vrijdag 25 juli 2014

Een afgedreven Van den Born (1)

Hoewel je in diverse delen van het land Van den Borns kunt vinden, blijven ze over het algemeen vrij honkvast. De Limburgse familie Van den Bo(o)rn(e) uit Gronsveld en omgeving is ook nu nog in die regio te vinden, de van den Borns uit Leende kom je ook nog daar tegen en de Van den Borns uit Renkum en Wageningen zijn weliswaar over het land verspreid, maar blijken ook na vijfhonderd jaar nog altijd ruim vertegenwoordigd in de omgeving van hun herkomst.

Daarop zijn twee in het oog springende uitzonderingen, beide voortkomend uit de (RK) tak uit Renkum/Wageningen.
De eerste is Cornelis van den Born (1787-1830), de jongste zoon van Frederik Jansz van den Born (1736-1803) en Anna Catharina van Hessing (?-1790). Hij vocht eerst als soldaat in het leger van Napoleon, werd in 1814 in het Nederlandse leger opgenomen en kreeg daaruit in 1827 eervol ontslag. Daar kon hij eindelijk trouwen met Maria Gertruda Jeuls (voor 1796-1857), bij wie hij al vier kinderen had. Zijn zoon Gerard Francis van den Born (1822-1884) bleef "hangen" in Roermond en diens nakomelingen zijn daar nog altijd te vinden.
Zijn dochter Maria Josepha van den Born had een relatie met koning Willem III en kreeg daaruit twee zonen. De jongste, Johannes van der Born (1848-1927) heet door een schrijffout bij de aangifte "Van der Born" en is de stamvader van de Van der Borns uit Leiden en omgeving.

De tweede is Antonie van den Born (?-1772), die in Hellevoetsluis woont en (waarschijnlijk daar) trouwt met Jannetje Barents Knoop(s) en met haar 11 kinderen krijgt: Barent, Dora, Dirk, Dirk, Cornelis, Jan, Leuntje, Dirk, Johanna, Johanna en Cornelia.
Jannetje is een dochter van Barent Knoop en Cornelia Hoogendorp. Met deze kennis in het achterhoofd moeten de ouders van Antonie wel Dirk en Dora heten. Tevens wordt er een Cornelis vernoemd.
De meeste van de elf kinderen sterven jong. Dora Antonisse van den Born (1764-1817) trouwt met Herman Baggerman (1756-1812) en krijgt vier kinderen. Bij alle vier is broer Cornelis doopgetuige. Cornelis Antonisz van den Born blijft naar het zich laat aanschijnen ongehuwd en wordt, na vermeldingen in 1794 en 1796, in 1816 nog als belending in Hellevoetsluis genoemd. Ik heb echter verder geen spoor van hem aangetroffen.

Nu dient de vraag zich aan: waar komt Antonie vandaan? Op zoek naar een echtpaar Dirk en Dorothea kom ik uit bij een Dirck [Cornelisz?] van den Born (?-?) en Dorothea van Lieshout (?-1731) uit Utrecht, die in elk geval een zoon Cornelis hebben en waar bij het overlijden van Dorothea staat "laat na haar man en onmondige kind:" (waar de ":" een afkortingsteken voor meervoud is, er moeten dus nog meer kinderen dan Cornelis in leven zijn geweest in 1731).
Mijn speurtocht in de DTB-boeken van Utrecht is nog lang niet afgelopen, dus wie weet wat hier nog uit komt.

Het feit dat Antonie in Hellevoetsluis woonde, duidt op een relatie met de (militaire) zeevaart. Waarschijnlijk een heel andere Antonie wordt genoemd bij de VOC Opvarenden:

Datum indiensttreding: 17-01-1775 Datum uit dienst: 12-08-1776
Functie bij indiensttreding: Oppermeester Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Huis te Spijk Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart
Schip: Huis te Spijk Vertrek: 17-01-1775
Kamer: Amsterdam Kaap: 04-06-1775
29-06-1775
Inventarisnummer: 6609
Folio: 32 Aankomst: 31-10-1775
Batavia

DAS- en reisnr.: 4225.1

Gezien de jaartallen en de plaatsaanduiding moet het hier om een andere Antonie gaan, in ieder geval eentje uit Wageningen. Maar ook hier is de vraag: welke?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten