donderdag 21 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (400-401/800-803/1600-1607)

Zowel van Albert Clasen als zijn vrouw Hinderkjen Roelofs heb ik uitsluitend de trouwvermelding kunnen vinden. Beiden zijn afkomstig uit Oterdum en omgeving, maar omdat het Doop- en Trouwboek pas in 1700 begint, is er verder niets te vinden.
Ook bij de lidmaten van Oterdum komen ze niet voor.


Persoonskaart van Albert Clasen

Albert Clasen is geboren rond 1690 in Oterdum. Albert trouwde, 29 of 30 jaar oud, op zondag 3 november 1720 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374, folio 135v] met Hinderkjen Roelofs, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albert en Hinderkjen: "Op 3 November sijn nae 3 voorgaende proclamatien, de E. Albert Claessen van Oterdum ende Hindrikje Roelofs J.D. van de Somerdijk in de H. houwelijkse Staet bevestigt, door mij H: Thermoij, [..] in Farmsum"

Kinderen:
22-6-1721 Hillebrant
18-12-1722 Houwke
12-11-1724 Upke
11-4-1727 Roelfjen
15-1-1730 Jan
29-6-1732 Hillebrant
30-1-1735 Wijrt
19-1-1738 Elizabeth

Hinderkjen is geboren rond 1695 in Zomerdijk.
Kind van Albert en Hinderkjen:
1 Wiert Alberts. Hij is gedoopt op zondag 30 januari 1735 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374]. Wiert is overleden vóór zondag 22 april 1770 in Oterdum, ten hoogste 35 jaar oud [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374].
Notitie bij overlijden van Wiert: 
Doop 02-09-1770 Oterdum
Kind Wiertje
Geslacht v
Vader Wiert Alberts
Moeder Trijntje Hindriks
Diversen 19 weken na overlijden vader geboren
Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374

"geboren 19 weken na ’s vaders dood; door de moeder ten doope geheven en de vraagstukken beantwoort"
Wiert trouwde, 27 jaar oud, op zondag 19 december 1762 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374, folio 144] met Trijntje (Trinje) Hindriks, 29 jaar oud, nadat zij op zondag 28 november 1762 in Oterdum in ondertrouw zijn gegaan [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374, folio 144].
Notitie bij het huwelijk van Wiert en Trijntje: 
"den 19 December zijn na drie agtereenvolgende proclamatien op den 28 November, 5 en 12 December in den Houwelijken Staat bevestigt de E. Wierts Alberts en de E. Trijntje Hindriks, weduwe van Meene Pieters beide van Oterdum"

{het eerste huwelijk van Trijntje was op 11-5-1755}

Dit echtpaar had de volgende kinderen:
- Albert (~27-11-1763)
- Hindrik (~9-2-1766)
- Hendrikje (~10-1-1768)
- Wiertje (~2-9-1770)
Trijntje is een dochter van Hindrik Jans en Engel Harms Sulman (Suilmans). Zij is gedoopt op zondag 2 augustus 1733 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374].

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

29 of 30    Trouwde met Hinderkjen Roelofs (03-11-1720)
44 of 45    Zoon Wiert gedoopt (30-01-1735)
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij doop laatste kind)
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 13-07-2016 13:45:29 door Peter J.R. Vermaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten