zaterdag 16 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (303/606-607/1212-1215)

Het is me nog niet gelukt om te bepalen wanneer Maartje [Abrahams] Els(t)hout geboren is en wie haar voorouders zijn. 

Maartje zou tussen 1726 en 1750 geboren moeten zijn.

Zeker is dat Abrahams het patroniem is van Maartje:
Trouwinschrijving Hendrik Trant en Maria de Jong, 1767-1804, Hoogeveen
Ondertrouwdatum: 23-05-1788
Bruidegom: Hendrik Trant
Geboorteplaats: ’t Waal
Woonplaats: Hoogeveen
Burgerlijke staat: weduwnaar
ex-partner: Maartje Abrahamse Elsthout
Bruid: Maria de Jong
Impost bruidegom: pro deo
Impost bruid: pro deo
Gemeente: Hoogeveen
Toegangsnummer: 144.1.06 Archief van de gaarder van Hoogeveen (in Rijnland), 1767-1809
Inventarisnummer: 1
Bladzijde: 9

Haar vader is mogelijk Abraham Elsthout, die in 1717 in Rotterdam trouwt met Hendrikje Marcusse van Roocke. Abraham overlijdt echter al in 1727 in Rotterdam en van een mogelijke dochter Maartje is hier geen spoor.

Een andere mogelijkheid is dat ze een dochter is van Abraham Elshout en Trijntje Simons van Wieringen, die in 1739 een dochter Aeltie laten dopen in Boskoop. Zij zijn verwant met de familie Jongeneel, die Remonstrant is. Mogelijk liggen daar aanknopingspunten.

Ten slotte is er nog een Abraham [Hendriksz] Elsthout die als weduwnaar van Ariaentje Siemons Kortblommendael op 3-11-1741 ondertrouwt en op 19-11-1741 trouwt met Antje Isaaks Kooij, weduwe van Jacobus Dirksz Bakker (kosten f 6,-) Abram is op 24-5-1716 (ondertrouw 10-5-1716) te Hazerswoude getrouwd met Ariaantje. Beiden zijn geboren in Hazerswoude [DTB Hazerswoude trouwen 1700-1736 [Nat. Archief, p. 49/96]. Dit echtpaar laat in elk geval de kinderen Simon(~11-2-1720), Arij (~6-4-1721) en Jannetje (~14-7-1726) in Hazerswoude dopen.
Opvallend is dat zoon Arij vrij kort na zijn vader trouwt: "den 24 November getrouwt te Hazerswoude den 10 December - Arij Abrahamsz Elshout JM met Trijntje Ariens van Swieten JD bijden van Hazerswoude het regt bet: 6 gld en 6 gld."
De naam Sara is mogelijk afgeleid van Sara Jans Fickert, de grootmoeder van vaderszijde van Hendrik Trant. Dus waarschijnlijk geen aanknopingspunt voor de afkomst van Maartje.
Mocht Maartje een dochter zijn van deze Abraham, dan komen zowel Ariaantje als Antje in aanmerking om haar moeder te zijn.

Abram Hendriksz Elsthout is de zoon van Hendrik Abrahamsz Elsthout en Ariaentje Pieters van Pompen (getrouwd Hazerswoude 1-6-1692). Ariaantje is op 13-5-1691 te Benthuizen gedoopt als dochter van Simon Jansz Kortbloemendael en Christina Jacobs Stuart. Christina treedt op als doopgetuige bij twee kinderen van Abram en Ariaantje (Simon en Arij).

Dopen Zevenhuizen:
HENDRICK Abrahamz Elsthout [van Hazerswoude] x Ariaentge Pieterz van Pompen [van Z.] [BO]
5,80 getr. 15-6-1692
[Hzerswoude 26-5-1692 Henric]
Hazerswoude 5-4-1693 Jaepje [het. Grietie Abrahams Elsthout]
3,141 19-9-1694 Abraham [get. Grietje Abrahams]
3,150 22-1-1696 Pieter [get. Hermannus Pietersz van Pompen, Yda Jans de Weer]
3,167 13-10-1697 Ary [get. Yda Jans de Weer]
3,187 18-10-1699 Jaapje [get. Grietje Abrams Elsthout] }

Persoonskaart van Maartje Abrahams Elshout

Maartje Abrahams Elshout is geboren in 1740 in Hazerswoude [bron: http://home.kpn.nl/f.rip.f.i/pauk/jpauk.htm], dochter van [misschien] Abraham [Hendriksz?] Elshout en [misschien] Trijntje Sijmons van Wieringen. Maartje is overleden vóór dinsdag 10 augustus 1784 in Hoogeveen in Rijnland, ten hoogste 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1784 [bron: DTB Hoogeveen (Nootdorp) begraven 1767-1804 [Family Search, p. 15/24]]. Bij de overlijdensaangifte van Maartje was de volgende getuige aanwezig: Heijnderik Cornelisz Trant (1736-1789) [echtgenoot]. Zij is begraven op vrijdag 13 augustus 1784 in Benthuizen [bron: Hervormd begraven Benthuizen 1767-1796 invnr 3 p. 62].
Notitie bij overlijden van Maartje: 
"Aug= 10 Ik ondergeschreeve geeven aan ’t lijk van mijn vrouw Maartje Elsthout, onder de classis van pro deo
[henderik trant]"

bron hervormd begraven Benthuizen 1767-1796
toegangsnummer DTB-registers
inventarisnummer 3
bladzijde 62
datum 13-08-1784
naam Maartje Elshout begraven op 13-08-1784, graf in de kerk
plaatsnaam Benthuizen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

Maartje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zondag 11 december 1768 in Hazerswoude [bron: DTB Hazerswoude trouwen 1736-1777 [Nat. Archief, p. 65/92]] met Heijnderik Cornelisz Trant, 31 jaar oud, nadat zij op zaterdag 26 november 1768 in Hazerswoude in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Hazerswoude trouwen 1736-1777 [Nat. Archief, p. 65/92]].
Notitie bij het huwelijk van Maartje en Heijnderik: 
Bruidegom weduwnaar van Fijtje Wildschut

Pro deo

102. Hendrik Cornelis Trant, c. Tull en ’t Waal 23 December 1736, d. Benthuizen
(Hogeveen) 6 February 1789, m. Ijsselstein 9 October 1761
103. Feijgje Wildschut , b. Ijsselstein 2 February 1727, c. there
5 February 1727, bd. Ijsselstein 25 March 1765
children:
a) Aaltje, c. Ijsselstein 6 February 1763
b) Clazina, c. Ijsselstein 17 March 1765, bd. there 25 March 1765
[http://www.hofsteegenealogy.com/benschop.htm]
Heijnderik is een zoon van Cornelis Jansz Trant en Aaltje Jans van Heijcop (Heijcob). Hij is gedoopt op zondag 23 december 1736 in ’t Waal [bron: DTB Tull en ’t Waal 1656-1820 [Family Search, p. 27/197]]. Heijnderik is overleden vóór vrijdag 6 februari 1789 in Hoogeveen in Rijnland, ten hoogste 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari 1789 [bron: DTB Hoogeveen (Nootdorp) begraven 1767-1804 [Family Search, p. 17/24]].
Notitie bij overlijden van Heijnderik: 
"6 februarij Ik ondergeschr Geeve aan ’t Lijk van Hendrik Trant, in de Heerlijkheijd Hogeveen overleden En Gehoorende onder de Classis van Ses Gulden
[Corn Van Geel]"
Getuige bij:
10-08-1784     overlijdensaangifte Maartje Abrahams Elshout (1740-vóór 1784)     [echtgenoot] [bron: DTB Hoogeveen (Nootdorp) begraven 1767-1804 [Family Search, p. 15/24]]
Kind van Maartje en Heijnderik:
1 Sara (Saartje) Hendriks Trant, geboren in Hoogeveen (bij Benthuizen). Zij is gedoopt op zondag 22 september 1771 in Benthuizen [bron: DTB Benthuizen dopen 1695-1797 [Nationaal Archief, p. 49/86]].
Notitie bij de geboorte van Sara: 
Getuige: Maartje Mook
Sara is overleden op woensdag 16 februari 1853 om 15:00 in Stompwijk, 81 jaar oud [bron: Overlijden Stompwijk 1853 Akte 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 februari 1853 [bron: Overlijden Stompwijk 1853 Akte 8].
Notitie bij overlijden van Sara: 
Huis nr. 174

Aangevers:
Willem van der Velden, 56 jaar, watermolenaar, zoon overledene
Willem Brandhorst, 38 jaar, watermolenaar

Notitie bij Sara: 
50. Hendrik van der Drift, c. Zoetermeer 5 March 1752, d. Amstelveen
29 December 1810, m. Benthuizen 4 May 1783
51. Aaltje Trant, c. Ijsselstein 6 February 1763, d. Benthuizen 2 January 1830
children:
* a) Sophia (Phia, Fija), b. Pijnacker 28 January 1784, c. there
1 February 1784 (witn. Sara Trant, represented by Maartje Elshout)
[http://www.hofsteegenealogy.com/benschop.htm]
Getuige bij:
27-04-1842     huwelijk Arend Verhoeff (1818-1903) en Jannetje van der Velden (1819-1890)     [moeder bruid] [bron: Huwelijksakten Zoetermeer 1842 Akte 2]
Sara trouwde, 25 jaar oud, op zondag 13 november 1796 in Zoetermeer [bron: DTB Zoetermeer trouwen gerecht 1761-1797 [Nationaal Archief, p. 133/149]] met Jacobus Willems van der Velden, 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 28 oktober 1796 in Bleiswijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Zoetermeer trouwen gerecht 1761-1797 [Nationaal Archief, p. 133/149]]. Jacobus is een zoon van Willem Jansz van der Velden en Johanna Jacobse Neygh (Neijg). Hij is gedoopt op zaterdag 9 mei 1772 in Zegwaart [bron: DTB Zegwaard dopen 1756-1775]. Jacobus is overleden op vrijdag 21 januari 1848 om 07:30 in Zoetermeer, 75 jaar oud [bron: Overlijden Zoetermeer 1848 Akte 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 januari 1848 [bron: Overlijden Zoetermeer 1848 Akte 2]. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Arend Verhoeff (1818-1903) [schoonzoon].
Notitie bij overlijden van Jacobus: 
Huis nr. 76

Aangevers:
Arend Verhoeff, 29 jaar, arbeider, wonend huis nr. 74
Hendrik van Dorp, 40 jaar, bouwman, wonend huis nr. 64
Notitie bij Jacobus: 
Beroep: watermolenaar

- Molenaar en machinist Jacobus van der Velden -
Op 9 mei 1772 is geboren te Zegwaart Jacobus van der Velden. Jacobus kwam als eerste molenaar en machinist van de poldermolen voor in de gegevens van Co. Hij trouwde met Sara Trant, geboren te Hoogeveen (dit kan zijn Hoogeveen in Delfland, thans Nootdorp, of Hoogeveen in Rijnland, thans Benthuizen).
De molen, die inmiddels is afgebroken, dateerde uit 1798. De gevelsteen is een tijd geleden geschonken aan het Historisch Genootschap door Co Verhoeff. De boerderij is begin 1980 afgebroken en op deze plaats is nu Intratuin gevestigd.
De molen zorgde voor de bemaling van de Nieuw Drooggemaakte polder Buytenwegh-De Leijens. Hij stond in verbinding met het gemaal bij het Zoetermeerse meer om het overtollige water weg te werken naar de Noord-Aa. Omdat de molen midden in de polder lag, was er geen elektrisch licht en ook geen waterleiding. Er waren wel twee regenputten en een zakput (zogenaamd grondwater dat niet lekker was om te drinken, maar wel kon worden gebruikt om aardappelen en groenten te wassen).
In 1852 verhuisde Jacobus van der Velden naar Stompwijk. Zijn schoonzoon Arend Verhoeff kwam bij de molen te wonen.
[Ria Moers - Het molentje van Verhoeff]
Getuige bij:
21-06-1819     geboorteaangifte Jannetje van der Velden (1819-1890)     [vader] [bron: Geboorteakten Zoetermeer 1819 Akte 19]
27-04-1842     huwelijk Arend Verhoeff (1818-1903) en Jannetje van der Velden (1819-1890)     [vader bruid] [bron: Huwelijksakten Zoetermeer 1842 Akte 2]

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

27 of 28    Trouwde met Heijnderik Cornelisz Trant (11-12-1768)
30 of 31    Dochter Sara (Saartje) Hendriks gedoopt (22-09-1771)
[vervolg van 23 juli 2018]
Opnieuw op zoek naar het voorgeslacht van Maartje, besloot ik het spoor te volgen van haar mogelijke moeder, Antje Kooij.

Antje Isaaksdr Kooij is weduwe van Jacobus de Bakker als zij met Abraham huwt. 
Antje en Jacob(us) laten de volgende kinderen dopen (waarbij blijkt dat Jacobus wel, maar Antje niet RK is):
Carolus, RK ged 6-7-1730 te Leiden, z v Jacobus de Bakker en Anna Koij, get. Elisabeth Steen
Margareta, RK ged 14-2-1732 te Leiden, d v Jacobus de Bakker en Antje Jaac's Koij, get Elisabeth Steen
Margareta, RK ged 19-12-1733 te Leiden, d v Jacobus de Bakker en Anna Isacks Koij, get. Elisabeth Steen (moeder is niet RK)
Wilhelmus, RK ged 5-5-1735 te Leiden, z v Jacobus de Bakker en Antje Kooij, get. Dirk de Bakker

Gezien de leeftijd van hun eerste kind, zou Antje rond 1710 geboren kunnen zijn. Op zoek naar sporen van een Isaac Kooij, komen we de volgende vermeldingen tegen in de DTB Hazerswoude begraven 1652-1700:
22- 6-1695 65,64v , knechtje van Isaac
12- 9-1688 7,113 , kind van Isaack Claess
en
 2- 5-1658 7,34 Kooij, kind van Klaes Janss
24- 9-1660 7,39 , kind van Claes Janss
15-12-1665 7,56 Koij, huisvr. v. Claes Jansen
29-12-1687 7,111 , vrouw van Claes Janz (Krijntie Prs)
18- 1-1694 65,48v , Claes Janss 
waaruit zou kunnen blijken dat Isaac Claesz Ko(o)ij de vader is van Antje en mogelijk Claes Jansz (die na 1665) hertrouwt weer diens vader. Mogelijk is Maartje dan de moeder of de grootmoeder van Antje.
In de DTB-index van Hazerswoude (HoGenDa) vinden we het volgende:
ISAAC Claass Koij, jm. van Haserswoude,
 & Maertie Claes Vrijenook, jd. van Benthuijsen, beijde woon. tot
 Haserswoude.
 4,89 otr. 23-11-1687; getr. 7-12-1687.
 1,34 12-9-1688 Claes/Crijn ) tweelingen get. Petronella Jans

En ook de twee huwelijken van Clas Jansz Kooij zijn daar te vinden:
CLAES Janse Kooij, jm. van Haserswoude,
 & Maertie Corssen, jd. van Haserswoude.
 HG 10,57v otr. 28-1-1657; getr.
CLAES Jansen Coeij, wednr. v. Maertien Corsen,
 & Crijntie Pieters, wede. v. Jan Leendertse van der Meij, beide
 van Haserswoude.

 HG 10,92v otr. 18-4-1666; getr. 2-5-1666. 

Helaas zijn er in Hazerswoude noch in Benthuizen verdere vermeldingen te vinden van kinderen van Isaac en Maartje. Dit zou er wel eens op kunnen wijzen dat zowel de familie Elsthout als de familie Kooij behoren tot de Doopsgezinden of de Remonstranten.
Dit zal het zoekwerk een stuk moeilijker maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten