woensdag 9 juli 2014

De eerste schreden

Lange tijd heb ik me herinnerd dat ik als jongen van een jaar of tien samen met mijn vader naar het archief in Arnhem ging om daar te werken aan de genealogie Van den Born. Wat ik daar nu precies zelf deed, kon ik me echter niet meer voor de geest halen.

Nadat ik afgelopen zondag van mijn vader zijn "archief Van den Born" in "voor-erfenis" ontving (daarover later meer), ben ik de grote A4-enveloppen met aantekeningen gaan doorkijken. In meteen de eerste stuitte ik op zeker ogenblik op een blaadje met een bekend handschrift, namelijk dat van mijzelf!

Blijkbaar heb ik in het archief ook zelf actief meegeholpen aan het opzoeken en opschrijven van relevante gegevens uit de BS-registers. Op hetzelfde blad heeft ook mijn jongere broer zaken opgeschreven. Blijkbaar is dat bij hem beter vastgehaakt, aangezien hij na een studie Geschiedenis uiteindelijk archiefbeheerder is geworden.

Het blad bracht ook aan het licht wanneer ik nu eigenlijk in het archief aanwezig ben geweest, namelijk 18 april 1979. Ik was toen 15 jaar oud. Blijkbaar was het Paasvakantie, want deze datum viel op een woensdag.Eerste bezoek aan archief 18 april 1979

Aan de invulling van het blad te zien heeft mijn broer de klappergegevens overgeschreven en heb ik de gegevens uit de bijbehorende akten er bijgezocht.

Eveneens opvallend is dat het (papieren!) archief van mijn vader bestaat uit een veelheid van brieven, schema's met doorhalingen, nieuwe schema's, losse aantekeningen met hypothesen etcetera. Vergelijk dat met mijn (digitale) archief, dat zeer waarschijnlijk gemakkelijk op een enkele CD past. Inclusief digitale boeken, foto's etc. is de omvang ervan momenteel 21,8 GB.

Dit archief is mij niet zonder meer overhandigd, er zit een staartje aan vast.

Het archief van de familie Vermaat, bijeengebracht door mijn oudoom Thijs, werd namelijk overgedragen aan diens oudste dochter, die zelf niet bijzonder in stamboomonderzoek geïnteresseerd bleek. Haar jongere broer wel, maar toen die zijn zus vroeg om het archief te mogen hebben, kreeg hij nul op het rekest. Zelfs inzien werd hem onmogelijk gemaakt.
Mijn vader heeft mij laten beloven dat ik, mochten mijn broer, zus of hun nakomelingen ooit dit archief willen gebruiken, ik ze daarbij niets in de weg zal leggen.
Uiteraard heb ik dat beloofd. Ik heb mijn geloof in "open source genealogie" in dit blog immers al meermalen openlijk beleden en voeg daaraan de gedane belofte dan ook, voor iedereen zichtbaar, graag toe!

Naschrift: mijn geheugen blijkt toch beter te zijn dan ik even vreesde. Ik herinnerde me namelijk van mijn eerste archiefbezoek dat ik daar alleen met mijn vader was. In een andere envelop van het "archief Van den Born" stuitte ik op een blaadje van 21 februari 1978 (een dinsdag, dus waarschijnlijk tijdens de Krokusvakantie), waarop eveneens mijn handschrift te herkennen is. Er is een grote kans dat dit mijn echt eerste bezoek is aan het Rijksarchief in Arnhem.


Mijn echt eerste archiefbezoek: dinsdag 21 februari 1978

Geen opmerkingen:

Een reactie posten