woensdag 20 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (367/734-735/1468-1471)

Van Jenneken Gerrits is, behalve haar patroniem, slechts bekend dat ze in Twello moet zijn geboren.
Op basis van trouwdatum en geboortedatum kinderen moet ze zijn geboren tussen 1741 en 1753.
De kinderen die in Nijbroek zijn gedoopt heten Harmen (3-11-1771), Willemijna (17/18-10-1772), Gerrit (16/16-10-1774), Hendricus (22/25-8-1776), Aalbert (23/27-8-1780) en Jantjen (27-3/2-4-1786).
Wanneer we aannemen dat Harmen en Hendricus naar de ouders van Jacob zijn vernoemd, dat moet de moeder van Jenneken Willemijna of Aalbertje heten.
Er komt echter geen paar in de doopboeken van Twello voor dat aan deze voorwaarden voldoet. De volgende vermeldingen zijn mogelijk de juiste:
01-01-1748 Janna dv N.N. en Henrica Gijsberts (onegt kindt)
05-07-1750 Janna dv Gerrit Wolters en Susanna Sara Hoefman
09-07-1752 Janna dv Gerrit Greshoff & Hillegunda Knippenberg
16-03-1753 Janna dv Gerrit Wolters Roscam & Maria Gerrits Bosgoet
26-12-1753 Janna dv Gerrit Roelofs & Janna Jansen

Nu is het wel interessant dat de moeder van Maria Gerrits Bosgoet de naam Willemijna Adriaans Kramer draagt, dus van de verschillende bovenstaande vermeldingen komen zij het meest in aanmerking.

Persoonskaart van Jenneken Gerrits

Jenneken Gerrits is geboren in Twello, dochter van Gerrit? en Willemijntje?.
Jenneken is overleden op zondag 27 december 1795 in Nijbroek [bron: DTB Nijbroek begraven 1749-1811]. Zij is begraven op zaterdag 2 januari 1796 in Nijbroek [bron: DTB Nijbroek begraven 1749-1811].
Notitie bij overlijden van Jenneken: 
27 dec. 2 jan. 1796 Jenneken Gerrits weduwe van Jacob Herms Post. Laat na kinderen.
Jenneken ging in ondertrouw op zondag 4 februari 1770 in Nijbroek [bron: DTB Nijbroek trouwen 1695-1811 [transcripotie Jan Groenenberg]] met Jacob Herms Post, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Jacob: 
4 feb. Afgeroepen de te Twello ingeschrevene
Jacob Harmens j.m. alhier met
Jenneken Gerrits j.d. onder Twello

02-02-1770 Jacob Harmens jm v het Nieuwbroek met
Jenneken Gerrits jd v Twello
[Trouwboek Twello 1751-1811 [Veluwse Geslachten]]
Jacob is een zoon van Harmen Lammers (Post) en Hendrikje Jurriens Mulder. Hij is gedoopt op zondag 17 mei 1744 in Nijbroek [bron: DTB Nijbroek dopen 1694-1811 [transcriptie Jan Groenenberg]]. Jacob is overleden, 44 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 2 januari 1789 in Nijbroek [bron: DTB Nijbroek begraven 1749-1811].
Kind van Jenneken en Jacob:
1 Jantje Jacobs Post, geboren op maandag 27 maart 1786 in Nijbroek [bron: DTB Nijbroek dopen 1694-1811 [transcriptie Jan Groenenberg]]. Zij is gedoopt op zondag 2 april 1786 in Nijbroek [bron: DTB Nijbroek dopen 1694-1811 [transcriptie Jan Groenenberg]]. Jantje is overleden op donderdag 24 juli 1856 om 06:00 in Oene, 70 jaar oud [bron: Overlijden Epe 1856 Akte 89]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1856 [bron: Overlijden Epe 1856 Akte 89].
Notitie bij overlijden van Jantje: 
Aangevers:
Jacobus de Graaf, 34 jaar, dagloner, wonend onder Epe
Gerrit van Laar, 53 jaar, bode, wonend onder Epe

{in de overlijdensakte wordt ze "Jantje van Essen"genoemd, dochter van Peter van Essen en Hendrika, "zijnde de toenaam de aangevers niet bekend"}
Notitie bij Jantje: 
Beroep: dienstmeid

[Ondanks uitgebreid speurwerk van Peter van den Born uit Garderen is de identiteit van Jantje Jacobs Post, zoals Genlias bij de huwelijksakte vermeldt! een tijd lang een dwaalspoor geweest.

Hij redeneerde als volgt: "Bij het overlijden van Jantje staat vermeld, dat haar vader Peter van Essen heette en haar moeder “Hendricje sonder toenaam” beiden wonend in ‘t Nijbroek en daar al lang geleden overleden. Jantje was bij haar overlijden ongeveer 70 jaar. Bij de “Ingekomen Lidmaten” van de kerk te Oene wordt op 15-10-1824 vermeld: ingekomen met attestatie Wicher Ruijs en zijn huisvrouw Jentje Jacobs. Getekend te Terwolde op 17-09-1824. De vrouw van Wicher heette echter Jantje PETERS. En de laatste was wel te vinden onder Terwolde. Bij Jantje’s overlijden stond verder vermeld, dat ze was gehuwd met Arien Lubberts van Essen.) (Dpbk Epe: Petertjen 03 01 1779 geb 11 09 1778 Anna Peters G: Jentje van Essen.)
Onder de Lidmaten van Oene stonden ze vermeld als: 15 10 1824 met att. ingekomen Wicher Ruis X Jentje Jacobs. Getekend te Terwolde op 17 09 1824. Hun huwelijk was daar niet te vinden. Jantje Jacobs werd niet vermeld onder Terwolde. WEL werd er vermeld JENNEKE PETERS, o n z e Jantje van Essen !! Geboren op 06 04 1785... Dit klopt met haar leeftijd bij de geboorte van de eerste dochter en met Jantjes overlijdensda tum. Haar vader heette dus inderdaad Peter en ook weer GEEN Peter...: zie tekst aldaar!. Hoe men aan de naam "Hendrikje" kwam, zijnde Jantje’s moeder, vermeld bij haar overlijden, kan ik alleen maar raden. Vermoedelijk heeft men gedacht dat Jantje’s dochter Hendrikje naar haar (Hendrikje’s) grootmoeder was vernoemd.... Verder is Jantjes moeder al op jeugdige leeftijd overleden. Jantje was bij haar overlijden 70 jaar, de wed. van Wicher Ruis en getrouwd met Arien Lubberts van Essen. De naam van haar vader werd vermeld als "Peter van Essen". 
Bij de geboorte van Hendrikje is Jantje 37 jaar en Wicher 25. Bij de geboorte van Aeltje staat, dat Jantje 40 jaar is en Wicher 30. Bij Jantje’s overlijden op 24 jul 1856 is ze 70 jaar en wed. van Wicher Ruis. Hier staat vermeld, dat haar vader Peter van Essen heet en haar moeder Hendrikje " zonder toenaam". Beide ouders zouden te Nijbroek hebben gewoond en zijn overleden. Onder Nijbroek is echter niets te vinden......Ook bij de aanname van geslachts-namen in 1812 is te Nijbroek geen Peter van Essen te vinden. Er is wel een Hendrik Wijnand, die zich " van Essen " noemt.
Jantje is in ieder geval geboren in 1786 (1856 70 en 1823 37....!)
Volgens VG 1979 pag 157 leefde er in Oene Jantje Hendricks van Essen, de weduwe van Peter Evers (1755). In Oene werd op 11 09 1778 geboren Petertje, "Spuria" van Anna Peters. Doopgetuige was Jantje van Essen.
"Lijst hoofden huisgezinnen Voorst" van +/ 1795 en "Cedul erven en woningen te Voorst" uit 1802 (VGBinv 058.06.2): +/ 1795: ’Rot Berend Schokking’
voogden over de kinderen Peter Peters.
’Rot Berend Jansen’
Hendrikje Berends of Peters
Janna Berends of Peters
Verder komt er Willem Schultink voor en (onder Twello) P.Kamphuys.
Terwolde 1802: Willem Schultink op de hof te Rijssen.
’op de moole’ kinderen Peter Peters.
Hendrikje en Janna zulle tantes geweest zijn van ’onze’ Jantje en ik vermoed, dat de tantes Jantje bij zich hebben opgenomen na het overlijden van hun broer Peter."
Aldus het relaas van Peter van den Born. 

Helaas klopte het van geen kant.

De huwelijksakte van Wicher Ruijs en Jantje Post (Olst, 20 april 1822) vermeldt namelijk gewoon voor Jantje dat ze geboren is op 27 maart 1786 in Nijbroek. Aldaar is de vermelding ook simpel te vinden, ze is gedoopt op 2 april 1786.
Hiermee lijkt weer eens te worden aangetoond dat de gegevens in overlijdensakten vaak niet kloppen.]

Getuige bij:
05-05-1849     huwelijk Peter Schuurman (1822-1895) en Aaltje Ruijs (1828-1861)     [moeder bruid] [bron: Huwelijksakten Epe 1849 Akte 16]
Jantje trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 20 april 1822 in Olst [bron: Huwelijksakten Olst 1822 Akte 6] met Wicher Hendriksz Ruijs, 24 jaar oud, nadat zij op zondag 14 april 1822 in Olst in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijksakten Olst 1822 Akte 6].
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Wicher: 
Getuigen:
Jurrien Herms van Essen, 85 jaar, daglooner, wonend Terwolde (kan niet schrijven, dus tekent niet) {waarschijnlijk oom van vaderszijde, gedoopt 5-3-1741 in Nijbroek}
Geerlig Jansen de Weerdt, 60 jaar, daghuurder, wonend Terwolde (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Willem Speldenkamp, 62 jaar, dafghuurder, wonend Oene
Gradus Geerhard, 63 jaar, daghuurder, wonend Oene

Bruid kan niet schrijven, dus tekent niet.
Wicher is geboren op maandag 12 februari 1798 in Oene [bron: DTB Oene dopen voor 1811], zoon van Hendrik (Hendericus) Wiggers Ruis (Rues) en Aaltje Gijsberts van Putten. Hij is gedoopt op zondag 18 februari 1798 in Oene [bron: DTB Oene dopen voor 1811]. Wicher is overleden op donderdag 17 maart 1831 om 15:00 in Oene, 33 jaar oud [bron: Overlijden Epe 1831 Akte 29]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1831 [bron: Overlijden Epe 1831 Akte 29].
Notitie bij overlijden van Wicher: 
Huis nr. 32

Aangevers:
Teunis van Eelen, 26 jaar, landbouwer, wonend Oene
Peter Bruin, 38 jaar, dagloner, wonend Oene
Notitie bij Wicher: Beroep: boereknegt, landbouwer
Getuige bij:
16-05-1828     geboorteaangifte Aaltje Ruijs (1828-1861)     [vader] [bron: Geboorteakten Epe 1828 Akte 80]
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 13-07-2016 11:24:23 door Peter J.R. Vermaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten