donderdag 28 juli 2016

Wil de echte Reijer Hendriksz opstaan?

In mijn kwartierstaat komen Hendrick (#1292 en #1836) en Frank (#632) Reijersen van Wessel voor, beiden een zoon van Reijer Hendriksz (#1304, #2584 en #3672).
Volgens de kwartierstaat van Peter van den Born, van wie ik deze gegevens overnam, is de moeder van Hendrick Stijntje Jans en die van Frank Jannetje Willems.

In het trouwboek van Barneveld zijn beide huwelijken van Reijer te vinden:
19-7-1674: Reijer Hendrikss J.M. soone van Hendrik Gerritss van Wessel  onder Barn: ende Stijntje Jans wed. van Jan Luttens/Luttink van Hollum.
Atestatie gegeven op Amersfoort den 15 Aug:
22-1-1682: Reijer Hendrickss wdr van zal Stijntje Jans tot Barneveld ende Jannetje Willems j.d. van zal. Willem Stevenss tot Westerende onder Otterloo.
Attestatie op Otterloo de 7 feb

Het Doopboek van Barneveld vermeldt de volgende dopen: 
op 1-4-1678 (moeder Stijntje Jans) Jan (waarschijnlijk vernoemd naar de vader van Stijntje)
op 31-8-1684 (moeder Jannetje Willems) Willem
op 17-4-1687 (moeder Jannetje Willems) Frank
op 24-11-1689 (moeder Jannetje Willems) Aaltje

Er is dus geen doop van zoon Hendrik te vinden, althans niet van moeder Stijntje Jans.
Nu wordt er op 25-8-1678 een zoon Henrik gedoopt met als ouders Reijer Hendriks en Jannetje Willems. Hierbij kreeg ik even het vermoeden dat Reijer al "iets had" met Jannetje terwijl hij nog getrouwd was met Jannetje, maar er blijkt nog een ander echtpaar Reijer Hendriks/Jannetje Willems in Barneveld voor te komen:
24-2-1678: Reijer Hendrikss J.M. soone van Henrik Reijerss onder Barnevelt ende Jannetje Willems J.D. van Willem Rijcks van Barnevelt
confir: de 10 martij
Het kan bijna niet anders of dit zijn de ouders van de Hendrik uit 1678. 

Nu rijst echter de vraag of de kinderen Willem, Frank en Aaltje bij het ene of het andere echtpaar Reijer Hendriksz/Jannetje Willems horen.
Aangezien Frank bij zijn huwelijk "van Wessel" genoemd wordt, kunnen we deze zoon gerust toeschrijven aan "onze" Reijer en Jannetje. Het is mij overigens niet duidelijk naar wie hij vernoemd is.
De kinderen Willem en Aaltje komen we in elk geval in het Trouwboek van Barneveld niet tegen en het is dus niet direct mogelijk hen toe te schrijven.
Wanneer we kijken naar de kinderen van Willem Rijks, in de hoop daar een aanwijzizing voor een vernoeming te vinden, vinden we twee trouwvermeldingen, een van 3-9/20-9-1646 van een Rijk Willems (uit Anstoet) en Hilletje Gerrits (uit Barneveld) en een van 0-2/10-3-1650 van een Willems Rijks uit Renswoude met een Anne Rijks, dochter van Rijk Hendriks (overleden) uit Bijler.
Doopvermeldingen (alleen de vader wordt vermeld) zijn er van 4-7-1647 (Rijk), 6-2-1648 (Jannetje), 27-1-1650 (Gerrit) en 31-8-1651 (Rijk). In ieder geval de eerste drie kinderen horen bij Rijk en Hilletje (op basis van de trouwvermeldingen van de mogelijke ouders). Maar hierbij komt geen Aaltje voor, zodat we deze voorzichting aan "onze" Reijer en Jannetje kunnen toeschrijven.

Wat Hendrik Reijers betreft, deze komen we nog minstens drie keer tegen:

  • op 20-2/10-3-1712 trouwt een Hendrik Reijersen, afkomstig van De Glind, met Grietje Jans, die woont op Busbroek onder Lunteren
  • op 28-3-1732 ondertrouwt een Hendrik Reijers met een Jantje Willems uit Otterlo
  • op 21-3/12-4-1733 trouwt een Hendrik Reijers met Evertje Rengers (kinderen: Renger (1737), Rijer (1740) en Gerrit (1743))

Van de Hendrik uit 1678 lijkt het het meest aannemelijk deze aan de "andere" Reijer en Jannetje toe te schrijven, ook al omdat de vader van die Reijer niet HenDrik maar Henrik genoemd wordt.

Van Willem tenslotte is het onmogelijk te bepalen wie zijn vermoedelijke ouders zijn.Geen opmerkingen:

Een reactie posten