maandag 25 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (428-429/856-859/1712-1719) - deels ingekleurd

In de IXe genetarie van de kwartierstaat bevindt zich het echtpaar Harm Sijwerts en Hilje Clasen, dat in de DTB-regsiters van Groningen slechts één keer vermeld wordt, namelijk bij de doop van hun (enig) kind Fokke in 't Zandt.

In 't Zandt komt verder nog tweemaal een Simen Sijwerts voor (getrouwd met Wendelje Euwes/Egberts, doop zoon Sijwert op 31-3-1764, doop dochter Wendelje op 11-1-1766), eenmaal Ettjen, weduwe Sijwerts, begraven 30-6-1772 en viermaal een Klaas Sijwerts (kind begraven 11-2-1776, kind begraven 9-4-1779, begraven 21-10-1782 en kind begraven 14-1-1791).

Een interessante vermelding komt uit de kerkeraadshandelingen van 't Zandt op 10 oktober 1777:
"Hebbe ik als predikant van ’t Zandt in de huisbesoeking ben geweest bij Harm Sijwerts welke wegens het al te vroegtijdich in de kraam bevallen van sijn vrouw door de kerkenraad onder het praesidium van dnus Joh. Goldsmidt des Heeren H. Avondmael was ontsegt, dien man daar over onderhouden, welke berouw, en leedwesen tonende, en belijdeniss’ doende van sijn gegevene ergernis van de Consistorie met eenparige stemmen tot des Heeren H. Avondmaal toegelaten."
[http://www.lidmatengroningen.nl/Zandt.htm]

Andere vermeldingen van een Harm Sijwerts zijn:
Registratie datum: 01-06-1755
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Bedum
Bruidegom Harm Sijwerts, van Bedum
Bruid Jantjen Eemes, van Bedum
-
Bron Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum 
Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 27, folio 60v

Datum doop 29-04-1789
Plaats doop Groningen; A-kerk
Plaats geboorte in het schip bij de Sint Jansbrug
Kind Sijpke
Geslacht v
Plaats geboorte in het schip bij de Sint Jansbrug
Vader Harm Swijrts
Moeder Trijntje Egberts
-
Bron Algemeen doopboek 1779-1795 Kerkelijke gemeente - Groningen 
Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 152

Registratie datum: 16-12-1790
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Groningen
Bruidegom Harm Sijwerts, van Garsthuizen
Bruid Gepke Harms, van Oldehove
-
Bron Ondertrouwboek 1784-1791 Kerkelijke gemeente - Groningen 
Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 185, folio 321v

Datum doop 28-06-1796
Plaats doop Groningen; Martinikerk
Plaats geboorte in het schip
Kind Johannes
Geslacht m
Plaats geboorte in het schip
Vader Harm Sijwerts
Moeder Gepke Stevens
-
Bron Algemeen doopboek 1796-1807 Kerkelijke gemeente - Groningen 
Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 153

Van Hilje is nog minder bekend. Op 14-1-1785 (Stijntje) en op 28-9-1788 (Wolter) worden er in 't Zandt kinderen gedoopt van een Hilje Klasen (vader: Garmt Wolters).
Trouwvermeldingen waarin een Harm of een Garmt voorkomt zijn niet te vinden.

Terwijl ik bezig was aan deze blogpost kwam ik via de kwartierstaat van Karel Chr. Uittien voor Harm Sijwerts tot een doorbraak, namelijk de overlijdensakte van 1824 waarin ook zijn ouders vermeld worden.
Van de afkomst van Hilje Claasen heb ik nog altijd niets kunnen vinden.


Persoonskaart van Hilje Claassen

Hilje Claassen is geboren rond 1750.
Notitie bij de geboorte van Hilje: 
Aangezien haar (enig) kind met Harm Sijwerts de naam Fokke krijgt, moet die naam ergens in het voorgeslacht van Hilje voorkomen (inmiddels is mij bekend dat die naam niet in de voorouders van Harm voorkomt).
Mogelijk is Hilje de dochter van een Claas en een Fokje, mogelijk van een Claas Focke(n)s en mogelijk van een Fokje Clasen.
Geen van deze combinaties levert echter resultaten op.
Hilje is mogelijk overleden in Bedum.
Notitie bij Hilje: 
Op 14-1-1785 (Stijntje) en op 28-9-1788 (Wolter) worden er in ’t Zandt kinderen gedoopt van een Hilje Klasen (vader: Garmt Wolters).
Hilje trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór vrijdag 10 oktober 1777 met Harm Sijwerts, ten hoogste 25 jaar oud. Harm is een zoon van Sijwert Harms en Marieke (Marijke, Mareke) Jans. Hij is gedoopt op vrijdag 28 april 1752 in Winschoten [bron: Doop- en trouwboek 1733-1811 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 547].
Notitie bij de geboorte van Harm: 
Datum doop 28-04-1752
Plaats doop Winschoten
Kind Harm
Geslacht m
Vader Sijwert Harms
Moeder Mareke Jans
-
Bron Doop- en trouwboek 1733-1811 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 547
Harm is overleden op vrijdag 13 augustus 1824 in Winschoten, 72 jaar oud [bron: Overlijden Winschoten 1824 Akte 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 augustus 1824 [bron: Overlijden Winschoten 1824 Akte 38].
Notitie bij overlijden van Harm: 
Huis nr. 345

Aangevers:
Fedde Karels Oosterhuis, 68 jaar, schoenmaker, wonend Winschoten
Berent Hindriks Bos, 62 jaar, schoenmaker, wonend Winschoten

Kind van Hilje en Harm:
1 Fokke Harms Omda. Hij is gedoopt op zondag 22 februari 1778 in ’t Zandt [bron: Doopboek ’t Zandt 1777-1811 Collectie DTB (toegang 124) nventarisnummer 574, folio 2].
Notitie bij de geboorte van Fokke: 
Merkwaardig is dat het echtpaar Hilje Claessen en Harm Sijwerts slechts eenmaal gezamenlijk voorkomt in de Groninger archieven. De vermelding is echter zo netjes opgetekend dat er bijna geen sprake kan zijn van een vergissing. Daarbij komt dat Fokke zijn dochter Hilje vernoemt naar zijn eigen moeder.
Fokke is overleden op vrijdag 8 juni 1838 om 08:00 in Bedum, 60 jaar oud [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 32]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 juni 1838 [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 32].
Notitie bij overlijden van Fokke: 
Aangevers:
Jacob Klaassen Meima, 33 jaar, timmerman, wonend Bedum, schoonzoon overledene
Reinder Klaasen Vink, 39 jaar, landbouwer, wonend Bedum
Notitie bij Fokke: Beroep: daglooner
Getuige bij:
23-08-1822     huwelijk Johann Conrad Didrich (Karel) Dijkman (Diekmann) (1799-1859) en Hilje Fokkes Omda (1802-1858)     [vader bruid] [bron: Huwelijksakten Middelstum 1822 Akte 21]
Fokke trouwde, 21 jaar oud, op zondag 19 mei 1799 in Bedum [bron: Doop- en trouwboek Bedum 1626-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 27, folio 9a] met Aaltje Albers (Horn), 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 mei 1799 in Bedum in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doop- en trouwboek Bedum 1626-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 27, folio 9a].
Notitie bij het huwelijk van Fokke en Aaltje: 
Kinderen:
14-2-1802 Hilje
15-9-1815 Geertje
Aaltje is een dochter van ?? en Geertje Jans. Zij is gedoopt op zondag 11 juli 1773 in Zuidwolde [bron: Doop- en trouwboek Zuidwolde 1761-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 594, folio 19].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: 
Doop 11-07-1773 Zuidwolde
Dopeling Aeltje
Geslacht v
Moeder Geertje Jans
Opmerkingen ongehuwd, 
vader is een weggelopen hovenier
Bron Doop- en trouwboek Zuidwolde 1761-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 594, folio 19

"Juli 11 gedoopt een Dogter van enen Geertje Jans, een Ongetrouwt mensch die pretendeert, dat vader ’s kints is een weggelopen Hovenier, en ’t kint door den moeder beantwoort is genaemt Aaltje."


[De man met wie Geertje Jans in 1780 trouwt is dus NIET de vader van Aaltje. Voor patroniem Albers zie geboortegegevens van Geertje Jans. Aaltje is genoemd naar haar grootmoeder van moederszijde.]
Aaltje is overleden op donderdag 22 februari 1838 om 09:00 in Bedum, 64 jaar oud [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1838 [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 4].
Notitie bij overlijden van Aaltje: 
Aangevers:
Jacob Klaassen Meima, 33 jaar, timmerman, wonend Bedum, schoonzoon overledene
Jan Hiddes Smit, 39 jaar, dagloner, wonend Bedum
Notitie bij Aaltje: Beroep: dagloonster
Getuige bij:
23-08-1822     huwelijk Johann Conrad Didrich (Karel) Dijkman (Diekmann) (1799-1859) en Hilje Fokkes Omda (1802-1858)     [moeder bruid] [bron: Huwelijksakten Middelstum 1822 Akte 21]

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

ten hoogste 27    Trouwde met Harm Sijwerts (<10-10-1777 font="">
27 of 28    Zoon Fokke Harms gedoopt (22-02-1778)
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij doop laatste kind)

Kwartierstaat van Harm Sijwerts

Generatie 1 (proband)

1 Harm Sijwerts. Hij is gedoopt op vrijdag 28 april 1752 in Winschoten [bron: Doop- en trouwboek 1733-1811 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 547].
Notitie bij de geboorte van Harm: 
Datum doop 28-04-1752
Plaats doop Winschoten
Kind Harm
Geslacht m
Vader Sijwert Harms
Moeder Mareke Jans
-
Bron Doop- en trouwboek 1733-1811 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 547
Harm is overleden op vrijdag 13 augustus 1824 in Winschoten, 72 jaar oud [bron: Overlijden Winschoten 1824 Akte 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 augustus 1824 [bron: Overlijden Winschoten 1824 Akte 38].
Notitie bij overlijden van Harm: 
Huis nr. 345

Aangevers:
Fedde Karels Oosterhuis, 68 jaar, schoenmaker, wonend Winschoten
Berent Hindriks Bos, 62 jaar, schoenmaker, wonend Winschoten
Notitie bij Harm: 
Handelingen des kerkenraads van ’t Zandt
gehouden den 10 October [1777].
Art. 1
Is dese vergadering met den gebede geopent.
Art. 2.
Alle leden des kerkenraads waaren tegenswoordich.
Art. 3.
Hebbe ik als predikant van ’t Zandt in de huisbesoeking
ben geweest bij Harm Sijwerts welke wegens het al te vroegtijdich
in de kraam bevallen van sijn vrouw door de kerkenraad onder
het praesidium van dnus Joh. Goldsmidt des Heeren H. Avondmael
was ontsegt, dien man daar over onderhouden, welke berouw, en
leedwesen tonende, en belijdeniss’ doende van sijn gegevene ergernis
van de Consistorie met eenparige stemmen tot des Heeren H. Avond
maal toegelaten.
[http://www.lidmatengroningen.nl/Zandt.htm]
Harm trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór vrijdag 10 oktober 1777 met Hilje Claassen, ten hoogste 27 jaar oud. Hilje is geboren in 1750.
Notitie bij de geboorte van Hilje: 
Aangezien haar (enig) kind met Harm Sijwerts de naam Fokke krijgt, moet die naam ergens in het voorgeslacht van Hilje voorkomen (inmiddels is mij bekend dat die naam niet in de voorouders van Harm voorkomt).
Mogelijk is Hilje de dochter van een Claas en een Fokje, mogelijk van een Claas Focke(n)s en mogelijk van een Fokje Clasen.
Geen van deze combinaties levert echter resultaten op.
Hilje is overleden in Bedum.
Notitie bij Hilje: 
Op 14-1-1785 (Stijntje) en op 28-9-1788 (Wolter) worden er in ’t Zandt kinderen gedoopt van een Hilje Klasen (vader: Garmt Wolters).
Kind van Harm en Hilje:
I. Fokke Harms Omda. Hij is gedoopt op zondag 22 februari 1778 in ’t Zandt [bron: Doopboek ’t Zandt 1777-1811 Collectie DTB (toegang 124) nventarisnummer 574, folio 2].
Notitie bij de geboorte van Fokke: Merkwaardig is dat het echtpaar Hilje Claessen en Harm Sijwerts slechts eenmaal gezamenlijk voorkomt in de Groninger archieven. De vermelding is echter zo netjes opgetekend dat er bijna geen sprake kan zijn van een vergissing. Daarbij komt dat Fokke zijn dochter Hilje vernoemt naar zijn eigen moeder.
Fokke is overleden op vrijdag 8 juni 1838 om 08:00 in Bedum, 60 jaar oud [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 32]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 juni 1838 [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 32].
Notitie bij overlijden van Fokke: 
Aangevers:
Jacob Klaassen Meima, 33 jaar, timmerman, wonend Bedum, schoonzoon overledene
Reinder Klaasen Vink, 39 jaar, landbouwer, wonend Bedum
Notitie bij Fokke: Beroep: daglooner
Getuige bij:
23-08-1822     huwelijk Johann Conrad Didrich (Karel) Dijkman (Diekmann) (1799-1859) en Hilje Fokkes Omda (1802-1858)     [vader bruid] [bron: Huwelijksakten Middelstum 1822 Akte 21]
Fokke trouwde, 21 jaar oud, op zondag 19 mei 1799 in Bedum [bron: Doop- en trouwboek Bedum 1626-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 27, folio 9a] met Aaltje Albers (Horn), 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 mei 1799 in Bedum in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doop- en trouwboek Bedum 1626-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 27, folio 9a].
Notitie bij het huwelijk van Fokke en Aaltje: 
Kinderen:
14-2-1802 Hilje
15-9-1815 Geertje
Aaltje is een dochter van ?? en Geertje Jans. Zij is gedoopt op zondag 11 juli 1773 in Zuidwolde [bron: Doop- en trouwboek Zuidwolde 1761-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 594, folio 19].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: 
Doop 11-07-1773 Zuidwolde
Dopeling Aeltje
Geslacht v
Moeder Geertje Jans
Opmerkingen ongehuwd, vader is een weggelopen hovenier
Bron Doop- en trouwboek Zuidwolde 1761-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 594, folio 19

"Juli 11 gedoopt een Dogter van enen Geertje Jans, een Ongetrouwt mensch die pretendeert, dat vader ’s kints is een weggelopen Hovenier, en ’t kint door den moeder beantwoort is genaemt Aaltje."


[De man met wie Geertje Jans in 1780 trouwt is dus NIET de vader van Aaltje. Voor patroniem Albers zie geboortegegevens van Geertje Jans. Aaltje is genoemd naar haar grootmoeder van moederszijde.]
Aaltje is overleden op donderdag 22 februari 1838 om 09:00 in Bedum, 64 jaar oud [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1838 [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 4].
Notitie bij overlijden van Aaltje: 
Aangevers:
Jacob Klaassen Meima, 33 jaar, timmerman, wonend Bedum, schoonzoon overledene
Jan Hiddes Smit, 39 jaar, dagloner, wonend Bedum
Notitie bij Aaltje: Beroep: dagloonster
Getuige bij:
23-08-1822     huwelijk Johann Conrad Didrich (Karel) Dijkman (Diekmann) (1799-1859) en Hilje Fokkes Omda (1802-1858)     [moeder bruid] [bron: Huwelijksakten Middelstum 1822 Akte 21]

Generatie 2 (ouders)

2 Sijwert Harms. Hij is gedoopt op zondag 28 april 1709 in Winschoten [bron: Doop- en trouwboek 1646-1732 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546].
Notitie bij de geboorte van Sijwert: 
Datum doop 28-04-1709
Plaats doop Winschoten
Kind Sijvert
Geslacht m
Vader Harmen Jans
Moeder Geertien Sijverts
-
Bron Doop- en trouwboek 1646-1732 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 8 mei 1740 in Winschoten [bron: Doop- en trouwboek 1733-1811 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 547, folio 187v] met de 21-jarige Marieke (Marijke, Mareke) Jans.
Notitie bij het huwelijk van Sijwert en Marieke: 
Registratie datum: 08-05-1740
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Winschoten
Bruidegom Sijwert Harms, van Winschoten
Bruid Marieke Jans, van Winschoten
-
Bron Doop- en trouwboek 1733-1811 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 547, folio 187v

Kinderen:
10-7-1746 Jan
6-10-1748 Jan
28-4-1752 Harm
26-1-1755 Meindert
3 Marieke (Marijke, Mareke) Jans. Zij is gedoopt op zondag 1 januari 1719 in Winschoten [bron: Doop- en trouwboek 1646-1732 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546].
Notitie bij de geboorte van Marieke: 
Datum doop 01-01-1719
Plaats doop Winschoten
Kind Maria
Geslacht v
Vader Jan Meinderts
Moeder Grietie Stemberg
-
Bron Doop- en trouwboek 1646-1732 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546
Kind uit dit huwelijk:
I. Harm Sijwerts, gedoopt op vrijdag 28 april 1752 in Winschoten (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

4 Harmen Jans, geboren in 1670.
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zondag 18 november 1703 in Winschoten [bron: Doop- en trouwboek 1646-1732 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546, folio 381] met de 27 of 28-jarige Geertien Sijverts.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Geertien: 
Registratie datum: 18-11-1703
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Winschoten
Bruidegom Hermen Jans, van Winschoten
Bruid Gretien Siwerts, van Winschoten
-
Bron Doop- en trouwboek 1646-1732 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546, folio 381

Kinderen:
25-5-1704 Jan
1-1-1707 Jan
28-4-1709 Sijvert
25-10-1711 Swaantje en Elske
5 Geertien Sijverts, geboren in 1675.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sijwert Harms, gedoopt op zondag 28 april 1709 in Winschoten (zie 2).
6 Jan Meinderts, geboren in 1675.
Hij trouwde, ten hoogste 42 jaar oud, vóór zondag 12 december 1717 met de ten hoogste 42-jarige Grietien Meinders (Hemkens, Stemberg).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietien: 
Kinderen:
(mogelijk) (gedoopt te Sappemeer:
16-2-1710 Willemtjen
17-12-1713 Miendert
(gedoopt te Winschoten)
12-12-1717 Meindert
1-1-1719 Maria
25-12-1722 Meindert

mogelijk:
Registratie datum: 15-03-1696
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Meeden
Bruidegom Jan Meinders, van Zuidbroek
Bruid Grietie Willems, van Meeden
-
Bron Doop- en trouwboek 1644-1800 Kerkelijke gemeente - Meeden Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 273, folio 185

Lidmatenregister Sappemeer:
Den 13 december [1696] zijn angekomen:
Jan Meinders en Grietien Willems eeluiden

2 december 1714 (in de Borgercompagnie):
Jan Meinderts en Grietien Willems
[http://www.lidmatengroningen.nl/Sappemeer.htm]
7 Grietien Meinders (Hemkens, Stemberg), geboren in 1675.
Notitie bij Grietien: 
Mocht deze Grietien dezelfde zijn als Grietien Willems, in 1696 getrouwd te Meeden met jan Meinderts en in elk geval de moeder van de kinderen Willemtjen (1710) en Miendert (1713) (beiden te Sappemeer gedoopt), dan heeft het erg lang geduurd voor hun eerste kind lang genoeg leefde om te worden gedoopt.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marieke (Marijke, Mareke) Jans, gedoopt op zondag 1 januari 1719 in Winschoten (zie 3).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 14-07-2016 15:23:06 door Peter J.R. Vermaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten