zaterdag 23 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (420-421/840-843/1680-1687)

Toen ik deze blogpost begon, wist ik een stuk minder van het echtpaar Focke Heeres en Grietje Claassen dan nu. Inmiddels lijkt het me waarschijnlijk dat Focke niet geboren is in Garsthuizen, zoals de trouwinschrijving aangeeft, en Grietje evenmin in Westeremden.

Hoewel ik geen hard bewijs heb, zijn er verschillende zaken aannemelijk te maken. Een belangrijk gegeven is dat Focke Heeres bakker was, de tweede echtgenoot van Grietje was dat eveneens en Grietje zelf was (vermoedelijk) de dochter van een bakker.

We beginnen bij de kinderen van Focke en Grietje, allen gedoopt in Garsthuizen:
Kinderen:
12-6-1735 Heere [vernoemd naar de vader van Focke]
28-10-1736 Klaas [vernoemd naar de vader van Grietje]
28-6-1738 Focke Heres [vernoemd naar Focke zelf]
8-4-1740 Anje [vermoedelijk vernoemd naar de moeder van Focke of die van Grietje]

Op zoek naar een doopvermelding van een vader Here en een zoon Focke blijkt er slechts één te vinden via AlleGroningers:
Datum doop 28-01-1672
Plaats doop Wirdum
Kind Focco
Geslacht o
Vader Hero Peters
Moeder Anna
-
Bron Doop- en trouwboek 1657-1811 Kerkelijke gemeente - Wirdum 
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 558


Andere kinderen van Hero Peters en Anje Heres, gedoopt in Wirdum:
28-3-1658 Liefke [moeder: Anne Heres]
31-12-1660 Grietien [moeder: Anne]
26-12-1670 Doeko [moeder: Anje]

Op zoek naar een trouwinschrijving van een Hero Peters en een Anne komt alleen deze voor:
Registratie datum: 18-03-1655
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Loppersum
Bruidegom Heere Peters, wonende te Loppersum
Bruid Anneke Harmens, wonende te Loppersum
-
Bron Doop- en trouwboek 1634-1801 Kerkelijke gemeente - Loppersum 
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 264, folio 138v


Hoewel de woonplaats niet dezelfde is (maar Wirdum ligt wel vlakbij Loppersum) en het patroniem van Anne(ke) ook niet lijkt te kloppen, sluit ik de vermlding nog niet uit. Een reden daarvoor is dat Hero en Anne in 1657 in Wirdum als lidmaat worden aangenomen (zonder vermelding van hun herkomst):
21-10-1657
Here Peters
Anne Heres

[http://www.lidmatengroningen.nl/Wirdum.htm]

In 1669 wonen ze nog steeds in Wirdum:
"Namen der Ledematen deser
Gemeijnte so in mijn eerste visitatie
heb gevonden tegens ’t houden des
h. Nachtmaals den 7 Novemb. 1669
N.B. Het kruisje beteijkent het versterff
het enkelt dwers streekje het
vertrek na en ander plaats

Hero Peters x
Anna Doekes"
[http://www.lidmatengroningen.nl/Wirdum.htm]

Ik vermoed daarom dat Hero Peters en Anne Heres/Doekes (ze kan een dochter zijn van Doeke Heres, hun eerste zoon heet immers Doeko) de ouders zijn van Focke Heres.

Voor de mogelijke afkomst van Grietje Clasen gaan we eerst naar haar tweede huwelijk. Ze hertrouwt in maart 1741 (ondertrouw 26-2-1741 te Stedum) te Garsthuizen met Albert Michiels, bakker in Stedum:
Registratie datum: 26-02-1741
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Stedum
Bruidegom Albert Michiels, van Stedum
Bruid Grietje Klasen, van Garsthuizen, weduwe van Focke Heres
-
Diversen attestatie naar Garsthuizen, huwelijk aldaar 26-2-1741
Bron Doop- en trouwboek 1715-1774 Kerkelijke gemeente - Stedum 
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 430, folio 47

Huwelijksdatum: 03-1741
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Garsthuizen
Bruidegom Albert Michiels
Bruid Griete Clasen
-
Bron Doop- en trouwboek 1726-1811 Kerkelijke gemeente - Garsthuizen 
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 94, folio 55v


Waarschijnlijk nam Albert de bakkerij van Focke in Garsthuizen over, want met Albert krijgt Grietje nog de volgende kinderen (allen gedoopt in Garsthuizen):
7-1-1742 Michiel
27-3-1744 Harm
23-1-1746 Jan
3-4-1748 Hindriktien
9-1-1750 Eijze
21-2-1751 Jan
28-3-1753 Enje
8-9-1754 Jan
29-8-1756 Enje

Zoals hierboven te zien is, is haar jongste kind gedoopt in 1756. Dat betekent dat ze tussen 1711 (45 bij doop jongste kind) en 1716 (18 bij eerste huwelijk) geboren moet zijn.

Een mogelijke vermelding (op zoek naar een vader Klaas en een dochter Grietje tussen 1711 en 1716) was daarom:
Datum doop 06-10-1715
Plaats doop Baflo en Raskwerd
Kind Grietje
Geslacht o
Vader Klaas Backer
-
Diversen beroep bakker
Bron Doop- en trouwboek 1650-1811 Kerkelijke gemeente - Baflo en Rasquert 
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 25


Er is in Baflo dus een Claas Clasen [Backer], bakker van beroep, die getrouwd is met Hindriktien Derks.
Zij laten de volgende kinderen dopen:
6-10-1715 Grietje
11-4-1717 Jan
26-5-1718 Aefke
1-10-1719 Trijnje

Opvallend is dat de naam Hindriktien terugkomt bij de kinderen van Grietje en Albert Michiels, evenals de naam Jan.

Dit echtpaar is getrouwd in Zuidhorn:
Registratie datum: 06-04-1714
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Zuidhorn
Bruidegom Klaas Klaassen
Bruid Hindrikjen Derks
-
Diversen attestatie naar Aduard
Bron Trouwboek 1626-1763 Kerkelijke gemeente - Zuidhorn 
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 591, folio 116


Er is echter een complicatie: ondanks dat ik geen vermelding heb kunnen vinden van een zoon Albert, is er in Stedum slechts één Michiel, namelijk Michiel Wibbes. Deze was eerst getrouwd met IJtien Harmens en na haar overlijden hertrouwde hij met Hindrickien Jans. Van de kinderen van Grietje en Albert zouden dus zowel Hindriktien, Harm als Jan naar deze (stief)familie vernoemd kunnen zijn.
Kinderen van Michiel en IJtien (allen gedoopt te Stedum):
16-3-1683 Bouwe
12-3-1686 Harmen
20-7-1690 Belke (gedoopt te Lellens)
20-3-1692 Pilleke ("20-03-1692 Absenten bij het avondmaal: Michiel Wibbes, omdat sijn vrouw s’nachts te voren verlost waer, Itien Huisvrouw van Michiel Wibbes [en]
[...] [beide] omdat beide in die kraem waren" [http://www.lidmatengroningen.nl/Stedum.htm])
Kinderen van Michiel en Hendrickien (allen gedoopt te Stedum):
27-2-1698 Wibbe
7-7-1700 Jan
23-3-1703 Pilleken
4-12-1707 Wibbe
1-6-1710 Trijnje

Mogelijke doop IJtien Harmens:
Datum doop 19-05-1661
Plaats doop Grootegast
Kind Itien
Geslacht v
Vader Harmen Alefs
Moeder Trijne
-
Bron Doop- en trouwboek 1628-1789 Kerkelijke gemeente - Grootegast en Doezum 
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 206

Maar aangezien ik niet kan bewijzen dat Albert een zoon is van Michiel Wibbes (die bovendien waarschijnlijk wever was en geen bakker), blijf ik op de "lijn van de bakkers" en ga ik ervan uit dat Grietje als bakkersdochter uit Wirdum eerst (heel jong) trouwde met de (toen al oude) Focke Heres en vervolgens met diens opvolger Albert Michiels.

Kwartierstaat van Focke Heeres

Generatie 1 (proband)

1 Focke Heeres. Hij is gedoopt op donderdag 28 januari 1672 in Wirdum [bron: Doop- en trouwboek 1657-1811 Kerkelijke gemeente - Wirdum Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 558].
Notitie bij de geboorte van Focke: Datum doop 28-01-1672
Plaats doop Wirdum
Kind Focco
Geslacht o
Vader Hero Peters
Moeder Anna
-
Bron Doop- en trouwboek 1657-1811 Kerkelijke gemeente - Wirdum Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 558
Focke is overleden vóór zondag 26 februari 1741 in Garsthuizen, ten hoogste 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Focke: Registratie datum: 26-02-1741
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Stedum
Bruidegom Albert Michiels, van Stedum
Bruid Grietje Klasen, van Garsthuizen, weduwe van Focke Heres
-
Diversen attestatie naar Garsthuizen, huwelijk aldaar 26-2-1741
Bron Doop- en trouwboek 1715-1774 Kerkelijke gemeente - Stedum
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 430, folio 47

Huwelijksdatum: 03-1741
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Garsthuizen
Bruidegom Albert Michiels
Bruid Griete Clasen
-
Bron Doop- en trouwboek 1726-1811 Kerkelijke gemeente - Garsthuizen
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 94, folio 55v
Focke trouwde, 62 jaar oud, op zondag 31 januari 1734 in Garsthuizen [bron: Doop- en trouwboek Garsthuizen 1726-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 94, folio 53] met Grietje Claassen, 18 jaar oud, nadat zij op zondag 17 januari 1734 in Garsthuizen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doop- en trouwboek Garsthuizen 1726-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 94, folio 53].
Notitie bij het huwelijk van Focke en Grietje: "Den 17. Januarii de E. Focko Heres van Garshuizen, bakker alhier, en de EErb. jonge dochter Grietje Claassen van Wester Emden. gecop. alhier deb 31. Januarii."

Kinderen:
12-6-1735 Heere
28-10-1736 Klaas
28-6-1738 Focke Heres
8-4-1740 Anje
Grietje is een dochter van Claas Claassen [Backer] en Hindriktien Derks. Zij is gedoopt op zondag 6 oktober 1715 in Baflo.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Datum doop 06-10-1715
Plaats doop Baflo en Raskwerd
Kind Grietje
Geslacht o
Vader Klaas Backer
-
Diversen beroep bakker
Bron Doop- en trouwboek 1650-1811 Kerkelijke gemeente - Baflo en Rasquert
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 25
Grietje is overleden [bron: http://home.wanadoo.nl/rianne.boek/kw_schreuder.htm#108].
Notitie bij Grietje: Tweede huwelijk:
Registratie datum: 26-02-1741
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Stedum
Bruidegom Albert Michiels, van Stedum
Bruid Grietje Klasen, van Garsthuizen, weduwe van Focke Heres
-
Diversen attestatie naar Garsthuizen, huwelijk aldaar 26-2-1741
Bron Doop- en trouwboek 1715-1774 Kerkelijke gemeente - Stedum
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 430, folio 47

Huwelijksdatum: 03-1741
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Garsthuizen
Bruidegom Albert Michiels
Bruid Griete Clasen
-
Bron Doop- en trouwboek 1726-1811 Kerkelijke gemeente - Garsthuizen
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 94, folio 55v

met Albert krijgt Grietje nog de volgende kinderen:
7-1-1742 Michiel
27-3-1744 Harm
23-1-1746 Jan
3-4-1748 Hindriktien
9-1-1750 Eijze
21-2-1751 Jan
28-3-1753 Enje
8-9-1754 Jan
29-8-1756 Enje

Dat betekent dat ze tussen 1711 en 1716 geboren moet zijn.
Kind van Focke en Grietje:
I. Klaas Fockes Bosch. Hij is gedoopt op zondag 28 oktober 1736 in Garsthuizen [bron: Doop- en trouwboek Garsthuizen 1726-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 94, folio 28]. Klaas is overleden op donderdag 16 september 1824 om 05:00 in Garsthuizen, 87 jaar oud [bron: Overlijden Stedum 1824 Akte 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1824 [bron: Overlijden Stedum 1824 Akte 22].
Notitie bij overlijden van Klaas: Huis nr. 55

Aangevers:
Eisse Sijrts Vennema, 65 jaar, landbouwer, wonedn Garsthuizen
Jan Harms Medema, 34 jaar, landbouwer, wonend Garsthuizen
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 maart 1760 in Noordijk [bron: Doop- en trouwboek Garsthuizen 1726-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 94, folio 61] met Hilje Nannings Bouwsema, 20 jaar oud. Hilje is een dochter van Nanning Joesten en Anje Jacobs. Zij is gedoopt op zondag 23 augustus 1739 in Noordijk [bron: Doopboek Noorddijk 1722-1804 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 332, folio 9]. Hilje is overleden op donderdag 8 april 1824 om 22:00 in Garsthuizen, 84 jaar oud [bron: Overlijden Stedum 1824 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1824 [bron: Overlijden Stedum 1824 Akte 9].
Notitie bij overlijden van Hilje: Huis nr. 55

Aangevers:
Eisse Sijrts Vennema, 65 jaar, landbouwer, wonedn Garsthuizen
Jan Harms Medema, 34 jaar, landbouwer, wonend Garsthuizen

Generatie 2 (ouders)

2 Hero Peters, geboren in 1625.
Notitie bij Hero: In 1657 zijn ze in Wirdum vermeld als aangenomen lidmaten:
21-10-1657
Here Peters
Anne Heres
[http://www.lidmatengroningen.nl/Wirdum.htm]

"Namen der Ledematen deser
Gemeijnte so in mijn eerste visitatie
heb gevonden tegens ’t houden des
h. Nachtmaals den 7 Novemb. 1669
N.B. Het kruisje beteijkent het versterff
het enkelt dwers streekje het
vertrek na en ander plaats

Hero Peters x
Anna Doekes"
[http://www.lidmatengroningen.nl/Wirdum.htm]
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op donderdag 18 maart 1655 in Loppersum [bron: Doop- en trouwboek 1634-1801 Kerkelijke gemeente - Loppersum Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 264, folio 138v] met de 24 of 25-jarige Anne Heres (Doekes?).
Notitie bij het huwelijk van Hero en Anne: Registratie datum: 18-03-1655
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Loppersum
Bruidegom Heere Peters, wonende te Loppersum
Bruid Anneke Harmens, wonende te Loppersum
-
Bron Doop- en trouwboek 1634-1801 Kerkelijke gemeente - Loppersum Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 264, folio 138v

Andere kinderen van Hero Peters en Anje Heres:
28-3-1658 Liefke [moeder Anne Heres]
31-12-1660 Grietien [moeder Anne]
26-12-1670 Doeko [moeder Anje]
3 Anne Heres (Doekes?), geboren in 1630.
Kind uit dit huwelijk:
I. Focke Heeres, gedoopt op donderdag 28 januari 1672 in Wirdum (zie 1).

Kwartierstaat van Grietje Claassen

Generatie 1 (proband)

1 Grietje Claassen, geboren [bron: http://www.uittien.nl/kws-frm2.htm]. Zij is gedoopt op zondag 6 oktober 1715 in Baflo.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Datum doop 06-10-1715
Plaats doop Baflo en Raskwerd
Kind Grietje
Geslacht o
Vader Klaas Backer
-
Diversen beroep bakker
Bron Doop- en trouwboek 1650-1811 Kerkelijke gemeente - Baflo en Rasquert
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 25
Grietje is overleden [bron: http://home.wanadoo.nl/rianne.boek/kw_schreuder.htm#108].
Notitie bij Grietje: Tweede huwelijk:
Registratie datum: 26-02-1741
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Stedum
Bruidegom Albert Michiels, van Stedum
Bruid Grietje Klasen, van Garsthuizen, weduwe van Focke Heres
-
Diversen attestatie naar Garsthuizen, huwelijk aldaar 26-2-1741
Bron Doop- en trouwboek 1715-1774 Kerkelijke gemeente - Stedum
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 430, folio 47

Huwelijksdatum: 03-1741
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Garsthuizen
Bruidegom Albert Michiels
Bruid Griete Clasen
-
Bron Doop- en trouwboek 1726-1811 Kerkelijke gemeente - Garsthuizen
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 94, folio 55v

met Albert krijgt Grietje nog de volgende kinderen:
7-1-1742 Michiel
27-3-1744 Harm
23-1-1746 Jan
3-4-1748 Hindriktien
9-1-1750 Eijze
21-2-1751 Jan
28-3-1753 Enje
8-9-1754 Jan
29-8-1756 Enje

Dat betekent dat ze tussen 1711 en 1716 geboren moet zijn.
Grietje trouwde, 18 jaar oud, op zondag 31 januari 1734 in Garsthuizen [bron: Doop- en trouwboek Garsthuizen 1726-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 94, folio 53] met Focke Heeres, 62 jaar oud, nadat zij op zondag 17 januari 1734 in Garsthuizen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doop- en trouwboek Garsthuizen 1726-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 94, folio 53].
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Focke: "Den 17. Januarii de E. Focko Heres van Garshuizen, bakker alhier, en de EErb. jonge dochter Grietje Claassen van Wester Emden. gecop. alhier deb 31. Januarii."

Kinderen:
12-6-1735 Heere
28-10-1736 Klaas
28-6-1738 Focke Heres
8-4-1740 Anje
Focke is een zoon van Hero Peters en Anne Heres (Doekes?). Hij is gedoopt op donderdag 28 januari 1672 in Wirdum [bron: Doop- en trouwboek 1657-1811 Kerkelijke gemeente - Wirdum Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 558].
Notitie bij de geboorte van Focke: Datum doop 28-01-1672
Plaats doop Wirdum
Kind Focco
Geslacht o
Vader Hero Peters
Moeder Anna
-
Bron Doop- en trouwboek 1657-1811 Kerkelijke gemeente - Wirdum Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 558
Focke is overleden vóór zondag 26 februari 1741 in Garsthuizen, ten hoogste 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Focke: Registratie datum: 26-02-1741
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Stedum
Bruidegom Albert Michiels, van Stedum
Bruid Grietje Klasen, van Garsthuizen, weduwe van Focke Heres
-
Diversen attestatie naar Garsthuizen, huwelijk aldaar 26-2-1741
Bron Doop- en trouwboek 1715-1774 Kerkelijke gemeente - Stedum
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 430, folio 47

Huwelijksdatum: 03-1741
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Garsthuizen
Bruidegom Albert Michiels
Bruid Griete Clasen
-
Bron Doop- en trouwboek 1726-1811 Kerkelijke gemeente - Garsthuizen
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 94, folio 55v

Generatie 2 (ouders)

2 Claas Claassen [Backer], geboren in 1680.
Hij trouwde, 33 of 34 jaar oud, op vrijdag 6 april 1714 in Zuidhorn [bron: Trouwboek 1626-1763 Kerkelijke gemeente - Zuidhorn Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 591, folio 116] met de 28 of 29-jarige Hindriktien Derks.
Notitie bij het huwelijk van Claas en Hindriktien: Registratie datum: 06-04-1714
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Zuidhorn
Bruidegom Klaas Klaassen
Bruid Hindrikjen Derks
-
Diversen attestatie naar Aduard
Bron Trouwboek 1626-1763 Kerkelijke gemeente - Zuidhorn Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 591, folio 116

Kinderen (gedoopt in Baflo):
6-10-1715 Grietje
11-4-1717 Jan
26-5-1718 Aefke
1-10-1719 Trijnje
3 Hindriktien Derks, geboren in 1685.
Kind uit dit huwelijk:
I. Grietje Claassen, gedoopt op zondag 6 oktober 1715 in Baflo (zie 1).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 13-07-2016 21:57:53 door Peter J.R. Vermaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten