid: Geertruyd Heerdings
Voornaam: Geertruyd
Achternaam: Heerdings
Rol in akte: Bruid
 
Assistent: Adrianus Verkerk, oom
Achternaam: Adrianus Verkerk, oom
Rol in akte: Assistent
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende met benoeming van langstlevende, zyn broer Hendrik van den Born en oom Arien van den Born en haar neven Jan Verkerk en Wouter Verkerk tot voogden
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U205a007

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Ze trouwen op 28 oktober 1752 in het Catharijnesteegje. Getuigen zijn Hermina en Antonetta Heerding, waarschijnlijk zussen van Geertruijd.


Cornelis van den Born trouwt op 28 oktober 1772 met Geertruijd Heerding
Cornelis en Geertruijd krijgen een dochter, Adriana Elisabeth (~30-8-1754 +4-8-1812), die in ieder geval op latere leeftijd blind is.
Geertruijd overlijdt op 17 januari 1757:
Geertek:  Terveen  17 dito  Geertruij Heerding huisvrouw van Cornelis van den Born in de Geertesteeg aan 't Geertekerkhof laat na haar man en een onmondig kind, begraven met 8 dragers f 2 - . -

In 1762 koopt Cornelis, ter ter belegging van deel van moedelyk erfdeel van zijn dochter, een stuk land in Schalkwijk aan de Blokhovense Wetering:

Openbare verkoping
Aktenummer: 78-4
Datum: 02-01-1762
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: P. J. VAN DE WEERT
Personen:
 
Verkoper: Albert de Heus
Voornaam: Albert
Achternaam: de Heus
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: x Lysbet van Trigt
Woonplaats: Schalkwyk
 
Koper: Cornelis van den Born
Voornaam: Cornelis
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Koper
Echtgenoot: wedr. Geertruyd Heerdings
 
Borg: Adriaan van den Born
Voornaam: Adriaan
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Borg
onroerend goed:
 
4 mergen bouw- en weyland en boomgaard; Blokhovense weteringe
Soort object: 4 mergen bouw- en weyland en boomgaard
Locatie: Blokhovense weteringe
Belendingen: ene zyde: Bartholomeigasthuys t' Utrecht andere zyde: Willem Roskam en Anthoni Baars voor: Jan Hoefsmit
Gerecht: Schalkwyk, Beestpolder en Blokhovensepolder
Bijzonderheden: aankoop ter belegging van deel van moedelyk erfdeel van Adriana Elisabeth van den Born, dochter van koper
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U222a004

Vindplaats: Het Utrechts Archief

In 1767 wordt Cornelis door zijn oom Arien benoemd tot executeur-testamentair:

Executeursbenoeming - over de boedel van de 1e comparanten
Aktenummer: 131
Datum: 26-10-1767
Soort akte: Executeursbenoeming
Samenvatting: over de boedel van de 1e comparanten
Notaris: L. VAN DER PAUW
Personen:
 
Constituant: Arien van den Born
Voornaam: Arien
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Elizabeth Stevens
Woonplaats: Utrecht
 
Hun neven:
Rol in akte: Hun neven
 
Geconstitueerde: Gerrit van den Born
Voornaam: Gerrit
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Geconstitueerde
 
Geconstitueerde: Cornelis van den Born
Voornaam: Cornelis
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Geconstitueerde
Echtgenoot: wedr. Geertruyd Heerdings
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U205a021

Vindplaats: Het Utrechts Archief

In juli 1772 koopt Cornelis namens zijn dochter twee woningen aan de Rietsteeg (tegenwoordig heet de Lange Rietsteeg de Keizerstraat) uit een openbare verkoping:

Openbare verkoping
Aktenummer: 95-2
Datum: 11-07-1772
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: J. BOOMHOFF JANSZ.
Personen:
 
Verkoper: Jan van Kessel
Voornaam:  Jan
Achternaam:  van Kessel
Rol in akte:  Verkoper
 
Koper: Adriana Elisabeth van den Born, minderjarig
Achternaam:  Adriana Elisabeth van den Born, minderjarig
Rol in akte:  Koper
 
Voogd: Cornelis van den Born, vader
Achternaam:  Cornelis van den Born, vader
Rol in akte:  Voogd
onroerend goed:
 
huyzinge in 2 woningen gesepareert, erve en grond; Rietsteeg
Soort object:  huyzinge in 2 woningen gesepareert, erve en grond
Locatie:  Rietsteeg
Belendingen:  zw: Remonstransche kerk nw: Willem Schoonman achter: kamer in 't Kloksteegje
Gerecht:  Utrecht
Bijzonderheden: uit de hand verkocht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U254a005

Vindplaats: Het Utrechts Archief

In december 1773 verkoopt Cornelis een stuk land bij Linschoten:

Koop en verkoop - plecht f 1.500,- ten laste van Pel de Lange in Linschoten gevestigd op hofstede bestaande in huis en 28 morgen bouw- wei- en hooiland in Linschoten op Rapynen
Aktenummer: 35
Datum: 13-12-1773
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: J. KELFFKENS
Samenvatting: plecht f 1.500,- ten laste van Pel de Lange in Linschoten gevestigd op hofstede bestaande in huis en 28 morgen bouw- wei- en hooiland in Linschoten op Rapynen
Personen:
 
Verkoper: Cornelis van den Born
Voornaam: Cornelis
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wedr. Geertruy Heerdings
Woonplaats: Utrecht
 
Koper: Jacob van Nes
Voornaam: Jacob
Achternaam: van Nes
Rol in akte: Koper
Beroep: canonicq capittule van Oud Munster
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U225a010

Vindplaats: Het Utrechts Archief

In december 1773 gaat Cornelis in ondertrouw met Aleidis Neijs uit Maastricht. De ondertrouw wordt zowel in Amsterdam als in Utrecht geregistreerd.
Ondertrouw 24-12-1773 in Amsterdam:
Cornelis van den Born van Utrecht en daar wonend, Rooms, weduwnaar van Geertruij Heerding en Aleidis Elisabeth Neijs van Maastricht, Rooms, oud 33 jaar, in de kerk in gezelschap van haar vader Johannes Neijs te Maastricht

Ondertrouw 27-12-1773 in Utrecht:
Cornelis van den Born wed= van Geertruij Heerding alhier en Catharina Aleidis Elisabeth Nijs te Amsterdam bij attestatie van Amsterdam en geboden mede alhier

In mei 1775 laten beiden een testament opmaken:

Testament
Aktenummer: 40-1
Datum: 11-05-1775
Soort akte: Testament
Notaris: J. BOOMHOFF JANSZ.
Aktedatum: 11-05-1775
Personen:
 
Testateur: Alida Elisabeth Neys, dochter Johannes Neys
Achternaam: Alida Elisabeth Neys, dochter Johannes Neys
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: geh. met Cornelis van den Born
Beroep: broodbakker
Woonplaats: Utrecht
 
Erfgenaam: haar man
Achternaam: haar man
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden: indien geen kinderen worden nagelaten lyftocht ten behoeve van haar man indien kinderen worden nagelaten met benoeming van haar man tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U254a007
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Testament
Aktenummer: 40
Datum: 11-05-1775
Soort akte: Testament
Notaris: J. BOOMHOFF JANSZ.
Aktedatum: 11-05-1775
Personen:
 
Testateur: Cornelis van den Born
Voornaam: Cornelis
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: geh. met Alida Elisabeth Neys, dochter Johannes Neys
Beroep: broodbakker
Woonplaats: Utrecht
 
Erfgenaam: zyn vrouw
Achternaam: zyn vrouw
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden: in een kindsgedeelte met benoeming van zyn vrouw tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U254a007
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Blijkens een akte uit 1775 woonden Cornelis en Aleijdis in de Wittevrouwenstraat op de hoek van de Rietsteeg (sinds 1950 Keizerstraat):

Procuratie - om ten behoeve van Johannes Josephus Besseling en Maria van Kortendyk, echtelieden, plecht groot f 1.000-0-0 te passeren op huis, bakkery, erf en grond in de Wittevrouwenstraat te Utrecht
Aktenummer: 138
Datum: 06-11-1775
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: om ten behoeve van Johannes Josephus Besseling en Maria van Kortendyk, echtelieden, plecht groot f 1.000-0-0 te passeren op huis, bakkery, erf en grond in de Wittevrouwenstraat te Utrecht
Notaris: J. DE CLEFAY
Personen:
 
Constituant: Cornelis van den Born
Voornaam:  Cornelis
Achternaam: van den Born
Rol in akte:  Constituant
Echtgenoot:  x Alida Elizabeth Neys
Beroep:  meester broodbakker
Woonplaats:  Utrecht, Wittevrouwestraat, oostheek Rietsteeg
 
Geconstitueerde: Jan Bor
Voornaam:  Jan
Achternaam:  Bor
Rol in akte:  Geconstitueerde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U237a006
Vindplaats: Het Utrechts Archief

In 1776 verkoopt Cornelis een stuk grond langs de Vecht in Achttienhoven:

Koop en verkoop
Aktenummer: 2
Datum: 06-03-1776
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: P. VAN SPALL
Personen:
 
Verkoper: Cornelis van den Born
Voornaam: Cornelis
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: x Alida Elisabeth Neys
Woonplaats: Utrecht
 
Koper: Maria Schuyt
Voornaam: Maria
Achternaam: Schuyt
Rol in akte: Koper
Echtgenoot: wed. Bruno van der Dussen
Beroep: in leven scheepen van Amsterdam
Woonplaats: Utrecht
onroerend goed:
 
erve en grond met huysinge c.a., lang 12 roeden, breed 6 roeden lands; Vegt
Soort object: erve en grond met huysinge c.a., lang 12 roeden, breed 6 roeden lands
Locatie: Vegt
Belendingen: ow achter: capittule St Pieter t' Utrecht zw en nw: koperse
Gerecht: Achtienhoven
Bijzonderheden: erfpachtgoed van kapittel St Pieter te Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U241a002
Vindplaats: Het Utrechts Archief

In 1783 wordt dochter Adriana tot ergename verklaard van haar kinderloze oom Hendrik Jansz van den Born en diens vrouw Johanna Hasenbos:

Testament
Aktenummer: 51
Datum: 09-12-1783
Soort akte: Testament
Notaris: J. KLEMME
Personen:
 
Testateur: Hendrik van den Born
Voornaam: Hendrik
Achternaam: van den Born
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: x Johanna Hasenbosch
Woonplaats: Utrecht
 
Erfgenaam: langstlevende
Achternaam: langstlevende
Rol in akte: Erfgenaam
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 25-4-1750 voor notaris H. Dons
Bijzonderheden: na overlyden langstlevende vererft de ene helft der nalatenschap op de 
Roomskatholieke Armenkamer in de Donkerstraat in Utrecht, met lyftocht voor Adriana van den Born, dochter van Cornelis van den Born, broer van de testateur en na haar overlyden voor haar vader. De andere helft vererft op Jan Hasenbosch, Cornelia Hasenbosch, gehuwd met Steven Plenk, Antonetta Hasenbosch en de kinderen van + Pieter Hasenbosch en + Antony Hasenbosch, allen broers en zusters van de testatrice
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a012

Vindplaats: Het Utrechts Archief

In 1789 wordt Cornelis' dochter Adriana eveneens tot erfgename benoemd van Helena Heerdings, de (blijkbaar ongehuwde) zus van haar moeder Geertruijd:

Testament
Aktenummer: 31
Datum: 16-09-1789
Soort akte: Testament
Notaris: W. DOP
Personen:
 
Testateur: Helena Heerdings
Voornaam: Helena
Achternaam: Heerdings
Rol in akte: Testateur
Woonplaats: buyten Tolsteegpoort
 
Erfgenaam: Adriana Elisabeth van den Born, nicht, dochther van Geertruyd Heerdings en Cornelis van den Born
Achternaam: Adriana Elisabeth van den Born, nicht, dochther van Geertruyd Heerdings en Cornelis van den Born
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden: Frans Verkerk en Adrianus Verkerk zyn neven van eerste comparant Dina Verkerk, echtgenote van Jan Lieshout, wonende te Vianen is nicht van testatrice met benoeming van Hermanus Achterberg tot executeur en administrateur
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U255a010

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Dit testament wordt in 1790 herzien, zoals vermeld wegens blindheid van Adriana:

Testament
Aktenummer: 68
Datum: 13-10-1790
Soort akte: Testament
Notaris: W. DOP
Personen:
 
Testateur: Helena Heerdings
Voornaam: Helena
Achternaam: Heerdings
Rol in akte: Testateur
Woonplaats: buyten Tolsteegpoort
 
Erfgenaam: Adriana Elisabeth van den Born, nicht
Achternaam: Adriana Elisabeth van den Born, nicht
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden: erfgename is dochter van Cornelis van den Born en Geertruyd Heerdings, in leven echtelieden met benoeming van Hermannus Achterbergh tot executeur em administrateur en directeur, dit in verband met blindheid erfgename
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U255a010

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Cornelis overlijdt op 29 juli 1790:
Janskerk   Westwilder   29 July   Sr Cornelis van den Born, man van Juffr Alida Elisabet Neys, op de Wittevrouwestraat, laat na vrouw, en meerderjarige dogter, begr: met 8 dragers f 2 - . -

Nog voordat de boedelscheiding heeft plaatsgevonden, verkopen Adriana en haar stiefmoeder Aleijdis een aantal huizen in Utrecht:

Koop en verkoop
Aktenummer: 140
Datum: 15-09-1790
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: J. KLEMME
Personen:
 
Verkoper: Alida Elizabeth Neys
Voornaam:  Alida Elizabeth
Achternaam:  Neys
Rol in akte:  Verkoper
Echtgenoot:  wed. Cornelis van den Born, eerder wedr. Geertruid Heerdings
Woonplaats:  Utrecht
 
Verkoper: Adriana Elizabeth van den Born, dochter van Cornelis van den Born en Geertruid Heerdings
Achternaam:  Adriana Elizabeth van den Born, dochter van Cornelis van den Born en Geertruid Heerdings
Rol in akte:  Verkoper
Woonplaats:  Utrecht
 
Koper: Lambartus van Reynstraal
Voornaam:  Lambartus
Achternaam:  van Reynstraal
Rol in akte:  Koper
Woonplaats:  Utrecht
onroerend goed:
 
hof of tuyn met tuinhuis en houte schuttingen; Stadscingel tusschen de Wittevrouwenpoort en de Weerdpoort
Soort object:  hof of tuyn met tuinhuis en houte schuttingen
Locatie:  Stadscingel tusschen de Wittevrouwenpoort en de Weerdpoort
Belendingen:  achter: de heeren van de Dom
Gerecht:  Domproostgerecht, over den Plompentoorn
 
4 kameren of wooningen;
Soort object:  4 kameren of wooningen
Belendingen:  achter: voorschreven hof of tuin
Gerecht:  Domproostgerecht
Bijzonderheden: verkoopsters zyn erfgenamen van Cornelis van den Born 
Adriana Elizabeth van den Born is blind
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a015
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Vervolgens verzoekt Adriana of haar leenverlei van een stuk grond bij Werkhoven kan overgaan op Gerrit van den Born (mogelijk Gerrit Gerritsz van den Born (1734-?), nadat het al aan hem was verkocht:

Procuratie - om voor kapittel ten Dom te Utrecht leenverlei te verzoeken voor stuk land genaamd den Ruigenkamp onder Werkhoven en daarna in haar plaats leenverlei te verzoeken voor Gerrit van den Born te Utrecht
Aktenummer: 24
Datum: 29-03-1791
Soort akte: Procuratie
Notaris: J. KLEMME
Samenvatting: om voor kapittel ten Dom te Utrecht leenverlei te verzoeken voor stuk land genaamd den Ruigenkamp onder Werkhoven en daarna in haar plaats leenverlei te verzoeken voor Gerrit van den Born te Utrecht
Personen:
 
Constituant: Adriana Elizabet van den Born, dochter van + Cornelis van den Born
Achternaam:  Adriana Elizabet van den Born, dochter van + Cornelis van den Born
Rol in akte:  Constituant
Woonplaats:  Utrecht
 
Geconstitueerde: Frederik Diepenhorst
Voornaam:  Frederik
Achternaam:  Diepenhorst
Rol in akte:  Geconstitueerde
Verwijzingen: openbare verkoping d.d. 19-3-1791 voor notaris J. Klemmé
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a016
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Openbare verkoping
Aktenummer: 22-1
Datum: 19-03-1791
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: J. KLEMME
Personen:
 
Verkoper: Alida Elizabeth Neys
Voornaam:  Alida Elizabeth
Achternaam:  Neys
Rol in akte:  Verkoper
Echtgenoot:  wed. Cornelis van den Born, in leven eerder wedr. Geertruid Heerdings
 
Verkoper: Adriana Elizabet van den Born, stiefdochter
Achternaam:  Adriana Elizabet van den Born, stiefdochter
Rol in akte:  Verkoper
 
Koper: Gerrit van den Born
Voornaam:  Gerrit
Achternaam: van den Born
Rol in akte:  Koper
onroerend goed:
 
4 mergen bouwland;
Soort object:  4 mergen bouwland
Belendingen:  boven: Coenraad Dirkse beneden: den Engensloot
Gerecht:  Werkhooven
Naam object:  den Ruygenkamp
Bijzonderheden:
leenroerig aan kapittel ten Dom
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a016
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Ook het land aan de Blokhovense Wetering wordt verkocht:

Openbare verkoping
Aktenummer: 22-2
Datum: 19-03-1791
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: J. KLEMME
Personen:
 
Verkoper: Alida Elizabeth Neys
Voornaam:  Alida Elizabeth
Achternaam:  Neys
Rol in akte:  Verkoper
Echtgenoot:  wed. Cornelis van den Born, in leven eerder wedr. Geertruid Heerdings
 
Verkoper: Adriana Elizabet van den Born, stiefdochter
Achternaam:  Adriana Elizabet van den Born, stiefdochter
Rol in akte:  Verkoper
 
Koper: N.N.
Achternaam:  N.N.
Rol in akte:  Koper
Echtgenoot:  wed. N.N. de Bruyn
onroerend goed:
 
8 mergen zoo wey als bouwland, in 2 perceelen;
Soort object:  8 mergen zoo wey als bouwland, in 2 perceelen
 
eerste perceel, groot 4 mergen; Blokhovense Wetering
Soort object:  eerste perceel, groot 4 mergen
Locatie:  Blokhovense Wetering
Belendingen:  voor: Jan Hoefsmit ene zyde: Bartholomeigasthuys te Utrecht andere zyde: Willem Roskam en Anthony Baars
Gerecht:  Beestpolder en Blokhovense polder in Schalkwyk
 
tweede perceel, groot 4 mergen; Blokhovense weetering
Soort object:  tweede perceel, groot 4 mergen
Locatie:  Blokhovense weetering
Belendingen:  voor: predikant N.N. Muntendam
Gerecht:  Schalkwyk
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a016
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Ook de bakkerij op de hoek van Wittevrouwenstraat en Rietsteeg wordt verkocht. Het lijkt er op dat ofwel beide vrouwen gezamenlijk Utrecht gaan verlaten en mogelijk gescheiden wegen willen gaan: 

Koop en verkoop
Aktenummer: 32
Datum: 01-05-1791
Soort akte: Koop en verkoop
Zakelijke trefwoorden: bakkeryen
Notaris: J. KLEMME
Personen:
 
Verkoper: Alida Elizabeth Neys
Voornaam:  Alida Elizabeth
Achternaam:  Neys
Rol in akte:  Verkoper
Echtgenoot:  wed. Cornelis van den Born, eerder wedr. Geertruid Heerdings
Woonplaats:  Utrecht
 
Verkoper: Adriana Elizabeth van den Born, stiefdochter
Achternaam:  Adriana Elizabeth van den Born, stiefdochter
Rol in akte:  Verkoper
Woonplaats:  Utrecht
 
Koper: Hendrik Stevens
Voornaam:  Hendrik
Achternaam:  Stevens
Rol in akte:  Koper
Woonplaats:  Amsterdam
onroerend goed:
 
huizinge, erve en grond, een bakkerye geweest; zz Wittevrouwenstraat, oosthoek Rietsteeg
Soort object:  huizinge, erve en grond, een bakkerye geweest
Locatie:  zz Wittevrouwenstraat, oosthoek Rietsteeg
Belendingen:  ow: wed. N.N. Hartman
 
kamere; Rietsteeg
Soort object:  kamere
Locatie:  Rietsteeg
Belendingen:  naast: vorige perceel
Gerecht:  Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a016
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Tenslotte wordt in augustus 1791 de officiële boedelscheiding geregeld tussen Adriana en Aleijdis:

Scheiding - van de nalatenschap van Cornelis van den Born
Aktenummer: 49
Datum: 07-08-1791
Soort akte: Scheiding
Notaris: J. KLEMME
Samenvatting: van de nalatenschap van Cornelis van den Born
Personen:
 
Eerste Partij: Willem Hagens
Voornaam: Willem
Achternaam: Hagens
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: x Alida Elizabeth Neys, eerder wed. Cornelis van den Born
Woonplaats: Amsterdam
 
Tweede Partij: Adriana Elizabeth van den Born, dochter + Cornelis van den Born en + Geertruid Heerdings
Achternaam: Adriana Elizabeth van den Born, dochter + Cornelis van den Born en + Geertruid Heerdings
Rol in akte: Tweede Partij
Verwijzingen: testament d.d. 11-5-1775 voor notaris J. Boomhoff van Zeelst te Ter Aa
Bijzonderheden: Alida Elizabeth Neys dochter van Johannes Neys
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a016
Vindplaats: Het Utrechts Archief

Mogelijk is Aleijdis teruggekeerd naar Maastricht en is Adriana elders gaan wonen.

Inmiddels heb ik ontdekt dat Adriana op 4 augustus 1812 te Utrecht is overleden. Van Aleijdis nog geen spoor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten