woensdag 14 augustus 2013

Opnieuw Larekamp

Onlangs nog werd mij door Nees van den Oosterkamp, coördinator van de Werkgroep Elst & Remmerden HVOR, verzekerd dat er tot op heden geen stuk grond is gevonden met de naam Larekamp. Wat schetste mijn verbazing, toen ik via de website van de Vereniging Oud Rhenen terechtkwam op een "Topografie van veldnamen" en daar verwijzingen vond naar het Leenrepertorium van de hofstede van IJsselstein 1310-1656 (op de website abusievelijk de leenkamers van de heren van Egmond genoemd), bewerkt door J.C. Kort.

Het gaat om de volgende vermeldingen:

RHENEN
169. Zijn hofstede te Laar met toebehoren (1450: groot 14½ morgen, te Rhenen; 1473: met getimmerte, boomgaard en koolhof met een tiendvrije akker land; 1519: op Larenberg aan Wessenputje, waar de Larense weg doorheen gaat; 1473: oost en zuid: de gemene straat, west: de gemene steeg, die op de gemene straat uitkomt, noord: Lodewijk van Leefdaal), (1610: belast met f 202,- 5 st. jaarlijks voor een hoofdsom van f 3236.-).
172. 9 morgen land in Rhenen, genaamd Laarkamp, strekkend oost in de Eem, zuid: Bernard Vrieze, west: de gemene heerstraat, noord: de heren van het Duise huis.
8-8-1432: Jan Borre belooft binnensjaars op te dragen in ruil voor 8 morgen aan de Maarn, Nassaus Domein, II, inv. 778.

Met name de tweede, genoemd met het jaartal 1432, is zeer interessant. Er bestond, in ieder geval in de 15e eeuw, een stuk grond met de naam Laarkamp. Het wordt daardoor een stuk meer plausibel dat de beide geslachten (van) Laar(e)kamp aan dit stuk grond hun naam hebben ontleend.
Al is het dan drie eeuwen na de eerste vermelding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten