dinsdag 12 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat

Zomertijd - kwartierstaattijd. Zoals ieder zomervakantie ben ik ook nu weer begonnen met het trachten in te vullen van de "witte vlekken" in de kwartierstaat van mijn zonen.

Deels worden die veroorzaakt doordat ik weliswaar over de gegevens beschik, maar die nog niet heb kunnen verifiëren door het zien van de bijbehorende (scan van een) akte. Een aantal van die akten bevindt zich in het buitenland (vooral Duitsland), zodat ik daarvoor afhankelijk ben van Family Search of Archion.

Andere akten (bijvoorbeeld de DTB-akten van Kethel) bevinden zich in een archief dat niet (compleet) via internet ontsloten is.
Van al deze vlekken is het waarschijnlijk een kwestie van tijd (en wat geld) om ze in te kleuren.

Andere nog ontbrekende gegevens betreffen vaak overlijdens- en begraafdata, die ofwel nergens te vinden zijn, ofwel systematisch per plaats moeten worden uitgezocht. In dat kader is het mijn voornemen om een aantal Begraafregisters uit Zuid-Holland zelf te gaan transcriberen, in de hoop dat dat ook mij iets oplevert.


Een derde categorie wordt gevormd door personen van wie ik de doopvermelding nergens vinden kan en daarom ook de verdere voorouders niet ken. Met name deze kwesties zal ik in de hierna volgende blogposts onder de aandacht brengen, in de hoop dat het hooggeëerd publiek nieuwe aanknopingspunten kan bieden.


Niet geschoten is immers altijd mis...
Geen opmerkingen:

Een reactie posten