donderdag 14 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (200)

Bij Wiert Alberts heb ik van zijn overlijden alleen een aanwijzing. Bij de doop van zijn dochter Wiertje op 2 september 1770 staat vermeld "geboren 19 weken na ’s vaders dood; door de moeder ten doope geheven en de vraagstukken beantwoort". Terug rekenend komen we dan in de week van 15 april 1770 terecht.
Helaas is er geen Begraafregister van Oterdum beschikbaar over deze periode.
Van zijn vrouw Trijntje Hindriks ontbreekt de vermelding van overlijden eveneens.

Persoonskaart van Wiert Alberts

Wiert Alberts, zoon van Albert Clasen en Hinderkjen Roelofs. Hij is gedoopt op zondag 30 januari 1735 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374]. Wiert is overleden vóór zondag 22 april 1770 in Oterdum, ten hoogste 35 jaar oud [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374].
Notitie bij overlijden van Wiert: 
Doop 02-09-1770 Oterdum
Kind Wiertje
Geslacht v
Vader Wiert Alberts
Moeder Trijntje Hindriks
Diversen 19 weken na overlijden vader geboren
Bron Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374
Wiert trouwde, 27 jaar oud, op zondag 19 december 1762 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374, folio 144] met Trijntje (Trinje) Hindriks, 29 jaar oud, nadat zij op zondag 28 november 1762 in Oterdum in ondertrouw zijn gegaan [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374, folio 144].
Notitie bij het huwelijk van Wiert en Trijntje: 
"den 19 December zijn na drie agtereenvolgende proclamatien op den 28 November, 5 en 12 December in den Houwelijken Staat bevestigt de E. Wierts Alberts en de E. Trijntje Hindriks, weduwe van Meene Pieters beide van Oterdum"

{het eerste huwelijk van Trijntje was op 11-5-1755}

Dit echtpaar had de volgende kinderen:
- Albert (~27-11-1763)
- Hindrik (~9-2-1766)
- Hendrikje (~10-1-1768)
- Wiertje (~2-9-1770)
Trijntje is een dochter van Hindrik Jans en Engel Harms Sulman (Suilmans). Zij is gedoopt op zondag 2 augustus 1733 in Oterdum [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374].
Kind van Wiert en Trijntje:
1 Albert Wier(t)s(z) Schers (Scherts). Hij is gedoopt op zondag 27 november 1763 in Oterdum [bron: Kerkeboek Oterdum 1700-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 374, folio 160].
Notitie bij de geboorte van Albert: 
Doop 27-11-1763 Oterdum
Dopeling Albert
Geslacht m
Vader Wiert Albertsz
Moeder Trijntje Hindriksz
Bron Kerkeboek Oterdum 1700-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 374, folio 160
Albert is overleden op maandag 22 januari 1816 in Farmsum, 52 jaar oud [bron: Overlijden Delfzijl 1816 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1816 [bron: Overlijden Delfzijl 1816 Akte 7].
Notitie bij overlijden van Albert: 
Huis nr. 186

Aangevers:
Jan Klasen Reerds, 51 jaar, arbeider, wonend Framsum
Freerk Tunnis Bluthuis, 52 jaar, arbeider, wonend Farmsum

[tijdstip overlijden niet vermeld]

"nalatende drie kinderen"


Albert trouwde, 40 jaar oud, op zondag 13 mei 1804 in Meedhuizen [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Meedhuizen 1798-1805 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 281, folio 98] met Bauchien Jans Buur, 19 jaar oud, nadat zij op zondag 15 april 1804 in Meedhuizen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Kerkeboek Kerkelijke gemeente - Meedhuizen 1798-1805 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 281, folio 98].
Notitie bij het huwelijk van Albert en Bauchien: 
"het huwlijk van Albert Wijerts en Boukie Jans beide van Meethuizen alhier gekondigd den 15, 22, 29 april waarna gemelde personen den 13 Meij alhier in den Echt bevestigt zijn"
Bauchien is een dochter van Jan Jans (Buur) en Anje Jans. Zij is gedoopt op zondag 5 december 1784 in Meedhuizen [bron: Kerkeboek Meedhuizen 1715-1798 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 280, folio 52]. Bauchien is overleden op dinsdag 1 december 1818 in Meedhuizen, 33 jaar oud [bron: Overlijden Delfzijl 1818 Akte 64]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1818 [bron: Overlijden Delfzijl 1818 Akte 64]. Bij de overlijdensaangifte van Bauchien was de volgende getuige aanwezig: Jan Jans (Buur) (1746-1826) [vader].
Notitie bij overlijden van Bauchien: 
Huis nr. 3

Aangevers:
Jan Jans Buur, 75 jaar, schoenmaker, wonend Meedhuizen
Hindrik Freerks Dik, 60 jaar, arbeider, wonend Meedhuizen (kan niet schrijven, dus tekent niet)

tijdstip overlijden niet vermeld

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

(Gebaseerd op doopdatum)
27    Trouwde met Trijntje (Trinje) Hindriks (19-12-1762)
28    Zoon Albert Wier(t)s(z) gedoopt (27-11-1763)
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij doop laatste kind)
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 12-07-2016 16:21:39 door Peter J.R. Vermaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten