dinsdag 12 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (128-129)

De eerste "witte vlek" in de kwartierstaat van mijn zonen bevindt zich in generatie VIII. Van voorouders 128 en 129, Maarten jacobsz Vermaat en Elizabeth Abrahams Mol, heb ik de trouwdatum nog niet kunnen vinden, niet in Nieuw Helvoet (geboorteplaats Maarten) en evenmin in Oudenhoorn (geboorteplaats Elizabeth).
Aangezien hun eerste kinderen (de tweeling Jacob en Maria) op 2 april 1807 geboren zijn in Nieuw Helvoet, ligt het voor de hand om de vermelding van de (onder)trouw ook daar te zoeken.
Aangezien echter niet alle registers gedigitaliseerd (of bewaard gebleven) zijn, is de vermelding mogelijk niet meer te vinden.
Het feit dat de trouwdatum ook niet vermeld is in de DTB-indexen van Zuid-Holland, wijst hier eveneens op.


Mogelijk heeft iemand een tip?


Persoonskaart van Maarten Jacobsz Vermaat

Maarten Jacobsz Vermaat, zoon van Jacob Willemsz Vermaat en Judith Pieters Rijger. Hij is gedoopt op zondag 16 augustus 1778 in Nieuw Helvoet [bron: DTB Nieuw Helvoet dopen 1770-1818 [Nat. Archief, p. 13/97]]. Maarten is overleden op maandag 15 april 1839 om 10:00 in Nieuw Helvoet, 60 jaar oud [bron: Overlijden Nieuw Helvoet 1839 Akte 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 april 1839 [bron: Overlijden Nieuw Helvoet 1839 Akte 10]. Bij de overlijdensaangifte van Maarten was de volgende getuige aanwezig: Jacob Maartensz Vermaat (1808-1857) [zoon].
Notitie bij overlijden van Maarten: 
Wijk C nr. 4

Aangevers:
Jacob Vermaat, 30 jaar, arbeider, wonend Nieuw Helvoet, zoon overledene
Leendert Scheijgrond, 54 jaar, schoolonderwijzer, wonend Nieuw Helvoet
Vermeld:
08-08-1812     Testament (191 Testament van Maarten Vermaat, arbeider onder Nieuw Helvoet, ziek te bed liggend. Universeel erfgename is zijn vrouw Elisabeth Mol. Naast haar zullen voogden over de minderjarig na te laten kinderen zijn Pieter van den Brand, Klaas Deugd, Jan de Pijper, allen bouwlieden, en Roeland de Pijper, arbeider, allen te Nieuw Helvoet. Aan de vriendenraad na zijn overlijden te houden beveelt hij Jacob Verwei, bouwman in de Struiten, aan als toeziend voogd. Getuigen Willem Schuitman, bouwknecht, en Jan ’t Gilde, arbeider, beiden te Nieuw Helvoet.) [bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1241 van toegang 110]
10-08-1812     Afstand (194 Compareert Maartje Vermaat, meerderjarige dochter wonend als dienstmeid thv Job Rietdijk, bouwman onder Oostvoorne. Met haar broer Maarten Vermaat, arbeider onder Nieuw Helvoet erfde zij van hun op 22-1-1809 aldaar overleden moeder Judith Reiger, weduwe van Jacob Vermaat, een weiland van 95 are onder Nieuw Helvoet in de Meentenhoek nr. 1, belend de Zuiddijk en de Groeneweg. Comparante doet afstand van haar helft voor f 60. Volgt Franstalige versie.) [bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1241 van toegang 110 - 194]
13-04-1839     Testament (93 Testament van Maarten Vermaat, arbeider te Nieuw Helvoet. Aan zijn inwonende zoon Abraham Vermaat prelegateert hij zijn helft in de bouwwoning c.a. in de Meentenhoek, kad. C 329, 331, 324, 325, 326 en 327. Aan zijn dochter Judith Vermaat, huisvrouw van Johannes Kap, arbeider te Nieuw Helvoet, prelegateert hij zijn helft in land in de Gaarhoek, kad. B 274. Idem aan zijn zoon Jacob Vermaat en dochter Maria Vermaat, zijn helft in land onder de Kwak in de Herenhoek, kad. A 76 t/m 80. Alle legaten tegen vastgestelde inbreng in de boedel. Universeel erfgename is zijn vrouw Elisabeth Mol. In marge : Overleden 15-4-1839) [bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1402 van toegang 110]
Getuige bij:
10-05-1838     huwelijk Jacob Maartensz Vermaat (1808-1857) en Geertrui Rietdijk (1815-1885)     [vader bruidegom] [bron: Huwelijksakten Nieuw Helvoet 1838 Akte 2]
Maarten trouwde met Elizabeth Abrahams Mol.
Elizabeth is geboren op woensdag 10 januari 1787 in Oudenhoorn [bron: DTB Oudenhoorn dopen 1733-1789 [Nat. Archief, p. 47/79]], dochter van Abraham Gerritsz Mol en Maria Arijse van der Hoeve(n). Zij is gedoopt op zondag 14 januari 1787 in Oudenhoorn [bron: DTB Oudenhoorn dopen 1733-1789 [Nat. Archief, p. 47/79]]. Elizabeth is overleden op maandag 23 oktober 1843 om 23:30 in Nieuw Helvoet, 56 jaar oud [bron: Overlijden Nieuw Helvoet 1843 Akte 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 november 1843 [bron: Overlijden Nieuw Helvoet 1843 Akte 22]. Bij de overlijdensaangifte van Elizabeth was de volgende getuige aanwezig: Jacob Maartensz Vermaat (1808-1857) [zoon].

Notitie bij overlijden van Elizabeth: 
Wijk A nr. 10

Aangevers:
Jacob Vermaat, 36 jaar, arbeider, zoon overledene
Abram Rietdijk, 56 jaar, arbeider
Vermeld:
08-08-1812     Testament (191 Testament van Maarten Vermaat, arbeider onder Nieuw Helvoet, ziek te bed liggend. Universeel erfgename is zijn vrouw Elisabeth Mol. Naast haar zullen voogden over de minderjarig na te laten kinderen zijn Pieter van den Brand, Klaas Deugd, Jan de Pijper, allen bouwlieden, en Roeland de Pijper, arbeider, allen te Nieuw Helvoet. Aan de vriendenraad na zijn overlijden te houden beveelt hij Jacob Verwei, bouwman in de Struiten, aan als toeziend voogd. Getuigen Willem Schuitman, bouwknecht, en Jan ’t Gilde, arbeider, beiden te Nieuw Helvoet.) [bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1241 van toegang 110]
13-04-1839     Testament (93 Testament van Maarten Vermaat, arbeider te Nieuw Helvoet. Aan zijn inwonende zoon Abraham Vermaat prelegateert hij zijn helft in de bouwwoning c.a. in de Meentenhoek, kad. C 329, 331, 324, 325, 326 en 327. Aan zijn dochter Judith Vermaat, huisvrouw van Johannes Kap, arbeider te Nieuw Helvoet, prelegateert hij zijn helft in land in de Gaarhoek, kad. B 274. Idem aan zijn zoon Jacob Vermaat en dochter Maria Vermaat, zijn helft in land onder de Kwak in de Herenhoek, kad. A 76 t/m 80. Alle legaten tegen vastgestelde inbreng in de boedel. Universeel erfgename is zijn vrouw Elisabeth Mol. In marge : Overleden 15-4-1839) [bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1402 van toegang 110]
Getuige bij:
10-05-1838     huwelijk Jacob Maartensz Vermaat (1808-1857) en Geertrui Rietdijk (1815-1885)     [moeder bruidegom] [bron: Huwelijksakten Nieuw Helvoet 1838 Akte 2]
Kind van Maarten en Elizabeth:
1 Jacob Maartensz Vermaat, geboren op vrijdag 12 augustus 1808 in Zuiddijk [bron: DTB Nieuw Helvoet dopen 1770-1818 [Nat. Archief, p. 73/97]]. Hij is gedoopt op zondag 14 augustus 1808 in Nieuw Helvoet [bron: DTB Nieuw Helvoet dopen 1770-1818 [Nat. Archief, p. 73/97]]. Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Judith Pieters Rijger (1739-1809) [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Jacob: 
Getuige: Judith Reijger wed J Vermaat
Jacob is overleden op dinsdag 15 december 1857 om 12:30 in Nieuw Helvoet, 49 jaar oud [bron: Overlijdens Nieuw Helvoet 1857 Akte 63]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 december 1857 [bron: Overlijdens Nieuw Helvoet 1857 Akte 63].
Notitie bij overlijden van Jacob: 
Aangevers:
Abram Vermaat, 43 jaar, bouwman, broer overledene
Gerrit Lammerse, 37 jaar, veldwachter
Notitie bij Jacob: 
Eerste van tweeling

Beroep: arbeider, bouwknecht/kleine bouwman
Vermeld:
13-04-1839     Testament (93 Testament van Maarten Vermaat, arbeider te Nieuw Helvoet. Aan zijn inwonende zoon Abraham Vermaat prelegateert hij zijn helft in de bouwwoning c.a. in de Meentenhoek, kad. C 329, 331, 324, 325, 326 en 327. Aan zijn dochter Judith Vermaat, huisvrouw van Johannes Kap, arbeider te Nieuw Helvoet, prelegateert hij zijn helft in land in de Gaarhoek, kad. B 274. Idem aan zijn zoon Jacob Vermaat en dochter Maria Vermaat, zijn helft in land onder de Kwak in de Herenhoek, kad. A 76 t/m 80. Alle legaten tegen vastgestelde inbreng in de boedel. Universeel erfgename is zijn vrouw Elisabeth Mol. In marge : Overleden 15-4-1839) [bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1402 van toegang 110]
11-06-1884     Inventaris (21 Inventaris van de nalatenschap van Jacob Vermaat en Geertrui Rietdijk, in leven landbouwers te Nieuw Helvoet, laatstgenoemde als weduwe van eerstegenoemde aldaar overleden op 27-4-1884. Erfgenamen: - Maarten
Vermaat, landbouwer te Vierpolders - Elisabeth Vermaat, ongehuwd en meerderjarig wonend te Nieuw Helvoet - Willem Vermaat, land bouwer te Nieuw Helvoet - Leentje Vermaat, echtgenote van Kornelis van der Bie, bouwknecht te Oudenhoorn - Jobje Klittenberg, nu gehuwd met Volbrecht Smit, arbeider te Oudenhoorn, eerder weduwe van Matthijs Vermaat, als moeder van Jacob Vermaat en Geertrui Vermaat - Abraham Vermaat, bouwman te Nieuw Helvoet - Jacob Vermaat, bouwknecht te Nieuw Helvoet -
Johannes Vermaat, bouwknecht te Nieuw Helvoet. Volgt opsomming van meubilair, kleding en sieraden, melk- en bouwgerei, levende have, vruchten te velde, alles samen gewaardeerd op f 1760. Onroerende goederen: - weiland te Nieuw Helvoet kad. nrs. 76, 77 en 78 - een hofstede c.a. aldaar kad. 681 t/m 684. De schuldenlast bedraagt f 2400.)
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1241 van toegang 110]
Getuige bij:
15-04-1839     overlijdensaangifte Maarten Jacobsz Vermaat (1778-1839)     [zoon] [bron: Overlijden Nieuw Helvoet 1839 Akte 10]
13-10-1840     geboorteaangifte Matthijs Vermaat (1840-1875)     [vader] [bron: Geboorteakten Nieuw Helvoet 1840 Akte 27]
22-11-1843     overlijdensaangifte Elizabeth Abrahams Mol (1787-1843)     [zoon] [bron: Overlijden Nieuw Helvoet 1843 Akte 22]
Jacob trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 10 mei 1838 in Nieuw Helvoet [bron: Huwelijksakten Nieuw Helvoet 1838 Akte 2] met Geertrui Rietdijk, 22 jaar oud, nadat zij op zondag 29 april 1838 in Nieuw Helvoet in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijksakten Nieuw Helvoet 1838 Akte 2]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Geertrui waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Jacobsz Rietdijk (1752-1810) [grootvader vaderszijde bruid], Maarten Jacobsz Vermaat (1778-1839) [vader bruidegom], Elizabeth Abrahams Mol (1787-1843) [moeder bruidegom] en Lijntje Ariens van Koppen (1788-1864) [moeder bruid].
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Geertrui: 
Getuigen:
ouders bruidegom
ouders bruid
Adrianus de Voogd, 62 jaar, loods, wonend Nieuw Helvoet
Pieter van Vliet, 48 jaar, smid, wonend Nieuw Helvoet
Willem Oranje, 35 jaar, veldwachter, wonend Nieuw Helvoet
Willem Schuddebeurs, 52 jaar, bouwman, wonend Rockanje

bruid en moeder bruid kunnen niet schrijven, dus tekenen niet

Van de 8 kinderen van Jacob Vermaat en Geertrui Rietdijk bleven er 4 ongehuwd en was er 1 gehuwd maar kinderloos. Deze vijf personen benoemden elkaar testamentair tot erfgenaam. Jacob overlijdt als laatste van deze vijf en laat netto F 6.012,- na, waarvan de helft wordt verdeeld onder de twee kinderen (Jacob en Geertrui) van zijn broer Matthijs en waarvan de andere helft gaat naar Arie Jacob, de zooon van Jacob’s zus Lijntje (mededeling H.P. Vermaat, Breukelen).

Geertrui is geboren op dinsdag 13 juni 1815 om 19:00 in Rockanje [bron: Geboorteakten Rockanje 1815 Akte 16], dochter van Matthijs (Thijs) Gerritsz Riedijk en Lijntje Ariens van Koppen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juni 1815 [bron: Geboorteakten Rockanje 1815 Akte 16]. Bij de geboorteaangifte van Geertrui was de volgende getuige aanwezig: Matthijs (Thijs) Gerritsz Riedijk (1786-1829) [vader].
Notitie bij de geboorte van Geertrui: 
Getuigen:
Job Tuk, 50 jaar, veldwagter
Cornelis Willemsz Rietdijk, 35 jaar, winkelier
Geertrui is overleden op maandag 27 april 1885 om 19:00 in Nieuw Helvoet, 69 jaar oud [bron: Overlijden Nieuw Helvoet 1884 Akte 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 april 1885 [bron: Overlijden Nieuw Helvoet 1884 Akte 8].
Notitie bij overlijden van Geertrui: 
Aangevers:
Adrianus Moerman, 44 jaar, gemeentebode
Leendert van Trierum, 68 jaar, arbeider
Notitie bij Geertrui: 
Beroep: dienstmaagd
Vermeld:
11-06-1884     Inventaris (21 Inventaris van de nalatenschap van Jacob Vermaat en Geertrui Rietdijk, in leven landbouwers te Nieuw Helvoet, laatstgenoemde als weduwe van eerstegenoemde aldaar overleden op 27-4-1884. Erfgenamen: - Maarten
Vermaat, landbouwer te Vierpolders - Elisabeth Vermaat, ongehuwd en meerderjarig wonend te Nieuw Helvoet - Willem Vermaat, land bouwer te Nieuw Helvoet - Leentje Vermaat, echtgenote van Kornelis van der Bie, bouwknecht te Oudenhoorn - Jobje Klittenberg, nu gehuwd met Volbrecht Smit, arbeider te Oudenhoorn, eerder weduwe van Matthijs Vermaat, als moeder van Jacob Vermaat en Geertrui Vermaat - Abraham Vermaat, bouwman te Nieuw Helvoet - Jacob Vermaat, bouwknecht te Nieuw Helvoet -
Johannes Vermaat, bouwknecht te Nieuw Helvoet. Volgt opsomming van meubilair, kleding en sieraden, melk- en bouwgerei, levende have, vruchten te velde, alles samen gewaardeerd op f 1760. Onroerende goederen: - weiland te Nieuw Helvoet kad. nrs. 76, 77 en 78 - een hofstede c.a. aldaar kad. 681 t/m 684. De schuldenlast bedraagt f 2400.)
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1241 van toegang 110]
Getuige bij:
14-05-1870     huwelijk Matthijs Vermaat (1840-1875) en Jobje (Jaapje) Klittenberg (1843-1913)     [moeder bruidegom] [bron: Huwelijksregister Rockanje 1870 Aktenummer 8]

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

(Gebaseerd op doopdatum)
ten hoogste 16    Vader overleden (<21-09-1794 font="">
27    Trouwde met Elizabeth Abrahams Mol (?-04-1806)
29    Zoon Jacob Maartensz geboren (12-08-1808)
30    Moeder overleden (22-01-1809)
59    Getuige bij burgerlijk huwelijk van Jacob Maartensz Vermaat en Geertrui Rietdijk (10-05-1838)
59    Zoon Jacob Maartensz trouwde met Geertrui Rietdijk (10-05-1838)
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 12-07-2016 12:29:01 door Peter J.R. Vermaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten